Ann-Christine From Utterstedt

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1165 (36.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
733 (22.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
409 (12.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
906 (28.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ann-Christine röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ann-Christine röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotArbetsmarknadsutskottet2021-01-152022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202021-01-15
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-03-182020-10-14
SuppleantFinansutskottet2019-06-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-06-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantSocialutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2022/23:119 30, 32, 34 2023-06-07
Integration 2022/23:67 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 49, 49, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 2023-02-22
Svar på interpellation 2021/22:479 om integrationen 2021/22:137 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-06-27
Genomförande av balansdirektivet 2021/22:134 20, 20, 20 2022-06-20
Riksrevisionens rapport om bosättningslagen 2021/22:111 24, 24 2022-05-11
Svar på interpellation 2021/22:446 om utrikes födda kvinnors etablering 2021/22:105 25, 27, 29, 25, 27, 29 2022-04-29
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2021/22:89 39, 73, 73, 39 2022-03-29
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 138, 140, 142, 134, 136, 138, 140, 142, 134, 136, 138, 140, 142, 45, 47, 45, 49, 47, 51, 49, 53, 51, 55, 53, 57, 55, 59, 57, 61, 59, 61, 134, 136 2021-12-13
Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år 2021/22:27 10, 13, 15, 10, 13, 15, 10, 13, 15, 10, 13, 15, 10, 13, 15 2021-11-10
Genomförande av visselblåsardirektivet 2021/22:12 92, 92 2021-09-29
Svar på interpellation 2020/21:633 om kvotering av kvinnor 2020/21:109 131, 134, 131, 136, 134, 136 2021-04-16
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 195, 195 2021-02-24
Pandemilag 2020/21:56 4, 4 2020-12-17
Svar på interpellation 2020/21:215 om en strategi för de äldre 2020/21:56 53, 55, 57, 53, 55, 57 2020-12-17
Svar på interpellation 2020/21:96 om tillgången till skyddsutrustning 2020/21:36 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:29 om vård i livets slutskede 2020/21:22 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-10-15
Förbättrade möjligheter till bilstöd 2019/20:135 1, 1 2020-06-09
Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg 2019/20:135 8, 8 2020-06-09
Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. 2019/20:132 123, 136, 138, 123, 136, 138 2020-06-04
Socialtjänst- och barnfrågor 2019/20:132 110, 112, 114, 110, 112, 114 2020-06-04
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 2019/20:130 1, 1 2020-06-02
Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser 2019/20:130 24, 24 2020-06-02
Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen 2019/20:128 13, 15, 38, 40, 42, 3, 13, 15, 38, 40, 42, 3 2020-05-29
Statsministerns frågestund 2019/20:121 52, 52, 66, 31, 52, 66, 31 2020-05-14
Svar på interpellation 2019/20:394 om äldreomsorgens beredskap för spridningen av covid-19 2019/20:116 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-05-05
Frågestund 2019/20:94 58, 60, 90, 92, 54, 54, 58, 60, 61, 103, 69, 109, 111, 103, 30, 32, 85, 95, 61, 95, 69, 38, 94, 79, 40, 77, 29, 80, 31, 6, 8, 26, 28, 46, 103, 104, 108, 26, 80, 28, 104, 108, 85, 103, 29, 31, 109, 6, 84, 111, 8, 30, 38, 32, 40, 95, 88, 90, 94, 79, 46, 84, 90, 92, 77 2020-03-26
Svar på interpellation 2019/20:292 om Allmänna arvsfonden 2019/20:80 42, 45, 48, 42, 45, 48 2020-03-03
(forts. från § 8) Äldrefrågor (forts. SoU4) 2019/20:74 98, 101, 103, 98, 101, 103 2020-02-13
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2019/20:51 42, 51, 53, 42, 51, 53 2019-12-13
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv 2019/20:20 146, 153, 155, 146, 153, 155 2019-10-16
Förbättrat grundskydd för pensionärer 2019/20:20 176, 176 2019-10-16
Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre 2018/19:69 14, 20 2019-03-28
Äldrefrågor 2018/19:69 2 2019-03-28
Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan 2018/19:20 7 2018-11-22
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 2018/19:13 26 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 395, 397, 399 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ann-Christine From Utterstedt

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.