Ali Esbati

Bio

Ali Esbati, född 12 september 1976 i Iran, är en svensk politiker (vänsterpartist) och skribent. Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014 (dessförinnan tjänstgörande ersättare i riksdagen 2013–2014), invald för omväxlande Stockholms kommuns valkrets och Stockholms läns valkrets.Esbati var förbundsordförande för Ung Vänster 2001–2004 och grundade 2009 tankesmedjan Manifest Senter for samfunnsanalyse, där han bland annat arbetade som verksamhetschef.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ali Esbati, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1083 (33.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
414 (12.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
230 (7.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1486 (46.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ali röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ali röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-10-182026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotFinansutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotFinansutskottet2022-02-042022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-02-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-03-132022-10-04
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotRiksbanksfullmäktige2018-10-092022-02-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022022-02-04
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2016-07-282018-09-24
RiksdagsledamotJenny Bengtsson 2016-05-12 - 2016-07-27 Sjukledighet2016-05-122016-07-27
SuppleantUtrikesutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292016-05-11
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2014-08-292014-09-29
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2014-07-032014-08-28
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2014-05-152014-07-02
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2014-03-202014-05-14
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2014-02-062014-03-19
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2013-12-182014-02-05
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2013-11-142013-12-17
ErsättareJosefin Brink2013-11-142014-09-29
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2013-02-132013-04-30
ErsättareJosefin Brink2013-02-132013-04-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022 2022/23:129 14, 16, 18 2023-06-21
Utbetalningsmyndigheten 2022/23:129 29, 31, 33 2023-06-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 2, 4, 12, 14, 28, 46, 48 2023-06-20
Särskild debatt om hushållens ekonomi 2022/23:85 5, 15, 17, 5, 33, 15, 35, 17, 41, 43, 45, 33, 35, 41, 43, 45 2023-03-31
Statlig förvaltning och statistikfrågor 2022/23:83 57, 57 2023-03-29
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:80 4, 4 2023-03-23
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 20, 22, 20, 22, 32, 38, 32, 40, 38, 40, 58, 60, 58, 60 2022-12-13
En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:25 2, 2 2022-11-23
Frågestund 2022/23:22 20, 22, 52, 54, 41, 43, 20, 22, 58, 60, 58, 20, 60, 22, 52, 54 2022-11-17
Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:22 4, 4, 4 2022-11-17
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2022/23:16 16, 32, 34, 4, 44, 47, 49, 14, 16, 65, 67, 32, 34, 44, 47, 49, 4, 65, 67, 14, 16, 32, 34, 44, 47, 49, 65, 67, 4, 14 2022-11-08
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina 2021/22:136 46, 46 2022-06-22
Extra ändringsbudgetar för 2022 - Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB 2021/22:135 2, 2 2022-06-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 17, 17, 17 2022-06-15
Idéburen välfärd 2021/22:123 7, 9, 11, 7, 9, 11 2022-06-02
En ny riksbankslag 2021/22:122 40, 40 2022-06-01
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 14, 16, 18, 14, 16, 18 2022-04-27
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2021/22:98 5, 22, 24, 43, 45, 60, 62, 5, 69, 71, 77, 15, 79, 17, 81, 37, 39, 5, 49, 52, 54, 22, 24, 43, 45, 60, 62, 69, 71, 5, 77, 79, 81, 15, 17, 37, 39, 49, 52, 54 2022-04-19
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 28, 31, 33, 35, 37, 28, 31, 33, 35, 37 2022-04-07
Statlig förvaltning 2021/22:90 11, 11 2022-03-30
Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier 2021/22:90 8, 8 2022-03-30
Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:72 5, 5 2022-02-24
Svar på interpellation 2021/22:300 om reformeringen av Arbetsförmedlingen 2021/22:69 59, 61, 63, 59, 61, 63 2022-02-18
Svar på interpellation 2021/22:226 om SAS 2021/22:50 65, 67, 69, 65, 67, 69 2022-01-11
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 150, 166, 168, 153, 150, 166, 168, 153, 150, 166, 168 2021-12-13
Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år 2021/22:27 17, 17, 17, 17, 17 2021-11-10
Svar på interpellationerna 2021/22:36 och 50 om stöden till SAS 2021/22:24 24, 28, 32, 24, 28, 32 2021-10-29
Samhall 2021/22:12 103, 103 2021-09-29
Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft 2020/21:138 97, 97 2021-06-10
Svar på interpellationerna 2020/21:709 och 710 om Samhall 2020/21:134 33, 36, 39, 33, 36, 39 2021-06-04
Svar på interpellation 2020/21:687 om reformeringen av Arbetsförmedlingen 2020/21:122 121, 123, 125, 121, 123, 125 2021-05-18
Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning 2020/21:119 42, 42, 42 2021-05-05
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen 2020/21:115 79, 79 2021-04-28
Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:75 102, 104, 106, 102, 104, 106 2021-02-03
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen 2020/21:53 189, 191, 193, 195, 197, 189, 191, 193, 195, 197 2020-12-14
Svar på interpellation 2020/21:89 om krav för permanent uppehållstillstånd 2020/21:47 27, 32, 27, 32 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:56 om Infranord 2020/21:31 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-11-06
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige 2020/21:29 18, 18 2020-11-04
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten 2020/21:25 26, 26 2020-10-21
Svar på interpellationerna 2019/20:449 och 453 om särbehandling av enskilda bolag 2020/21:5 4, 9 2020-09-10
Svar på interpellationerna 2019/20:449 och 453 om särbehandling av enskilda företag 2020/21:5 4, 9, 4, 9 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:440 om olycksfall och systematiskt arbetsmiljöarbete på Samhall 2019/20:147 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-08-27
Svar på interpellation 2019/20:439 om Arbetsförmedlingen efter coronapandemin 2019/20:146 72, 74, 76, 72, 74, 76 2020-08-20
Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering 2019/20:137 137, 140, 142, 137, 140, 142 2020-06-11
Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden 2019/20:131 42, 44, 46, 57, 59, 62, 64, 42, 44, 46, 57, 59, 62, 64 2020-06-03
Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2019/20:126 25, 25 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet - långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt 2019/20:114 5, 5 2020-04-29
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 5, 5 2020-04-08
Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset 2019/20:100 3, 3 2020-04-03
Svar på interpellation 2019/20:324 om pilotprojekt som bygger på LOV 2019/20:87 51, 53, 55, 51, 53, 55 2020-03-17
Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete 2019/20:69 44, 52, 54, 44, 52, 54 2020-02-05
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2019/20:53 122, 124, 127, 129, 131, 145, 147, 2, 2, 4, 4, 205, 207, 12, 12, 14, 122, 14, 16, 124, 16, 127, 129, 219, 30, 131, 32, 44, 145, 46, 147, 40, 48, 40, 42, 50, 42, 52, 30, 32, 30, 32, 44, 46, 48, 50, 52, 44, 46, 48, 50, 52, 2, 4, 4, 12, 14, 16, 40, 42 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:104 om Arbetsförmedlingen och kommunerna 2019/20:41 165, 167, 169, 165, 167, 169 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:110 om arbetsmiljö och arbetsvillkor för Samhallanställda 2019/20:41 98, 100, 102, 98, 100, 102 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:47 om januariöverenskommelsen och Arbetsförmedlingen 2019/20:27 68, 71, 68, 71 2019-11-05
Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet 2019/20:26 52, 54, 1, 6, 19, 21, 32, 34, 41, 43, 46, 52, 54, 1, 6, 19, 21, 32, 34, 41, 43, 46 2019-10-25
Ett starkare skydd för välfärdssystemen 2019/20:20 187, 187 2019-10-16
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018/19:106 48, 50, 52, 57, 59, 67, 70, 48, 50, 52, 57, 59, 67, 70 2019-06-17
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år 2018/19:105 12, 12 2019-06-14
Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring 2018/19:85 1, 6, 15, 17, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 2019-05-03
Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen 2018/19:68 37, 39, 41, 44, 46 2019-03-27
Svar på interpellationerna 2018/19:134 och 139 om RUT-avdrag för trygghetstjänster 2018/19:67 69, 72, 75 2019-03-26
Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget 2018/19:57 3 2019-02-28
Svar på interpellation 2018/19:16 om arbetslöshetsmålet 2018/19:46 3, 6 2019-02-01
Svar på interpellation 2018/19:17 om Arbetsförmedlingen 2018/19:46 12, 15 2019-02-01
Arbetsmarknad och arbetsliv 2018/19:34 113, 115, 117, 28, 30, 120, 122, 80, 90, 92, 99, 101, 2, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 8, 14, 16 2018-12-20
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 151 2018-12-19
Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning och Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning 2017/18:136 110 2018-06-20
Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden 2017/18:136 123 2018-06-20
Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen 2017/18:135 15 2018-06-19
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 79 2018-06-04
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten 2017/18:112 114 2018-05-16
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017/18:112 85, 87, 89 2018-05-16
(forts. från § 8) Arbetsmiljö och arbetstid (forts. AU8) 2017/18:81 128, 135, 137 2018-03-08
Svar på interpellation 2017/18:319 om bemanningsföretag 2017/18:62 11, 13, 15 2018-01-26
Svar på interpellation 2017/18:277 om Samhalls utveckling 2017/18:58 74, 76, 78 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:309 om utökad verksamhet med regionala skyddsombud 2017/18:58 3, 6 2018-01-19
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet 2017/18:27 16, 18, 20 2017-11-08
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 2016/17:129 67 2017-06-20
Åtgärder mot diskriminering 2016/17:129 45 2017-06-20
Insatsen Förberedande och orienterande utbildning 2016/17:120 51, 53, 55 2017-06-07
Offentlighet, sekretess och integritet 2016/17:104 60 2017-05-03
Arbetsmiljö och arbetstid 2016/17:100 37, 50, 52, 70, 70, 73, 75, 73, 75 2017-04-26
Nya utstationeringsregler 2016/17:100 3, 5, 7 2017-04-26
Arbetsmarknadsutredningen 2016/17:81 3, 5, 7, 21, 23 2017-03-16
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:233 om Postnord 2016/17:71 60, 62 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:233 om Postnord 2016/17:71 57 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:247 om kontrollregim för arbetslösa och företag 2016/17:71 23, 25, 27 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:284 om hamnstrejk i Göteborg trots kollektivavtal 2016/17:71 31, 34 2017-02-21
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 2016/17:69 16 2017-02-16
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 58, 66, 68 2016-11-30
Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning 2016/17:10 15 2016-09-28
Svar på interpellation 2015/16:532 om Samhalls utveckling 2015/16:98 20, 22, 24 2016-04-26
Aktuell debatt om villkor för upphandling 2015/16:90 22, 6, 14 2016-04-12
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 2015/16:73 2, 4, 6 2016-03-02
(forts. från § 6) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 121, 123 2015-12-10
Svar på interpellationerna 2015/16:8 och 9 om drivkrafter till jobb 2015/16:10 4, 8 2015-10-01
Arbetsmiljö 2014/15:116 202, 204, 206, 108 2015-06-15
Arbetsförmedlingen 2014/15:114 174, 176, 178 2015-06-11
Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2014/15:94 110 2015-04-29
(forts. från § 6) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 97, 99, 101, 103 2015-04-16
Svar på interpellation 2014/15:291 om situationen i flygbranschen 2014/15:76 128, 130, 132 2015-03-20
Arbetsmarknadspolitik 2014/15:75 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 2015-03-19
Översynen av Arbetsförmedlingen 2014/15:59 3, 9, 11, 24, 26 2015-02-12
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:210 och 223 om anställningsformen allmän visstid 2014/15:57 57 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:212 om Medlingsinstitutets nya uppdrag 2014/15:57 62, 64, 66 2015-02-10
Svar på interpellationerna 2014/15:210 och 223 om anställningsformen allmän visstid 2014/15:57 50, 53 2015-02-10
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 107, 109, 11, 13, 16, 18, 41, 43 2014-11-11
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. snabbprotokoll 94, 79, 87, 96, 85 2014-06-23
Regeringens syn på strejkrätten snabbprotokoll 79, 77 2014-06-12
Svar på interpellation 2013/14:446 om insyn i Arbetsförmedlingens upphandlingar snabbprotokoll 115, 117, 120 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:457 om a-kassa och försörjningsstöd snabbprotokoll 148, 145 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:340 om privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten snabbprotokoll 3, 7 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:386 om offentligt ansvar för arbetssituationen inom flygbranschen snabbprotokoll 61, 58, 55 2014-04-15
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 139, 135, 29, 160, 137, 158 2014-04-02
(forts. från 10 §) Arbetsrätt (forts. AU6) snabbprotokoll 112, 110 2014-03-27
(forts. från 8 §) Arbetsrätt (forts. AU6) snabbprotokoll 95, 97 2014-03-27
Arbetsrätt snabbprotokoll 15, 35, 166, 4, 169, 6, 171, 8, 84, 90, 92, 94, 97, 99, 35, 95, 17, 86, 97, 88, 5, 5, 4, 6, 8, 176, 183, 185 2014-03-27
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:355 om det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter snabbprotokoll 78, 73 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:238 om arbetsvillkor inom flygtrafiken snabbprotokoll 19, 16, 13 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:247 om arbetsvillkor och upphandling inom taxibranschen snabbprotokoll 28, 25, 22 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:290 om vinstläckage i Arbetsförmedlingens verksamhet snabbprotokoll 37, 34, 31 2014-02-28
Ungdomars väg till arbete snabbprotokoll 27 2014-02-27
Svar på interpellation 2013/14:200 om vinster i välfärden snabbprotokoll 44, 49 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:136 om bättre matchning på arbetsmarknaden snabbprotokoll 66, 58 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:169 om fastanställd personal som ersätts med bemanningsanställda snabbprotokoll 38, 42 2013-12-18
Svar på interpellationerna 2013/14:153 och 157 om lex Laval och Europarådets kritik snabbprotokoll 81, 85, 77 2013-12-18
(forts. från 9 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) snabbprotokoll 136, 138 2013-12-17
Aktuell debatt: Arbetsmiljön snabbprotokoll 16, 24, 8 2013-12-03
Svar på interpellation 2012/13:367 om privata aktörer inom Arbetsförmedlingens område snabbprotokoll 107, 111, 115 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:296 om Medlingsinstitutets roll för mer jämställda löner snabbprotokoll 74, 78, 82 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:299 om lex Laval och brott mot internationella konventioner snabbprotokoll 90, 85, 95 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:333 om aktiv arbetsmarknadspolitik kontra fas 3-verksamhet snabbprotokoll 105, 107, 110 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:334 om permanent bemanning med inhyrd personal snabbprotokoll 119, 116, 114 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:290 om polisens prioritering av utvisningar snabbprotokoll 6, 3 2013-03-12
Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m. snabbprotokoll 128, 115, 137, 150, 107, 148, 126, 113, 135 2013-03-07
Svar på interpellationerna 2012/13:225 och 242 om villkoren i fas 3 snabbprotokoll 67, 72 2013-02-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ali Esbati

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.