Alexander Christiansson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
933 (29%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
589 (18.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
304 (9.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1387 (43.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Alexander röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Alexander röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKulturutskottet2023-02-082026-09-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-11-102023-02-08
LedamotEuroparådets svenska delegation2022-11-012026-10-31
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-042022-11-10
LedamotNäringsutskottet2022-10-042022-12-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotNäringsutskottet2021-10-202022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-10-20
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEuroparådets svenska delegation2018-12-142022-10-31
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022021-01-15
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Kultur för alla 2022/23:107 128, 130, 142, 144, 146, 128, 130, 142, 144, 146 2023-05-11
Internationellt bistånd 2022/23:43 31, 33, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 31, 33, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 2022-12-20
Svar på interpellation 2022/23:26 om romansbedrägerier 2022/23:32 40, 42, 44, 40, 42, 44 2022-12-06
Svar på interpellation 2022/23:27 om Sveriges gröna basnäringar och deras konkurrenskraft 2022/23:32 77, 79, 81, 77, 79, 81 2022-12-06
Frågestund 2021/22:87 67, 86, 86, 80, 95, 31, 33, 46, 48, 80, 67, 95, 88, 67, 31, 33, 68, 68, 67 2022-03-24
Svar på interpellation 2021/22:390 om regelbördan för småföretag 2021/22:85 41, 43, 45, 41, 43, 45 2022-03-22
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:323 om den hårt drabbade gränshandeln 2021/22:76 64, 66, 64, 66 2022-03-01
Svar på interpellation 2021/22:323 om den hårt drabbade gränshandeln 2021/22:76 62, 62 2022-03-01
Näringspolitik 2021/22:71 23, 23 2022-02-23
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:324 om kompetensbristen inom besöksnäringen 2021/22:70 56, 58, 56, 58, 56, 58 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:316 om utökad tid för att starta eget företag 2021/22:70 46, 49, 46, 49, 46, 49 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:324 om kompetensbristen inom besöksnäringen 2021/22:70 54, 54, 54 2022-02-22
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset 2021/22:63 3, 3 2022-02-02
Krav på rapportering av betalningstider 2021/22:55 50, 52, 54, 50, 52, 54, 50, 52, 54 2022-01-19
(forts.) Näringsliv (forts. NU1) 2021/22:45 142, 142 2021-12-14
Näringsliv 2021/22:45 125, 127, 125, 127 2021-12-14
Ett förenklat upphandlingsregelverk 2021/22:29 8, 8, 8 2021-11-17
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning 2021/22:18 8, 10, 12, 8, 10, 12, 8, 10, 12 2021-10-20
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:147 4, 4 2021-06-23
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 3, 3 2021-05-26
(forts. från § 18) Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (forts. SfU22) 2020/21:123 103, 103 2021-05-19
Svar på interpellation 2020/21:635 om subventionerade anställningar 2020/21:122 98, 100, 102, 98, 100, 102 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:683 om Samhalls grunduppdrag 2020/21:122 114, 116, 118, 114, 116, 118 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:630 om brister i det nya omställningsstödet 2020/21:121 60, 62, 64, 60, 62, 64 2021-05-07
Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag 2020/21:117 4, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 4, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40 2021-04-30
Svar på interpellation 2020/21:602 om återstart för de minsta företagen efter pandemin 2020/21:109 37, 39, 41, 37, 39, 41 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:604 om småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar 2020/21:109 86, 88, 90, 86, 88, 90 2021-04-16
(forts. från § 7) Kommunala frågor (forts. FiU26) 2020/21:96 72, 72 2021-03-18
Svar på interpellationerna 2020/21:321 och 440 om brottslighet som drabbar näringslivet 2020/21:86 18, 22, 26, 18, 22, 26 2021-03-02
Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser 2020/21:71 9, 9 2021-01-27
Allmänna bidrag till kommuner 2020/21:55 242, 242, 242 2020-12-16
Svar på interpellation 2020/21:60 om åtgärder för att bekämpa romansbedrägerier 2020/21:28 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-11-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset 2020/21:13 1, 1 2020-09-23
Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2019/20:126 21, 21 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete 2019/20:69 43, 43 2020-02-05
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2019/20:53 126, 126 2019-12-17
Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring 2018/19:85 4, 28 2019-05-03
Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen 2018/19:68 31 2019-03-27
Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser 2018/19:57 1 2019-02-28
Arbetsmarknad och arbetsliv 2018/19:34 130 2018-12-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 57 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Alexander Christiansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.