Alireza Akhondi

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1244 (38.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
372 (11.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
241 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1356 (42.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Alireza röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Alireza röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2022-10-122023-03-14
LedamotCivilutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantFinansutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantKulturutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2021-09-172022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantCivilutskottet2021-01-012021-09-17
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-09-17
SuppleantKulturutskottet2020-03-182021-09-17
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-09-17
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-09-17
SuppleantSkatteutskottet2020-02-052021-09-17
SuppleantCivilutskottet2018-10-162020-12-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022021-09-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga fastigheter 2022/23:126 36, 38, 6, 19, 21, 34 2023-06-16
Svar på interpellation 2022/23:324 om en kommission för svensk bostads- och fastighetsmarknad 2022/23:108 20, 22, 24, 20, 22, 24 2023-05-12
(forts.) Hushållningen med mark- och vattenområden (forts. CU13) 2022/23:105 59, 61, 63, 59, 61, 63 2023-05-09
Konsumenträtt 2022/23:105 42, 44, 46, 42, 44, 46 2023-05-09
Svar på interpellation 2022/23:294 om förutsättningarna för fler bostäder för äldre 2022/23:97 24, 26, 28, 24, 26, 28 2023-04-25
Svar på interpellation 2022/23:295 om bostäder och stambanor 2022/23:97 31, 33, 35, 31, 33, 35 2023-04-25
Hyresrätt m.m. 2022/23:88 170, 170 2023-04-13
Bostadspolitik 2022/23:87 31, 31 2023-04-12
Planering och byggande 2022/23:87 47, 47 2023-04-12
Associationsrätt 2022/23:71 40, 40 2023-03-08
Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt 2022/23:71 12, 12 2023-03-08
Fastighetsrätt 2022/23:71 31, 31 2023-03-08
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2022/23:39 229, 231, 233, 229, 231, 233 2022-12-15
Svar på interpellation 2022/23:55 om åtgärder mot Iran 2022/23:37 106, 106, 115, 115 2022-12-13
Svar på interpellation 2022/23:37 om finansiering av religiösa samfund 2022/23:32 47, 49, 51, 47, 49, 51 2022-12-06
Svar på interpellation 2022/23:44 om Irans plats i CSW 2022/23:31 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-12-05
Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige 2022/23:26 3, 3 2022-11-24
Svar på interpellation 2022/23:21 om avtal mellan Sverige och Iran 2022/23:23 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8 2022-11-18
Svar på interpellationerna 2022/23:8 och 16 om situationen i Iran 2022/23:16 82, 92, 102, 82, 92, 102, 82, 92, 102 2022-11-08
Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2021/22:134 10, 12, 14, 16, 18, 10, 12, 14, 16, 18, 10, 12, 14, 16, 18 2022-06-20
Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 2021/22:126 113, 115, 117, 126, 128, 113, 115, 117, 126, 128 2022-06-08
Riksrevisionens rapport om bosättningslagen 2021/22:111 25, 28, 30, 25, 28, 30 2022-05-11
Grundläggande om utbildning 2021/22:95 134, 136, 138, 134, 136, 138 2022-04-07
Vuxenutbildning 2021/22:95 158, 160, 162, 158, 160, 162 2022-04-07
Svårigheterna med att införa nya tekniska verktyg 2021/22:999 3, 5 2022-03-29
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 149, 154, 156, 148, 151, 149, 154, 156, 168, 170, 172, 148, 151, 168, 170, 172, 30, 30, 149, 154, 156 2021-12-13
Samhall 2021/22:12 98, 100, 102, 98, 100, 102 2021-09-29
Frågestund 2021/22:4 48, 50, 48, 50, 48, 50, 13, 15, 13, 15, 48, 50, 83, 85, 83, 85 2021-09-16
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen 2020/21:115 78, 78 2021-04-28
Arbetsrätt 2020/21:107 34, 3, 5, 7, 9, 11, 34, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 2021-04-14
Integration 2020/21:107 50, 52, 54, 50, 52, 54, 50, 68, 70, 72, 63, 65, 50, 63, 65 2021-04-14
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2020/21:107 74, 74 2021-04-14
Inkomstskatt 2020/21:104 3, 6, 9, 3, 6, 15, 9, 17, 15, 17 2021-04-08
Lärare och elever 2020/21:104 130, 132, 134, 130, 132, 134 2021-04-08
Skatteförfarande och folkbokföring 2020/21:103 132, 135, 137, 132, 135, 137 2021-04-07
Språkplikt - deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd 2020/21:87 25, 25 2021-03-03
Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar 2020/21:71 15, 15 2021-01-27
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020/21:54 79, 81, 79, 81 2020-12-15
Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden 2019/20:131 61, 63, 65, 61, 63, 65 2020-06-03
Arbetsmiljö och arbetstid 2019/20:98 62, 62, 69, 71, 73, 69, 71, 198, 73 2020-04-01
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 6, 30, 6, 30 2020-03-27
Företag, kapital och fastighet 2019/20:94 10, 10 2020-03-26
Mervärdesskatt 2019/20:94 17, 17 2020-03-26
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2019/20:53 155, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 155, 39, 41, 43, 45, 47, 39, 49, 41, 51, 43, 45, 47, 49, 51 2019-12-17
Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet 2019/20:26 5, 45, 5, 45 2019-10-25
Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen 2018/19:68 55, 57, 59 2019-03-27
Arbetsmarknad och arbetsliv 2018/19:34 131 2018-12-20
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 150 2018-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 324 2018-10-17

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Alireza Akhondi

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.