Acko Ankarberg Johansson

Bio

AnnCharlotte Acko Linnea Cecilia Ankarberg Johansson, ogift Ankarberg, född 29 oktober 1964 i Öggestorps församling i Jönköpings län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Sedan 2022 är hon Sveriges sjukvårdsminister och statsråd i socialdepartementet i regeringen Kristersson.Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Jönköpings läns valkrets. Hon var ordförande i socialutskottet i riksdagen under perioden 2018 till 2022. Hon var partisekreterare mellan 2010 och 2018.
Artikeln innehåller material från wikipedia Acko Ankarberg Johansson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1320 (41.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
559 (17.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
344 (10.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
990 (30.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Acko röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Acko röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådSocialdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotStatsråd2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotCamilla Rinaldo Miller 2022-10-24 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-122022-10-18
LedamotSocialutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
OrdförandeSocialutskottet2018-10-252022-09-26
LedamotSocialutskottet2018-10-242018-10-25
Riksdagsledamot2018-10-242022-09-26
RiksdagsledamotMattias Ingeson 2018-09-24 - 2018-10-23 Sjukledighet2018-09-242018-10-23
PartisekreterareKristdemokraterna2010-12-172018-09-11

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2021/22:132 126, 128, 130, 126, 128, 130, 32, 34, 36, 126, 128, 130, 82, 32, 34, 36, 82 2022-06-16
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 2021/22:129 1, 9, 11, 15 2022-06-13
E-hälsa m.m. 2021/22:116 153, 163, 165, 153, 163, 165 2022-05-18
Folkhälsofrågor 2021/22:116 133, 135, 137, 133, 135, 137 2022-05-18
Nya regler för organdonation 2021/22:116 169, 169 2022-05-18
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten 2021/22:107 48, 48 2022-05-04
Socialtjänstens arbete m.m. 2021/22:104 106, 108, 110, 118, 106, 108, 110, 118 2022-04-28
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. 2021/22:100 7, 9, 11, 7, 9, 13, 11, 7, 9, 11, 13 2022-04-21
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform 2021/22:94 87, 89, 91, 87, 89, 91 2022-04-06
Äldrefrågor 2021/22:90 101, 103, 105, 27, 101, 103, 105, 27 2022-03-30
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:86 51, 53, 55, 62, 64, 51, 53, 55, 62, 64 2022-03-23
Vårdfrågor 2021/22:86 93, 93 2022-03-23
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:55 18, 37, 39, 26, 28, 14, 16, 37, 18, 39, 26, 28, 37, 39, 14, 16, 18, 26, 28, 14, 16 2022-01-19
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:41 2, 4, 6, 26, 28, 2, 4, 6, 1, 26, 28, 9, 11, 1, 9, 11 2021-12-08
(forts. från § 11) Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU6) 2021/22:34 49, 49 2021-11-25
Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 2021/22:27 4, 4, 4, 4, 4 2021-11-10
Frågor om tvångsvård 2020/21:140 93, 93 2021-06-14
Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket 2020/21:140 83, 83 2021-06-14
Internationella adoptioner 2020/21:138 133, 133 2021-06-10
Socialtjänst- och barnfrågor 2020/21:138 103, 105, 107, 103, 105, 107 2021-06-10
Förebyggande av våld i nära relationer 2020/21:136 38, 40, 21, 26, 28, 38, 40, 21, 26, 28 2021-06-08
Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:136 1, 1 2021-06-08
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2020/21:131 8, 25, 4, 6, 8, 25, 17, 19, 21, 28, 4, 6 2021-06-01
Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden 2020/21:124 164, 164 2021-05-20
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:119 3, 3, 3 2021-05-05
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 2020/21:119 12, 12, 12 2021-05-05
Vaccininköp och vaccinleveranser 2020/21:115 9, 11, 13, 15, 17, 9, 11, 13, 15, 17 2021-04-28
Grönbok om åldrande - Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna 2020/21:103 103, 103 2021-04-07
Livmoderhalscancer 2020/21:103 111, 111 2021-04-07
Frågor om psykisk hälsa 2020/21:87 142, 93, 142, 93 2021-03-03
Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor 2020/21:82 1, 12, 14, 21, 23, 1, 12, 14, 21, 23 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:278 om Äldreutredningen 2020/21:68 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-01-21
En tillfällig covid-19-lag 2020/21:61 5, 14, 16, 5, 14, 16 2021-01-08
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2020/21:56 9, 11, 13, 99, 101, 109, 111, 34, 36, 122, 124, 126, 128, 42, 130, 44, 58, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 95, 97, 99, 101, 109, 111, 9, 11, 13, 122, 124, 38, 126, 40, 128, 130, 42, 34, 44, 36, 57, 59, 58, 60, 63, 71, 65, 73, 67, 69, 71, 79, 81, 83, 85, 87, 102, 95, 104, 97 2020-12-17
Pandemilag 2020/21:56 1, 1 2020-12-17
Frågestund 2020/21:51 40, 42, 56, 58, 42, 44, 40, 42, 59, 103, 46, 84, 48, 86, 84, 86, 39, 41, 18, 46, 20, 56, 42, 48, 58, 44, 32, 34, 59, 38, 40, 56, 38, 58, 40, 103, 32, 42, 34, 44, 18, 20, 42, 44, 56, 58, 46, 48, 39, 41, 46, 48 2020-12-10
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:48 38, 38 2020-12-07
Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 2020/21:48 31, 31 2020-12-07
(forts. från § 5) Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper (forts. SoU11) 2020/21:42 113, 113 2020-11-26
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 2020/21:37 27, 31, 33, 40, 42, 47, 49, 27, 31, 33, 40, 42, 47, 49 2020-11-18
Svar på interpellation 2020/21:102 om merkostnadsersättning till assistansanordnare 2020/21:36 23, 25, 23, 25 2020-11-17
Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:143 15, 15 2020-06-23
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2019/20:141 36, 36 2020-06-17
Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. 2019/20:132 121, 132, 134, 121, 132, 134 2020-06-04
Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser 2019/20:130 18, 18 2020-06-02
Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen 2019/20:128 25, 27, 53, 55, 57, 6, 25, 27, 53, 55, 57, 6 2020-05-29
Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården 2019/20:121 93, 93, 93 2020-05-14
Statsministerns frågestund 2019/20:121 56, 54, 54, 80, 56, 56, 80 2020-05-14
Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder 2019/20:106 9, 9 2020-04-16
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 2019/20:106 1, 1 2020-04-16
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2019/20:99 21, 21 2020-04-02
Svar på interpellation 2019/20:243 om nedläggning av den nationella hjälplinjen 2019/20:61 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-01-21
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2018/19:94 1, 3, 5 2019-05-16
Frågor om psykisk ohälsa 2018/19:81 90 2019-04-25
Svar på interpellation 2018/19:55 om nationell primärvårdsreform 2018/19:55 11, 13, 15 2019-02-26
Svar på interpellation 2018/19:31 om en förstärkt nationell cancerstrategi 2018/19:51 44, 46, 48 2019-02-12
Bastjänstgöring för läkare 2018/19:20 3 2018-11-22

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Acko Ankarberg Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.