Ann-Britt Åsebol

Bio

Ann-Britt Sofia Åsebol, född 8 mars 1947 i Matteus församling i Stockholm, är en svensk politiker (moderat) och riksdagsledamot från Falun.
Åsebol har tidigare haft posten som oppositionsråd i Dalarnas läns landsting och varit engagerad inom kyrkopolitiken, som ordförande för Falu kyrkliga samfällighet. Hon har även varit rektor för Falu frigymnasium. År 2010 valdes Ann-Britt Åsebol in som ledamot i Sveriges riksdag för Moderata samlingspartiet i representation för Dalarnas län, efter att i riksdagsvalet 2010 (för vilket hon enligt egen uppgift bedrev en personvalskampanj) ha stått som andranamn på partiets riksdagsvalsedel i Dalarna. Åsebol fick 1855 personröster i riksdagsvalet 2010, vilket innebar 4,12 procent av personrösterna i Dalarnas län. Sina tre viktigaste frågor angav hon för SvT:s/SR:s webbplats valpejl.se vara företagarfrågor (vilket hon även tagit upp en intervju), arbetslinjen och seniorfrågor. Åsebol har tre barn.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ann-Britt Åsebol, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1103 (34.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
525 (16.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
216 (6.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1369 (42.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ann-Britt röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ann-Britt röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2021-02-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-02-18
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantEuroparådets svenska delegation2018-11-012022-10-31
LedamotKulturutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022019-06-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSocialutskottet2016-09-272018-09-24
Riksdagsledamot2016-09-132018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2014-03-142014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2012-11-222014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2012-04-112014-09-29
SuppleantKonstitutionsutskottet2010-10-122012-11-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 2021/22:132 58, 60, 62, 58, 60, 62 2022-06-16
Idrott och friluftsliv 2021/22:112 19, 19, 19 2022-05-12
Kultur och fritid för barn och unga 2021/22:104 130, 130 2022-04-28
Kulturarvsfrågor 2021/22:104 128, 128 2022-04-28
(forts. från § 12) Folkbildning och spelfrågor (forts. KrU5) 2021/22:99 89, 89 2022-04-20
Det civila samhället 2021/22:77 54, 56, 44, 49, 51, 54, 56, 44, 49, 51 2022-03-02
Svar på interpellation 2021/22:325 om besöksnäringens kris 2021/22:76 69, 72, 75, 69, 72, 75 2022-03-01
(forts. från § 11) Grönbok om åldrande - Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna (forts. SoU35) 2020/21:103 105, 105 2021-04-07
Det civila samhället, inklusive trossamfund 2020/21:91 21, 21 2021-03-10
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2020/21:75 68, 68, 7, 9, 11 2021-02-03
Allmänna kulturfrågor 2018/19:92 34 2019-05-14
Civila samhället inklusive trossamfund 2018/19:80 61 2019-04-24
Folkbildningsfrågor 2018/19:57 25 2019-02-28
En ny europeisk agenda för kultur 2018/19:53 8 2019-02-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 365 2018-10-17
Vissa förslag på assistansområdet 2017/18:111 12 2018-05-15
Socialtjänstfrågor 2017/18:88 23 2018-03-21
Svar på interpellationerna 2017/18:367 och 374 om Mora-Siljan flygplats 2017/18:79 20, 26 2018-03-06
Vissa förslag om personlig assistans 2017/18:76 29 2018-02-28
Svar på interpellation 2017/18:271 om vinstförbud i vården 2017/18:63 10, 15 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:315 om bostäder för seniorer 2017/18:59 70, 72, 74 2018-01-23
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 2017/18:40 24, 26, 28 2017-11-30
Svar på interpellation 2016/17:625 om vinstbegränsning i skolan 2017/18:10 20, 26 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:432 om försäkringsskydd för ambulanspersonal 2016/17:124 85, 88 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:533 om regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016/17:124 22 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:538 om polisens öppettider i sommar 2016/17:124 42, 44, 46 2017-06-13
Statsministerns frågestund 2016/17:113 70 2017-05-18
Äldrefrågor 2016/17:92 196 2017-04-05
Frågestund 2016/17:85 94, 174, 176, 70, 51, 53, 60, 70, 62 2017-03-23
Svar på interpellation 2016/17:242 om varsel på landsbygden 2016/17:67 46, 48, 50 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:217 om växande vårdköer med stora regionala skillnader 2016/17:59 3, 8 2017-01-24
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige 2016/17:52 145 2017-01-11
Svar på interpellation 2016/17:19 om akutsjukhus 2016/17:16 21, 27 2016-10-18
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 66 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 59 2014-04-01
Utgiftsområde 11 snabbprotokoll 105 2013-12-06
Satsningar på fungerande kommunikationer snabbprotokoll 87, 85 2013-11-28
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 165, 163, 167 2013-04-24
Reglering av riksdagens nämnder snabbprotokoll 109 2012-11-28
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. protokoll 105 2012-06-14
En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor protokoll 100 2012-05-23
Svar på interpellationerna 2011/12:286, 287, 288 och 289 om högskolor och universitet med viktig roll i sina regioner protokoll 9, 17 2012-03-27
Trossamfund m.m. protokoll 114 2012-03-15
Frågor om rösträtt, valsystem m.m. protokoll 109 2012-02-15
Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten samt vissa ändringar om immunitet och privilegier protokoll 1 2011-12-15
En ny instruktion för riksdagsförvaltningen snabbprotokoll 146 2011-05-19
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen snabbprotokoll 145 2011-05-19
Etablering i glesbygden snabbprotokoll 69 2011-02-17
Riksdagens arbetsformer m.m. snabbprotokoll 143 2011-02-16
Delegationsbeslut inom JO-ämbetet snabbprotokoll 29 2011-01-26
Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter snabbprotokoll 142 2010-12-01

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ann-Britt Åsebol

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.