Anna-Caren Sätherberg

Bio

Anna-Caren Gunilla Sätherberg, född 5 oktober 1964 i Östersunds församling, Jämtlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var Sveriges landsbygdsminister från november 2021 till oktober 2022. I hennes ansvar som landsbygdsminister ingick jordbruks-, fiske-, livsmedels-, djur-, skogs-, samefrågor samt landsbygdsutveckling.[källa behövs]Sätherberg är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Jämtlands läns valkrets.I riksdagen var hon vice ordförande i näringsutskottet 2020–2021 och tredje vice ordförande i trafikutskottet 2019–2020. Hon är ledamot i miljö- och jordbruksutskottet sedan 2022 och ledamot i krigsdelegationen sedan 2022 (hon var även ledamot i delegationen 2018–2022). Hon var ledamot i näringsutskottet 2017–2018 och 2020 samt trafikutskottet 2018–2019. Sätherberg har även varit suppleant i bland annat kulturutskottet, näringsutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.Hon har varit oppositionsråd i Åre kommun och styrelseledamot i stiftelsen Norrlandsfonden, Årehus AB och Jämtland-Härjedalen Turism.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anna-Caren Sätherberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1016 (46.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
73 (3.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
4 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1110 (50.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anna-Caren röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anna-Caren röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-192026-09-21
RiksdagsledamotLena Bäckelin 2022-09-26 - 2022-10-182022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
StatsrådNäringsdepartementet2022-10-072022-10-18
RiksdagsledamotAnders Frimert 2021-11-30 - 2022-09-26, Lena Bäckelin 2022-09-26 - 2022-10-18 Statsråd2022-09-262022-10-18
RiksdagsledamotAnders Frimert 2021-11-30 - 2022-09-26, Lena Bäckelin 2022-09-26 - 2022-12-31 Statsråd2022-09-262026-09-21
StatsrådNäringsdepartementet2021-11-302022-10-06
RiksdagsledamotAnders Frimert 2021-11-30 - 2022-09-26 Statsråd2021-11-302022-09-26
Vice ordförandeNäringsutskottet2020-09-102021-11-30
LedamotNäringsutskottet2020-09-032020-09-09
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-11-30
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantKulturutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-11-30
Tredje vice ordförandeTrafikutskottet2019-03-072020-09-03
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-02-22
LedamotTrafikutskottet2018-10-022019-03-07
Riksdagsledamot2018-09-242021-11-30
LedamotNäringsutskottet2018-04-122018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
LedamotNäringsutskottet2017-04-272018-04-12
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantKulturutskottet2014-11-252018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2014-10-072017-04-27
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Livsmedelspolitik 2022/23:125 2, 4, 16, 18, 20, 22, 24 2023-06-15
Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport 2022/23:100 3, 3, 11, 11, 13, 13, 27, 27, 29, 29, 31, 31, 33, 33, 35, 35, 37, 37, 39, 39, 41, 41, 43, 43, 45, 45, 47, 47, 58, 58, 60, 60, 102, 102 2023-04-28
Statsministerns frågestund 2022/23:88 51, 51 2023-04-13
Svar på interpellation 2022/23:183 om skydd av och åtgärder för värdefull natur 2022/23:65 111, 114, 117, 111, 114, 117 2023-02-17
Svar på interpellation 2022/23:189 om grön omställning och bostadsförsörjning 2022/23:65 94, 99, 94, 99 2023-02-17
Svar på interpellation 2022/23:112 om klimathandlingsplanen 2022/23:52 27, 29, 31, 27, 29, 31 2023-01-26
(forts. från § 11) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2022/23:43 118, 120, 136, 138, 148, 150, 152, 118, 120, 136, 138, 148, 150, 152 2022-12-20
(forts. från § 13) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2022/23:43 155, 157, 159, 161, 163, 165, 181, 183, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 181, 183 2022-12-20
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2022/23:41 107, 109, 129, 131, 137, 139, 141, 107, 143, 109, 145, 147, 149, 151, 153, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 2022-12-17
Svar på interpellationerna 2022/23:30, 39, 45 och 48 om Sveriges klimat- och miljömål 2022/23:32 4, 12, 20, 4, 12, 20 2022-12-06
Svar på interpellation 2022/23:29 om biodrivmedel 2022/23:30 2, 5, 8, 2, 5, 8 2022-12-02
Svar på interpellation 2022/23:49 om ursprungsmärkning av kött på restaurang 2022/23:30 11, 13, 15, 11, 13, 15 2022-12-02
Svar på interpellation 2021/22:483 om godkännande av odlat kött 2021/22:128 171, 173, 175, 177 2022-06-10
Svar på interpellation 2021/22:455 om fäbodbruket som riksintresse 2021/22:110 56, 58, 60, 62 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:464 om EU-kommissionens kritik mot Sveriges jordbrukspolitik 2021/22:110 63, 65, 67, 69 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:467 om bekämpningsmedel i naturgödsel 2021/22:110 70, 72, 74, 76 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:433 om priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet 2021/22:105 61, 63, 65, 67 2022-04-29
Svar på interpellation 2021/22:449 om hundsmuggling och risken för rabies 2021/22:105 68, 70, 72, 74 2022-04-29
Frågestund 2021/22:100 75, 84, 120, 84, 100, 102, 47, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 46, 48, 54, 62, 25, 27, 68, 70, 37, 39, 41, 43, 84, 47, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 85, 103, 105, 91, 95, 120, 27, 29, 97, 120, 99, 59, 61 2022-04-21
Svar på interpellation 2021/22:362 om drivmedelspriset och en levande landsbygd 2021/22:81 45, 48, 51, 53 2022-03-15
Svar på interpellationerna 2021/22:351 och 358 om skottpengar på skarv och ersättning för sälavskjutning 2021/22:81 38, 40, 42, 44 2022-03-15
Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna 2021/22:79 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 66 2022-03-04
Svar på interpellationerna 2021/22:314 och 331 om kompletterande direktiv till utredningen om en ny renskötsellag 2021/22:69 65, 68, 71, 74 2022-02-18
Svar på interpellationerna 2021/22:267 och 280 om enklare regler för försäljning av vildsvinskött 2021/22:66 133, 137, 141, 144 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:296 om livsmedelsstrategins genomslag på gårdsplanen 2021/22:64 1, 3, 5, 7 2022-02-03
Svar på interpellation 2021/22:260 om skogens betydelse för klimat och biologisk mångfald 2021/22:62 61, 63, 65, 67 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:291 om kostnadsutvecklingen inom lantbruket 2021/22:62 68, 73, 78, 80 2022-02-01
(forts. från § 6) Svar på interpellation 2021/22:241 om nedläggning av mackar på landsbygden 2021/22:56 105, 107 2022-01-20
Svar på interpellation 2021/22:241 om nedläggning av mackar på landsbygden 2021/22:56 28, 31 2022-01-20
Svar på interpellationerna 2021/22:202, 224 och 269 om det svenska jordbrukets konkurrenskraft 2021/22:56 15, 19, 23, 27 2022-01-20
Svar på interpellation 2021/22:169 om myndigheternas roll för livsmedelsstrategins uppfyllande 2021/22:47 178, 180, 182, 184 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:171 om varg i Örebro län 2021/22:47 185, 187, 189, 191 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:115 om Sveriges hästnäring 2021/22:43 1, 3, 5, 7 2021-12-10
Svar på interpellation 2021/22:117 om åtgärder mot en ökad vargstam 2021/22:43 8, 10, 12, 14 2021-12-10
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning 2021/22:18 1, 4, 6, 9, 11, 1, 4, 6, 9, 11, 1, 4, 6, 9, 11 2021-10-20
Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete 2020/21:127 92, 94, 96, 92, 94, 96 2021-05-26
Näringsliv 2020/21:54 172, 174, 177, 179, 183, 185, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 206, 208, 172, 174, 177, 179, 183, 185, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 206, 208, 170 2020-12-15
Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram 2020/21:33 53, 53 2020-11-11
(forts. från § 6) Kommunikationer (forts. TU1) 2019/20:50 126, 128, 126, 128 2019-12-12
(forts. från § 12) Infrastrukturfrågor (forts. TU5) 2018/19:73 127, 129, 131, 133, 135, 152, 154 2019-04-04
Kommunikationer 2018/19:33 167, 7, 169, 9, 171, 173, 175, 16, 177, 18, 179, 181, 183, 30, 32, 34, 197, 199, 215, 217, 7, 9, 16, 18, 30, 32, 34 2018-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 273, 275 2018-10-17
Förbud mot utvinning av uran 2017/18:112 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22 2018-05-16
Näringspolitik 2017/18:100 106, 108, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 65, 23, 67, 25, 69, 27, 71, 29, 73, 31, 75, 33, 77, 35, 37, 39, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 1, 3, 5, 14, 16, 79, 81, 83 2018-04-18
Mineralpolitik 2015/16:95 33, 35, 37, 36, 38, 40 2016-04-20
Politik för hållbart företagande 2015/16:85 57, 59, 61, 63, 65 2016-03-23
(forts. från § 11) Näringsliv (forts. NU1) 2015/16:42 143, 145, 147, 149, 151 2015-12-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 429, 431, 433 2014-11-12

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anna-Caren Sätherberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.