Alf Eriksson

Bio

Alf Erik Jörgen Eriksson, född 17 juli 1948 i Farstorps församling i Kristianstads län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som från 1992 till 2010 var ordinarie riksdagsledamot. Han var ledamot i näringsutskottet.
Alf Eriksson bor i Varberg i Halland och var invald i riksdagen för Hallands läns valkrets. Han är pappersarbetare och har varit aktiv i fackföreningsrörelsen sedan 1970-talet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Alf Eriksson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3057 (63.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1156 (23.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
50 (1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
567 (11.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Alf röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Alf röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksrevisionens styrelse2006-10-172010-10-19
LedamotNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
ErsättareRiksdagsstyrelsen2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
SuppleantFinansutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantValberedningen2002-09-302010-10-04
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantFinansutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1995-01-261998-10-04
SuppleantNäringsutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotJustitieutskottet1993-11-181994-10-02
SuppleantUtrikesutskottet1992-10-131994-10-02
SuppleantJustitieutskottet1992-05-221993-11-17
Riksdagsledamot1992-05-221994-10-03
SuppleantLagutskottet1990-11-121990-12-09
SuppleantJustitieutskottet1990-11-121990-12-09
ErsättareUlla-Britt Åbark1990-11-101990-12-09
SuppleantLagutskottet1989-11-131989-12-15
SuppleantJustitieutskottet1989-11-131989-12-15
ErsättareUlla-Britt Åbark1989-11-111989-12-15

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2009/10:357 om statligt stöd till ny kärnkraft snabbprotokoll 10, 21, 13 2010-06-09
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB snabbprotokoll 84, 112, 67, 73, 86, 103, 101, 110, 71 2010-06-03
(forts. från 10 §) Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet (forts. NU16) protokoll 109, 99, 101, 111 2010-05-20
Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet protokoll 91 2010-05-20
Svar på interpellationerna 2009/10:345 och 352 om privatiseringen av Apoteket och konsekvenser för äldre protokoll 9, 13, 18 2010-05-18
Svar på interpellation 2009/10:200 om djurskyddskontrollen protokoll 9, 11, 13 2010-02-04
Svar på interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om styrningen av Vattenfall protokoll 17, 9, 26 2009-12-21
Energi protokoll 170, 176, 174, 153, 168, 147, 151 2009-12-14
Vissa elmarknadsfrågor protokoll 178, 166, 171, 160, 180, 164 2009-06-15
Svar på interpellation 2008/09:397 om nivån på svenska elpriser protokoll 5, 2, 8 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:390 om kärnkraftsutbyggnaden protokoll 34, 29 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:196 om återvunnen energi protokoll 41, 37, 39 2009-01-15
Svar på interpellationerna 2008/09:144 och 197 om långsiktig energipolitik för Sverige protokoll 12, 16, 14 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:152 om jakt på varg protokoll 188, 183 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:195 om regler för energianvändning protokoll 202, 204, 206 2008-12-16
(forts. från 6 §) Ändring i lagen om elcertifikat (forts. NU8) protokoll 98, 105, 93, 100, 95, 103 2008-11-13
Ändring i lagen om elcertifikat protokoll 31 2008-11-13
Näringspolitik och energifrågor protokoll 299, 273, 277, 309, 271, 269, 275, 304, 297, 302, 307 2008-10-15
Svar på interpellation 2008/09:14 om marknadshyror i expansiva områden protokoll 50, 47, 43 2008-10-14
Svar på interpellation 2008/09:15 om Vattenfalls roll i energiomställningen protokoll 40, 36, 38 2008-10-14
Svar på interpellation 2007/08:532 om vd-bonus och de statliga företagens utveckling protokoll 47, 44 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:534 om försäljning av statliga företag till andra stater protokoll 58, 52, 55 2008-04-08
Vissa energipolitiska frågor protokoll 227, 221, 235, 237, 225 2008-04-02
Svar på interpellation 2007/08:472 om vanliga läkemedel utanför högkostnadsskyddet protokoll 48, 45, 42 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:335 om besked om kärnkraftsutbyggnad protokoll 13, 21, 17 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:337 om Vattenfalls framtid protokoll 24, 27 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:300 om hinder för vindkraftsutbyggnad protokoll 55, 51, 59 2008-01-29
Svar på interpellation 2007/08:177 om vd-bonus i statliga företag protokoll 56, 53, 51 2007-12-11
Svar på interpellationerna 2007/08:154, 178 och 179 om biogasutbyggnaden protokoll 11, 7, 3 2007-12-11
Statliga företag protokoll 88, 60, 61, 73, 54, 71, 73, 66, 83, 68, 90, 92, 97, 81, 90, 99, 44, 63, 58, 52, 54 2007-11-28
Svar på interpellation 2007/08:23 om rådet för utförsäljning av statliga företag protokoll 55, 61, 49 2007-10-23
Miljö och klimat protokoll 234, 238, 236 2007-10-17
Svar på interpellation 2007/08:10 om bonus till direktörer i statliga bolag protokoll 4, 2, 6 2007-10-16
Svar på interpellationerna 2006/07:593, 598, 597, 599, 612, 623 och 633 om konsekvensanalyser inför utförsäljningar av statliga bolag protokoll 52, 44, 36 2007-06-11
Svar på interpellation 2006/07:488 om utförsäljning av vissa statligt ägda bolag protokoll 28, 25 2007-05-08
Svar på interpellationerna 2006/07:371 och 376 om konkurrensen på bolånemarknaden protokoll 34, 37, 41 2007-03-19
Svar på interpellation 2006/07:266 om elpriserna och basindustrins konkurrenskraft protokoll 61, 50, 55 2007-02-23
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 3, 7, 5, 9, 1 2006-11-08
Nationell klimatpolitik i global samverkan protokoll 1 2006-06-16
Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling protokoll 166 2006-06-15
Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m. protokoll 142, 132, 136, 144, 138, 140, 134, 146, 148 2005-11-24
En nationell strategi för havsmiljön protokoll 1 2005-11-17
Miljö protokoll 155, 147, 151, 153, 159, 157, 149 2005-10-14
En effektivare miljöprövning protokoll 52 2005-06-17
Ändringar i skogsvårdslagen m.m. protokoll 12, 18, 14, 16, 22, 28, 24, 20 2005-05-27
Remissdebatt protokoll 14, 16, 18 2005-01-27
Kvaliteten på bensin och dieselbränslen protokoll 83, 87, 85, 89, 81, 79, 77 2004-11-17
Information från regeringen om resultatet av OECD:s miljögranskning av Sverige protokoll 102, 104 2004-10-21
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 167, 200, 165, 198 2004-10-15
En hållbar svensk politik i fråga om valar protokoll 248 2004-06-17
Uppföljning av skogspolitiken protokoll 170, 168, 12, 178, 22, 24, 14, 166, 10, 26, 182, 180, 18, 172, 174, 176, 20, 16 2004-05-13
Djurskydd m.m. protokoll 168 2004-05-05
EU-prioriteringar för att nå miljömålen protokoll 150, 152, 157, 159, 165, 163, 155, 161 2004-03-04
(forts. från 9 §) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) protokoll 170, 164, 166, 162, 168, 160 2003-12-11
Allmän miljö- och naturvård protokoll 158 2003-12-11
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp protokoll 1 2003-10-29
Naturvård protokoll 156 2003-10-22
Östersjön som särskilt känsligt havsområ- de snabbprotokoll 117 2003-01-29
(forts. från 15 §) Allmän miljö- och natur- vård (forts. MJU1) snabbprotokoll 153, 147, 157, 145, 155, 143, 141, 149, 151 2002-12-19
En samlad naturvårdspolitik snabbprotokoll 93, 91, 101, 97, 99, 95 2002-06-10
Handel med skogsfrö och skogsplantor snabbprotokoll 211, 209 2002-05-30
Skogsbruk m.m. snabbprotokoll 21, 25, 27, 23, 31, 29 2002-03-14
Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer snabbprotokoll 30, 32, 36, 34 2001-05-31
Hållbara Sverige snabbprotokoll 11, 17, 15, 13, 19, 9, 21 2001-02-14
Skogspolitik m.m. snabbprotokoll 112, 106, 102, 100, 108, 104, 110, 96, 98 2001-01-31
Ändringar i utsädeslagen snabbprotokoll 75, 73, 71 2000-11-15
Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling snabbprotokoll 18, 24, 20, 16, 22, 14, 26 2000-02-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 53, 61, 63, 25, 65, 2, 57, 23, 59, 69, 67, 73, 55, 75, 4, 71 2000-01-20
Svar på interpellation 1999/2000:71 om böter till utländska fordonsförare snabbprotokoll 4, 2 1999-11-29
Miljöpolitiken snabbprotokoll 31, 29, 27, 23, 35, 25, 33 1999-04-28
Frågestund snabbprotokoll 98, 74, 64, 66, 104, 120, 41, 110, 106, 118, 116, 124, 122, 76, 112, 114 1998-11-26
Miljövårdsarbetet och försurningen snabbprotokoll 148, 154, 146, 152, 150, 158 1998-03-26
Svar på interpellation 1997/98:150 om Västkustbanans utbyggnad snabbprotokoll 23, 27 1998-02-12
Anslag till skatteförvaltningen och Tullver- ket snabbprotokoll 56, 53, 51 1997-12-03
Vissa avfallsfrågor snabbprotokoll 126, 122, 132, 130, 134, 128, 124 1997-11-26
Vatten- och luftvård snabbprotokoll 177, 175, 182, 173 1997-10-09
Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald snabbprotokoll 13, 23, 17, 19, 15, 26, 21 1997-05-28
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt (forts. snabbprotokoll 209 1997-01-23
Hållbar utveckling i landets fjällområden snabbprotokoll 185, 172, 183, 166, 181, 179, 168, 174, 176, 170 1996-11-28
Muntlig frågestund snabbprotokoll 140 1996-02-01
Åtgärder för att främja företagens delta- gande i system för miljöstyrning och miljörevision, snabbprotokoll 10, 12, 8 1995-12-14
Svar på fråga 1995/96:113 om livsmedels- säkerheten i världen snabbprotokoll 79, 77 1995-11-21
Trestickla nationalpark snabbprotokoll 56 1995-11-15
Den ekonomiska politiken och slutlig bud- getreglering för budgetåret 1995/96 (prop. snabbprotokoll 90 1995-06-14
(forts. från 3 § ) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU20 ) snabbprotokoll 80, 82 1995-04-27
Ändringar i växtskyddslagen, m.m. Föredrogs snabbprotokoll 38, 40 1995-04-07
Anslag till Brottsförebyggande rådet m.m. snabbprotokoll 58, 56, 54, 51 1994-03-29
Svar på fråga 1993/94:47 om handelshinder vid export av papper snabbprotokoll 189, 191, 187 1993-10-19
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 89 1993-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Alf Eriksson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.