Andreas Norlén

Bio

Per Olof Andreas Norlén, född 6 maj 1973 i Bromma församling i Stockholm, är en svensk jurist och politiker (moderat). Han är Sveriges riksdags talman sedan 24 september 2018. Norlén är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006, invald för Östergötlands läns valkrets, men är som riksdagens talman ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Han var ordförande i konstitutionsutskottet 2014–2018.Norlén har avlagt juris doktorsexamen i affärsjuridik vid Linköpings universitet.

Artikeln innehåller material från wikipedia Andreas Norlén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5620 (78.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
671 (9.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
169 (2.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
695 (9.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Andreas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Andreas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RiksdagsledamotJohn Widegren 2018-09-24 - 2022-09-262022-09-262026-09-21
RiksdagsledamotJohn Widegren 2018-09-24 - 2022-09-26, Susanne Nordström 2022-09-26 - 2026-09-21 Talman2022-09-262026-09-21
Talman2022-09-262026-09-21
RiksdagsledamotJohn Widegren 2018-09-24 - 2022-09-26 Talman2018-09-242022-09-26
Talman2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-01-012018-09-24
RiksdagsledamotJohn Widegren 2017-09-11 - 2017-12-31 Föräldraledighet2017-09-112017-12-31
SuppleantUtrikesnämnden2015-02-122018-10-02
Personlig ersättareDomarnämnden2015-01-012018-10-24
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142016-12-01
OrdförandeKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292017-09-10
Personlig ersättareDomarnämnden2012-02-142015-01-01
LedamotKonstitutionsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantCivilutskottet2009-02-112010-10-04
LedamotKonstitutionsutskottet2009-02-092010-10-04
LedamotCivilutskottet2006-10-102009-02-09
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar 2017/18:134 55 2018-06-18
Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess 2017/18:134 59 2018-06-18
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2017/18:134 62 2018-06-18
Val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner 2017/18:134 1 2018-06-18
Ändrade mediegrundlagar 2017/18:122 67, 69, 71 2018-05-30
Behandlingen av riksdagens skrivelser 2017/18:121 81, 24 2018-05-29
Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor 2017/18:95 65, 67, 69 2018-04-11
Förebyggande av våldsbejakande extremism och Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 2016/17:120 18 2017-06-07
Indelning i utgiftsområden 2016/17:120 33 2017-06-07
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:376 om återvändande Daishkrigare 2016/17:87 55 2017-03-28
Svar på interpellation 2016/17:369 om IS-återvändare 2016/17:87 43, 46 2017-03-28
Svar på interpellation 2016/17:376 om återvändande Daishkrigare 2016/17:87 52 2017-03-28
Val av riksrevisorer 2016/17:68 1, 113 2017-02-15
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2016/17:56 142, 94, 98, 141, 161, 96, 1, 100, 103, 105 2017-01-18
Översyn av Riksrevisionen 2016/17:29 1 2016-11-16
Granskningsbetänkande 2015/16:118 1, 8, 10, 2, 26, 15, 45, 220, 54, 242, 1, 268 2016-06-13
Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning 2015/16:118 56 2016-06-13
Val av chefsjustitieombudsman 2015/16:116 1 2016-06-09
Svar på interpellation 2015/16:619 om inbjudningar till Salman al-Ouda 2015/16:106 136, 139 2016-05-17
Fråga om hänvisning av motion till utskott 2015/16:95 2 2016-04-20
Författningsfrågor 2015/16:95 140, 143, 145, 153, 155, 12 2016-04-20
Frågestund 2015/16:74 124 2016-03-03
Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 2015/16:62 26 2016-02-03
Val av justitieombudsman 2015/16:59 1 2016-01-27
Svar på interpellation 2014/15:744 om vice statsminister 2014/15:122 83, 86 2015-09-03
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser 2014/15:113 144, 2, 44, 46, 48 2015-06-10
Svar på interpellation 2014/15:295 om regeringens behandling av riksdagens tillkännagivanden 2014/15:68 25, 27, 29 2015-03-06
Svar på interpellation 2014/15:269 om säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet 2014/15:65 3, 7 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:188 om nya riktvärden för buller för att möjliggöra fler små bostäder 2014/15:48 38, 44 2015-01-20
Regeringens information till riksdagen angående bemanningen av insatsorganisation 2014 (avsnitt 1.4) snabbprotokoll 8 2014-06-10
Privata utförare av kommunal verksamhet snabbprotokoll 80 2014-05-28
Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område snabbprotokoll 13 2014-04-10
Infrastrukturavgifter på väg snabbprotokoll 140, 142, 146, 148, 144 2014-01-29
Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (bet. 2013/14:FiU16) snabbprotokoll 44, 46, 33, 24, 11, 1, 35, 6, 26, 13, 8 2013-12-11
Sekretess i det internationella samarbetet snabbprotokoll 111, 113, 109 2013-11-20
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. snabbprotokoll 11, 3, 7, 5, 9 2013-11-14
Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien (avsnitt 5.2) snabbprotokoll 119, 130, 114, 128, 121 2013-06-18
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien (avsnitt 5.1) snabbprotokoll 112, 78, 92, 94, 101, 83, 85, 103, 110 2013-06-18
Snabbare omval snabbprotokoll 118 2013-01-16
Svar på interpellation 2012/13:54 om egen bostad för våldsutsatta kvinnor och deras barn snabbprotokoll 15, 20 2012-11-13
Svar på interpellation 2012/13:56 om kvotering till bolagsstyrelser snabbprotokoll 27, 33 2012-11-13
Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige (avsnitt 3.4) protokoll 73, 71, 66, 59, 68 2012-06-14
Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB (avsnitt 2.3) protokoll 35, 37, 39 2012-06-14
Kommittéberättelse 2012 m.m. protokoll 1 2012-05-02
(forts. från 9 §) Författningsfrågor (forts. KU15) protokoll 107, 109, 105 2012-04-12
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor protokoll 7, 5, 9 2012-04-12
Rikets styrelse protokoll 35, 33, 37, 9, 11, 13, 18, 20 2011-12-07
Stimulanser på arbetsmarknaden snabbprotokoll 41 2011-09-29
Fråga om försök att påverka programinnehållet i Sveriges Television (avsnitt 4.5) protokoll 48, 54, 56, 52, 50 2011-06-13
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:243 om bullerproblematik i Linköping snabbprotokoll 64 2011-04-12
Svar på interpellation 2010/11:243 om bullerproblematik i Linköping snabbprotokoll 60 2011-04-12
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 31 2011-04-06
Svar på interpellation 2010/11:290 om riskkapitalbolags intressen i välfärdsföretag snabbprotokoll 54 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:233 om skattepolitik för minskad barnfattigdom snabbprotokoll 98, 104 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:263 om olika regeringsbesked om åtgärder mot bostadsbristen snabbprotokoll 127, 132 2011-03-29
Svar på interpellationerna 2010/11:260 och 261 om barnfattigdom snabbprotokoll 65, 69 2011-03-29
Offentlig förvaltning snabbprotokoll 18, 16, 20, 31, 33, 35 2011-03-03
Anslagssparande på Regeringskansliet snabbprotokoll 62 2010-12-09
Barnpornografibrottet (vilande grundlagsbeslut) snabbprotokoll 70 2010-11-24
Ekonomisk politik och skatter snabbprotokoll 206, 147, 175, 124, 187, 149, 126, 185, 193, 173, 191, 195, 189, 181, 197, 204, 183 2010-11-03
Åtgärder mot våldtäkter snabbprotokoll 109, 107 2010-06-17
Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning snabbprotokoll 214, 210, 206, 208, 212 2010-06-16
Förflyttningen av generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (avsnitt 2.1) snabbprotokoll 19, 17, 21 2010-06-14
Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktierna i banken (avsnitt 3.2) snabbprotokoll 49, 53, 51 2010-06-14
Barnpornografibrottet protokoll 107 2010-05-19
Riksdagens arbetsformer protokoll 30, 32, 34 2010-03-17
Allmänna helgdagar m.m. protokoll 103, 137, 81 2010-03-03
Sekretess i vissa anställningsärenden protokoll 7, 5, 3 2010-02-10
Utnämningspolitiken protokoll 2, 14, 6, 16, 4 2009-12-16
Förflyttningen av generaldirektören för Arbetsförmedlingen (avsnitt 2.12) protokoll 130, 128, 126 2009-06-10
Regeringens agerande i ett ärende om avvisning av en marockansk medborgare (avsnitt 4.2) protokoll 157, 159, 155 2009-06-10
Fri- och rättighetsfrågor protokoll 155 2009-03-25
Svar på interpellation 2008/09:363 om betalningstider för företag protokoll 97, 100 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:399 om brist på bostäder i Stockholm protokoll 131, 128 2009-03-24
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:361 om hyresrättens ställning protokoll 49 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:361 om hyresrättens ställning protokoll 43 2009-03-17
Associationsrättsliga frågor protokoll 53, 55, 57 2009-01-21
Svar på interpellationerna 2008/09:57 och 87 om skolpeng och danskt riskkapital protokoll 33, 28 2008-11-25
Bostadspolitik protokoll 189, 285, 264, 265, 218, 267, 262, 248, 220, 283, 250, 191 2008-10-15
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 176, 178 2008-10-15
Näringspolitik och energifrågor protokoll 276, 274, 281, 279 2008-10-15
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 11 2008-06-09
Arvsrättsliga frågor protokoll 111 2008-04-02
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:389 om marknadshyror protokoll 45 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:389 om marknadshyror protokoll 40 2008-03-25
Associationsrättsliga frågor m.m. protokoll 83, 81, 79 2008-01-23
Svar på interpellation 2007/08:145 om olikheter i beskattning mellan olika boendeformer protokoll 110, 107 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:39 om kriminaliseringen av sexköp protokoll 114 2007-10-23
Generell välfärdspolitik protokoll 308, 310 2007-10-19
Justitiefrågor protokoll 183 2007-10-19
Sexualbrottslagen protokoll 115, 117, 16, 14 2007-10-19
Del 3: Näringspolitik protokoll 469, 453, 451, 466, 471, 464 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:487 om bostadspolitik protokoll 9, 3 2007-05-08
Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor protokoll 59, 63, 67, 61, 65 2007-04-18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 58, 60, 62, 64 2006-12-19
Skola, utbildning och forskning protokoll 296 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Andreas Norlén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.