Anders Hansson

Bio

Bengt Anders Kristian Hansson, född 18 februari 1976 i Skanörs församling i Malmöhus län, är en svensk politiker (moderat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006, invald för Skåne läns södra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anders Hansson (moderat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1114 (34.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
540 (16.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
247 (7.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1312 (40.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anders röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anders röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2019-06-172022-09-26
LedamotTrafikutskottet2019-02-132022-09-26
LedamotTrafikutskottet2018-10-022019-02-12
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022019-06-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
Riksdagsledamot2011-03-052014-09-29
RiksdagsledamotLinda Wemmert 2011-01-10 - 2011-01-10, Tomas Avenborg 2011-01-11 - 2011-03-04 Föräldraledighet2011-01-102011-03-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2010-11-172014-10-28
LedamotFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042011-01-09
Riksdagsledamot2009-05-012010-10-04
RiksdagsledamotBoriana Åberg 2009-03-02 - 2009-04-302009-03-022009-04-30
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022009-03-01

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellationerna 2019/20:335, 336 och 337 om framtiden för Sjöfartsverket 2019/20:80 118, 120, 122, 118, 120, 122 2020-03-03
It- och postfrågor 2019/20:65 44, 55, 57, 44, 55, 57, 110, 120, 122 2020-01-29
Sjöfartsfrågor 2018/19:100 9, 11, 13, 19, 21, 7, 18, 20, 9, 11, 13, 19, 21, 7, 18, 20 2019-06-05
Svar på interpellation 2018/19:180 om tonnageskatten 2018/19:85 90, 92, 94 2019-05-03
Svar på interpellation 2018/19:174 om upphandling av nattåg 2018/19:83 2, 4, 6 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:177 om farledsavgifter 2018/19:83 16, 18, 20 2019-04-30
En mer heltäckande terrorismlagstiftning 2017/18:131 178, 180, 154, 158, 160 2018-06-13
Svar på interpellation 2017/18:481 om åtgärder mot narkotikabrottslighet 2017/18:106 16, 18, 20 2018-04-27
Svar på interpellation 2017/18:482 om kostnader för domstolstolk 2017/18:106 23, 25, 27 2018-04-27
Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation 2017/18:92 53 2018-03-27
Svar på interpellation 2017/18:165 om bemanning i polisens lokalområden 2017/18:70 12, 14, 16 2018-02-09
Svar på interpellation 2017/18:219 om deltidsanställda brandmän 2017/18:70 26, 28, 30 2018-02-09
Frågestund 2017/18:24 86, 88, 50, 52, 99, 101 2017-10-26
Svar på interpellation 2017/18:2 om stranderosion 2017/18:18 35, 38 2017-10-17
Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns 2016/17:125 227, 229, 231 2017-06-14
Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp 2016/17:60 15, 29, 31, 35, 37 2017-01-25
Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:115 62, 68, 70 2016-06-08
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning 2015/16:107 47 2016-05-18
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet 2015/16:104 144, 148, 150 2016-05-12
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 78 2015-12-17
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort 2014/15:100 18 2015-05-20
Processrättsliga frågor 2014/15:74 94, 100, 102, 105, 107 2015-03-18
Svar på interpellation 2014/15:320 om Uppåkra Arkeologiska Center 2014/15:72 13, 9, 11 2015-03-13
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet 2014/15:62 26, 28 2015-02-18
Svar på interpellation 2014/15:186 om stärkt förmåga att arbeta mot it-relaterade brott 2014/15:51 48, 50, 52 2015-01-27
Svar på interpellation 2014/15:144 om åtgärder mot ny narkotika och nya droger 2014/15:30 11, 15, 19 2014-12-02
Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling snabbprotokoll 119, 123, 121 2014-06-11
Försvarets materielförsörjning snabbprotokoll 69, 67 2014-03-27
Naturolyckor och klimatfrågor snabbprotokoll 100, 96, 98 2014-01-22
Modernare reglering av statsluftfarten snabbprotokoll 64, 70, 66, 72, 68 2013-10-23
Försvarsmakten och vissa miljöfrågor protokoll 6, 2, 4 2013-09-19
Samhällets räddningstjänst snabbprotokoll 10, 12, 8 2013-04-18
Försvarets personalförsörjning snabbprotokoll 45, 43 2013-03-07
Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet snabbprotokoll 98, 102, 100 2013-02-20
Den svenska insatsen i Afghanistan protokoll 91, 89 2012-06-07
Kustbevakningsdatalag protokoll 99 2012-03-15
Elkänslighet snabbprotokoll 150, 148, 146 2011-04-14
Samhällets krisberedskap snabbprotokoll 157 2011-04-06
Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, m.m. snabbprotokoll 79, 81, 83 2010-05-05
Trafiknykterhetskontroller i hamnar snabbprotokoll 96, 94, 92 2010-05-05
Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott protokoll 1 2010-02-03
Insolvens- och utsökningsrätt protokoll 26 2010-01-27
Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang protokoll 117, 113, 115 2009-02-19
Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål protokoll 79 2008-06-16
En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation protokoll 36, 32, 34 2008-05-07
Polisfrågor protokoll 62, 66, 68, 70, 64 2008-04-02
Svar på interpellationerna 2007/08:345, 358, 360, 363, 366 och 371 om Tullverkets omorganisation protokoll 117 2008-03-11
Utvidgad rätt till biträde vid förhör, m.m. protokoll 26, 24, 22 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:359 om polisens resurser i Värmland protokoll 86 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:217 om vaktbolags möjligheter att kunna ta alkotester protokoll 109, 112 2007-12-11
Vapenamnesti protokoll 95 2007-01-24
Svar på interpellationerna 2006/07:126 och 153 om utbyggnad av E 6:an mellan Trelleborg och Vellinge i Skåne protokoll 95, 89, 92 2006-12-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anders Hansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.