Amanda Lind

Bio

Amanda Sofia Margareta Lind, född Johansson den 2 augusti 1980 i Uppsala domkyrkoförsamling, är en svensk miljöpartistisk politiker. Hon är sedan 2022 riksdagsledamot. Hon var kultur-, demokrati- och idrottsminister 2019–2021 och Miljöpartiets partisekreterare 2016–2019.
Artikeln innehåller material från wikipedia Amanda Lind, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotKulturutskottet2022-10-042022-10-04
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Kultur- och demokratiministerKulturdepartementet2021-07-092021-11-30
Kultur- och demokratiministerKulturdepartementet2021-06-302021-07-09
Kultur- och demokratiministerKulturdepartementet2021-02-052021-06-29
Kultur- och demokratiministerKulturdepartementet2020-12-172021-02-04
Kultur- och demokratiministerKulturdepartementet2019-10-012020-12-17
Kultur- och demokratiministerKulturdepartementet2019-09-102019-10-01
Kultur- och demokratiministerKulturdepartementet2019-01-212019-09-10
PartisekreterareMiljöpartiet2016-05-142019-01-21

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Folkbildningsfrågor 2022/23:116 28 2023-05-31
Kultur för alla 2022/23:107 123, 125, 127, 129, 131, 123, 125, 127, 129, 131 2023-05-11
Spelfrågor 2022/23:107 10, 12, 14, 16, 18, 10, 12, 14, 16, 18 2023-05-11
Frågor om public service och film 2022/23:98 69, 69 2023-04-26
Idrott- och friluftsfrågor 2022/23:98 84 2023-04-26
Idrott- och friluftslivsfrågor 2022/23:98 84 2023-04-26
Frågestund 2022/23:93 84, 56, 89, 58, 60, 87, 62, 89, 95, 97, 99, 101, 76, 36, 78, 38, 109, 94, 62, 44, 64, 46, 60, 62, 53, 55, 82, 78, 84, 65, 67, 71, 82, 52, 94, 81, 100, 56, 85, 48, 89, 50, 84, 64, 97, 43, 74, 45, 105, 51, 48, 53, 72, 50, 74, 76, 59, 78, 61, 68, 92, 94, 72, 74, 76, 78, 104, 54, 106, 56, 45, 91, 47, 94, 92, 94, 68, 107, 59, 104, 106, 63, 65, 52, 69, 73, 75, 85, 100, 87, 57, 43, 59, 45, 61, 63, 65, 51, 95, 67, 53, 116, 39, 63, 41, 113, 115, 48, 52, 50, 79, 97, 99, 63, 101, 64, 75, 77 2023-04-20
Svar på interpellation 2022/23:291 om Musikaliska kvarterets framtid 2022/23:91 79, 85, 90, 79, 85, 90 2023-04-18
Återupptaget sammanträde 2022/23:91 79, 85, 90 2023-04-18
(forts. från § 12) Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap (forts. SoU11) 2022/23:87 151, 151 2023-04-12
Svar på interpellation 2022/23:95 om bemannade skolbibliotek 2022/23:50 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 2023-01-24
Svar på interpellation 2022/23:118 om hat och hot på bibliotek 2022/23:46 32, 26, 32, 26 2023-01-17
(forts. från prot. 42) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2022/23:44 105, 105 2022-12-21
(forts. från § 12) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2022/23:38 134, 136, 142, 144, 134, 136, 142, 144 2022-12-14
Rikets styrelse 2022/23:38 56, 56 2022-12-14
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden 2022/23:28 35, 35 2022-11-30
En förstärkt spelreglering 2022/23:25 26, 28, 30, 26, 28, 30 2022-11-23
Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin 2022/23:25 40, 42, 44, 51, 53, 40, 42, 44, 51, 53 2022-11-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 130, 130 2022-10-20
Svar på interpellationerna 2020/21:870 och 876 om skyddet av det rullande kulturarvet 2020/21:157 140, 144, 149, 152 2021-09-09
Ungdomspolitik 2020/21:143 99 2021-06-17
Svar på interpellation 2020/21:799 om en strategi för en återstart av kultursektorn 2020/21:139 15, 19, 23, 25 2021-06-11
Svar på interpellationerna 2020/21:807 och 814 om återöppningen av kulturen och idrotten 2020/21:139 26, 30, 34, 37 2021-06-11
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:748 om islamistiska aktörer i demokratijubileum 2020/21:131 73, 76, 78 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:719 om älvdalska som språk 2020/21:131 64, 66, 68, 70 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:748 om islamistiska aktörer i demokratijubileum 2020/21:131 71 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:754 om de nya föreskrifterna för mediestöd 2020/21:131 79, 81, 83, 85 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:713 om vatten-, väg- och skogssporter 2020/21:126 73, 75, 77, 79 2021-05-25
Svar på interpellationerna 2020/21:689 och 695 om tävlingsverksamhet för idrotter med högt smittskydd 2020/21:122 29, 32, 35, 38 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:665 om åtgärder för att möjliggöra kulturupplevelser utomhus med minskad risk för smittspridning 2020/21:118 19, 21, 23, 25 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:672 om nya föreskrifter för mediestöd 2020/21:118 26, 28, 30, 32 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:605 om ett polariserande debattklimat 2020/21:109 71, 73, 75, 77 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:620 om evenemangsstöd till bland annat kultur och idrott 2020/21:109 78, 80, 82, 84 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:591 om åtgärder för ett sakligt debattklimat 2020/21:106 40, 42, 44, 46 2021-04-13
(forts. från § 9) Svar på interpellation 2020/21:575 om älvdalskan som nationellt minoritetsspråk 2020/21:100 126, 128 2021-03-25
Svar på interpellation 2020/21:575 om älvdalskan som nationellt minoritetsspråk 2020/21:100 24, 26 2021-03-25
Svar på interpellation 2020/21:506 om kunskap om kommunismens illgärningar 2020/21:92 144, 146, 148, 150 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:507 om en ny mediestödsförordning 2020/21:92 153, 155, 157, 151 2021-03-11
Svar på interpellationerna 2020/21:450 och 460 om stöd till kultur- och idrottsarrangemang 2020/21:85 49, 52, 55, 58 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:399 om ungas avtagande framtidshopp 2020/21:82 110, 112, 114, 116 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:361 om postdistribuerade tidningar 2020/21:77 68, 70, 72, 74 2021-02-05
Svar på interpellation 2020/21:362 om demokratisk dialog i det politiska samtalet 2020/21:77 75, 77, 79, 81 2021-02-05
Svar på interpellationerna 2020/21:348 och 368 om ridsport under coronapandemin 2020/21:77 58, 61, 64, 67 2021-02-05
Svar på interpellation 2020/21:343 om klanröstningens inverkan på demokratin 2020/21:74 94, 96, 98, 100 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:331 och 344 om lagliga åsiktsyttringar på reglerade marknader 2020/21:74 84, 87, 90, 93 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:228 och 281 om yttrandefriheten och informationsstrukturen 2020/21:65 93, 96, 99, 102 2021-01-15
Svar på interpellation 2020/21:177 om barn och ungdomar som slutar idrotta 2020/21:49 56, 58, 60, 62 2020-12-08
Svar på interpellation 2020/21:202 om bidrag till extremism i civilsamhället 2020/21:49 63, 65, 67, 69 2020-12-08
(forts. från § 5) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2020/21:46 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 2020-12-03
Svar på interpellation 2020/21:130 om dansbandens överlevnad 2020/21:40 123, 125, 127, 129 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:139 om identitetspolitik och diskriminering 2020/21:40 130, 132, 134, 136 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:99 om oskuldsnormer och religiösa samfund 2020/21:35 59, 61, 63, 65 2020-11-13
Svar på interpellation 2020/21:55 om elitidrottens villkor under pandemin 2020/21:28 60, 62, 64, 66 2020-11-03
Svar på interpellation 2020/21:67 om stöd till ungdomsorganisationer 2020/21:28 67, 69, 71, 73 2020-11-03
Svar på interpellation 2020/21:30 om myndigheters samverkan med islamistkopplade organisationer 2020/21:22 15, 17, 19, 21 2020-10-15
Svar på interpellation 2019/20:456 om konkurser inom fotbollen 2020/21:6 8, 10, 12, 14 2020-09-11
Svar på interpellation 2019/20:411 om bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2019/20:138 22, 25, 28, 30 2020-06-12
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 2, 10, 12, 14, 16, 18, 46 2020-03-27
Svar på interpellation 2019/20:348 om Sveriges arkivpolitik 2019/20:84 40, 42, 44, 46 2020-03-10
Svar på interpellation 2019/20:320 om statens idrottspolitiska mål 2019/20:78 24, 26, 28, 30 2020-02-20
Svar på interpellation 2019/20:279 om svensk filmindustri 2019/20:68 31, 33, 35, 37 2020-02-04
Svar på interpellation 2019/20:245 om Nationalmuseum 2019/20:63 22, 24, 26, 28 2020-01-23
Svar på interpellation 2019/20:220 om det svenska glasarbetet 2019/20:59 127, 129, 131, 133 2020-01-16
Svar på interpellation 2019/20:239 om public service-bolagens redovisning av medverkandes partitillhörighet 2019/20:59 134, 136, 138, 140 2020-01-16
Svar på interpellation 2019/20:178 om förvaringen av städers privilegiebrev 2019/20:55 73, 75, 77, 79 2019-12-19
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2019/20:45 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 90, 92, 109, 94, 111, 96, 98, 100, 102, 109, 111 2019-12-05
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 2019/20:24 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 2019-10-23
Svar på interpellation 2019/20:27 om demonstration och demokrati 2019/20:18 15, 17, 19, 21 2019-10-11
Svar på interpellation 2018/19:319 om statens stöd till trossamfund 2019/20:8 15, 17, 19, 21 2019-09-20
Svar på interpellation 2018/19:256 om strategin för romsk inkludering 2018/19:98 78, 80, 82, 84 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:189 om politisk styrning av kulturen 2018/19:83 36, 38, 40, 42 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:190 om villkor för kulturskapare 2018/19:83 43, 45, 47, 49 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:172 om elitidrottande ungdomar 2018/19:78 60, 62, 64, 66 2019-04-12
Svar på interpellation 2018/19:111 om möjlighet för fackförbund att köpa lagstiftning och politiskt inflytande 2018/19:63 105, 107, 109, 111 2019-03-12
Svar på interpellation 2018/19:83 om fri entré på statliga museer 2018/19:62 79, 82, 85, 87 2019-03-08
Svar på interpellation 2018/19:33 om skärpta demokrativillkor för bidrag till organisationer 2018/19:51 133, 135, 137, 139 2019-02-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Amanda Lind

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.