Ann-Charlotte Hammar Johnsson

Bio

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, född 6 januari 1966 i Bjuvs församling, Malmöhus län, är en svensk politiker (moderat). Hon är riksdagsledamot sedan 2006 (statsrådsersättare 2006–2010, därefter ordinarie ledamot), invald för Skåne läns västra valkrets. Hon är ledamot i Moderatkvinnornas förbundsstyrelse sedan hösten 2007.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ann-Charlotte Hammar Johnsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1144 (35.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
560 (17.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
241 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1268 (39.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ann-Charlotte röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ann-Charlotte röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2022-10-272026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
SuppleantTrafikutskottet2022-10-042022-10-27
LedamotNäringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNäringsutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-01-192018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2016-02-232018-09-24
LedamotNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072018-01-19
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotNäringsutskottet2013-04-192014-09-29
LedamotFinansutskottet2010-10-122013-04-18
SuppleantFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2007-12-032010-10-04
SuppleantFinansutskottet2006-11-162010-10-04
StatsrådsersättareCristina Husmark Pehrsson2006-11-092010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Immaterialrättsfrågor 2022/23:87 152, 154, 152, 156, 154, 156 2023-04-12
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden 2022/23:43 241, 241 2022-12-20
Energi 2022/23:39 316, 316 2022-12-15
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden 2022/23:28 23, 31, 33, 23, 31, 33 2022-11-30
Svar på interpellation 2022/23:32 om snabbare bodelningsprocesser 2022/23:27 3, 6, 3, 6 2022-11-29
Immaterialrätt 2021/22:135 14, 17, 19, 14, 17, 19 2022-06-21
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet 2021/22:116 129, 131, 126, 129, 131, 126 2022-05-18
Svar på interpellation 2021/22:385 om ökat kvinnligt företagande 2021/22:85 33, 36, 33, 36 2022-03-22
En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 2021/22:83 2, 2 2022-03-17
Svar på interpellation 2021/22:325 om besöksnäringens kris 2021/22:76 70, 73, 70, 73 2022-03-01
Näringspolitik 2021/22:71 34, 122, 34 2022-02-23
Svar på interpellation 2021/22:252 om bodelning där lagstiftningen inte fungerar i praktiken 2021/22:69 14, 16, 18, 14, 16, 18 2022-02-18
Svar på interpellation 2021/22:264 om beivrande av brott mot huvudmän 2021/22:69 21, 23, 25, 21, 23, 25 2022-02-18
Svar på interpellation 2021/22:276 om tillkännagivanden för att underlätta för jägare och sportskyttar 2021/22:69 30, 33, 30, 33 2022-02-18
Svar på interpellation 2021/22:317 om nästa steg för att utveckla besöksnäringen i Sverige 2021/22:66 119, 122, 119, 122 2022-02-15
Svar på interpellationerna 2021/22:267 och 280 om enklare regler för försäljning av vildsvinskött 2021/22:66 136, 140, 136, 140 2022-02-15
(forts. från § 6) Svar på interpellation 2021/22:241 om nedläggning av mackar på landsbygden 2021/22:56 106, 106 2022-01-20
Svar på interpellation 2021/22:241 om nedläggning av mackar på landsbygden 2021/22:56 32, 29, 32, 29 2022-01-20
Krav på rapportering av betalningstider 2021/22:55 43, 45, 47, 43, 45, 47, 43, 45, 47 2022-01-19
(forts.) Näringsliv (forts. NU1) 2021/22:45 141, 141 2021-12-14
Näringsliv 2021/22:45 121, 123, 137, 139, 121, 123, 137, 139 2021-12-14
Regional utveckling 2021/22:42 34, 18, 36, 20, 38, 30, 32, 34, 36, 38, 2, 4, 12, 14, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 6, 18, 20, 2, 4, 12, 2, 14, 4, 18, 20, 6, 12, 14, 18, 30, 20, 32 2021-12-09
Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna 2021/22:39 34, 34 2021-12-02
Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 2021/22:22 39, 39 2021-10-27
Svar på interpellation 2021/22:12 om service på landsbygden 2021/22:17 3, 6, 3, 6 2021-10-19
Svar på interpellation 2021/22:24 om konsekvenser för södra Sveriges elområde 2021/22:17 33, 36, 40, 33, 36, 40 2021-10-19
Svar på interpellation 2020/21:802 om det framtida ålfisket 2020/21:155 3, 6, 3, 6 2021-09-02
Svar på interpellation 2020/21:803 om upphörandet av det allmänna uppdraget 2020/21:155 12, 15, 12, 15 2021-09-02
Svar på interpellation 2020/21:804 om svenskt kustfiske 2020/21:155 21, 24, 21, 24 2021-09-02
Svar på interpellation 2020/21:737 om bensinmackarnas överlevnad i landet 2020/21:144 86, 86, 88, 88, 90, 90 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:786 om utredningen om Bromma flygplats 2020/21:144 64, 64, 67, 67 2021-06-18
Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken 2020/21:141 80, 80 2021-06-15
Frågestund 2020/21:133 99, 86, 88, 96, 70, 72, 88, 90, 61, 63, 71, 75, 77, 92, 94, 98, 92, 78, 96, 99, 77, 79, 71, 51, 53, 86, 88, 83, 86, 85, 77, 88, 44, 77, 70, 72, 98, 92, 73, 92, 94, 98, 44, 77, 70, 61, 79, 86, 72, 63, 73, 88, 30, 32 2021-06-03
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 2020/21:132 91, 96, 98, 91, 96, 98 2021-06-02
Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro 2020/21:132 80, 86, 88, 80, 86, 88 2021-06-02
Svar på interpellation 2020/21:677 om omsättningsstöd till företag med passiva delägare 2020/21:121 31, 33, 35, 31, 33, 35 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:638 om företagare som inte anmäler brott 2020/21:113 3, 6, 3, 6 2021-04-23
Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken 2020/21:111 145, 145 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:546 om förändringar i omställningsstödet 2020/21:110 2, 2, 7, 7, 12, 12 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:547 om fiskeförbud 2020/21:106 34, 36, 38, 34, 36, 38 2021-04-13
Handelspolitik 2020/21:84 167, 178, 180, 167, 63, 65, 67, 178, 180, 90, 90, 63, 65, 67, 58 2021-02-25
Regional utvecklingspolitik 2020/21:84 183, 186, 188, 183, 186, 188 2021-02-25
Svar på interpellation 2020/21:367 om en kommunalisering av Arbetsförmedlingen 2020/21:82 126, 129, 126, 129 2021-02-23
Svar på interpellationerna 2020/21:313 och 335 om stöd till restaurangbranschen 2020/21:73 27, 32, 37, 27, 32, 37 2021-01-29
Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder 2020/21:71 106, 106 2021-01-27
Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap 2020/21:71 111, 111 2021-01-27
Svar på interpellationerna 2020/21:298 och 320 om stöd till restaurangnäringen 2020/21:70 6, 13, 6, 13 2021-01-26
Svar på interpellation 2020/21:211 om elförsörjningen i vinter 2020/21:64 179, 183, 179, 183 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:212 om elförsörjningen och satsningen på elbilar 2020/21:64 190, 195, 190, 195 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:214 om utvecklingen av svensk exportindustri 2020/21:64 202, 206, 202, 206 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:218 om klimatomställningen och elanvändningen 2020/21:64 212, 215, 212, 215 2021-01-14
Kapacitetsbrist i elnäten 2020/21:33 33, 33 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram 2020/21:33 50, 50 2020-11-11
Svar på interpellation 2020/21:72 om stöd till näringslivet 2020/21:32 77, 79, 81, 77, 79, 81 2020-11-10
Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden 2020/21:25 33, 33 2020-10-21
Svar på interpellation 2019/20:458 om åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder 2020/21:5 105, 111, 105, 111, 105, 111 2020-09-10
Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering 2019/20:126 68, 68 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn 2019/20:126 78, 80, 82, 78, 80, 82 2020-05-27
Svar på interpellation 2019/20:330 om hög brottsutsatthet bland företagare och deras anställda 2019/20:84 3, 6, 3, 6 2020-03-10
Svar på interpellation 2019/20:360 om regeringens hantering av Postnord 2019/20:84 19, 22, 19, 22 2020-03-10
Svar på interpellation 2019/20:123 om indragen aktivitetsersättning för unga vuxna med funktionsnedsättning 2019/20:37 17, 20, 17, 20 2019-11-22
Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet 2019/20:24 100, 100 2019-10-23
Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum 2019/20:24 94, 94 2019-10-23
Svar på interpellation 2019/20:6 om Transportstyrelsens besked om husbilsskatt 2019/20:11 3, 6, 3, 6 2019-09-27
(forts.) Handelspolitik (forts. NU13) 2018/19:99 61, 63 2019-06-04
Svar på interpellation 2018/19:80 om minskad kriminalitet för ökad tillväxt 2018/19:66 6, 2, 4 2019-03-15
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 380, 172, 174 2018-10-17
Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag 2017/18:130 62, 66, 68 2018-06-12
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 2017/18:126 42 2018-06-05
Svar på interpellation 2017/18:336 om ersättning till skolor på lika villkor 2017/18:71 50, 53 2018-02-13
Svar på interpellationerna 2017/18:286, 288 och 300 om våld och hot i skolan 2017/18:71 36, 40, 44 2018-02-13
Svar på interpellation 2017/18:271 om vinstförbud i vården 2017/18:63 12, 17 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:299 om polisens svåra arbetssituation 2017/18:63 82, 84, 86 2018-01-30
(forts.) Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten 2017/18:59 53 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:270 om vinstförbud 2017/18:59 63, 67 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:312 om bristande tillsyn av gode män 2017/18:59 92, 95 2018-01-23
Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten 2017/18:59 47 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:62 om en effektiv socialtjänst 2017/18:29 2, 5, 8 2017-11-10
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:58 om överklagande vid offentlig upphandling 2017/18:26 60, 63 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:58 om överklagande vid offentlig upphandling 2017/18:26 57 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:77 om Arbetsförmedlingens upphandlingar 2017/18:26 33, 36 2017-11-07
Statligt ägda bolag i omvandling 2016/17:126 183 2017-06-15
Svar på interpellation 2016/17:480 om Migrationsverkets anvisningar 2016/17:116 41, 44 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:507 om rehabilitering för strokepatienter 2016/17:116 125, 128 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:306 om statens ägande av Telia 2016/17:83 37, 39, 41 2017-03-21
Svar på interpellation 2016/17:363 om stödboende för ungdomar 2016/17:83 16, 18, 20 2017-03-21
Svar på interpellation 2016/17:312 om snabbspår för nyanlända 2016/17:75 10, 13, 16 2017-02-28
Svar på interpellation 2016/17:227 om otryggheten i Malmö och Skåne 2016/17:66 9, 12, 15 2017-02-03
Svar på interpellation 2016/17:217 om växande vårdköer med stora regionala skillnader 2016/17:59 4, 9 2017-01-24
Svar på interpellation 2016/17:194 om naturbruksutbildningarna 2016/17:55 31, 36 2017-01-17
Svar på interpellation 2016/17:198 om den fria rörligheten för varor i EU 2016/17:51 31, 34 2017-01-10
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 2016-11-30
(forts. från § 11) Statliga företag (forts. NU4) 2016/17:33 144, 146 2016-11-23
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag 2015/16:112 8 2016-05-26
Regional tillväxtpolitik 2015/16:95 43, 45, 47, 6, 58, 60, 67, 17, 69, 19, 137, 1, 12, 14 2016-04-20
Politik för hållbart företagande 2015/16:85 52, 58, 60, 71, 73 2016-03-23
Svar på interpellation 2015/16:337 om offentlig upphandling 2015/16:68 148, 150, 152 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:352 om upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet 2015/16:68 85, 89 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:332 om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket 2015/16:64 43, 45, 47 2016-02-09
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen 2015/16:62 43, 46, 48 2016-02-03
Svar på interpellationerna 2015/16:298, 300 och 306 om kärnkraften, effektskatten och jobben 2015/16:61 22, 26, 32 2016-02-02
Svar på interpellation 2015/16:284 om regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2015/16:50 54, 57 2016-01-12
Regional tillväxt 2015/16:37 186, 188, 195, 197, 177, 182, 184, 82, 87, 89, 100, 102, 11, 13, 22, 24, 28, 171, 30, 32, 34, 177, 36, 179, 38, 40, 177, 42, 44, 182, 184, 86, 89, 172, 91 2015-12-02
Svar på interpellation 2015/16:115 om ensamkommande barns gode män 2015/16:27 2, 4, 6 2015-11-13
(forts. från § 8) Svar på interpellation 2015/16:102 om omprövning av synen på RUT och ROT 2015/16:26 113 2015-11-12
Svar på interpellation 2015/16:102 om omprövning av synen på RUT och ROT 2015/16:26 36, 40 2015-11-12
Svar på interpellation 2015/16:32 om förankring av Vattenfalls försäljningsprocess av tyskt brunkol 2015/16:18 40, 43, 46 2015-10-22
Svar på interpellation 2014/15:672 om statliga bolag 2014/15:121 53, 55, 57 2015-08-27
Svar på interpellation 2014/15:612 om kvinnors företagande inom välfärdssektorn 2014/15:112 72, 74, 76 2015-06-09
Lokala aktionsgrupper 2014/15:96 77 2015-05-06
Svar på interpellation 2014/15:478 om nya upphandlingsreglers konsekvenser för företagare 2014/15:95 99, 102, 105 2015-05-05
Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet 2014/15:90 42, 53, 55, 62, 64 2015-04-22
Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel 2014/15:74 66 2015-03-18
(forts. från § 5) Regional tillväxtpolitik (forts. NU7) 2014/15:63 91, 93 2015-02-19
(forts. från § 7) Svar på interpellationerna 2014/15:35, 36, 56, 73, 74 och 97 om Bromma flygplats 2014/15:21 82, 90 2014-11-13
Svar på interpellation 2014/15:66 om fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 2014/15:21 99, 101 2014-11-13
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 90, 92 2014-11-11
Svar på interpellation 2013/14:317 om kvotering till bolagsstyrelser snabbprotokoll 68, 64 2014-04-08
Statliga företag snabbprotokoll 5, 17, 9, 15, 11, 13, 7, 129, 133, 135, 1, 16, 18, 82, 89, 91, 149, 99, 101, 164, 166, 177, 179 2014-01-22
Svar på interpellation 2013/14:45 om Vattenfalls lobbying mot stöd till förnybar energi snabbprotokoll 14, 19 2013-10-25
Svar på interpellationerna 2013/14:24 och 40 om hållbarhetsmål och Vattenfalls nya dagbrott för kol snabbprotokoll 3, 7 2013-10-25
Svar på interpellation 2013/14:20 om skånsk förlossningsvård i Malmö snabbprotokoll 10, 13 2013-10-17
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 331, 333, 335, 283, 337, 339, 280, 278, 285 2013-10-15
Svar på interpellation 2012/13:510 om Nuon-affären snabbprotokoll 25, 29 2013-09-12
Offentlig upphandling snabbprotokoll 118, 178, 39, 13, 184, 180, 107, 111, 182, 115, 113, 120, 11, 15, 176 2013-02-20
Kommunala resultatutjämningsreserver snabbprotokoll 52, 50, 48 2012-11-28
Höständringsbudget för 2012 snabbprotokoll 117, 119, 121 2012-11-21
Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv? snabbprotokoll 116 2012-11-21
Svar på interpellationerna 2012/13:85, 90, 98 och 99 om skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 54, 48 2012-11-16
Auktionering av utsläppsrätter protokoll 37, 33, 35, 31, 29 2012-05-30
Offentlig upphandling från eget företag protokoll 82 2012-05-09
Subsidiaritetsprövningar av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling samt om offentlig upphandling av vatten m.m. protokoll 15, 17, 13 2012-02-29
Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn protokoll 50 2012-02-01
Lagen om valfrihet i äldreomsorgen protokoll 76, 78 2011-11-10
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet snabbprotokoll 2 2011-09-28
Ramverk för finanspolitiken protokoll 102 2011-06-21
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster protokoll 21, 13, 19, 17, 15 2011-06-16
Grönbok om offentlig upphandling snabbprotokoll 13, 5, 10, 1, 3, 8, 15 2011-04-14
Utlåtande över grönbok om e-upphandling snabbprotokoll 27 2011-01-26
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2010 protokoll 1 2010-06-23
Upphandling från statliga och kommunala företag protokoll 4, 8, 6 2010-06-02
Bank- och försäkringsfrågor snabbprotokoll 81, 83, 85 2010-04-28
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 1, 1 2009-11-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 84 2009-06-17
Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag protokoll 76 2009-05-18
Kommunala frågor protokoll 89, 142, 146, 148, 150, 103, 105, 107, 144 2009-03-18
Åtgärder för jobb och omställning protokoll 2 2009-03-11
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 12, 16, 85, 18, 14 2008-12-19
Stärkta insatser för fordonsindustrin protokoll 57 2008-12-18
Utvidgning av insättningsgarantin och Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet protokoll 1 2008-10-29
Utvärdering av penningpolitiken protokoll 75 2008-06-16
Krisberedskap i betalningssystemet protokoll 1 2008-06-09
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 1, 1 2007-12-20
Del 3: Näringspolitik protokoll 543 2007-10-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 77 2007-06-20
Begreppet förlängt barnbidrag protokoll 90 2007-03-01
Avgiften till Europeiska gemenskapen protokoll 52 2006-12-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ann-Charlotte Hammar Johnsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.