Allan Widman

Bio

Karl Allan Fredrik Widman, född 20 mars 1964 i Lösens församling, Blekinge län, är en svensk politiker (liberal). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2022, invald för Malmö kommuns valkrets. Widman var ordförande i EU-nämnden 2012–2014, försvarsutskottet 2014–2018 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2015. Han har varit försvarspolitisk talesperson för Liberalerna och partiets gruppledare i Malmö kommun. Till yrket är Widman advokat.
Allan Widman är sedan 1 maj 2023 landshövding i Kalmar län.
Artikeln innehåller material från wikipedia Allan Widman, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1154 (35.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
247 (7.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
203 (6.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1609 (50.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Allan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Allan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
LedamotKrigsdelegationen2019-09-052022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-092022-09-26
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-05-192015-06-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-05-19
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
OrdförandeFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
LedamotEU-nämnden2012-09-212012-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
LedamotRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2010-11-172012-09-25
SuppleantKonstitutionsutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
LedamotRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
LedamotLedamotsrådet2010-10-132012-09-26
LedamotFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantUtrikesnämnden2010-10-122012-09-30
ErsättareRiksdagsstyrelsen2010-10-122012-09-26
Förste vice gruppledareFolkpartiet liberalerna2010-10-042012-09-16
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotRiksbanksfullmäktige2010-03-042010-10-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-02-042010-03-03
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-11-122009-12-09
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2008-11-202008-12-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-03-222007-06-01
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
Förste vice gruppledareFolkpartiet liberalerna2006-10-112010-10-04
LedamotFörsvarsutskottet2006-10-102010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-10-102006-10-13
SuppleantUtrikesnämnden2006-10-102010-10-12
ErsättareRiksdagsstyrelsen2006-10-102010-10-12
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
SuppleantKonstitutionsutskottet2005-12-092006-10-02
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
SuppleantUtrikesutskottet2004-09-202006-10-02
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-05-112004-05-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-02-052004-02-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantBostadsutskottet2002-10-152004-09-14
SuppleantOSSE-delegationen2002-10-152006-10-16
LedamotFörsvarsutskottet2002-10-082006-09-21
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna 2021/22:114 31, 7, 31, 7 2022-05-16
Civilt försvar och krisberedskap 2021/22:107 40, 40, 27 2022-05-04
Ändringar i statens budget för 2022 - Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel 2021/22:87 7, 7, 7, 7 2022-03-24
Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga - statens arbete med att stärka arméstridskrafterna 2021/22:77 22, 28, 30, 22, 28, 30 2022-03-02
Ändringar i statens budget för 2022 - Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina 2021/22:75 8, 8 2022-02-28
Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt 2021/22:32 20, 20 2021-11-23
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 27, 50, 52, 27, 50, 52 2020-12-14
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 94, 94 2020-12-14
Svar på interpellation 2019/20:62 om svensk vapenexport till Jemen 2019/20:41 77, 79, 81, 77, 79, 81 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:35 om operativt cyberförsvar 2019/20:23 47, 49, 51, 47, 49, 51 2019-10-22
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2019/20:23 22, 24, 22, 24 2019-10-22
Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag 2018/19:101 105, 107, 107, 109, 109, 111, 111, 8, 8, 29, 29, 31, 31, 64, 64, 66, 66, 90, 90, 92, 92, 99, 99, 101, 101, 103, 103, 105 2019-06-10
Svar på interpellation 2018/19:109 om återställande av ammunition som överlåtits till Frankrike 2018/19:63 36, 38, 40 2019-03-12
Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå 2018/19:56 50 2019-02-27
Utrikespolitisk debatt 2018/19:52 136 2019-02-13
Svar på interpellation 2018/19:10 om solidaritet med Storbritannien 2018/19:51 14, 17 2019-02-12
Svar på interpellationerna 2018/19:5 och 28 om konventionen om förbud mot kärnvapen 2018/19:51 6, 10, 2 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:1 om försvarsgarantier mellan Sverige och USA 2018/19:47 16, 19, 22 2019-02-05
Inrättande av försvarsgrensstaber 2018/19:31 177, 180, 182 2018-12-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 123 2018-10-17
Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna 2017/18:142 8, 16, 24 2018-08-30
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 2017/18:129 70 2018-06-11
En amnesti för explosiva varor 2017/18:107 66 2018-05-02
Militära frågor 2017/18:107 37, 39, 41, 51, 159 2018-05-02
Svar på interpellation 2017/18:468 om egen och oberoende svensk förmåga att bekämpa ballistiska missiler 2017/18:99 73, 75, 77 2018-04-17
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2017/18:84 3, 5, 7, 15, 17, 3, 5, 13, 7, 5, 21, 25, 27, 37, 19, 5, 57, 59, 61, 146, 37 2018-03-14
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel 2017/18:76 15 2018-02-28
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 2017/18:60 1 2018-01-24
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2017/18:51 65, 137, 142, 144, 7, 9, 11 2017-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2017/18:51 19, 42, 44, 156, 158, 160 2017-12-15
Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen 2017/18:44 80, 82, 84 2017-12-06
Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering 2017/18:32 12, 15, 17 2017-11-16
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner 2017/18:32 29 2017-11-16
Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid 2017/18:27 86 2017-11-08
Start för Europeiska försvarsfonden 2017/18:27 101 2017-11-08
Svar på interpellation 2017/18:31 om ett balanserat och samlat luftförsvar 2017/18:21 23, 25, 27 2017-10-20
Svar på interpellation 2017/18:5 om operativ förmåga med tung kustrobot 2017/18:14 4, 2 2017-10-10
Svar på interpellationerna 2017/18:6 och 10 om motorfrågan för Gripen E samt risken för att känslig information sprids till obehöriga 2017/18:14 7, 10, 13 2017-10-10
Svar på interpellation 2016/17:588 om it-läckaget på Transportstyrelsen 2017/18:4 31 2017-09-14
Svar på interpellation 2016/17:590 om försvar mot ballistiska robotar 2017/18:4 40, 42, 44 2017-09-14
Svar på interpellationerna 2016/17:555 och 556 om företrädare för kommande pliktpersonal 2016/17:127 26, 28, 30 2017-06-16
(forts. från § 10) Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (forts. UFöU5) 2016/17:121 137 2017-06-08
(forts. från § 7) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU3) 2016/17:121 119, 121, 123, 125, 128 2017-06-08
Frågestund 2016/17:121 89, 91, 36, 38, 44, 72, 74, 49, 51, 37, 39, 44, 80, 82, 57, 59, 98, 100 2017-06-08
Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2016/17:117 91 2017-05-31
Svar på interpellation 2016/17:530 om hemvärnets ställning 2016/17:115 2, 4 2017-05-29
Svar på interpellation 2016/17:460 om hjälp och stöd till civila veteraner 2016/17:106 2, 4, 6 2017-05-05
Allmänna helgdagar 2016/17:88 85, 94 2017-03-29
Svar på interpellation 2016/17:334 om fjärrstyrning av F 17G 2016/17:82 2, 4, 6 2017-03-17
Åldersgräns för kosmetiska solarier 2016/17:77 173 2017-03-02
Svar på interpellation 2016/17:323 om materiel och infrastruktur i försvaret 2016/17:75 19, 21, 23 2017-02-28
Svar på interpellation 2016/17:248 om materiel- och förnödenhetsförsörjning 2016/17:65 9, 12, 16 2017-02-02
Svar på interpellation 2016/17:223 om samhällets beredskap i händelse av kris eller krig 2016/17:62 39, 41, 43 2017-01-27
Försvarspolitik 2016/17:56 1, 4, 6, 18, 20, 19, 32, 34, 26, 28, 66, 72, 74, 71, 73, 9, 9 2017-01-18
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2016/17:42 151, 153, 169, 171, 186, 188, 201, 203, 161, 163, 165, 172, 174 2016-12-08
Svar på interpellation 2016/17:51 om inrättande av en angränsande zon 2016/17:23 2, 4, 6 2016-10-28
Svar på interpellation 2015/16:759 om åtgärder för fullgod krisberedskap 2015/16:129 33, 35, 37 2016-09-01
Svar på interpellation 2015/16:761 om ökat understöd till arméstridskrafterna 2015/16:129 40, 42 2016-09-01
Svar på interpellation 2015/16:639 om skyddsbehövande tolkar 2015/16:119 33, 35, 37 2016-06-14
Samförståndsavtal om värdlandsstöd 2015/16:111 52, 54, 56, 58, 60, 71, 73, 88, 90 2016-05-25
(forts. från § 7) Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (forts. FöU14) 2015/16:108 160, 162 2016-05-19
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands 2015/16:108 29 2016-05-19
(forts. från § 6) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UföU3) 2015/16:104 113 2016-05-12
(forts. från § 8) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU3) 2015/16:104 116, 118 2016-05-12
Svar på interpellation 2015/16:553 om tillgängligheten till stridsflyget 2015/16:101 35, 37, 39 2016-04-29
Svar på interpellation 2015/16:557 om marinens ytstridsförmåga 2015/16:101 42, 44, 46 2016-04-29
Svar på interpellation 2015/16:570 om exportansträngningar för det svenska artillerisystemet Archer 2015/16:101 49, 51, 53 2016-04-29
Svar på interpellation 2015/16:536 om vikten av svensk flygmotorkompetens 2015/16:97 16, 18, 20 2016-04-22
Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete 2015/16:95 71, 74, 76, 81, 83, 86, 88, 91, 93 2016-04-20
Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor 2015/16:92 148 2016-04-14
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm 2015/16:87 61 2016-04-06
Svar på interpellation 2015/16:485 om Sveriges solidaritet med de baltiska länderna 2015/16:86 86, 88 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:486 om exportvillkor för anskaffning av nästa generations ubåt 2015/16:86 91, 93, 95 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:487 om bemanning av det svenska försvaret 2015/16:86 98, 100, 102 2016-04-05
Beredskap för kris och krig 2015/16:81 64, 79, 81 2016-03-16
Svar på interpellation 2015/16:442 om Sveriges Radios nyhetsförmedling på ryska 2015/16:79 30, 32, 34 2016-03-11
Svar på interpellation 2015/16:421 om kärnkraftssäkerhet 2015/16:76 66, 68, 70 2016-03-08
Svar på interpellation 2015/16:400 om rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv 2015/16:72 76, 79, 82 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:327 om samhällets krisberedskap i migrationsfrågan 2015/16:67 16, 18, 20 2016-02-12
Svar på interpellation 2015/16:353 om försvarsanslaget i tider av krigsrisk 2015/16:64 13, 15, 17 2016-02-09
Svar på interpellation 2015/16:320 om Veteranutredningen 2015/16:60 9, 11, 13 2016-01-28
Aktuell debatt om Sveriges deltagande i kampen mot Daish 2015/16:58 8, 16, 24 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:291 om överstatligt beslutsfattande i FN:s säkerhetsråd med parlamentarisk förankring 2015/16:58 31, 28 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:281 om ett svensk-finländskt försvarsförbund 2015/16:53 25, 28, 31 2016-01-15
Svar på interpellation 2015/16:255 om organisationskommitté för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd 2015/16:49 63, 65, 67 2015-12-18
(forts.) Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (forts. UFöU2) 2015/16:46 165, 167, 169, 173, 175 2015-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2015/16:46 118, 120, 122, 129, 131 2015-12-15
Svar på interpellation 2015/16:16 om tydlighet om Sveriges samarbete med Nato 2015/16:12 6, 12 2015-10-13
Svar på interpellation 2015/16:31 om samlad styrning och planering av totalförsvaret 2015/16:12 24, 26, 28 2015-10-13
Svar på interpellation 2015/16:3 om svensk finansiering av brasilianska vapen 2015/16:9 12, 14, 16 2015-09-29
Svar på interpellation 2014/15:708 om transparens och ändamålsenlighet vid utnämningar av chefer inom totalförsvaret 2014/15:121 16, 19, 22 2015-08-27
Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 2014/15:116 91, 94, 96, 99, 101, 109, 111, 116, 118 2015-06-15
Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden 2016-2020 2014/15:116 1, 5, 7, 27, 29, 38, 40 2015-06-15
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen 2014/15:108 24, 26, 28 2015-06-03
Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2014/15:108 21 2015-06-03
Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak 2014/15:108 66, 80, 82, 90, 92 2015-06-03
Svar på interpellation 2014/15:524 om svensk angränsande zon 2014/15:103 31, 33 2015-05-26
Svar på interpellation 2013/14:297 om ryska påtryckningar mot Sverige 2014/15:76 31, 33, 36 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:220 om samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien 2014/15:76 9, 14, 20 2015-03-20
Allmänna helgdagar m.m. 2014/15:70 139 2015-03-11
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2014/15:70 142, 144, 16, 146, 22, 24, 143, 145, 147, 16, 22, 24, 113, 124, 126, 1 2015-03-11
Aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet 2014/15:50 8, 16, 24 2015-01-22
Svar på interpellation 2014/15:170 om Europa i förkrigstillstånd 2014/15:50 175, 179, 183 2015-01-22
Svar på interpellation 2014/15:171 om Sveriges motståndskraft mot ryska hot om användning av kärnvapen 2014/15:50 100, 102, 104 2015-01-22
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) 2014/15:40 67 2014-12-17
Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2014/15:40 81 2014-12-17
Svar på interpellationerna 2014/15:47 och 49 om allmän mönstringsplikt 2014/15:17 127, 130, 133 2014-11-06
Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser snabbprotokoll 32, 24, 26, 30, 28, 20, 22 2014-06-17
Vissa frågor om militär verksamhet m.m. snabbprotokoll 18, 20, 22 2014-03-19
Försvarspolitiska frågor snabbprotokoll 42, 44, 40 2014-01-29
Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. snabbprotokoll 13, 19, 11, 15, 17 2014-01-29
Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m. snabbprotokoll 83, 75, 81, 79, 77 2014-01-22
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan snabbprotokoll 185 2013-12-16
Försvar och samhällets krisberedskap snabbprotokoll 124, 209, 211, 213, 236, 238, 247, 18, 249, 251, 232, 234, 249, 251, 254, 256, 236, 238, 247, 249, 251, 140, 143, 145, 140, 143, 145, 145, 1, 20, 3, 5, 9, 11, 28, 30, 139, 141, 143, 151, 153 2013-12-10
Aktuell debatt: Integritet på nätet snabbprotokoll 5, 21, 13 2013-11-08
Modernare reglering av statsluftfarten snabbprotokoll 78, 74, 76 2013-10-23
Rysslands militära övningsverksamhet snabbprotokoll 22, 24 2013-10-03
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali snabbprotokoll 5, 204, 207, 209, 216, 218, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 27 2013-06-18
Hemvärnet snabbprotokoll 31, 20, 15, 29, 18 2013-04-18
Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och av arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011 snabbprotokoll 126, 128, 142, 149, 140, 151, 121 2013-04-11
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta) snabbprotokoll 7, 9, 5, 14 2013-03-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari snabbprotokoll 14 2013-02-12
Försvarets nya insatsorganisation snabbprotokoll 48, 46 2013-01-31
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december snabbprotokoll 91 2012-12-18
(forts. från 7 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 (forts. FöU1) snabbprotokoll 102, 100 2012-12-06
(forts. från 9 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 (forts. FöU1) snabbprotokoll 132, 127, 125, 130 2012-12-06
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 snabbprotokoll 14, 16, 12 2012-12-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober snabbprotokoll 32 2012-10-23
Soldatanställningar i Försvarsmakten protokoll 10, 12, 17, 8, 30, 28, 15 2012-05-23
Aktuell debatt: Vapenfabrik i Saudiarabien protokoll 77, 61, 69 2012-04-11
Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning protokoll 13, 17, 19, 15, 21 2012-03-15
Aktuell debatt: Förekomsten av riskkapitalbolag i den skattefinansierade välfärden protokoll 5, 13, 21 2012-02-03
Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser protokoll 66 2012-02-01
Svar på interpellation 2011/12:169 om försvarets personalförsörjning protokoll 29, 21 2012-01-31
(forts. från 12 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 (forts. FöU1) protokoll 130, 132, 110, 108 2011-12-15
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 protokoll 11, 15, 13, 9, 17 2011-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) protokoll 38 2011-12-12
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen protokoll 22, 20, 18 2011-06-17
(forts. från 9 §) Försvarsmakten (forts. FöU4) snabbprotokoll 145, 143 2011-04-27
Försvarsmakten snabbprotokoll 120, 95, 101, 99, 103, 118, 97 2011-04-27
Samhällets krisberedskap snabbprotokoll 167, 113, 116, 118 2011-04-06
Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen snabbprotokoll 6 2011-04-01
Flygförbudszon över Libyen snabbprotokoll 72, 74 2011-03-17
Det svenska stridsflyget snabbprotokoll 89, 87 2011-02-10
Försvar och samhällets krisberedskap 2011 snabbprotokoll 78 2010-12-14
Vårtilläggsbudget för 2010 snabbprotokoll 107, 105, 103 2010-06-16
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. protokoll 34, 32, 40, 36, 42, 38, 30 2010-05-19
Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta) protokoll 4 2010-03-03
Tillgången till helikoptrar i Afghanistan protokoll 49, 51 2010-02-11
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 196, 18, 200, 202, 198 2009-11-18
Signalspaning protokoll 117, 121, 115, 111, 109, 119, 113 2009-10-14
Försvarets inriktning protokoll 30, 28, 32, 26, 34 2009-06-12
Svar på interpellation 2008/09:497 om helikopterenhet till Afghanistan protokoll 67, 69, 71 2009-05-15
Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar protokoll 148, 139, 137, 150, 141 2009-05-07
Regeringen och krisen protokoll 115 2009-04-01
Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust protokoll 137 2009-03-11
Särskild debatt om försvarspolitiken protokoll 4, 18, 11 2009-02-23
Fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (Kfor) protokoll 98 2008-12-19
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 186, 184, 188, 16, 14, 18 2008-12-18
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2009 protokoll 173, 196, 171, 175 2008-12-11
Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri protokoll 84, 86, 88 2008-12-01
En angränsande zon utanför Sveriges sjöterritorium protokoll 36, 34 2008-10-23
Svar på interpellation 2007/08:842 om Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt protokoll 64, 60, 62 2008-09-11
Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling) protokoll 21, 17, 19, 27, 15, 23, 25 2008-06-18
(forts.) Lag om signalspaning m.m. (forts. FöU14) protokoll 156, 158, 181, 183 2008-06-17
Lag om signalspaning m.m. protokoll 134, 132, 126, 130, 128, 136, 124 2008-06-17
Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet protokoll 223, 221, 219 2008-06-17
Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter protokoll 32, 38, 30, 36, 34 2008-05-15
Aktuell debatt: Den svenska styrkans insats i Tchad protokoll 30, 37 2008-03-05
Restiden på vissa tågsträckor protokoll 53, 55 2008-02-14
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen protokoll 100, 95, 98 2007-12-19
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2008 protokoll 18, 20, 22 2007-12-03
Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken protokoll 135, 137, 132 2007-11-21
Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m. protokoll 151 2007-11-21
Svar på interpellation 2007/08:98 om nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga protokoll 116 2007-11-20
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur protokoll 68, 64, 66 2007-10-31
Svar på interpellation 2007/08:4 om försvarsanslagen och Sveriges insatser i utlandet protokoll 118 2007-10-16
Svar på interpellation 2007/08:8 om brister i förberedelserna till Nordic Battle Group protokoll 130, 133 2007-10-16
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet protokoll 122, 150, 148, 128, 126, 130, 124 2007-06-13
(forts. från prot. 116) Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (forts. UFöU3) protokoll 152, 156, 154, 168, 170, 158, 166 2007-05-31
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan protokoll 276 2007-05-30
Behandling av personuppgifter inom Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts underrättelseverksamhet protokoll 5 2007-04-25
Bordläggningsdebatt med anledning av prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet protokoll 37, 35, 28, 26, 24 2007-03-12
Svar på interpellation 2006/07:256 om utvecklingsenhet Tropik inom Försvarsmakten protokoll 23, 21 2007-02-13
Svar på interpellation 2006/07:151 om reservofficerare i internationella insatser protokoll 69, 71, 73 2006-12-22
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2007 protokoll 27, 47, 49 2006-12-11
Totalförsvarsplikten protokoll 56, 58 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:27 om svensk veteranpolitik protokoll 12, 14, 9 2006-11-17
Naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland protokoll 18, 20 2006-11-16
Svar på interpellation 2006/07:1 om Sveriges deltagande i ISAF:s styrka i Afghanistan protokoll 6, 3 2006-11-07
Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo protokoll 155, 157, 159 2006-06-13
Svar på interpellationerna 2005/06:408 och 413 om Statsrådsberedningen annandagen 2004 protokoll 12, 2, 7 2006-06-07
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle protokoll 19, 3, 17 2006-05-29
Reformerad styrning och förvaltning för försvaret protokoll 14, 21, 19, 42, 40 2006-05-16
Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B protokoll 3, 10, 8, 5, 1 2006-05-16
Nordic Battle Group protokoll 83 2006-04-20
Totalförsvarsplikt och samhällstjänst protokoll 103, 105, 100 2006-03-30
Transport av farligt gods protokoll 187, 171, 189, 176, 174 2006-03-08
Vissa personalfrågor i Försvarsmakten protokoll 98, 100, 90 2006-02-22
Allmänna värnplikten protokoll 139, 141 2005-12-08
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2006 protokoll 3, 31, 12, 57, 46, 44, 59, 10, 33 2005-12-06
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) i Afghanistan protokoll 85, 79, 83, 81 2005-12-06
Svar på interpellation 2005/06:76 om avvecklingen av Viggenplan med spaningskapacitet protokoll 4, 6, 2 2005-11-28
Avveckling av militärdistriktsorganisationen protokoll 98, 101, 114, 103, 116 2005-11-16
Svar på interpellation 2005/06:20 om reservofficerare i internationella insatser protokoll 11, 15, 13 2005-10-20
Svar på interpellation 2005/06:4 om Nordic Battle Group protokoll 4, 2, 6 2005-09-30
Vetorätt i försvarsfrågor protokoll 10, 12 2005-09-22
Svar på interpellation 2004/05:643 om förutsättningarna för försvarsbeslutet protokoll 23, 25, 27 2005-06-09
Svar på interpellation 2004/05:644 om försvarets beställningar protokoll 30, 32, 34 2005-06-09
Krishanteringsberedskap på nationell nivå protokoll 75, 80, 78 2005-06-03
Försvarets tolkutbildning protokoll 97, 95 2005-05-19
Svar på interpellation 2004/05:459 om kostnadsutvecklingen för svenska soldater utomlands protokoll 30, 32, 28 2005-04-19
Sjö- och kustövervakningsfrågor protokoll 123, 129, 120, 125, 131 2005-03-09
Svar på interpellation 2004/05:357 om ett svenskt deltagande i Natos snabbinsatsstyrka protokoll 115, 111, 119 2005-02-17
Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission i Liberia protokoll 123 2005-02-16
(forts. från 11 §) Svar på interpellation 2004/05:321 om avskaffande av straffmyndighetsåldern (forts.) protokoll 85, 82 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:305 om studieresultat i friskolorna protokoll 127, 131, 129 2005-02-03
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 - förnyad behandling protokoll 3, 39, 19, 8, 21, 6 2004-12-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 63, 61, 88, 147, 145, 58, 108, 106, 86 2004-12-15
Sveriges säkerhetspolitik protokoll 40, 36, 38 2004-12-15
Svar på interpellation 2004/05:55 om försvarets snabbinsatsförmåga protokoll 23, 21, 19 2004-10-29
Operation Althea protokoll 9, 11, 7 2004-10-27
Bordläggningsdebatt med anledning av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar protokoll 9, 20, 18, 11, 7 2004-09-24
Sveriges beredskap mot storskaliga terroristangrepp protokoll 141, 143 2004-06-17
Svar på interpellation 2003/04:507 om EU:s insatsstyrka protokoll 37, 33, 35 2004-06-02
Styrningen av det militära försvaret protokoll 102, 85, 75, 100, 83 2004-04-21
Svar på interpellation 2003/04:416 om Försvarsmaktens grundorganisation protokoll 84, 86, 82 2004-04-20
Produktiviteten i offentlig sektor protokoll 70, 72 2004-03-25
Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel protokoll 138, 147, 145, 158 2004-03-17
Dansk inflyttning till Skåne protokoll 80, 82 2004-02-19
Information från regeringen om civilt meritvärde för totalförsvarspliktiga protokoll 106, 108 2004-02-19
Frågor om trossamfund protokoll 41, 43, 45 2004-02-18
Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia protokoll 66, 58, 64 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:274 om polishögskola i Rosengård protokoll 34, 30 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:176 om utveckling av nätverksbaserat försvar protokoll 65, 63, 61 2003-12-12
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2004 protokoll 108, 93, 64, 81, 79, 62, 59, 95, 106 2003-12-10
Svar på interpellation 2003/04:104 om försvarets situation protokoll 8, 4 2003-11-27
Ny räddningstjänstlagstiftning, m.m. protokoll 77, 87, 64, 82, 89, 84, 79 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:57 om Försvarsmaktens grundorganisation protokoll 33, 29, 31 2003-11-10
Svar på interpellation 2002/03:329 om Sverige och Europas förvar snabbprotokoll 48, 46, 44 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:276 om Ci- tytunneln i Malmö snabbprotokoll 68, 70, 66 2003-04-29
Straffansvaret för terroristbrott snabbprotokoll 19 2003-04-16
Vissa frågor om Försvarsmaktens anpass- ningsförmåga snabbprotokoll 115, 119, 117 2003-04-16
Tjänstgöringsskyldighet i internationell verksamhet snabbprotokoll 202, 208, 210 2003-04-09
Svar på interpellation 2002/03:222 om riks- dagsbeslut på försvars- och säkerhetsområdet snabbprotokoll 22, 17, 20 2003-03-28
Frågor beträffande trossamfund snabbprotokoll 82 2003-02-19
Hemlig teleavlyssning, m.m. snabbprotokoll 93, 97, 148, 91, 34, 84 2003-02-19
Försvar och beredskap mot sårbarhet - budget för år 2003 snabbprotokoll 18, 2, 20 2002-12-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Allan Widman

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.