Ana Maria Narti

Bio

Ana Maria Narti, född 11 februari 1936 i Bukarest i Rumänien, är en svensk journalist, författare och politiker (folkpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1999–2006, invald för Stockholms kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ana Maria Narti, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1034 (36.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1136 (40%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
261 (9.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
410 (14.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ana Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ana Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-12-192006-10-02
SuppleantLagutskottet2002-10-152006-10-02
LedamotUtbildningsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotKulturutskottet2001-09-252002-09-29
LedamotLagutskottet1999-10-012002-09-30
SuppleantUtbildningsutskottet1999-10-012002-09-30
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1999-10-012002-09-30
Riksdagsledamot1999-10-012002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Demokrati och ungt val protokoll 34, 36, 32 2006-06-13
Kultur åt alla protokoll 15, 17 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:401 om kris för det svenska civila samhället protokoll 206, 204, 202 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:384 om konfessionella friskolor protokoll 216, 221, 218 2006-06-07
(forts. från 11 §) Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. (forts. UbU22) protokoll 79, 77 2006-05-30
Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. protokoll 69 2006-05-30
Svar på interpellation 2005/06:385 om utnyttjande av stöd från EU:s sociala fonder protokoll 11, 9, 13 2006-05-15
Svar på interpellation 2005/06:386 om kompletterande utbildning för utländska akademiker protokoll 4, 6, 2 2006-05-15
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen protokoll 10 2006-05-09
Fristående skolor m.m. protokoll 51, 55, 53 2006-05-05
Grundskolan protokoll 57, 83, 85 2006-05-05
Religion och fanatism protokoll 46, 48 2006-04-26
Ungdomar och arbete protokoll 11, 13 2006-04-26
Svar på interpellation 2005/06:341 om den internationella kampen mot förtrycket i Iran protokoll 28, 25, 22 2006-04-25
Konfessionella förskolor protokoll 32, 34 2006-03-22
Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde protokoll 115, 111, 113 2006-03-22
Medicinsk rehabilitering protokoll 67, 65 2006-03-16
Svar på interpellation 2005/06:242 om patienternas rättssäkerhet protokoll 42, 40, 44 2006-03-07
Svar på interpellation 2005/06:243 om dyslektiska barn protokoll 47, 50 2006-02-21
Det sociala klimatet bland ungdomar protokoll 81, 79 2006-02-16
Särskolan och specialskolan protokoll 78, 76, 60 2006-02-08
Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever protokoll 48, 26, 50, 28, 13 2006-02-08
Rysk-svensk militärövning protokoll 28 2006-02-02
Kvinnors hälsa protokoll 52, 50 2006-02-01
(forts. från 9 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) protokoll 196 2005-12-08
Vuxenutbildningen protokoll 40, 42 2005-12-07
Svar på interpellation 2005/06:79 om effektiv medicinsk rehabilitering protokoll 79, 77, 75 2005-11-22
Svar på interpellation 2005/06:96 om de politiska flyktingarnas rättigheter protokoll 16, 18, 20 2005-11-21
Jobb för alla protokoll 31, 29 2005-11-16
Svar på interpellation 2005/06:47 om en skola som aktivt övervinner svårigheter protokoll 24, 20, 22 2005-11-08
Demokrati protokoll 311 2005-10-13
Forskning för ett bättre liv protokoll 25, 27, 29 2005-06-13
Svar på interpellation 2004/05:636 om effektiva Amsutbildningar protokoll 123, 121, 119 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:684 om nya anställningar protokoll 52, 48, 50 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:628 om kamp mot totalitära tendenser protokoll 168, 170, 172 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:659 om kunskap om EU:s utveckling protokoll 69, 71, 67 2005-05-31
Skolan snabbprotokoll 6, 8, 10 2005-05-18
Svar på interpellation 2004/05:445 om information om arbetslösheten protokoll 76, 74, 78 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:387 om kvotering av studenter protokoll 38, 36, 40 2005-04-12
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 65 2005-03-24
(forts. från 8 §) Lärarutbildning och lärare (forts. UbU4) protokoll 154 2005-03-02
Svar på interpellation 2004/05:289 om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning protokoll 111, 114 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:290 om invandrings- och migrationsforskningen protokoll 106, 108 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:150 om försvarande av demokratin i världen protokoll 6, 2, 4 2005-01-21
Information från regeringen om katastrofen i Asien protokoll 36, 34 2005-01-19
Svar på interpellation 2004/05:217 om den svenska minoritetspolitiken protokoll 125, 123, 127 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:212 om särskilda kurser för akademiker från andra länder protokoll 49, 47, 51 2004-12-14
Utbildning och universitetsforskning protokoll 56, 64, 126, 75, 124, 77, 66, 43, 2, 54, 79, 58, 45, 11, 42, 9 2004-12-13
Rehabilitering protokoll 138, 136 2004-12-09
Svar på interpellation 2004/05:128 om den ekonomiska situationen inom kultursektorn protokoll 9, 14, 11 2004-11-29
Svar på interpellation 2004/05:140 om akademikernas arbetslöshet protokoll 21, 18, 24 2004-11-29
Svar på interpellation 2004/05:86 om åtgärder mot mobbning protokoll 85, 81 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:112 om skatteregler för scenarbetare protokoll 92, 97 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:56 om bekämpande av hat- och våldspolitik protokoll 31, 34, 28 2004-10-26
(forts. från 6 §) Utveckling av gymnasieskolan (forts. UbU13) protokoll 210 2004-10-20
Remissdebatt protokoll 56, 66, 62, 54, 64, 58, 60 2004-10-20
Integration och demokrati protokoll 281, 342, 276, 279, 310, 312, 340 2004-10-13
Svar på interpellation 2003/04:497 om etablering av fristående skolor protokoll 31, 34 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:546 om kompletterande utbildningar för utländska akademiker protokoll 75, 77, 73 2004-06-14
Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande protokoll 40, 24, 42 2004-05-28
Statens åtagande i fråga om Drottningholm enligt konventionen om världsarvet (avsnitt 3.5) protokoll 152, 156, 154 2004-05-26
Svar på interpellation 2003/04:469 om billiga läkemedel protokoll 43, 41, 39 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:458 om AMS och utländska akademiker protokoll 30, 32, 34 2004-05-18
Uppehållstillstånd protokoll 109, 111 2004-05-06
Vuxenutbildning protokoll 33, 171, 90, 94, 156, 20, 35, 169, 92 2004-04-02
Svar på interpellation 2003/04:290 om åtgärder för integration på högskola och universitet protokoll 14, 17, 20 2004-03-16
Fristående skolor samt Valfrihet i skolan protokoll 41, 25, 27, 18, 39 2004-03-10
(forts. från 9 §) Högskolan (forts. UbU3) protokoll 162 2004-03-03
Flickor som skadar sig själva protokoll 62, 60 2004-01-29
Svar på interpellationerna 2003/04:209 och 218 om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet protokoll 118, 122, 114 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:141 om en öppnare arbetsmarknad protokoll 6, 3 2004-01-23
Svar på interpellationerna 2003/04:213, 214 och 223 om antisemitism protokoll 14, 20 2004-01-23
Svar på interpellation 2003/04:129 om underhåll av teaterklenoder protokoll 9, 11, 13 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:114 om studenters ekonomi protokoll 2, 4, 6 2003-12-01
Arbetslösheten protokoll 25, 27 2003-11-27
Svar på interpellation 2003/04:64 om kurdernas situation i Irak protokoll 14 2003-11-14
Integrationspolitiken protokoll 58, 56 2003-10-23
Svar på interpellation 2002/03:359 om In- tegrationspolitiska maktutredningen snabbprotokoll 4, 2, 6 2003-06-02
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 85, 83, 87 2003-05-28
Fristående skolor snabbprotokoll 148, 150, 185, 156, 208, 152, 206, 154, 183, 180 2003-05-28
Svar på interpellation 2002/03:358 om Svenska Akademiens ordbok snabbprotokoll 13, 15 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:320 om ve- tenskaplig information till Sveriges läkare snabbprotokoll 16, 18, 20 2003-05-16
Svar på interpellation 2002/03:296 om långvarigt arbetslösa snabbprotokoll 30, 28, 32 2003-05-12
(forts. från 9 §) Betyg (forts. UbU12) snabbprotokoll 172, 170 2003-05-07
Betyg snabbprotokoll 151, 135, 149, 132, 137 2003-05-07
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 214, 232, 230 2003-03-27
(forts. från 5 §) Lärarutbildning och lärare (forts. UbU4) snabbprotokoll 53, 51 2003-03-20
Högskolan snabbprotokoll 94 2003-03-20
Lärarutbildning och lärare snabbprotokoll 5, 7, 21, 18, 19, 2, 20, 22 2003-03-20
Svar på interpellationerna 2002/03:151 och 2002/03:158 om föreningen KRIS snabbprotokoll 16, 13, 10 2003-02-14
(forts. från 11 §) Arbetsmarknad (forts. AU1) snabbprotokoll 187 2002-12-18
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 114, 116, 108 2002-12-11
Svar på interpellation 2002/03:61 om Drottningholmsteatern och Sveriges Teatermuse- snabbprotokoll 24, 26, 28 2002-12-06
Justering av protokoll snabbprotokoll 2, 4, 6 2002-11-21
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 133, 135, 137 2002-11-20
Svar på interpellation 2002/03:21 om en öppen arbetsmarknad för utländska akademi- snabbprotokoll 2, 8, 5 2002-11-14
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 189, 180, 187 2002-11-08
Svar på interpellation 2002/03:9 om rätts- säkerhet för asylsökande snabbprotokoll 6, 4, 2 2002-10-22
Lotterier över Internet m.m. snabbprotokoll 28 2002-06-10
Vissa spel- och lotterifrågor snabbprotokoll 5 2002-06-10
Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU snabbprotokoll 133 2002-06-05
Utökad resegaranti för konsumenter snabbprotokoll 8 2002-06-05
Ändringar i förmånsrättsordningen, m.m. snabbprotokoll 14 2002-06-05
Svar på interpellation 2001/02:487 om invandrares preparandkurser snabbprotokoll 116, 120, 118 2002-06-03
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 65, 63, 48 2002-05-31
(forts. från 6 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) snabbprotokoll 200, 198, 192 2002-05-30
Svar på interpellation 2001/02:479 om in- tegrationspolitik snabbprotokoll 22, 28, 25 2002-05-28
Hets mot folkgrupp, m.m. snabbprotokoll 114 2002-05-15
Arbetsmarknadspolitiska frågor snabbprotokoll 170, 168, 154 2002-04-19
Allmän kulturverksamhet snabbprotokoll 16, 18, 5 2002-04-18
Ersättningar och bidrag till konstnärer samt bild och form samt konsthantverk snabbprotokoll 119, 105, 121 2002-04-18
Teater, dans och musik snabbprotokoll 25 2002-04-18
Konsumenterna och miljön snabbprotokoll 127 2002-04-17
Svar på interpellation 2001/02:228 om re- krytering av arbetskraft från u-länder snabbprotokoll 29, 26 2002-04-12
Svar på interpellation 2001/02:284 om af- ghanska flyktingar snabbprotokoll 38, 36, 34 2002-04-12
Arbetsliv snabbprotokoll 17, 13, 26, 24, 15 2002-04-05
Arkiv snabbprotokoll 66 2002-03-22
Bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och språk snabbprotokoll 81, 79 2002-03-22
Film snabbprotokoll 37 2002-03-22
Museer och utställningar snabbprotokoll 94, 109 2002-03-22
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 55 2002-03-22
Hälsa, lärande och trygghet snabbprotokoll 32 2002-03-20
Konsumenträttsliga frågor snabbprotokoll 150 2002-03-20
Teracom AB - garanti och omstrukture- ring snabbprotokoll 33, 7, 13, 31, 3, 5, 15 2002-02-20
Ungdomspolitik snabbprotokoll 54 2002-02-20
Svar på interpellation 2001/02:226 om våld mot kvinnor snabbprotokoll 4, 6, 2 2002-02-19
Frågestund snabbprotokoll 41, 86, 106, 16, 84, 80, 45, 95, 376, 72, 93, 82, 14, 93, 108, 95, 70, 44, 43, 84, 82, 46, 47 2002-02-07
Åldersgränser för äktenskap, m.m. snabbprotokoll 132 2002-02-06
Äktenskap, partnerskap och samboende, m.m. snabbprotokoll 113 2002-02-06
Associationsrättsliga frågor snabbprotokoll 149, 147, 145 2002-01-30
Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m. snabbprotokoll 133 2002-01-30
Förmyndare, gode män och förvaltare snabbprotokoll 114 2002-01-30
Svar på interpellation 2001/02:168 om me- dicinsk rehabilitering av långvarigt arbetslösa snabbprotokoll 26, 22, 24 2002-01-24
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 112 2002-01-23
Svar på interpellation 2001/02:114 om Drottningsholms teater och Sveriges teatersam- snabbprotokoll 16, 18, 20 2002-01-15
Internationellt bistånd snabbprotokoll 59, 63, 61 2001-12-14
(forts. från 12 §) Arbetsmarknad och ar- betsliv (forts. AU1) snabbprotokoll 176, 174, 178 2001-12-11
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 109 2001-12-07
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 69, 71, 31, 33 2001-11-30
(forts. från 7 §) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) snabbprotokoll 198 2001-11-29
Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 snabbprotokoll 37, 24, 26, 39, 28 2001-11-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 13) snabbprotokoll 12 2001-10-18
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002- 2005 snabbprotokoll 83, 74, 76, 78, 85 2001-06-12
Utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa snabbprotokoll 25 2001-06-11
Svar på interpellation 2000/01:428 om rättssäkerhet för skuldsatta arbetslösa snabbprotokoll 39, 37, 41 2001-05-29
(forts. från 9 §) Ersättning för ideell skada, m.m. (forts. LU19) snabbprotokoll 175 2001-05-16
Svar på interpellation 2000/01:389 om ef- fektivisering av CSN:s verksamhet snabbprotokoll 26, 22, 24 2001-05-11
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 87 2001-05-09
Arbetstid och ledighet från anställning m.m. snabbprotokoll 204 2001-03-28
Vissa frågor rörande föräldrabalken snabbprotokoll 111 2001-03-28
Äktenskap, partnerskap och samboende snabbprotokoll 42 2001-03-07
Ändringar i atomansvarighetslagen snabbprotokoll 27, 25, 29 2001-03-07
Lag om svenskt medborgarskap snabbprotokoll 16, 14 2001-02-21
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En nationell handlingsplan mot snabbprotokoll 105, 103 2001-02-08
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 50, 94, 44, 81, 29, 56, 47 2001-02-07
Svar på interpellation 2000/01:183 om skydd och stöd för ekonomiskt svaga konsumen- snabbprotokoll 6, 4, 2 2001-02-02
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 72, 119, 89, 121, 70, 87, 91 2001-01-19
(forts. från 9 §) Ändringar i arbetslöshets- försäkringen m.m. (forts. AU5) snabbprotokoll 142, 171, 173 2000-12-13
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 77, 79, 67 2000-12-12
Talerätt för vissa utländska konsumentor- gan snabbprotokoll 177 2000-12-06
Svar på interpellation 2000/01:48 om inter- nationellt samarbete om kommunikationsrätt snabbprotokoll 54, 56, 52 2000-11-10
Svar på interpellationerna 2000/01:55, 63 och 64 om integrationspolitiken snabbprotokoll 68, 60, 64 2000-11-07
En förnyad lärarutbildning snabbprotokoll 73, 75, 71 2000-10-25
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. snabbprotokoll 110, 106, 108, 104, 112 2000-06-14
Ändring i partnerskapslagens anknyt- ningskrav m.m. snabbprotokoll 7 2000-05-24
Svar på interpellation 1999/2000:410 om arbetslöshet bland invandrare snabbprotokoll 85, 83, 81 2000-05-23
Immaterialrättsliga frågor snabbprotokoll 11, 51, 170, 9 2000-04-28
Sysselsättningsåtgärder inom kulturområ- det - SESAM-projektet snabbprotokoll 30 2000-04-28
Integrationspolitik snabbprotokoll 125, 112, 140, 123, 114, 110 2000-04-12
Homosexuella och barn snabbprotokoll 36, 38 2000-02-02
Konsumentpolitiska frågor snabbprotokoll 91 2000-02-02
Svar på interpellation 1999/2000:82 om rehabilitering av patienter som saknar sjukför- snabbprotokoll 78, 76, 80 2000-01-18
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 102, 92, 104, 117, 115 1999-12-13
Ny bokföringslag m.m. snabbprotokoll 85, 78, 87 1999-11-24
Svar på interpellation 1999/2000:59 om social kompetens som kärnämne i gymnasiesko- snabbprotokoll 67, 73 1999-11-23

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ana Maria Narti

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.