Ann-Christin Ahlberg

Bio

Ann-Christin Ahlberg, född 27 september 1957 i Caroli församling i Borås, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006 (dessförinnan tjänstgörande ersättare 2005–2006), invald för Västra Götalands läns södra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ann-Christin Ahlberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1750 (54.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
224 (7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
10 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1229 (38.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ann-Christin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ann-Christin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotSocialutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantOSSE-delegationen2014-10-142018-10-09
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-08-012006-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2005-01-202006-07-31
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2005-01-202006-07-31
Ersättare2005-01-182006-07-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten 2021/22:107 52, 52 2022-05-04
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. 2021/22:100 8, 10, 12, 8, 10, 14, 12, 8, 10, 12, 14 2022-04-21
Äldrefrågor 2021/22:90 102, 104, 106, 102, 104, 106, 93, 95, 97, 93, 95, 97 2022-03-30
Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket 2020/21:140 88, 88 2021-06-14
Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:136 2, 2 2021-06-08
Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden 2020/21:124 161, 161 2021-05-20
Grönbok om åldrande - Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna 2020/21:103 104, 104 2021-04-07
(forts. från § 15) Äldrefrågor (forts. SoU9) 2020/21:87 136, 138, 136, 138 2021-03-03
Frågor om psykisk hälsa 2020/21:87 147, 94, 148, 94 2021-03-03
Frågestund 2020/21:26 80, 85, 87, 90, 84, 86, 80, 88 2020-10-22
Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering 2018/19:94 98, 100, 102 2019-05-16
(forts. från § 9) Frågor om psykisk ohälsa (forts. SoU15) 2018/19:81 96, 98, 100 2019-04-25
Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre 2018/19:69 18 2019-03-28
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 95, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 2018-10-16
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2017/18:107 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 118, 120, 122 2018-05-02
Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. 2016/17:72 27, 29, 31, 33, 35 2017-02-22
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2015/16:37 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 88, 90, 92, 122, 124, 126, 128, 130 2015-12-02
Svar på interpellation 2014/15:580 om jämställdhet 2014/15:106 39, 42 2015-05-29
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. snabbprotokoll 92, 56, 90, 54, 58, 72, 70 2014-06-23
Svar på interpellationerna 2013/14:456 och 458 om bristen på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 135, 140, 130 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:357 om jämställdheten i regeringsarbetet snabbprotokoll 19, 22 2014-04-11
Svar på interpellationerna 2013/14:360 och 368 om regeringens ambitioner för en ökad jämställdhet snabbprotokoll 30, 33, 27 2014-04-11
Svar på interpellationerna 2013/14:375 och 385 om vinstintresset och kvaliteten i förskolan snabbprotokoll 77, 74, 80 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:341 om vårdnadsbidraget och jämställdheten snabbprotokoll 97, 102 2014-03-25
Oseriösa aktörer i förskolan snabbprotokoll 67, 69 2014-03-20
Svar på interpellation 2013/14:303 om arbetsmiljön på landets arbetsförmedlingar snabbprotokoll 60, 63, 57 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 74, 84 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:298, 299 och 324 om våldtäkter och rehabiliteringsprocesser snabbprotokoll 14, 18, 24 2014-03-11
Utredningen Män och jämställdhet snabbprotokoll 85, 83 2014-02-20
Åtgärder mot tiggeri snabbprotokoll 62, 60 2014-01-23
Svar på interpellation 2013/14:142 om renhållningsarbetares risk för olyckor i samband med färd på ståplatta snabbprotokoll 66, 68, 70 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:143 om kvinnors arbetssituation snabbprotokoll 73, 77, 81 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:58 om anställningsstöd snabbprotokoll 116, 120, 118 2013-11-05
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 252, 166, 254, 153, 233, 151, 267, 231, 147, 155, 168, 149, 265 2013-10-15
Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010, m.m. snabbprotokoll 6, 2, 4, 14, 16 2013-06-05
Lönediskriminering av kvinnor snabbprotokoll 57, 55 2013-05-02
Svar på interpellationerna 2012/13:260 och 272 om en bra och tillgänglig förskola snabbprotokoll 121, 118, 115 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:216 om samma möjligheter för nyanlända kvinnor och män snabbprotokoll 129, 132, 135 2013-02-14
(forts. från prot. 42) Integration och jämställdhet (forts. AU1) snabbprotokoll 73, 75, 71 2012-12-17
Svar på interpellation 2012/13:69 om jämställdhet snabbprotokoll 84, 88 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:62 om barnomsorg på kvällar, helger och nätter snabbprotokoll 43, 47, 39 2012-11-13
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering snabbprotokoll 62, 83, 81, 73, 71, 59, 57, 64, 55 2012-11-07
Svar på interpellation 2012/13:35 om ungdomars rätt till egen försörjning snabbprotokoll 124, 119, 121 2012-11-06
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. protokoll 214, 228, 218, 252, 237, 226, 216, 250, 235 2012-06-13
Barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 39, 41 2012-05-31
Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 protokoll 1, 6, 8, 27, 29 2012-03-14
Svar på interpellation 2011/12:246 om otrygga anställningar protokoll 102, 104, 107 2012-03-13
(forts. från 8 §) Integration och jämställdhet (forts. AU1) protokoll 117, 115 2011-12-07
Integration och jämställdhet protokoll 105, 55, 67, 47, 66, 68, 45, 71, 24, 9, 1, 87, 106, 104, 85, 81, 22, 69, 89, 54, 75, 49, 11, 52, 107, 73, 109, 83 2011-12-07
Svar på interpellation 2011/12:106 om arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn protokoll 53, 58, 48 2011-11-29
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 98 2011-06-01
Svar på interpellation 2010/11:372 om barnskötare som ett framtidsyrke snabbprotokoll 6, 4, 2 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:382 om jämställdhetsintegrering snabbprotokoll 18, 20, 16 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:284 om unga människors möjlighet till egen försörjning snabbprotokoll 72, 70 2011-04-01
Svar på interpellation 2010/11:131 om genusperspektiv på arbetslivet snabbprotokoll 48, 52, 45 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:138 om arbetsmiljö snabbprotokoll 90, 85 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:59 om regeringens arbete med jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 38, 34, 36 2010-11-30
VAB-intygen och resurserna till förskolan protokoll 40 2010-11-11
Svar på interpellation 2009/10:368 om heltid - en rättighet även för kvinnor snabbprotokoll 73, 75, 71 2010-05-25
Koordinatorer för familjer med funktionshindrade barn snabbprotokoll 92, 90 2010-04-29
Svar på interpellation 2009/10:332 om regeringens jämställdhetsarbete snabbprotokoll 45, 49, 52 2010-04-27
Svar på interpellationerna 2009/10:290, 291, 292, 299 och 310 om ekonomisk politik och jämställdhet protokoll 26, 35 2010-04-06
Bemanningsföretagen protokoll 61, 59 2010-03-18
En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet protokoll 148, 164, 137, 162, 150, 131, 135 2010-03-11
Situationen för sjukskrivna efter årsskiftet protokoll 128, 126 2009-12-10
(forts. från 5 §) Integration och jämställdhet (forts. AU1) protokoll 100, 107, 105, 102 2009-12-03
Ekonomiska konsekvenser av sjukskrivning protokoll 10, 12 2009-09-24
Svar på interpellation 2008/09:329 om OSA för personer med tidigare missbruksproblem protokoll 48, 46, 44 2009-04-03
Svar på interpellation 2008/09:339 om situationen för yrkesarbetande småbarnsföräldrar protokoll 58, 60, 62 2009-04-03
Jämställdhetsbonusen protokoll 46, 48 2009-03-26
Årliga lönekartläggningar protokoll 57 2009-02-12
Könskvotering till bolagsstyrelser protokoll 76, 74 2008-10-30
Svar på interpellationerna 2007/08:751, 760, 761 och 786 om vårdnadsbidrag protokoll 69, 65, 61 2008-06-19
(forts. från 10 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 96, 86, 88, 98 2008-05-22
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 103, 101 2008-05-22
Ett starkare skydd mot diskriminering protokoll 7, 9, 3 2008-05-22
Intygen om vård av sjukt barn protokoll 58 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:362 om diskrimineringslagstiftningens effekter på jämställdheten i arbetslivet protokoll 118, 116, 114 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:157 om medicinering inom barnomsorgen protokoll 19, 17, 15 2007-11-23
Svar på interpellation 2007/08:97 om deltidsarbetslösa kvinnors situation på arbetsmarknaden protokoll 115, 117, 113 2007-11-16
Del 1: Arbete protokoll 162, 154, 150, 152, 158, 160, 156 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:586 om jobb- och utvecklingsgarantin protokoll 81, 86, 83 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:619 om allvarliga konsekvenser av förändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 94, 90, 92 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:513 om klass, kön, lön och frihet i arbetslivet protokoll 17, 21, 19 2007-05-28
Svar på interpellation 2006/07:480 om ersättning från a-kassan för personer under 25 år protokoll 47, 44, 50 2007-05-15
A-kassenivån för föräldrar under 25 år protokoll 89, 91 2007-04-19
Jämställdhet protokoll 147, 145, 85, 125, 138, 59, 61, 135, 67, 69, 79, 147, 149, 124, 77, 63, 140, 83, 133, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 2007-03-29
Svar på interpellationerna 2006/07:342, 343, 344 och 348 om vårdnadsbidraget protokoll 62, 80, 71 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:282 om ojämlika villkor på arbetsmarknaden protokoll 89, 93, 91 2007-03-13
Svar på interpellation 2006/07:264 om kvinnors möjlighet till a-kassa protokoll 37, 39, 35 2007-02-27
Svar på interpellation 2006/07:195 om kvinnor i arbetslivet protokoll 3, 6 2007-02-01
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 66, 70, 81, 83, 68 2006-12-20
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 174, 139, 151, 141, 133, 143, 192, 145, 190, 129, 153, 131, 172, 147, 149, 137, 135 2006-11-10
Arbetsrätt protokoll 1 2005-04-28
Arbetsmiljö protokoll 210 2005-04-13

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ann-Christin Ahlberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.