Alexandra Anstrell

Bio

Anna Maria Alexandra Anstrell (tidigare Eliasson), född 18 december 1974 i Mörsils församling, Jämtlands län, är en svensk civilekonom och politiker (moderat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan valet 2018. Hon var ersättare i riksdagen under mandatperioden 2014–2018.Anstrell avlade en ekonomie kandidatexamen vid Uppsala universitet 2010. Hon har även studerat grundkurser i juridik och pedagogik.
Artikeln innehåller material från wikipedia Alexandra Anstrell, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1190 (37%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
589 (18.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
240 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1194 (37.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Alexandra röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Alexandra röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeRiksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen2022-11-162026-10-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2022-10-262023-10-31
LedamotRiksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen2022-10-262022-11-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-042022-11-29
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen2020-02-042022-10-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
SuppleantUtrikesutskottet2019-09-202020-02-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantEU-nämnden2019-02-142022-10-04
SuppleantJustitieutskottet2019-02-132019-06-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-02-13
SuppleantJustitieutskottet2018-10-022019-02-12
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Extra suppleantUtbildningsutskottet2016-08-012017-01-31
ErsättareIda Drougge2016-08-012017-01-31
StatsrådsersättareHillevi Engström2014-09-292014-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2022/23:119 1 2023-06-07
Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 2022/23:87 49, 49 2023-04-12
Samhällets krisberedskap 2022/23:84 124, 124, 4, 18, 20, 4, 18, 20 2023-03-30
Svenskt deltatagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2022/23:34 3, 5, 7 2022-12-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 51, 53, 51, 53 2022-10-20
Svar på interpellation 2021/22:475 om åtgärder för att stödja offer för sexuellt våld i Ukraina 2021/22:136 68, 70, 72, 68, 70, 72 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:494 om idrottsgymnasier 2021/22:136 131, 133, 135, 131, 133, 135 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:495 om beslut gällande idrottsgymnasier 2021/22:136 138, 140, 142 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:495 om beslut gällande idrottsgymnasium 2021/22:136 138, 140, 142 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:507 om ändamålsenliga kläder och ändamålsenlig utrustning till kvinnor inom försvaret 2021/22:128 165, 167, 169, 165, 167, 169 2022-06-10
Svar på interpellation 2021/22:412 om civilt försvar 2021/22:124 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-06-03
Svar på interpellation 2021/22:416 om införande av civilplikt 2021/22:124 16, 18, 20, 16, 18, 20 2022-06-03
Svar på interpellation 2021/22:459 om utländskt ägande av viktig infrastruktur 2021/22:109 95, 97, 99, 95, 97, 99 2022-05-06
Civilt försvar och krisberedskap 2021/22:107 35, 42, 44, 1, 35, 42, 44, 91, 93, 95, 91, 93, 95 2022-05-04
Svar på interpellationerna 2021/22:429, 430 och 461 om vargstammen i Sverige 2021/22:105 45, 40, 50, 45, 50, 40 2022-04-29
Svar på interpellation 2021/22:398 om befolkningsskyddet och skyddsrum 2021/22:101 16, 19, 22, 16, 19, 22 2022-04-22
Frågestund 2021/22:87 53, 110, 61, 63, 109, 111, 103, 86, 138, 140, 110, 87, 73, 99, 49, 32, 34, 102, 71, 97, 73, 87, 43, 95, 84, 86, 98, 100, 103, 109, 69, 111, 88, 102, 106, 53, 91, 93, 71, 95, 70, 49, 86, 97, 84, 99, 86, 32, 43, 83, 80, 34, 102, 82, 34, 102, 66, 53, 106, 66, 70, 120, 32, 34, 53, 34, 106, 127, 129, 97, 69, 88, 80, 82, 120 2022-03-24
Svar på interpellation 2021/22:278 om sexualisering av flickor i tidig ålder genom slöja 2021/22:69 52, 54, 56, 52, 54, 56 2022-02-18
Cybersäkerhetsfrågor 2021/22:66 32, 32 2022-02-15
Svar på interpellationerna 2021/22:267 och 280 om enklare regler för försäljning av vildsvinskött 2021/22:66 134, 138, 134, 142, 138, 142 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:243 om regeringens planer på att ta bort det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar 2021/22:65 133, 135, 137, 133, 135, 137 2022-02-04
Svar på interpellation 2021/22:273 om Sveriges försörjningsberedskap 2021/22:61 100, 102, 104, 100, 102, 104 2022-01-28
Svar på interpellationerna 2021/22:202, 224 och 269 om det svenska jordbrukets konkurrenskraft 2021/22:56 16, 20, 24, 16, 20, 24 2022-01-20
Svar på interpellation 2021/22:179 om villkoren för de frivilliga försvarsorganisationerna och ett starkt totalförsvar 2021/22:53 25, 27, 29, 25, 27, 29 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:183 om barn som utsätts för sexualbrott 2021/22:53 17, 20, 17, 20 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:125 om åtgärder för att få extra poliser 2021/22:48 80, 83, 86, 80, 83, 86 2021-12-17
Svar på interpellation 2021/22:140 om brister i krisberedskapen 2021/22:48 89, 91, 93, 89, 91, 93 2021-12-17
Svar på interpellation 2021/22:144 om pandemistöd till företag 2021/22:48 131, 133, 135, 131, 133, 135 2021-12-17
Svar på interpellation 2021/22:149 om Försvarsmaktens jämställdhetsarbete 2021/22:47 116, 118, 120, 116, 118, 120 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:115 om Sveriges hästnäring 2021/22:43 2, 5, 6, 2, 4, 6 2021-12-10
Svar på interpellation 2021/22:117 om åtgärder mot en ökad vargstam 2021/22:43 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-12-10
Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap 2021/22:29 12, 12, 12 2021-11-17
Svar på interpellation 2021/22:33 om arméstridskrafternas utveckling 2021/22:17 43, 45, 47, 43, 45, 47 2021-10-19
Svar på interpellation 2021/22:38 om Sveriges militära insats i Mali 2021/22:17 50, 52, 54, 50, 52, 54 2021-10-19
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:899 om den skenande gängkriminaliteten 2021/22:14 56, 56 2021-10-12
Svar på interpellation 2020/21:899 om den skenande gängkriminaliteten 2021/22:14 48, 52, 48, 52 2021-10-12
Svar på interpellation 2021/22:14 om återvändare som säkerhetshot 2021/22:14 70, 72, 74, 70, 72, 74 2021-10-12
Svar på interpellation 2020/21:752 om buller från vindkraftverk 2021/22:10 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-09-24
Svar på interpellation 2020/21:856 om vindkraftens påverkan på Sveriges rennäring 2021/22:10 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-09-24
Svar på interpellation 2020/21:892 om barnfetma 2021/22:9 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-09-23
Svar på interpellation 2020/21:808 om Svenska Jägareförbundets uppdrag att sköta jakt- och viltvård 2021/22:7 2, 6, 10, 2, 6, 10 2021-09-21
Svar på interpellation 2020/21:891 om kontaminerat vatten 2021/22:7 48, 50, 52, 48, 50, 52 2021-09-21
Svar på interpellation 2020/21:894 om utsläpp i svenska vatten 2021/22:7 59, 55, 57, 59, 55, 57 2021-09-21
Svar på interpellationerna 2020/21:809, 901 och 905 om vargangrepp 2021/22:7 13, 18, 23, 13, 18, 23 2021-09-21
Svar på interpellation 2020/21:845 om hanteringen av elbilsbränder 2020/21:157 58, 61, 64, 58, 61, 64 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:847 om Kustbevakningens finansiering 2020/21:157 67, 69, 71, 67, 69, 71 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:848 om elbilar i parkeringsgarage och inne i städer 2020/21:157 102, 105, 108, 102, 105, 108 2021-09-09
Svar på interpellationerna 2020/21:863 och 865 om de gymnasiala idrottsutbildningarna 2020/21:157 134, 136, 138, 134, 136, 138 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:692 om Sveriges insatser i Mali 2020/21:135 104, 106, 108, 104, 106, 108 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:763 om åtgärder för att skydda barn från hederskultur 2020/21:135 80, 83, 80, 83 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:718 om vindkraft och spridning av mikroplaster 2020/21:130 23, 25, 27, 23, 25, 27 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:733 om vindkraftens påverkan på djurlivet 2020/21:130 37, 39, 41, 37, 39, 41 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:676 om vaccinering av Försvarsmaktens personal 2020/21:122 84, 86, 88, 84, 86, 88 2021-05-18
Svar på interpellationerna 2020/21:689 och 695 om tävlingsverksamhet för idrotter med högt smittskydd 2020/21:122 30, 33, 36, 30, 33, 36 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:642 om utbyggnaden av vindkraft 2020/21:121 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-05-07
Svar på interpellationerna 2020/21:643, 644 och 667 om antalet vargar på landsbygden 2020/21:121 19, 24, 19, 24 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:657 om det allmänna uppdraget 2020/21:114 83, 88, 83, 88 2021-04-27
Svar på interpellationerna 2020/21:653 och 656 om sälfrågor 2020/21:114 68, 72, 76, 68, 72, 76 2021-04-27
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:623 om ökande säkerhetshot mot Sverige 2020/21:110 64, 67, 64, 67 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:623 om ökande säkerhetshot mot Sverige 2020/21:110 61, 61 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:621 om åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020/21:109 93, 95, 97, 93, 95, 97 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:622 om företag som nekats kortidsstöd 2020/21:109 58, 60, 62 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:622 om företag som nekats korttidsstöd 2020/21:109 58, 60, 62 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:538 om bottentrålning 2020/21:106 25, 29, 25, 29 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:534 om handeln med hästar 2020/21:101 51, 55, 51, 55 2021-03-26
Svar på interpellationerna 2020/21:500, 501 och 513 om EU:s blyförbud och definitionen av våtmark 2020/21:101 4, 8, 12, 4, 8, 12 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:475 om slutförvaret i Östhammar 2020/21:97 17, 20, 17, 20 2021-03-19
Svar på interpellationerna 2020/21:494 och 495 om arbetet med att skydda skog 2020/21:97 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-03-19
Svar på interpellation 2020/21:449 om ökad matproduktion och lantbrukarnas villkor 2020/21:86 142, 144, 146, 142, 144, 146 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:452 om tillgången till drivmedel i kris- och bristsituationer 2020/21:85 43, 45, 47, 43, 45, 47, 43, 45, 47, 43, 45, 47 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:374 om andningsmasker 2020/21:81 22, 24, 26, 22, 24, 26 2021-02-12
Svar på interpellationerna 2020/21:348 och 368 om ridsport under coronapandemin 2020/21:77 59, 62, 65, 59, 62, 65 2021-02-05
Svar på interpellation 2020/21:327 om vaccinationsintyg 2020/21:74 16, 19, 22, 16, 19, 22 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:328 om bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra 2020/21:74 45, 42, 45, 42 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:239 och 243 om slutförvar av kärnavfall 2020/21:73 17, 20, 23, 17, 20, 23 2021-01-29
Svar på interpellationerna 2020/21:313 och 335 om stöd till restaurangbranschen 2020/21:73 29, 34, 29, 34 2021-01-29
Svar på interpellation 2020/21:289 om Kustbevakningens befogenheter 2020/21:72 111, 113, 115, 111, 113, 115 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:295 om genomströmningstider för jaktbrottsärenden 2020/21:72 119, 122, 119, 122 2021-01-28
Svar på interpellationerna 2020/21:298 och 320 om stöd till restaurangnäringen 2020/21:70 4, 11, 4, 18, 11, 18 2021-01-26
Svar på interpellationerna 2020/21:135 och 138 om vargstammens storlek 2020/21:69 4, 8, 4, 8 2021-01-22
Svar på interpellation 2020/21:233 om uppgifter om kränkande behandling i Försvarsmakten 2020/21:64 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:171 om kvinnors roll i konfliktlösning och fredsarbete 2020/21:57 39, 41, 43, 39, 41, 43 2020-12-18
Svar på interpellation 2020/21:217 om samspelet mellan försvar och byggande 2020/21:57 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-12-18
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 122, 142, 144, 122, 142, 144 2020-12-14
Svar på interpellation 2020/21:149 om privatekonomi i skolans undervisning 2020/21:52 56, 58, 60, 56, 58, 60 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:113 om ett tillräckligt befolkningsskydd 2020/21:40 75, 77, 79, 75, 77, 79 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:105 om regeringens arbete med resolution 1325 2020/21:36 37, 39, 41, 37, 39, 41 2020-11-17
En effektivare kommunal räddningstjänst 2020/21:25 6, 6 2020-10-21
Svar på interpellation 2020/21:23 om försörjningssäkerhet vid höjd beredskap 2020/21:23 40, 42, 44, 40, 42, 44 2020-10-16
Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer 2020/21:21 1, 1 2020-10-14
Svar på interpellation 2020/21:20 om idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola 2020/21:20 44, 48, 51, 44, 48, 51 2020-10-13
Svar på interpellation 2019/20:438 om stöd till resebranschen 2019/20:147 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-08-27
Svar på interpellation 2019/20:417 om behovet av deltidsbrandmän 2019/20:142 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-06-22
(forts. från § 7) Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (forts. FöU4) 2019/20:132 100, 100 2020-06-04
Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter 2019/20:132 102, 104, 106, 102, 104, 106 2020-06-04
Försvarspolitik 2019/20:98 17, 17 2020-04-01
(forts. från § 8) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2019/20:49 166, 168, 170, 166, 168, 170 2019-12-11
Svar på interpellation 2019/20:129 om rovdjurspolitiken 2019/20:46 61, 66, 61, 66 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:45 om striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon 2019/20:46 46, 48, 50, 46, 48, 50 2019-12-06
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2019/20:44 83, 83 2019-12-04
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2019/20:44 84, 3, 5, 88, 7, 90, 3, 5, 7, 84, 88, 90 2019-12-04
Svar på interpellation 2019/20:118 om bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket 2019/20:37 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-11-22
Svar på interpellation 2018/19:311 om ändamålsenligt materiel för kvinnor i försvaret 2019/20:5 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-09-17
Svar på interpellation 2018/19:215 om trygga familje- och jourhem 2018/19:98 51, 53, 55 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:216 om förebyggande åtgärder mot vattenbrist och torka 2018/19:98 16, 18, 20 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:231 om framtiden för svenskt sportskytte 2018/19:98 23, 25, 27 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:172 om elitidrottande ungdomar 2018/19:78 61, 63, 65 2019-04-12
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:86 och 97 om ändringar i vapenlagstiftningen 2018/19:63 63 2019-03-12
Svar på interpellationerna 2018/19:11 och 26 om djurrättsmotiverad terrorism 2018/19:63 43, 47, 51 2019-03-12
Svar på interpellationerna 2018/19:86 och 97 om ändringar i vapenlagstiftningen 2018/19:63 58 2019-03-12
Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå 2018/19:56 52 2019-02-27
Svar på interpellation 2018/19:49 om avgiftsfria nationellt godkända idrottsutbildningar 2018/19:54 61, 64 2019-02-15
En ny kustbevakningslag 2018/19:53 5 2019-02-14
Svar på interpellation 2018/19:54 om marinens behov 2018/19:51 65, 67, 69 2019-02-12
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2018/19:31 170 2018-12-17
Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner 2018/19:22 35 2018-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 134 2018-10-17
Svar på interpellation 2016/17:209 om enkelrum eller dubbelrum i stödboenden 2016/17:58 70, 72, 74 2017-01-20
Svar på interpellation 2016/17:194 om naturbruksutbildningarna 2016/17:55 28, 33, 38 2017-01-17
Svar på interpellation 2016/17:191 om IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar 2016/17:53 118, 121, 124 2017-01-12
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux 2016/17:34 19 2016-11-24
Svar på interpellation 2016/17:85 om påstådda övervinster i välfärden 2016/17:27 28, 30, 32 2016-11-11
Svar på interpellation 2016/17:24 om frånvaro på gymnasiet 2016/17:15 9, 11, 13 2016-10-14
Svar på interpellation 2015/16:765 om barnäktenskap 2016/17:11 16, 19, 23 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:751 om personalpolitiken inom polisen 2015/16:130 55, 57, 59 2016-09-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Alexandra Anstrell

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.