Anita Brodén

Bio

Siv Anita Brodén, född Larsson 22 november 1948 i Johannebergs församling i Göteborg, är en svensk politiker (folkpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Västra Götalands läns norra valkrets.I riksdagen var hon ledamot i miljö- och jordbruksutskottet 2006–2014 och ledamot i Nordiska rådets svenska delegation 2006–2014. Hon var även suppleant i arbetsmarknadsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, riksdagens valberedning, trafikutskottet och utbildningsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anita Brodén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4774 (63.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1158 (15.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
290 (3.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1307 (17.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anita röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anita röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-10-192012-09-30
LedamotNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantTrafikutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 9 §) En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (forts. MJU27) snabbprotokoll 167, 165 2014-06-18
En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster snabbprotokoll 161, 163, 159 2014-06-18
Svenska miljömål snabbprotokoll 194, 192, 30, 188, 190 2014-06-18
Klimatpolitik snabbprotokoll 112, 118, 122, 120, 110, 114, 116 2014-06-09
Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport snabbprotokoll 6, 22, 14 2014-06-05
Landsbygdspolitik snabbprotokoll 101 2014-06-04
(forts. från 9 §) Livsmedelspolitik (forts. MJU21) snabbprotokoll 65 2014-04-29
Svar på interpellation 2013/14:331 om statligt organ med ansvar för skoterfrågor snabbprotokoll 73, 77 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:387 om friluftslivets villkor snabbprotokoll 90, 85 2014-04-15
Avfall och kretslopp snabbprotokoll 113, 99, 115, 6, 117 2014-04-02
På väg mot en giftfri vardag snabbprotokoll 32 2014-03-26
Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet snabbprotokoll 145, 139, 143, 141, 137, 147, 135 2014-03-06
Ändringar i djurskyddslagen snabbprotokoll 195, 203, 201, 199, 197 2014-02-19
Idrottslyftet och friluftsrörelsen snabbprotokoll 56, 54 2014-02-06
Vattenvård snabbprotokoll 158, 164, 162, 166, 160 2014-02-05
Satsning på friluftsrörelsen snabbprotokoll 40, 38 2014-01-16
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 159, 275, 157, 209, 224, 226, 155, 228, 110, 112, 161, 163 2013-12-12
En hållbar rovdjurspolitik snabbprotokoll 171, 167, 165, 169, 163 2013-12-05
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring snabbprotokoll 17, 13, 21, 19, 15 2013-11-28
Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen snabbprotokoll 46, 42, 44 2013-11-06
Klimat och miljö snabbprotokoll 102, 59, 100, 57, 98 2013-10-15
Norden snabbprotokoll 35, 39, 37, 9 2013-06-05
Djurskydd m.m. snabbprotokoll 15, 17, 177, 170, 198, 179, 196, 13 2013-05-30
Säkerheten på E20 snabbprotokoll 50, 48 2013-05-16
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. snabbprotokoll 58, 60, 62 2013-05-15
Jakt och viltvård snabbprotokoll 193 2013-04-25
Skogspolitik snabbprotokoll 187, 185, 106, 185, 183, 234 2013-04-25
Övergripande miljöfrågor snabbprotokoll 63, 61, 89, 65 2013-04-17
Naturvård och biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 129 2013-04-10
Landsbygdspolitik m.m. snabbprotokoll 61, 65, 63 2013-03-13
Livsmedelspolitik snabbprotokoll 30, 34, 32, 36, 38 2013-03-13
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 108 2013-02-13
Aktuell debatt: Klimatförändringens omfattning och effekter snabbprotokoll 14, 22, 6 2013-01-29
Svar på interpellation 2012/13:127 om lokalt klimatarbete snabbprotokoll 45, 48 2012-12-19
Svar på interpellation 2012/13:128 om ytvattentäkter som riksintresse snabbprotokoll 58, 54 2012-12-19
Marina reservat i Arktis protokoll 22, 24 2012-10-04
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål protokoll 146, 128, 144, 124, 126 2012-06-13
(forts. från 4 §) Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid (forts. MJU25) protokoll 99, 103, 101, 105 2012-06-07
Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid protokoll 30 2012-06-07
Svar på interpellation 2011/12:355 om effekter av peak oil på svensk ekonomi protokoll 73 2012-05-29
Svar på interpellation 2011/12:331 om friluftspolitikens framtid protokoll 27, 23, 25 2012-05-04
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 55, 53, 49, 57, 51 2012-04-25
Svar på interpellation 2011/12:313 om Sveriges stöd till storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien protokoll 59, 56 2012-04-17
Övergripande miljöfrågor m.m. protokoll 81, 10, 83, 75, 77, 79 2012-03-21
(forts. från 8 §) Allmän miljö- och naturvård m.m. (forts. MJU1) protokoll 80 2011-12-19
(forts. från 10 §) Svar på interpellation 2011/12:102 om Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet protokoll 110, 107 2011-12-01
Kyotoprotokollet protokoll 62, 64 2011-12-01
Strategi för Arktis protokoll 57 2011-10-27
Biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 28, 34, 30, 26, 32 2011-05-04
Djurskydd snabbprotokoll 74, 57, 57, 61, 151, 53, 59, 153, 55, 30, 28, 72, 155, 26, 129, 149, 157 2011-04-27
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 215, 11 2011-03-16
(forts. från 10 §) Klimatpolitik m.m. (forts. MJU12) snabbprotokoll 111 2011-03-03
Regeringens internationella klimatarbete snabbprotokoll 71 2011-02-17
Skydd av miljön i Arktis snabbprotokoll 95, 97 2011-02-10
Aktuell debatt: Licensjakt på varg snabbprotokoll 58 2011-02-08
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 181, 173, 175, 179, 177 2010-12-15
Övrigt snabbprotokoll 390 2010-11-04
Nordiskt samarbete protokoll 156 2010-06-22
Gränser i skog snabbprotokoll 180, 178 2010-06-16
Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer snabbprotokoll 192 2010-06-16
Video- och telefonkonferenser snabbprotokoll 46, 48 2010-04-29
(forts. från 8 §) Biologisk mångfald (forts. MJU18) protokoll 116, 118, 114 2010-03-18
Klimatmässigt hållbar livsmedelsproduktion protokoll 140, 138 2009-12-10
Aktuell debatt: Djurskyddet protokoll 5, 19, 12 2009-12-08
Klimatbistånd till fattiga länder protokoll 29, 31 2009-11-05
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar protokoll 119, 123, 121 2009-11-04
Hållbart skydd av naturområden protokoll 142, 140, 138 2009-11-04
(forts. från 12 §) Norden (forts. UU3) protokoll 131 2009-10-21
En ny rovdjursförvaltning protokoll 45, 43, 41 2009-10-21
EU:s strategi för Östersjöområdet protokoll 155 2009-10-21
Meddelande om EU och Arktis protokoll 146 2009-10-21
EU:s skogspolitik protokoll 58 2009-10-01
En sammanhållen svensk havspolitik m.m. protokoll 39 2009-06-15
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 170 2009-06-15
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 75, 71, 69, 77, 73 2009-06-15
Friluftslivets betydelse för folkhälsan protokoll 56, 58 2009-03-19
Klimatsituationen i Arktis protokoll 83, 81 2009-02-19
Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet protokoll 162, 160, 158 2008-12-18
Svar på interpellationerna 2008/09:167 och 179 om friluftslivets potential protokoll 199, 193, 196 2008-12-16
Klimatförändringarna och situationen i Arktis protokoll 40 2008-12-04
Gränshinder mellan de nordiska länderna protokoll 34, 36 2008-10-30
(forts. från 20 §) Norden (forts. UU3) protokoll 192 2008-10-22
Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon protokoll 129 2008-10-22
En skogspolitik i takt med tiden protokoll 22, 28, 24, 30, 26 2008-06-16
(forts. från 10 §) Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor (forts. TU14) protokoll 115, 111, 113, 107, 109 2008-06-09
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi protokoll 135 2008-06-09
Vatten- och luftvård protokoll 170, 163, 165, 161, 168 2008-05-15
(forts. från 10 §) Biologisk mångfald (forts. MJU14) protokoll 150, 152, 154 2008-04-16
Säkra livsmedel protokoll 176, 172, 170, 168, 174 2008-03-26
Särskild debatt om landsbygdens utveckling protokoll 5, 19, 12 2008-03-12
Kommissionen för hållbar utveckling protokoll 44 2008-02-21
Allmän miljö- och naturvård, m.m. protokoll 57, 59, 61 2007-12-17
Svar på interpellationerna 2007/08:192, 191, 194 och 195 om situationen i Israel och Palestina protokoll 5, 17, 11 2007-12-04
FN:s klimatkonferens och enskilda länders ansvar i klimatfrågan protokoll 22, 24 2007-11-29
(forts. från 9 §) Tillsyn över hundar och katter (forts. MJU5) protokoll 81, 83 2007-11-22
Tillsyn över hundar och katter protokoll 37 2007-11-22
Miljö och klimat protokoll 237, 86, 246, 158, 160, 154, 255, 150, 253, 88, 84, 248, 209, 152, 207, 235, 156, 162 2007-10-17
(forts. från 15 §) Norden (forts. UU3) protokoll 137 2007-06-07
Biologisk mångfald protokoll 41 2007-05-16
Effektiv användning av bioenergi protokoll 59, 61 2007-05-10
Klimatpolitik m.m. protokoll 36, 42, 54, 52, 38, 34, 48, 40, 46, 50 2007-03-14
(forts. från 8 §) Landsbygdsutveckling m.m. (forts. MJU7) protokoll 152, 160, 154, 158, 156 2007-03-01
(forts. från 8 §) Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. (forts. MJU4) protokoll 148 2007-02-22
Livsmedelssäkerhet protokoll 168 2007-02-22
Upprättelse för tvångsomhändertagna protokoll 32 2007-01-25
Allmän miljö- och naturvård protokoll 85, 257, 34, 259, 32, 251, 87, 255, 30, 89, 208, 206, 204, 253 2006-12-18
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 38, 46, 40, 73, 44, 42 2006-12-07
Aktuell debatt: Klimatpolitiken protokoll 6, 13 2006-11-22
Miljö och energi protokoll 313, 317, 315 2006-11-08
Svar på interpellation 2006/07:23 om nedläggningen av Djurskyddsmyndigheten protokoll 7, 4 2006-10-26
Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 protokoll 60 2006-06-16
Svar på interpellation 2005/06:438 om arbetsskador av kvicksilver protokoll 87, 91, 89 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:415 om utvecklingen av den svenska fiskeflottan protokoll 150, 148, 152 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:424 om fängslade palestinska barn protokoll 84, 80, 82 2006-06-05
Svar på interpellationerna 2005/06:378, 381, 382 och 387 om Dawit Isaak protokoll 73, 68, 77 2006-06-05
Tandsköterskors arbetsskador protokoll 44 2006-05-18
Småskalig livsmedelsförädling m.m. protokoll 234, 218, 232 2006-03-08
Information från regeringen om fågelinfluensan protokoll 122, 120 2006-02-23
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 55, 195, 41, 218, 144, 185, 187, 182, 27, 29, 216, 53, 142, 117, 163, 68, 178, 66, 197, 31 2005-12-12
Alternativa drivmedel protokoll 118, 116 2005-12-08
Svar på interpellation 2005/06:78 om textade tv-program för hörselskadade protokoll 36, 30, 33 2005-11-21
(forts. från 6 §) Etisk prövning av djurförsök m.m. (forts. MJU5) protokoll 123, 113, 115, 125 2005-11-17
Etisk prövning av djurförsök m.m. protokoll 37 2005-11-17
Myndighetsansvar vid pandemier protokoll 89, 91 2005-10-27
Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel protokoll 111 2005-10-19
Svar på interpellation 2005/06:25 om ändring av 28 § i jaktförordningen protokoll 16, 11 2005-10-18
Jord- och skogsbruk protokoll 125, 89, 91, 93, 118, 123, 120 2005-10-14
Konferens om mänskliga skyldigheter protokoll 28 2005-09-29
Ändringar i skogsvårdslagen m.m. protokoll 19, 3, 17 2005-05-27
Skyddszoner längs vattendrag protokoll 79, 77 2005-05-19
Svar på interpellation 2004/05:501 om miljöklassning av dieselbränslen protokoll 51, 49, 53 2005-04-15
Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn protokoll 63, 110, 93, 58, 73, 95, 71, 61, 112 2005-04-13
Svar på interpellation 2004/05:412 om FN:s kommission för mänskliga rättigheter och Irak protokoll 24, 29 2005-03-22
Flygets ansvar för klimatförändringarna protokoll 82, 84 2005-03-03
Svar på interpellation 2004/05:338 om företagsklimatet i bland annat Dalsland protokoll 3, 6 2005-02-18
Svar på interpellation 2004/05:370 om barnkonventionen protokoll 22, 20, 24 2005-02-18
Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 105, 103 2005-01-20
Svar på interpellation 2004/05:250 om antalet dödade i trafiken protokoll 51, 48 2005-01-18
Ideella organisationer protokoll 156 2004-12-09
Svar på interpellation 2004/05:129 om anfallet på Falluja protokoll 8, 4 2004-11-23
Svar på interpellationerna 2004/05:122, 136, 138, 153, 154, 155 och 156 om förändrad Mellanösternpolitik protokoll 15, 33, 24 2004-11-23
Kvaliteten på bensin och dieselbränslen protokoll 68, 78, 80 2004-11-17
Etnisk mångfald i statlig verksamhet protokoll 104 2004-11-11
Information från regeringen om resultatet av OECD:s miljögranskning av Sverige protokoll 98, 100 2004-10-21
Svar på interpellationerna 2004/05:27 och 31 om medlemsavgifter till EU, EU-medel till bönderna och utgiftstaket i budgeten protokoll 20, 14 2004-10-19
Svar på interpellation 2004/05:3 om EU-stöd protokoll 21, 27 2004-09-28
Saabs framtid protokoll 36 2004-09-23
Halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken protokoll 233, 217, 246, 244, 235 2004-06-17
Svar på interpellation 2003/04:464 om Alingsås tingsrätt protokoll 168 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:542 om barndomstol med specialkompetens protokoll 187, 192, 190 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:481 om avvisning av ensamma barn protokoll 45, 49, 47 2004-05-18
Uppföljning av skogspolitiken protokoll 177, 158, 175 2004-05-13
Barnkonventionens tillämpning i asylärenden protokoll 85, 83 2004-05-06
Jordbrukets mervärden protokoll 87, 85 2004-04-01
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 210, 221, 241, 157, 239, 153, 223, 130, 155 2004-03-24
Svar på interpellation 2003/04:319 om moms för allmännyttiga föreningar protokoll 21, 12 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:306 om indragning av tågstopp protokoll 16, 14, 12 2004-03-02
Svar på interpellation 2003/04:244 om centraliseringen av Högskolan Trollhättan/Uddevalla protokoll 11 2004-02-05
WTO-förhandlingarna om global rättvisa protokoll 94, 92 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:201 om införsel av alkohol och folkhälsoundantaget protokoll 102, 96 2004-01-27
Svar på interpellationerna 2003/04:199 och 220 om elavbrott och deras konsekvenser protokoll 38, 33 2004-01-27
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 179, 197, 111, 199 2003-12-11
Svar på interpellation 2003/04:31 om den avbrutna skogsmarkskalkningen protokoll 114, 111 2003-11-11
Biodrivmedel protokoll 64, 66 2003-10-23
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 59, 271, 57, 269, 183, 41, 239, 237, 71, 39, 55, 181, 235, 69 2003-10-17
Villkoren för veterinär verksamhet snabbprotokoll 155, 157 2003-06-10
Svar på interpellationerna 2002/03:236, 237 och 241 om vägen som tillväxtfaktor i Västra Gö- snabbprotokoll 14, 23 2003-04-29
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 52 2003-04-10
Frågestund snabbprotokoll 63, 37, 39, 90, 88 2003-02-20
Försöksdjur snabbprotokoll 136 2003-02-19
Svar på interpellation 2002/03:150 om klassning av Dalsland som skogslän snabbprotokoll 24, 20, 16 2003-02-13
Sjöfylleri snabbprotokoll 20 2003-02-05
En ny djurskyddsmyndighet snabbprotokoll 125 2003-01-29
Svar på interpellation 2002/03:42 om barn som brottsoffer snabbprotokoll 41, 51, 46 2002-12-03
Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande grund- lagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 85, 83, 87 2002-11-13
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 33, 20, 35, 18 2002-11-07
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 205, 203 2002-11-07
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 201, 203 2002-11-06
Svar på interpellation 2002/03:10 om barn som brottsoffer snabbprotokoll 27, 29, 25 2002-11-05

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anita Brodén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.