Anders Åkesson

Bio

Anders Ingemar Åkesson, född 28 november 1958 i Åby församling, Kalmar län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2006–2022, invald för Kalmar läns valkrets.Åkesson har varit utbildningsledare bland annat på Studieförbundet Vuxenskolan. Han var åren 2004-2006 ordförande i Regionförbundet i Kalmar län.
Åkesson var riksdagsledamot 2006–2022. I riksdagen var han vice ordförande i trafikutskottet 2018–2022 och dessförinnan ledamot i samma utskott 2010–2018. Åkesson var ledamot i kulturutskottet 2006–2010, ledamot i krigsdelegationen 2010–2014 och riksdagens valberedning 2018–2022. Han var även suppleant i bland annat civilutskottet, kulturutskottet, utrikesutskottet, ledamotsrådet och riksdagens valberedning.Den 9 juli 2015 blev Åkesson uppmärksammad då det i massmedia framgick att hans körkort dragits in efter upprepade fortkörningar.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anders Åkesson (centerpartist), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1243 (38.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
393 (12.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
240 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1337 (41.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anders röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anders röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Förste vice ordförandeTrafikutskottet2019-03-072022-09-26
LedamotTrafikutskottet2018-10-022018-10-02
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantLedamotsrådet2014-10-152018-10-10
SuppleantKulturutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantCivilutskottet2012-09-192014-09-29
SuppleantKulturutskottet2011-04-152012-09-12
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-09-29
LedamotTrafikutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotKulturutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantUtrikesutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2021/22:508 om dispenshantering för mobilkranar 2021/22:136 96, 98, 100 2022-06-22
Klampning av fordon 2021/22:135 81 2022-06-21
Infrastrukturfrågor 2021/22:126 191, 97, 191 2022-06-08
Svar på interpellation 2021/22:476 om kris för flyget 2021/22:115 2, 6, 10, 2, 6, 10 2022-05-17
Svar på interpellation 2021/22:439 om hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län 2021/22:113 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-05-13
Skärpta straff för grova trafikbrott 2021/22:99 108, 108 2022-04-20
Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor 2021/22:95 124, 126, 128, 124, 126, 128 2022-04-07
Svar på interpellation 2021/22:259 om Trafikverkets kommunikation till allmänhet och företag 2021/22:58 90, 93, 90, 93 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:70 om kraftledningen genom Småland och Blekinge 2021/22:26 49, 49, 52, 54, 52, 54 2021-11-09
Framtidens infrastruktur 2020/21:145 52, 54, 56, 52, 54, 56 2021-06-21
Svar på interpellation 2020/21:675 om Trafikverkets översyn av begreppet riksintresse 2020/21:118 11, 14, 17, 11, 14, 17 2021-05-04
Frågestund 2020/21:116 37, 76, 27, 39, 78, 29, 32, 34, 69, 77, 79, 70, 72, 48, 50, 47, 49, 32, 34, 46, 48, 43, 51, 45, 53, 47, 44, 46, 69, 47, 75, 77, 42, 44, 42, 44, 62, 48, 37, 50, 39, 114, 16, 116, 18, 80, 69, 82, 37, 39, 47, 62, 49, 26, 69, 42, 28, 44, 50, 52, 51, 53, 125 2021-04-30
Väg- och fordonsfrågor 2018/19:100 31, 281, 283, 44, 43, 285, 46, 45, 48, 47, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 31, 281, 283, 285, 44, 46, 48 2019-06-05
(forts. från § 12) Infrastrukturfrågor (forts. TU5) 2018/19:73 146, 148, 150, 156, 158 2019-04-04
En möjlighet till körkortslån 2017/18:130 56 2018-06-12
Taxifrågor 2017/18:130 39 2018-06-12
Yrkestrafik och beställaransvar 2017/18:117 83, 91, 93 2018-05-23
Fossiloberoende transporter 2017/18:107 21, 81, 83, 85, 87, 89, 17, 19 2018-05-02
It-politik 2017/18:93 34, 39, 41, 48, 50 2018-03-28
(forts. från § 7) Luftfart (forts. TU10) 2017/18:89 110, 112, 114 2018-03-22
Svar på interpellation 2017/18:420 om privatisering av statliga vägar 2017/18:87 23, 26, 29 2018-03-20
Cykelfrågor 2017/18:60 23, 21, 36, 38, 152 2018-01-24
Postfrågor 2017/18:60 52, 65, 67 2018-01-24
Svar på interpellation 2017/18:236 om följderna av ett centraliserat flygledningssystem 2017/18:52 59, 61, 63 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:245 om vinterväghållning i norra Sverige 2017/18:52 66, 68, 70 2017-12-18
Svar på interpellation 2016/17:611 om tyngre lastbilar på det svenska vägnätet 2017/18:6 30, 32, 34 2017-09-19
(forts. från § 11) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 120, 122 2017-06-15
(forts. från § 9) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 116 2017-06-15
(forts. från § 6) Cykelfrågor (forts. TU16) 2016/17:118 103 2017-06-01
(forts. från § 8) Cykelfrågor (forts. TU16) 2016/17:118 116, 118 2017-06-01
Yrkestrafik och taxi 2016/17:96 37, 39, 41, 54, 56, 58, 65, 67, 9, 163, 22, 24, 160, 160 2017-04-19
Trafiksäkerhet 2016/17:92 32, 166, 170, 97, 168, 109, 111, 36, 38, 40, 166, 67, 183 2017-04-05
Svar på interpellation 2016/17:179 om samhällsekonomin i utbyggnaden av stamnät 2016/17:49 41, 43, 45 2016-12-19
Svar på interpellation 2016/17:108 om fördröjning av bredband på landsbygden 2016/17:48 129, 131, 133 2016-12-16
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 86, 88, 90, 115, 117 2016-12-12
Svar på interpellation 2016/17:76 om kilometerskattens effekter 2016/17:26 154, 156, 158 2016-11-10
Svar på interpellation 2015/16:723 om 700-megahertzbandet 2015/16:127 52, 54 2016-06-28
Svar på interpellationerna 2015/16:689 och 697 om Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen 2015/16:119 125, 129, 133 2016-06-14
(forts. från § 12) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 101 2016-05-26
(forts. från § 14) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 111, 118, 120, 109 2016-05-26
Svar på interpellation 2015/16:640 om skyddsjakt på skarv 2015/16:110 65, 67 2016-05-24
It-politiska frågor 2015/16:108 3, 7, 9, 21, 23 2016-05-19
Svar på interpellation 2015/16:543 om ändrade regler med anledning av vattenbrist på Öland och i Kalmar län 2015/16:98 2, 5, 8 2016-04-26
En fossiloberoende transportsektor 2015/16:91 13, 15, 17 2016-04-13
Svar på interpellation 2015/16:520 om Stångådalsbanan 2015/16:90 113, 116, 119 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:293 om konsekvenserna för svensk landgränsöverskridande infrastruktur om vägkorridor Ring 5 i Danmark stoppas 2015/16:58 79, 81, 83 2016-01-26
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 83 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:54 om Swedavias miljöarbete och klimatpåverkan 2015/16:18 49, 51, 53 2015-10-22
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:600 om utredningen om Bromma flygplats 2014/15:112 61 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:600 om utredningen om Bromma flygplats 2014/15:112 57, 59 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:591 om finansiering av transportinfrastruktur 2014/15:107 69, 72, 75 2015-06-02
(forts. från § 6) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 94 2015-05-28
(forts. från § 8) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 104, 106 2015-05-28
Svar på interpellationerna 2014/15:373 och 469 om regional tillväxt och förutsättningar för jobb på norra Gotland 2014/15:88 60, 63, 66 2015-04-17
Infrastrukturplanering 2014/15:86 160, 180, 182 2015-04-15
Svar på interpellation 2014/15:379 om modern och marksnål teknik vid utbyggnad av stamnätet för el 2014/15:80 43, 45, 47 2015-03-27
It- och postfrågor 2014/15:66 158, 162, 164 2015-03-04
Svar på interpellation 2014/15:235 om möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet 2014/15:65 82, 86, 90 2015-03-03
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna 2014/15:27 67, 71, 73 2014-11-26
Svar på interpellation 2014/15:14 om nyttjande av ny och marksnål teknik vid infrastrukturbyggande 2014/15:14 9, 11, 13 2014-10-24
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 46, 25, 23, 21, 29, 44, 27 2014-06-24
Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor snabbprotokoll 99, 101, 97 2014-06-17
Vissa vägtrafikfrågor snabbprotokoll 86, 88, 84 2014-06-04
Gränsöverskridande transportinfrastruktur snabbprotokoll 40 2014-05-08
Yrkestrafik snabbprotokoll 42, 55, 53 2014-04-16
Produktionen av livsmedel i Sverige snabbprotokoll 50 2014-02-27
Kommunikationer snabbprotokoll 53, 37, 168, 170, 11, 59, 35, 40, 19, 21, 64, 189, 192, 194, 35, 36, 38, 51, 66, 43, 49, 51, 39, 33, 42, 58, 149, 31, 60, 151, 163, 165, 167, 44, 176, 47, 35, 178, 53, 41, 61, 63, 148, 45, 37, 150, 55, 86, 88, 170, 39, 61, 57, 49, 38, 36, 172, 174, 176, 178, 53, 55, 57, 148, 150, 78, 80, 35, 170, 172, 174, 176, 178 2013-12-17
Förenkling av reglerna för de mindre företagen snabbprotokoll 101 2013-12-12
Befolkningstillväxt och investeringar i infrastruktur snabbprotokoll 54 2013-11-07
Fordons- och vägtrafikfrågor snabbprotokoll 157, 161, 163, 190, 192, 194, 200, 202, 165, 159 2013-05-30
Luftfartsfrågor snabbprotokoll 195, 161, 164, 166, 159, 68, 70, 18, 72, 20, 22, 183, 28, 36, 38, 153, 193, 55, 57 2013-05-30
(forts. från 9 §) Yrkestrafik- och taxifrågor (forts. TU16) snabbprotokoll 113, 119, 109, 116, 111 2013-05-16
Sjöfartsfrågor snabbprotokoll 18, 56, 60, 62, 69, 71, 239, 248, 250, 81, 85, 87, 257, 259, 98, 100, 107, 109 2013-05-02
Bostadspriserna snabbprotokoll 46 2013-04-11
Svar på interpellation 2012/13:294 om sämre mobiltäckning snabbprotokoll 45, 40 2013-04-09
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet snabbprotokoll 10, 12, 3 2013-03-27
Svar på interpellation 2012/13:291 om färjetrafiken till och från Gotland snabbprotokoll 94, 85 2013-03-12
(forts. från 6 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 157, 159 2012-12-13
Transportsystemets inriktning snabbprotokoll 82, 86, 80, 84, 88 2012-12-13
Ungdomars inträde på arbetsmarknaden snabbprotokoll 49 2012-11-29
Luftfart protokoll 129, 133, 131 2012-05-31
Investeringar i transportinfrastruktur protokoll 45 2012-04-26
Svar på interpellation 2011/12:240 om Glasrikets framtid protokoll 46, 49 2012-02-21
Välfärdsnivån protokoll 40 2012-02-02
Godkännande av den reviderade STCW-konventionen snabbprotokoll 77 2011-06-08
Postservice och grundläggande betaltjänster snabbprotokoll 75 2011-06-08
(forts. från 13 §) Infrastrukturens planering (forts. TU17) snabbprotokoll 58 2011-04-13
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor snabbprotokoll 172, 63, 65, 67, 77, 79, 128, 131, 133, 166, 168, 170, 174, 148, 150 2011-04-07
Sjöfart snabbprotokoll 201, 199, 123, 197 2011-04-07
Svar på interpellation 2010/11:120 om odling av specialgrödor snabbprotokoll 6, 9 2011-01-28
Underhåll av järnvägar snabbprotokoll 66 2011-01-26
Aktuell debatt: Situationen för tågtrafiken snabbprotokoll 14, 6, 22 2010-12-13
Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet snabbprotokoll 124, 122, 126, 128, 120 2010-12-08
Svar på interpellation 2010/11:20 om vikten av att genomföra regeringens infrastrukturbeslut snabbprotokoll 2, 4 2010-11-02
Tid för kultur protokoll 55 2009-12-14
Visionen om Sverige som Europas nya matland protokoll 44, 46 2009-12-03
Kyrkoantikvariska frågor protokoll 62, 45, 47, 60, 43 2009-11-19
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010-2013 protokoll 7, 11, 9, 13, 5 2009-11-19
Språk för alla - förslag till språklag protokoll 148 2009-05-20
Folkbildning och friluftsliv protokoll 104 2009-04-16
Ungdomspolitik och trossamfundsfrågor protokoll 27 2009-03-18
Avgifter för frivilliga skolresor i gymnasiet protokoll 33, 31 2009-01-29
Svar på interpellationerna 2008/09:99, 111 och 114 om varslen och regeringens agerande protokoll 11, 19 2008-12-02
Folkbildning protokoll 129, 131, 133 2008-04-23
Kulturarvsfrågor protokoll 85 2008-04-09
Idrottsfrågor protokoll 139, 135, 207, 137, 133, 205, 209, 131 2008-04-03
Trossamfund protokoll 171 2008-04-03
Svar på interpellationerna 2007/08:435 och 446 om strategi för att få stora internationella idrottsevenemang till Sverige protokoll 142, 136 2008-03-25
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:413 om upprustning av järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona protokoll 63, 57 2008-03-04
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 128, 130 2007-12-05
Folkbildningsfrågor protokoll 170, 174, 172, 168, 176 2007-05-09
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter protokoll 101 2007-04-11
Spel- och lotterifrågor protokoll 152, 154, 156, 148, 150 2007-04-11
Svar på interpellation 2006/07:370 om statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd protokoll 29, 25 2007-03-19
Övergripande kulturfrågor protokoll 185, 189, 187 2007-03-01
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 73, 75, 77, 71, 79, 13, 97, 111, 15, 103, 22, 17, 18, 95, 109, 99, 20, 101 2006-12-13
Svar på interpellation 2006/07:119 om folkbildningens framtid protokoll 70 2006-12-12
Svar på interpellation 2006/07:31 om regeringens strypning av mångfalden i medierna protokoll 36 2006-11-21

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anders Åkesson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.