Anders Sjölund

Bio

Anders Sjölund, född 1948, är en svensk politiker (moderat). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2002 (även tjänstgörande ersättare 2004), invald för Västerbottens läns valkrets.I valet 1998 fick Sjölund sin riksdagsplats genom att få fler personvalsröster än den sittande moderaten Ulla Löfgren, med 13,64 procent mot 11,02 procent. I valet 2002 var förhållandet det omvända, och det var Löfgren som tog tillbaka riksdagsplatsen genom att hon fick fler personvalsröster än Sjölund.I riksdagen var han suppleant i lagutskottet, näringsutskottet, trafikutskottet och utbildningsutskottet. Han var tjänstgörande ersättare i riksdagen i september–oktober 2004.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anders Sjölund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
0 (0%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
0 (0%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
0 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
45 (100%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anders röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anders röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2004-09-232004-10-31
SuppleantNäringsutskottet2004-09-232004-10-31
ErsättareUlla Löfgren2004-09-062004-10-31
SuppleantLagutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2001/02:408 om Gränsdragningskommissionen snabbprotokoll 27, 25 2002-05-14
Svar på interpellation 2001/02:409 om dub- belregistrering av älgjakten snabbprotokoll 30, 32 2002-05-14
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 168, 174, 176 2002-04-24
Svar på interpellation 2001/02:354 om max- taxans effekter snabbprotokoll 19, 16 2002-04-16
Svar på interpellation 2001/02:316 om inackorderingstillägg snabbprotokoll 61, 59 2002-04-09
Fristående skolor snabbprotokoll 97, 103, 99, 105, 101 2002-03-20
Svar på interpellation 2001/02:264 om max- taxan snabbprotokoll 39, 35 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:182 om språkens ställning snabbprotokoll 11, 13, 9 2002-02-05
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 110 2002-01-23
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 214, 216, 233, 239, 235, 237, 231 2001-10-18
Svar på interpellation 2000/01:436 om ALF-avtalet snabbprotokoll 35, 33, 37 2001-05-11
(forts. från 9 §) Fristående skolor (forts. UbU9) snabbprotokoll 173, 165, 169, 171, 163, 161, 167 2001-03-22
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 226, 230, 228 2001-03-22
Svar på interpellation 2000/01:127 om ele- vers rätt till kunskap snabbprotokoll 33, 37 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:159 om praktiska moment i grundskolan snabbprotokoll 44, 47 2001-02-06
Svar på interpellationerna 2000/01:105 och 132 om fristående skolor snabbprotokoll 20, 24, 29 2001-01-23
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 114, 112, 116 2001-01-18
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 184, 182, 168 2000-12-12
(forts. från 6 §) Maxtaxa och allmän förskola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 136, 132, 134, 130, 138, 128, 140 2000-11-23
(forts. från 8 §) Maxtaxa och allmän för- skola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 171, 169 2000-11-23
Lag om märkning och registrering av hundar snabbprotokoll 96, 98, 92, 94, 90 2000-05-24
Svar på interpellation 1999/2000:383 om det inomkommunala utjämningssystemet snabbprotokoll 147 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:382 om skriftlig information i skolan snabbprotokoll 62, 58 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:415 om försöksverksamhet med lärlingsutbildning snabbprotokoll 49, 52 2000-05-12
Svar på interpellationerna 1999/2000:376 och 379 om maxtaxa och allmän förskola m.m. snabbprotokoll 42, 38 2000-05-12
Jämställdhetsfrågor inom utbildningsvä- sendet snabbprotokoll 144, 146, 142 2000-04-06
Svar på interpellationerna 1999/2000:97 och 99 om skolmiljön snabbprotokoll 127, 133, 139 2000-02-10
Svar på interpellationerna 1999/2000:95 och 98 om kunskapsnivån i skolan snabbprotokoll 90, 100, 95 2000-02-01
(forts. från 6 §) Svar på interpellation 1999/2000:39 om fristående skolor snabbprotokoll 51 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:39 om fristående skolor snabbprotokoll 12 1999-11-23
Vissa regeländringar på skolområdet snabbprotokoll 169, 186, 161, 188, 171 1999-10-27
Fristående förskoleklass snabbprotokoll 34, 1, 17, 32, 15 1999-05-06
Förskoleverksamhet snabbprotokoll 139, 128, 123, 126, 141, 118 1999-05-06
Resursfrågor för högskola och forskning snabbprotokoll 244, 242 1999-03-03
Svar på interpellation 1998/99:134 om utbildningsnivån i glesbygden snabbprotokoll 49, 51 1999-02-16
Frågestund snabbprotokoll 58, 70, 56, 75, 68 1999-02-04
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 149, 131, 178, 176, 129, 119, 123, 151, 121 1998-12-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anders Sjölund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.