Amanda Palmstierna

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
753 (28.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
162 (6.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
41 (1.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1661 (63.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Amanda röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Amanda röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNäringsutskottet2022-01-142022-09-26
SuppleantEU-nämnden2022-01-112022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantUtrikesutskottet2021-09-172022-01-11
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-10-222022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2019-10-102022-01-14
LedamotEU-nämnden2019-10-032022-01-11
SuppleantCivilutskottet2019-10-032022-09-26
Riksdagsledamot2019-10-012022-09-26
SuppleantCivilutskottet2018-12-052019-01-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-092019-01-21
LedamotEU-nämnden2018-10-022019-01-21
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022019-01-21
StatsrådsersättareGustav Fridolin2018-09-242019-01-21

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ordning och reda på avfallet 2021/22:132 51, 51 2022-06-16
2021/22:NU23 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 77, 79, 81 2022-05-30
Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 77, 79, 81 2022-05-30
En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 2021/22:83 17, 17 2022-03-17
Näringspolitik 2021/22:71 28, 28 2022-02-23
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2021/22:21 30, 32, 30, 32 2021-10-26
(forts. från § 6) Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (forts. MJU18) 2020/21:128 135, 137, 139, 135, 137, 139 2021-05-27
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 maj 2020/21:128 36, 38, 36, 38 2021-05-27
Konsumenträtt 2020/21:115 98, 100, 102, 98, 100, 102 2021-04-28
Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken 2020/21:111 152, 154, 156, 152, 154, 156 2021-04-21
Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession 2020/21:111 131, 133, 135, 141, 143, 131, 133, 135, 141, 143 2021-04-21
Handelspolitik 2020/21:84 182, 182, 28, 28 2021-02-25
EU-politisk debatt 2020/21:67 8, 8, 47, 49, 77, 79, 47, 49, 98, 100, 77, 111, 79, 113, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 98, 100, 111, 113, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 2021-01-20
Näringsliv 2020/21:54 224, 226, 228, 193, 195, 197, 199, 201, 130, 132, 193, 136, 195, 138, 197, 140, 199, 201, 224, 226, 228, 130, 132, 136, 138, 140 2020-12-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020/21:54 97, 99, 97, 99 2020-12-15
Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd 2019/20:143 22, 22 2020-06-23
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:143 61, 63, 26, 28, 26, 28, 29, 31, 29, 31, 61, 63 2020-06-23
Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering 2019/20:126 74, 74 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn 2019/20:126 77, 77 2020-05-27
Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet 2019/20:120 24, 26, 28, 24, 26, 28 2020-05-13
Cirkulär ekonomi 2019/20:117 40, 15, 154, 156, 158, 160, 162, 15, 154, 40, 156, 158, 160, 162 2020-05-06
Kemikaliepolitik 2019/20:117 47, 47 2020-05-06
Mineralpolitik 2019/20:85 68, 70, 72, 74, 76, 68, 70, 72, 74, 76, 122, 122 2020-03-11
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2019/20:80 30, 32, 30, 32, 30, 32, 30, 32, 30, 32 2020-03-03
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12-13 december 2019/20:53 30, 32 2019-12-17
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2019/20:44 199, 199 2019-12-04
Frågestund 2019/20:36 33, 35, 33, 35, 47, 49, 47, 49 2019-11-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Amanda Palmstierna

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.