Agneta Luttropp

Bio

Vera Agneta Luttropp, född 24 februari 1945 i Västerås, Västmanlands län, är en svensk politiker (miljöpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2010–2014, invald för Västmanlands läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i socialutskottet 2010–2014. Hon var även suppleant i socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet och riksdagens valberedning.
Artikeln innehåller material från wikipedia Agneta Luttropp, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1130 (41.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1135 (42.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
304 (11.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
130 (4.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Agneta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Agneta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-03-262014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2011-09-272014-09-29
SuppleantValberedningen2011-09-272014-09-29
LedamotSocialutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. snabbprotokoll 66, 104, 64, 68, 81, 60, 102, 83, 75, 77, 62 2014-06-23
Tid för undervisning snabbprotokoll 42, 33, 37, 35, 40 2014-06-04
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd snabbprotokoll 55 2014-05-27
Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel snabbprotokoll 35 2014-05-27
Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 snabbprotokoll 45, 43, 67, 31, 65 2014-05-05
Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel snabbprotokoll 27, 37, 52, 35, 54 2014-04-29
Elever i behov av särskilt stöd snabbprotokoll 74, 72 2014-04-03
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 20, 2, 22, 4 2014-04-03
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 16, 53, 28, 51, 30, 62, 60, 64 2014-03-12
Funktionshindersfrågor snabbprotokoll 51, 28, 49, 34, 67, 96, 32, 54, 56, 232, 69 2014-02-26
Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? snabbprotokoll 77 2014-02-26
Förskolan snabbprotokoll 270, 26, 259, 251, 257, 268 2014-02-19
Svar på interpellation 2013/14:207 om statens bidrag till Rett Center snabbprotokoll 6, 3 2014-01-16
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten snabbprotokoll 194 2013-12-16
Brist på tillgänglighet som diskriminering snabbprotokoll 30, 28 2013-12-05
Svar på interpellation 2013/14:107 om regionalt utvecklingsansvar för Västmanland snabbprotokoll 47, 50, 53 2013-11-22
Lagstiftning om tillgänglighet protokoll 68, 70 2013-09-19
Patientsäkerheten i semestertider snabbprotokoll 127, 125 2013-06-13
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. snabbprotokoll 86, 76, 70, 74, 84 2013-06-05
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet snabbprotokoll 94, 104, 75, 96, 106 2013-05-22
Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare snabbprotokoll 2, 10, 12 2013-05-16
Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän snabbprotokoll 19 2013-05-16
Svar på interpellation 2012/13:329 om åtgärder mot oetiska läkemedelsbedömningar snabbprotokoll 27, 35, 31 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:258 om lagstiftning för barnets rätt snabbprotokoll 14, 17, 11 2013-03-05
Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet snabbprotokoll 94 2013-02-21
Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek snabbprotokoll 81 2013-02-21
Svar på interpellationerna 2012/13:247, 251 och 252 om statens stöd till Rett Center snabbprotokoll 17, 12, 22 2013-02-19
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 172, 22, 136, 206, 203, 205, 146, 183, 144, 89, 55, 103, 14, 204, 189, 57, 70, 18, 16, 191, 98, 68, 20, 170, 87, 96, 101 2012-12-12
Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst snabbprotokoll 215 2012-12-12
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården snabbprotokoll 13 2012-11-07
Aktuell debatt: Sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram snabbprotokoll 5, 21, 13 2012-11-06
Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen protokoll 3 2012-09-19
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. protokoll 224, 232, 220, 256, 222, 230, 254 2012-06-13
Ändrad könstillhörighet protokoll 25, 9, 2, 23, 11 2012-06-11
(forts. från 7 §) Förskolan (forts. UbU13) protokoll 92, 90 2012-05-10
(forts. från 9 §) Förskolan (forts. UbU13) protokoll 111, 113 2012-05-10
(forts. från 12 §) Funktionshindersfrågor (forts. SoU13) protokoll 137, 108, 110, 130, 135, 132 2012-05-02
(forts. från 14 §) Högskolan (forts. UbU17) protokoll 140, 137 2012-04-19
Högskolan protokoll 96 2012-04-19
Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor protokoll 102 2012-04-18
Läkemedelsfrågor protokoll 78, 85, 76, 134, 87, 64 2012-04-18
(forts. från 11 §) Assisterad befruktning (forts. SoU26) protokoll 76, 74 2012-03-29
Assisterad befruktning protokoll 8 2012-03-29
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen protokoll 138, 134, 136 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:207 om avskaffande av tvångssterilisering protokoll 15, 17, 13 2012-02-28
Validering eller legitimation för fritidspedagoger protokoll 49, 51 2012-02-23
Äldrefrågor protokoll 45, 185, 31, 74, 43, 76 2012-02-22
Personlig assistans protokoll 65, 67 2012-02-16
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning protokoll 100 2012-01-25
Svar på interpellation 2011/12:137 om speciallärare protokoll 2, 6, 4 2011-12-09
Svar på interpellation 2011/12:138 om kunskapskrav och särskilt stöd protokoll 8, 10 2011-12-09
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar protokoll 177, 179 2011-11-24
Äldreomsorgen protokoll 42, 40 2011-11-10
Utredningar avseende vissa dödsfall protokoll 15, 17 2011-11-09
Aktuell debatt: Ojämlik sjukvård snabbprotokoll 125, 133, 117 2011-06-09
Apoteksomregleringen snabbprotokoll 3, 14, 16 2011-06-08
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 166, 168, 154 2011-04-27
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (forts. SoU9) snabbprotokoll 123, 121 2011-04-06
Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor snabbprotokoll 90 2011-04-06
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade snabbprotokoll 73, 75 2011-02-03
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. snabbprotokoll 5 2011-02-02
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. snabbprotokoll 13, 21, 19 2010-12-17
En ny alkohollag snabbprotokoll 40 2010-12-01
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige snabbprotokoll 37 2010-12-01
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 286 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Agneta Luttropp

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.