Ann-Kristine Johansson

Bio

Gunnel Ann-Kristine Johansson, född 15 februari 1962 i Fryksände församling i Värmlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot från 1994 till 2014, invald för Värmlands läns valkrets. Hon är till yrket lantarbetare och bosatt i Kils kommun. Johansson har också varit distriktsordförande för Socialdemokraterna i Värmland.
Vad gäller utskottsuppdrag i riksdagen märks främst att Johansson var ledamot i miljö- och jordbruksutskottet 1994–2002 och 2006–2010 (suppleant 2002–2006). Hon har även varit ledamot i Nordiska rådets svenska delegation 2006–2014 och ledamot i näringsutskottet 2010–2014.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ann-Kristine Johansson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3848 (51.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1997 (26.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
253 (3.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1431 (19%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ann-Kristine röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ann-Kristine röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2014-10-142018-10-09
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
SuppleantRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
LedamotNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
SuppleantFörsvarsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-242006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082002-10-23
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-01-152006-10-02
SuppleantLagutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantLagutskottet1995-01-261998-10-04
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1994-12-081995-11-21
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Norden snabbprotokoll 76, 124 2014-06-09
Svar på interpellation 2013/14:451 om det nordiska skatteavtalet snabbprotokoll 56 2014-06-03
Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin snabbprotokoll 103, 114, 112 2014-03-06
Program för energieffektivisering av industrin snabbprotokoll 65, 67 2013-11-28
(forts. från 9 §) Energipolitiska frågor (forts. NU17) snabbprotokoll 133, 131 2013-04-17
Energipolitiska frågor snabbprotokoll 104, 106, 99 2013-04-17
(forts. från 7 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 129, 127 2012-12-18
(forts. från 9 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 139, 137 2012-12-18
Svar på interpellation 2012/13:14 om jobben inom industrin i Värmland snabbprotokoll 68, 65 2012-10-23
Timmätning för aktiva elkonsumenter protokoll 171, 169, 174, 166, 176 2012-06-13
Svar på interpellation 2011/12:302 om energiforskning för jobben och klimatet protokoll 72, 70, 68 2012-05-11
Energi protokoll 77, 62, 7, 64, 79, 247, 238, 25, 1, 49, 27, 9, 45, 236, 41, 245, 219, 221, 39, 40, 214, 58, 60, 47 2011-12-07
Svar på interpellationerna 2011/12:121 och 143 om elprisområden protokoll 124, 118 2011-11-29
En ny lag om elcertifikat - enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad protokoll 170, 172, 157 2011-11-24
Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem protokoll 152, 143, 132, 141, 150 2011-11-24
Svar på interpellation 2010/11:398 om offentlig upphandling och djurskyddskrav protokoll 83, 87, 79 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:427 om behov av skydd mot rovdjur protokoll 64, 67 2011-06-17
Svar på interpellationerna 2010/11:276 och 301 om kärnkraftsbolagens betalningsansvar snabbprotokoll 44, 47, 41 2011-04-12
(forts. från 10 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 122, 96, 111, 98, 109, 124 2011-03-10
Vissa energipolitiska frågor snabbprotokoll 92 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:226 om EU:s framtida sammanhållningspolitik snabbprotokoll 42, 36 2011-03-08
Svar på interpellation 2010/11:125 om rekordhöga elpriser snabbprotokoll 12, 18 2011-02-01
Nordiskt samarbete protokoll 153 2010-06-22
Gränser i skog snabbprotokoll 173, 182 2010-06-16
Skogspolitik protokoll 108, 103, 110 2010-02-17
Areella näringar, landsbygd och livsmedel protokoll 221, 219, 215, 227, 225 2009-12-10
Svar på interpellationerna 2009/10:72 och 86 om den svenska djurskyddslagstiftningen protokoll 24, 30, 27 2009-11-17
(forts. från 12 §) Norden (forts. UU3) protokoll 135 2009-10-21
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 100 2009-06-15
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 150, 148, 144 2009-04-02
Svar på interpellation 2008/09:374 om bensinmackarna protokoll 124, 112, 118 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:336 om Skogsstyrelsens regleringsbrev protokoll 3, 6 2009-02-24
Svar på interpellation 2008/09:213 om polisen i Värmland protokoll 8, 2, 5 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:152 om jakt på varg protokoll 178, 173, 186 2008-12-16
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 92, 113, 79, 81, 70, 62, 103, 101, 94, 72 2008-12-08
Energipolitiken protokoll 53 2008-11-20
En skogspolitik i takt med tiden protokoll 18, 47, 34, 45, 1, 7, 29, 5, 27, 20, 32 2008-06-16
Svar på interpellationerna 2007/08:657, 666 och 694 om tillgången på drivmedelsstationer på landsbygden protokoll 10, 15, 5 2008-06-10
Svar på interpellationerna 2007/08:425 och 476 om kommersiell service på landsbygden protokoll 34, 19, 26 2008-03-25
Särskild debatt om landsbygdens utveckling protokoll 16, 2, 9 2008-03-12
Ursprungsmärkning av livsmedel protokoll 76, 74 2008-01-17
Ekologisk produktion protokoll 66, 68 2007-11-15
Miljö och klimat protokoll 244 2007-10-17
Svar på interpellation 2006/07:581 om en sammanhållen landsbygdspolitik protokoll 98, 101, 104 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:616 om gränshinder protokoll 65, 63, 61 2007-06-11
(forts. från 8 §) Landsbygdsutveckling m.m. (forts. MJU7) protokoll 143, 153, 148, 145, 150, 155 2007-03-01
Landsbygdsutveckling m.m. protokoll 139 2007-03-01
Svar på interpellation 2006/07:120 om Gröna jobb protokoll 65, 59, 62 2006-12-21
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 132, 96, 5, 30, 119, 1, 115, 7, 121, 28, 102, 100, 22, 134, 113, 24 2006-12-18
Svar på interpellation 2006/07:58 om Oslo-Gävle-förbindelsen protokoll 6, 3 2006-12-01
Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 protokoll 69, 67, 71 2006-06-16
Naturkatastrofer, m.m. protokoll 8 2006-05-04
Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m. protokoll 144 2006-04-26
Småskalig livsmedelsförädling m.m. protokoll 216 2006-03-08
Etisk prövning av djurförsök m.m. protokoll 35 2005-11-17
Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn protokoll 56 2005-04-13
Halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken protokoll 215 2004-06-17
Uppföljning av skogspolitiken protokoll 156 2004-05-13
Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn protokoll 136, 132, 134 2004-04-29
Svar på interpellation 2003/04:420 om arbetsskadade som bor i Sverige och arbetar i annat nordiskt land protokoll 24, 20 2004-04-27
Vissa frågor om regional utvecklingspolitik protokoll 16 2004-03-10
Villkoren för veterinär verksamhet snabbprotokoll 156, 160, 158 2003-06-10
(forts. 10 §) En ny djurskyddsmyndighet (forts. MJU5) snabbprotokoll 128, 130, 132 2003-01-29
Ändringar i djurskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 75, 89, 69, 26, 63, 24, 16, 67, 65, 22, 28, 18, 61, 73, 77, 14, 71, 20 2002-05-22
Användning av försöksdjur snabbprotokoll 210 2002-02-20
Djurskydd snabbprotokoll 18, 24, 14, 20, 16, 22 2001-02-08
Lag om märkning och registrering av hundar snabbprotokoll 95, 73, 81, 75, 77, 79, 83, 71, 97 2000-05-24
Svar på interpellation 1999/2000:268 om designcheckar snabbprotokoll 38, 42 2000-03-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 124 2000-01-20
Svar på interpellation 1999/2000:54 om skyddsjakt på varg snabbprotokoll 121, 114 1999-11-23
Bekämpning av smittsamma djursjukdo- mar snabbprotokoll 226, 230, 234, 232, 224, 228, 222 1999-05-19
Frågestund snabbprotokoll 90 1997-10-23
Jordbruk m.m. snabbprotokoll 125, 123, 127, 117, 121, 119 1997-10-09
Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred snabbprotokoll 58 1997-05-14
Alternativ till traditionell burhållning av höns snabbprotokoll 30, 28, 22, 24, 26 1997-03-12
Meddelande om svar på interpellationer snabbprotokoll 4, 2, 6 1996-11-07
Djurförsök snabbprotokoll 189 1996-03-06
Svar på interpellation 1995/96:67 om produktionshöjande hormoner snabbprotokoll 11, 9, 13 1996-02-23
Djurskydd, m.m. snabbprotokoll 163, 161, 165 1996-02-14
Svar på fråga 1995/96:236 om kvinnors arbetsmiljöer snabbprotokoll 53, 51 1996-01-30
Information från regeringen om erfarenhe- ter rörande vårens översvämningar snabbprotokoll 36 1995-10-26
Svar på fråga 1995/96:32 om importen av finska ägg snabbprotokoll 66, 68, 64 1995-10-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 202 1995-10-12
Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter m.m. snabbprotokoll 126 1995-05-10
Svar på interpellation 1994/95:70 om djur- transporter snabbprotokoll 29, 37, 33 1995-03-16
Forskning och försök rörande alternativ till burhållning av värphöns snabbprotokoll 148 1995-03-08
Tillsyn av djurskydd m.m. snabbprotokoll 85, 88 1994-11-23

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ann-Kristine Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.