Anders W Jonsson

Bio

Olof Anders Wedin Jonsson, född Jonsson 24 juni 1961 i Föllinge församling, Jämtlands län, är en svensk politiker (centerpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Gävleborgs läns valkrets. Han var mellan 2011 och 2021 förste vice ordförande för Centerpartiet och dess gruppledare i riksdagen. I början av 2020 var han vikarierande partiledare för Centerpartiet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anders W. Jonsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1275 (39.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
405 (12.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
243 (7.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1290 (40.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anders röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anders röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotSocialutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-042022-09-26
LedamotUtrikesnämnden2019-12-172020-09-03
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotSocialutskottet2018-10-022020-03-04
LedamotRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotUtrikesnämnden2015-09-172016-04-04
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotSocialutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotRiksdagsstyrelsen2014-10-072018-10-02
GruppledareCenterpartiet2014-09-292022-09-26
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
OrdförandeSocialutskottet2012-09-192014-09-29
LedamotSocialutskottet2012-09-062012-09-18
LedamotUtrikesnämnden2011-10-192014-10-07
LedamotKrigsdelegationen2011-10-192014-10-14
GruppledareCenterpartiet2011-10-112014-09-29
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2011-01-012014-10-14
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotRiksrevisionens styrelse2010-10-192010-12-31
LedamotSocialutskottet2010-10-122012-09-05
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Läkemedel och tandvård 2022/23:128 137, 139, 151, 153, 164, 166, 177, 179, 182, 184, 186 2023-06-20
Hälso- och sjukvårdens organisation 2022/23:103 218, 218 2023-05-04
Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap 2022/23:99 156, 156 2023-04-27
(forts. från § 12) Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap (forts. SoU11) 2022/23:87 149, 149 2023-04-12
Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap 2022/23:87 121, 121, 123, 123 2023-04-12
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:71 59, 68, 70, 76, 79, 81, 84, 86, 66, 68, 76, 78, 57, 59, 86, 88, 68, 70, 98, 100, 76, 102, 79, 81, 84, 86, 66, 68, 76, 78, 86, 88, 98, 100, 102, 57 2023-03-08
Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel 2022/23:64 144, 144 2023-02-16
Svar på interpellation 2022/23:139 om läkemedelsleveranser i glesbygd 2022/23:52 11, 14, 17, 11, 14, 17 2023-01-26
Svar på interpellation 2022/23:68 om undantag för tolk inom hälso- och sjukvården 2022/23:52 3, 6, 3, 6 2023-01-26
Ökad kontroll i hälso- och sjukvården 2022/23:51 71, 73, 81, 83, 85, 71, 73, 81, 83, 85 2023-01-25
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2022/23:42 177, 179, 177, 181, 179, 181 2022-12-19
Svar på interpellationerna 2022/23:5 och 10 om rätten till tolk 2022/23:20 2, 6, 10, 2, 6, 10 2022-11-15
Svar på interpellationerna 2021/22:530 och 531 om konkurrensneutralitet samt små och professionsdrivna enheter i primärvården 2021/22:138 55, 57, 59, 55, 57, 59, 55, 57, 59 2022-06-28
Hårdare regler för nya nikotinprodukter 2021/22:135 35, 43, 35, 43 2022-06-21
En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 2021/22:133 37, 37 2022-06-17
Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder 2021/22:133 56, 56 2022-06-17
Statsministerns frågestund 2021/22:132 78, 80, 37, 39, 31, 33, 30, 32, 31, 33, 33, 35, 33, 14, 35, 16, 27, 29, 44, 46, 59, 9, 11, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 27, 29, 78, 80, 9, 11, 30, 32, 78, 45, 80, 33, 47, 35 2022-06-16
(forts. från § 7) Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. (forts. SoU14) 2021/22:100 84, 86, 84, 86, 84, 86 2022-04-21
(forts. från § 9) Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. (forts. SoU14) 2021/22:100 94, 96, 94, 96, 94, 96 2022-04-21
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. 2021/22:100 15, 17, 15, 15, 17 2022-04-21
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform 2021/22:94 95, 95 2022-04-06
Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel 2021/22:86 76, 78, 80, 76, 78, 80 2022-03-23
Vårdfrågor 2021/22:86 96, 96 2022-03-23
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2021/22:72 10, 85, 87, 89, 94, 96, 99, 130, 101, 132, 134, 10 2022-02-24
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 2020/21:140 62, 79, 81, 62, 79, 81 2021-06-14
Frågor om tvångsvård 2020/21:140 104, 104 2021-06-14
Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket 2020/21:140 86, 86 2021-06-14
Förebyggande av våld i nära relationer 2020/21:136 29, 25, 27, 29, 25, 27 2021-06-08
Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:136 5, 7, 9, 5, 7, 9 2021-06-08
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2020/21:131 12, 12, 30 2021-06-01
Vaccininköp och vaccinleveranser 2020/21:115 2, 10, 12, 23, 25, 2, 10, 12, 23, 25 2021-04-28
(forts. från § 11) Grönbok om åldrande - Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna (forts. SoU35) 2020/21:103 107, 107 2021-04-07
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor 2020/21:103 69, 95, 97, 69, 95, 97 2021-04-07
Livmoderhalscancer 2020/21:103 115, 115 2021-04-07
Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor 2020/21:82 4, 4 2021-02-23
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:48 42, 42 2020-12-07
Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 2020/21:48 35, 35 2020-12-07
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2020/21:40 10, 12, 10, 12 2020-11-24
Partiledardebatt 2019/20:136 80, 82, 10, 84, 12, 86, 88, 90, 92, 80, 82, 98, 84, 100, 86, 4, 88, 90, 92, 98, 100, 18, 27, 20, 29, 56, 58, 40, 42, 4, 56, 58, 77, 79, 18, 20, 61, 63, 93, 95, 97, 81, 99, 83, 101, 77, 103, 40, 79, 105, 42, 81, 83, 85, 87, 89, 97, 99, 101, 103, 105, 61, 107, 63, 109, 111, 113, 77, 123, 79, 125, 81, 83, 85, 87, 89, 4, 18, 4, 20, 18, 20, 60, 62, 60, 62 2020-06-10
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2019/20:33 3, 3 2019-11-15
Svar på interpellation 2019/20:33 om vård till personer utan tillstånd 2019/20:28 4, 8, 4, 8 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:67 om nationens ansvar för läkemedelsförsörjningen 2019/20:28 21, 23, 25, 21, 23, 25 2019-11-07
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll 2018/19:96 3 2019-05-28
(forts. från § 9) Frågor om psykisk ohälsa (forts. SoU15) 2018/19:81 93 2019-04-25
Val av andre vice talman 2018/19:1 11 2018-09-24
Val av tredje vice talman 2018/19:1 13, 15 2018-09-24
God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik 2017/18:132 77 2018-06-14
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2017/18:131 131 2018-06-13
Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap 2017/18:129 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 33, 35 2018-06-11
(forts. från § 7) Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (forts. SoU22) 2017/18:113 116, 118, 120 2018-05-17
Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:82 1, 6, 14, 22 2018-03-09
En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården 2017/18:81 32 2018-03-08
Vissa förslag om personlig assistans 2017/18:76 31, 35, 37, 52, 54 2018-02-28
Aktuell debatt om personlig assistans 2017/18:34 6, 14, 22 2017-11-21
Vissa frågor om läkemedelsregistret 2017/18:11 20, 22, 24 2017-09-27
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) 2017/18:6 6 2017-09-19
Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården 2016/17:129 113, 115, 117, 119, 121 2017-06-20
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk 2016/17:129 84, 88, 90 2017-06-20
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2016/17:126 18, 20, 22, 24, 26 2017-06-15
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso och sjukvård 2016/17:117 44, 46, 48 2017-05-31
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 2016/17:109 4, 8, 10 2017-05-11
Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar 2016/17:89 70, 78, 86 2017-03-30
(forts. från § 4) Apoteks- och läkemedelsfrågor (forts. SoU6) 2016/17:77 127, 129, 131 2017-03-02
(forts. från § 10) Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (forts. SoU11) 2016/17:73 130 2017-02-23
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige 2016/17:52 150 2017-01-11
(forts. från § 8) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2016/17:47 192, 194 2016-12-15
Frågestund 2016/17:47 118, 120, 75, 77, 44, 46, 34, 36, 30, 32, 83, 85, 137, 30, 32, 137, 34, 36, 58, 50, 52, 58, 70, 72 2016-12-15
Ett reformerat bilstöd 2016/17:29 25, 29, 31 2016-11-16
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 2015/16:121 130 2016-06-16
Svar på interpellation 2015/16:662 om mödra- och barnadödlighet för utlandsfödda 2015/16:119 100, 102, 104 2016-06-14
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården 2015/16:111 122 2016-05-25
Aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden 2015/16:81 6, 14, 22 2016-03-16
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning 2014/15:118 24, 26, 28 2015-06-17
Svar på interpellation 2014/15:476 om aktiebolag som driftsform för akutsjukhus 2014/15:93 145, 148, 151 2015-04-28
Funktionshindersfrågor 2014/15:91 2, 4, 6, 11, 13 2015-04-23
Folkhälsofrågor 2014/15:86 34, 155 2015-04-15
Socialtjänst- och barnfrågor 2014/15:86 26 2015-04-15
(forts. från § 9) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU7) 2014/15:83 84, 86, 88, 97, 99 2015-04-09
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor 2014/15:82 55 2015-04-08
Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare 2014/15:67 83 2015-03-05
Vårdvalssystem i primärvården 2014/15:67 27, 29, 31 2015-03-05
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd snabbprotokoll 63, 65, 61, 59, 57 2014-05-27
Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel snabbprotokoll 42, 38, 40 2014-05-27
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 31, 19, 27, 29, 14, 16, 18, 23, 25, 21, 17, 19, 21, 66, 68, 70, 72, 74 2014-03-12
Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? snabbprotokoll 80 2014-02-26
Långsiktighet i välfärden snabbprotokoll 70, 68 2014-01-23
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 17, 151, 143, 149, 145, 139, 147, 36, 3, 15, 141, 34, 5, 31, 29, 7, 60, 62, 64, 66, 68, 22, 24, 26, 28, 30, 79, 81, 46, 48, 96, 98 2013-12-16
Barns och ungdomars uppväxtvillkor snabbprotokoll 177, 179 2013-10-14
Folkhälsa och sjukvård snabbprotokoll 249, 247, 243, 245, 239, 237, 241 2013-10-14
Funktionshinder snabbprotokoll 228, 230 2013-10-14
Omställningsstöd för riksdagsledamöter snabbprotokoll 9, 2, 7 2013-10-02
Värdegrundsarbetet i polisutbildningen protokoll 28, 26 2013-09-26
Avfolkningen i Norrlands inland snabbprotokoll 57 2013-05-23
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 13, 15, 61, 59, 17, 19, 21 2013-05-22
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet snabbprotokoll 84, 82, 86 2013-05-22
Äldrefrågor snabbprotokoll 188, 36, 38, 40, 192, 190, 28 2013-03-06
Sysselsättningen för ungdomar snabbprotokoll 56 2013-02-21
Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst snabbprotokoll 209, 213, 211 2012-12-12
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram protokoll 46 2012-06-11
Ändrad könstillhörighet protokoll 30, 24, 26, 28, 22 2012-06-11
Assisterad befruktning protokoll 27 2012-03-29
Sjukförsäkringen protokoll 50 2012-03-29
Barnfattigdom protokoll 108 2012-02-22
Aktuell debatt: Förekomsten av riskkapitalbolag i den skattefinansierade välfärden protokoll 22, 14, 6 2012-02-03
Organdonationsfrågor protokoll 66 2012-01-25
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning protokoll 102 2012-01-25
Aktuell debatt: Äldrevården protokoll 7, 15, 23 2011-12-16
Vårdvalet protokoll 59 2011-10-27
Lagstiftning om valfrihet i äldreomsorgen snabbprotokoll 35 2011-09-29
Aktuell debatt: Ojämlik sjukvård snabbprotokoll 119, 135, 127 2011-06-09
Apoteksomregleringen snabbprotokoll 27, 29, 31 2011-06-08
En EU-agenda för barns rättigheter snabbprotokoll 38 2011-06-08
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (forts. SoU9) snabbprotokoll 119, 117, 115 2011-04-06
Läkemedelsfrågor snabbprotokoll 142 2011-04-06
Aktuell debatt: Barnfattigdom i Sverige snabbprotokoll 101, 85, 93 2011-02-17
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. snabbprotokoll 7 2011-02-02
Svar på interpellation 2010/11:130 om obligatorisk privatisering av äldreomsorg i kommunerna snabbprotokoll 7, 3 2011-01-25
En ny alkohollag snabbprotokoll 38 2010-12-01
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige snabbprotokoll 31, 29, 27 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:49 om åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador snabbprotokoll 15, 20 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:18 om uppföljning av de utförsäkrades situation protokoll 18, 21 2010-11-16
IT-utveckling inom sjukvården protokoll 66, 64 2010-10-21

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anders W Jonsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.