Anders Karlsson

Bio

Karl Anders Karlsson, född 30 april 1951 i Härslövs församling i Malmöhus län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2014, invald för Skåne läns västra valkrets.Vad gäller riksdagens utskottsarbete har Karlsson framförallt utmärkt sig genom att vara ordförande i arbetsmarknadsutskottet 2002–2006, ordförande i försvarsutskottet 2007–2010 och ordförande i trafikutskottet 2006–2007. Han har även varit ordförande och vice ordförande i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet under kortare perioder åren 2008 och 2010, samt ledamot i Krigsdelegationen 2004–2010.Anders Karlsson är bosatt i Härslöv i Landskrona kommun.
Karlsson har anklagats för att efter en riksdagsdebatt 8 december 2004 ha kallat riksdagsledamoten Mauricio Rojas (folkpartist) för ”ett jävla svin”.Sedan 2016 är Karlsson ordförande för regionfullmäktige i Region Skåne.
Han är far till Niklas Karlsson.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anders Karlsson (socialdemokrat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3927 (52.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1954 (26%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
219 (2.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1429 (19%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anders röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anders röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige2014-10-142018-10-09
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2010-11-012014-09-29
LedamotRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
LedamotNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotSkatteutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-02-042010-03-03
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-11-122009-12-09
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2008-11-202008-12-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
LedamotUtrikesnämnden2007-10-042010-10-12
OrdförandeFörsvarsutskottet2007-09-202010-10-04
LedamotFörsvarsutskottet2007-09-182007-09-19
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
OrdförandeTrafikutskottet2006-10-102007-09-18
SuppleantValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotKrigsdelegationen2004-06-192006-10-16
SuppleantEU-nämnden2002-10-082005-02-28
OrdförandeArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotValberedningen2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantFinansutskottet1999-11-042002-09-30
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2013/14:479 om arbetslösheten i Skåne snabbprotokoll 103, 111, 106 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:451 om det nordiska skatteavtalet snabbprotokoll 57 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:480 om månadsuppgifter snabbprotokoll 51, 54, 49 2014-06-02
Svar på interpellationerna 2013/14:239, 240 och 253 om åtgärder mot svag tillväxt snabbprotokoll 142, 138 2014-03-25
Skatteförfarande och folkbokföring snabbprotokoll 156, 154, 149, 146, 144, 149, 135 2014-03-05
Svar på interpellation 2013/14:136 om bättre matchning på arbetsmarknaden snabbprotokoll 56, 64 2013-12-18
(forts. från 11 §) Skatt, tull och exekution (forts. SkU1) snabbprotokoll 129, 124, 122, 132, 127, 134 2013-12-04
Kontroll av postförsändelser snabbprotokoll 139 2013-12-04
Skatt, tull och exekution snabbprotokoll 113, 139, 129, 125, 131 2013-12-04
Svar på interpellation 2013/14:5 om avgiftsdifferentiering och jobbpolitik snabbprotokoll 56, 52 2013-11-12
Personalliggare för tvätteribranschen snabbprotokoll 33, 35, 8, 12, 10, 14, 16 2013-01-23
Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring protokoll 134, 141, 139, 151, 149 2012-03-15
(forts. från 13 §) Arbetsrätt (forts. AU10) protokoll 175 2011-06-15
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution snabbprotokoll 127, 131, 133 2010-12-09
(forts. från 7 §) Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (forts. AU5) protokoll 131 2010-03-04
Försvar och samhällets krisberedskap protokoll 29, 11, 19, 14, 35, 40, 22, 9, 27, 45, 1, 43, 24, 38, 33, 16 2009-12-02
Signalspaning protokoll 118, 98, 126, 96, 124, 84, 120 2009-10-14
Försvarets inriktning protokoll 24, 56, 44, 22, 42, 5, 7, 33, 1, 58, 31 2009-06-12
Svar på interpellation 2008/09:545 om kontraktsförbandens tillgänglighet protokoll 66, 69, 72 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:559 om en strategi för försvarsindustrin protokoll 78, 80, 75 2009-05-26
Särskild debatt om försvarspolitiken protokoll 2, 9, 16 2009-02-23
Den försvarspolitiska propositionen protokoll 69, 67 2009-01-29
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2009 protokoll 154, 184, 164, 162, 182 2008-12-11
Försvars- och säkerhetspolitik protokoll 154, 152, 179, 162, 197, 158, 164, 181, 160, 156, 199 2008-10-16
Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling) protokoll 3, 24, 26, 34 2008-06-18
(forts.) Lag om signalspaning m.m. (forts. FöU14) protokoll 166, 151, 153, 168 2008-06-17
Lag om signalspaning m.m. protokoll 133, 107, 116, 94, 109, 135, 118 2008-06-17
En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation protokoll 41, 37, 26, 22, 33, 39, 24, 35 2008-05-07
Avståndstagande till Sverigedemokraterna protokoll 75 2007-12-06
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2008 protokoll 25, 1, 27, 38, 15, 13, 40 2007-12-03
Försäljning av vissa statligt ägda företag protokoll 59 2007-06-20
Utförsäljning av delar av Banverket och Vägverket protokoll 49, 47, 45 2007-05-23
Kör- och vilotider för yrkesförare protokoll 72, 70 2007-04-12
Svar på interpellation 2006/07:397 om bredbandsutbyggnaden protokoll 13, 9, 11 2007-03-30
Svar på interpellation 2006/07:215 om tingsrätten i Landskrona protokoll 68, 62, 65 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:98 om avdelningen för arbetsmiljökemi i Hässleholm protokoll 18, 22, 20 2006-12-12
Kommunikationer protokoll 122, 130, 139, 185, 171, 162, 141, 160, 169, 132, 183 2006-12-11
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 103, 127, 29, 17, 117, 25, 46, 33, 107, 37, 109, 113, 21, 119, 101, 115, 19, 15, 23, 99, 105, 125, 44, 111, 35, 27, 31 2005-12-12
Tjänstedirektivet protokoll 64 2005-12-01
Arbetsmarknad protokoll 104, 116, 100, 120, 112, 118, 86, 78, 106, 102, 76, 108, 110, 114, 88, 98, 96 2005-10-12
Kollektivavtalsrätten protokoll 3, 5, 17, 11, 1, 13, 7, 15, 9 2005-04-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 18, 20 2005-03-24
Arbetslöshetsförsäkringen protokoll 150, 148, 146, 142, 140, 144, 152 2005-03-17
Särskild debatt om den svenska kollektivavtalsrätten protokoll 15, 1, 8 2004-12-17
Utgiftsområde 13 protokoll 244, 236, 246, 240, 255, 253, 250, 234, 248, 242, 238 2004-12-08
Svenska kollektivavtal protokoll 56 2004-12-02
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 376, 372, 382, 370, 380, 378, 368, 374, 384 2004-10-13
Arbetstagarinflytande i europabolag och övrig arbetsrätt m.m. protokoll 6 2004-05-13
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 95, 99, 87, 91, 89, 93, 101, 103, 83, 97, 85 2004-04-28
Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan m.m. protokoll 199 2004-03-25
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 241 2003-11-20
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 22 2003-05-28
(forts. från 11 §) Arbetsmarknad (forts. AU1) snabbprotokoll 182, 170, 178, 174, 185, 164, 162, 176, 168, 172, 166, 180 2002-12-18
Arbetsliv snabbprotokoll 196, 194, 198, 200, 192 2002-12-18
Arbetsrätt snabbprotokoll 37, 49, 57, 53, 39, 63, 35, 55, 41, 47, 51, 45, 43, 33 2002-04-24
Svar på interpellation 2001/02:366 om avgift för utbetalning av avi snabbprotokoll 93, 91 2002-04-23
Rätt att arbeta till 67 års ålder snabbprotokoll 38, 49, 31, 60, 33, 40, 35, 47, 62 2001-05-16
Livsmedelskontroll och genteknik snabbprotokoll 108, 82 2001-03-14
(forts. från 9 §) Vissa arbetsrättsliga frågor m.m. (forts. AU7) snabbprotokoll 162, 160 2001-02-21
Vissa arbetsrättsliga frågor m.m. snabbprotokoll 154, 144, 150, 142, 158, 146, 148, 156, 152 2001-02-21
Ekonomisk brottslighet snabbprotokoll 77 2001-01-24
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 27, 25 2001-01-19
Undantag från turordningen m.m. snabbprotokoll 130, 119, 128, 112, 97, 92, 85, 110, 142, 121, 144, 94, 99 2000-10-11
Svar på interpellation 1999/2000:284 om ersättningsjobb vid stängning av Barsebäck snabbprotokoll 16, 19 2000-04-11
Svar på interpellation 1999/2000:309 om insatser mot segregationen snabbprotokoll 27, 24, 30 2000-04-04
Lönebildning och arbetsrätt snabbprotokoll 71 2000-03-15
Svar på interpellation 1998/99:266 om Landskrona tingsrätt snabbprotokoll 20, 24, 16 1999-05-21
Vissa arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 160, 166, 156, 168, 154, 174, 172, 164, 158, 176, 178, 170, 162 1999-04-21
Svar på interpellation 1998/99:208 om stöd till varvsnationer snabbprotokoll 61, 57 1999-04-13
Frågestund snabbprotokoll 167, 31, 160, 162, 165 1999-01-21
Svar på interpellation 1998/99:13 om svensk varvsnäring snabbprotokoll 21, 18 1998-11-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anders Karlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.