Anna-Karin Hatt

Bio

Sara Anna-Karin Hatt, tidigare Alterå, född Andersson den 7 december 1972 i Gryteryds församling, Jönköpings län, är en svensk företagsledare och tidigare politiker.
Hatt är verkställande direktör och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund sedan 2019. Hon är också ledamot i styrelsen för Business Sweden, styrelseordförande i LRF Media, vice ordförande för ICC Sverige, styrelseordförande för Svensk Kooperation, ledamot i styrelsen för Tyréns och styrelseordförande för Svenskt sigill.
Hatt har tidigare varit verkställande direktör för Almega (2015–2019), tjänsteföretagens arbetsgivar- och intresseorganisation.
Mellan 2010 och 2014 var Hatt centerpartistiskt statsråd i Alliansregeringen, först som IT- och regionminister (2010–2011) och därefter som IT- och energiminister (2011–2014). Från 2011 till 2015 var hon andre vice partiledare för Centerpartiet, men har sedan 2015 lämnat alla partipolitiska uppdrag. Under Alliansregeringens första mandatperiod (2006–2010) var Hatt statssekreterare och chefsförhandlare för Centerpartiets samordningskansli vid Statsrådsberedningen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anna-Karin Hatt, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådNäringsdepartementet2010-10-062014-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2013/14:442 om fossiloberoende fordonsflotta snabbprotokoll 66, 68, 62, 64 2014-06-02
Svar på interpellation 2013/14:439 om införande av kvotplikten snabbprotokoll 40, 42, 38, 35 2014-05-26
Svar på interpellation 2013/14:388 om energieffektivisering inom industrin snabbprotokoll 86, 82, 84, 88 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:297 om tillräckligt många mobilmaster snabbprotokoll 5, 3, 1, 7 2014-04-04
Svar på interpellation 2013/14:382 om EU:s klimat- och energipaket snabbprotokoll 14, 8, 12, 10 2014-04-04
Mobiltelefonin på landsbygden snabbprotokoll 76, 78 2014-03-20
Tillgången till förnybara drivmedel snabbprotokoll 34, 32 2014-03-20
Utvecklingen inom mobiltelefoni och bredband snabbprotokoll 59, 61 2014-03-20
Elprisets konsekvenser för företagen snabbprotokoll 59, 61 2014-02-06
Solenergi snabbprotokoll 53, 51 2014-02-06
Svar på interpellation 2013/14:172 om regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning snabbprotokoll 1, 9, 18, 21 2014-01-28
Svar på interpellation 2013/14:191 om EU:s klimat- och energimål för 2030 snabbprotokoll 107, 109, 103, 99 2014-01-14
Kommunikationer snabbprotokoll 20, 26, 18, 59, 61, 22, 63, 69, 54, 58, 24, 56, 67 2013-12-17
Energi snabbprotokoll 40, 78, 42, 44, 76, 84, 80, 88, 82, 34, 86, 36, 46, 38 2013-12-04
Svar på interpellation 2013/14:116 om postservicen i Stockholms skärgård snabbprotokoll 30, 35, 38, 32 2013-11-29
Svar på interpellation 2013/14:93 om mobiltäckning snabbprotokoll 22, 8, 20, 14 2013-11-29
Svar på interpellation 2013/14:95 om ett it-samhälle tillgängligt för alla snabbprotokoll 29, 23, 25, 27 2013-11-29
Mobiltäckningen och förtroendet för mobiloperatörerna snabbprotokoll 80, 78 2013-11-28
Program för energieffektivisering av industrin snabbprotokoll 66, 68 2013-11-28
Reglerna för distribution av biogas snabbprotokoll 100, 98 2013-11-28
Svar på interpellation 2013/14:29 om målet för bredbandsutbyggnad snabbprotokoll 13, 15, 11, 9 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:41 om säkerhet och sårbarhet i samhällets it-infrastruktur snabbprotokoll 22, 20, 18, 16 2013-11-05
Elkostnaderna för svensk industri snabbprotokoll 29, 27 2013-10-03
En bonus-malus-modell för fordonsbeskattning snabbprotokoll 35, 37 2013-10-03
Svar på interpellation 2012/13:459 om ordning och reda i it-politiken snabbprotokoll 115, 117, 111, 113 2013-06-19
Svar på interpellation 2012/13:408 om dålig mobiltäckning och långsam övergång till 4G snabbprotokoll 87, 90, 93, 95 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:385 om ursprungsmärkning av drivmedel snabbprotokoll 35, 31, 33, 37 2013-05-17
Svar på interpellation 2012/13:402 om tröskeleffekter och förnybar energi snabbprotokoll 38, 41, 47, 45 2013-05-17
Svar på interpellation 2012/13:294 om sämre mobiltäckning snabbprotokoll 48, 37, 51, 42 2013-04-09
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 66, 64, 56 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 47 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:235 om alternativ till teknikneutralitet snabbprotokoll 99, 103, 105, 101 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:267 om vindkraft i Hanöbukten snabbprotokoll 113, 106, 108, 111 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:204 om utredning om 100 procent förnybar energi snabbprotokoll 74, 76, 72, 78 2013-02-15
Svar på interpellation 2012/13:200 om utdelning av post och postservicen snabbprotokoll 76, 79, 73, 81 2013-01-29
Svar på interpellation 2012/13:208 om den fasta telefonins nedmontering snabbprotokoll 82, 86, 88, 84 2013-01-29
It-användningen snabbprotokoll 70, 68 2013-01-17
Svar på interpellation 2012/13:178 om samhällsomfattande posttjänst snabbprotokoll 14, 16, 8, 11 2013-01-15
(forts. från 7 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 136 2012-12-18
(forts. från 9 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 138, 148, 142, 144, 146, 140 2012-12-18
Svar på interpellationerna 2012/13:120, 124 och 132 om tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet snabbprotokoll 85, 67, 73, 80 2012-12-04
It-kapacitetsutredning snabbprotokoll 74, 76 2012-11-22
Post Nord snabbprotokoll 68, 66 2012-11-22
Postens service i glesbygd snabbprotokoll 42, 44 2012-11-22
Utbyggnaden av solenergi snabbprotokoll 62, 64 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:25 om möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift snabbprotokoll 4, 10, 8, 1 2012-10-26
Anslagen till energiforskning protokoll 53, 51 2012-09-27
Energieffektivisering protokoll 25, 23 2012-09-27
Solcellsbidrag protokoll 35, 37 2012-09-27
Svar på interpellation 2011/12:422 om innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta protokoll 39, 42, 46, 49 2012-08-16
Svar på interpellation 2011/12:428 om den högre utbildningens roll i den digitala agendan protokoll 54, 52, 56, 50 2012-08-16
Svar på interpellation 2011/12:330 om digital kompetens protokoll 131, 127, 129, 133 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:387 om kommunala energibolag protokoll 134, 138, 136, 140 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:406 om vindkraftsvinster protokoll 145, 141, 143 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:413 om brister i postutdelning protokoll 148, 150, 152, 146 2012-06-20
Digital delaktighet för äldre protokoll 84, 86 2012-05-31
Kärnkraftssubventioner protokoll 34, 32 2012-05-31
Myndigheters kommunikation med äldre utan dator protokoll 50, 48 2012-05-31
Svar på interpellation 2011/12:336 om fortsatt subventionering av kärnkraften protokoll 68, 64, 70, 60 2012-05-29
Svar på interpellation 2011/12:355 om effekter av peak oil på svensk ekonomi protokoll 74, 78, 76, 71 2012-05-29
Svar på interpellation 2011/12:302 om energiforskning för jobben och klimatet protokoll 73, 69, 67, 71 2012-05-11
Svar på interpellation 2011/12:315 om regeringens politik för energieffektivisering protokoll 76, 80, 74, 78 2012-05-11
En nationell it-strategi för skolan protokoll 69, 67 2012-05-03
Graviditetspenningen protokoll 91, 93 2012-05-03
Ungdomsarbetslösheten protokoll 33, 31 2012-05-03
Svar på interpellation 2011/12:304 om nätneutral internetaccess protokoll 81, 87, 83, 85 2012-04-27
Svar på interpellationerna 2011/12:255 och 292 om utveckling av bredband i små kommuner protokoll 69, 80, 72, 76 2012-04-27
En fossiloberoende fordonsflotta protokoll 33, 31 2012-03-22
Fjärrvärme protokoll 87, 85 2012-03-22
Svar på interpellation 2011/12:231 om utökat elcertifikatssystem protokoll 79, 77, 75, 81 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:232 om fossilfria bränslen 2030 protokoll 84, 86, 82, 88 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:253 om avstannande fiberutbyggnad protokoll 93, 91, 95, 89 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:254 om direktverkande el protokoll 98, 102, 100, 96 2012-03-20
Elpriset protokoll 54, 56 2012-02-16
Skolbiblioteken och it i skolan protokoll 74, 76 2012-02-16
Säkerhetsproblem vid svenska kärnkraftverk protokoll 40, 38 2012-02-16
Svar på interpellation 2011/12:163 om relationen mellan regeringen, Svenska kraftnät och EU protokoll 36, 26, 34, 30 2011-12-21
Svar på interpellationerna 2011/12:121 och 143 om elprisområden protokoll 134, 128, 119, 113 2011-11-29
Den svenska kärnkraften protokoll 44, 42 2011-11-17
Mobilnätens kapacitet protokoll 84, 82 2011-11-17
Elprisområden protokoll 83, 81 2011-11-10
Finansiering av bredbandsutbyggnad protokoll 61, 63 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:68 om tillgång till telefoni i hela landet protokoll 135, 133, 131, 137 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:8 om regeringens vallöfte om solvärme och solel samt översyn av uttagsskatten på vindel protokoll 130, 123, 119, 128 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:28 om de statliga företagens roll vid byggnation av ny kärnkraft protokoll 19, 16, 12, 21 2011-10-28
Svar på interpellation 2010/11:445 om mobiltäckning i hela landet och sårbarheten snabbprotokoll 19, 9, 13, 17 2011-09-01
Svar på interpellation 2010/11:409 om en sammanhållningspolitik för att stärka det regionala tillväxtarbetet protokoll 123, 127, 121, 125 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:433 om mobil- och Internetkostnader utomlands protokoll 128, 132, 130 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:434 om IT-miljön i offentlig verksamhet protokoll 133, 137, 135 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:436 om kompetensförsörjning i bredbandsutbyggnaden protokoll 138, 140, 142, 144 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:365 om tilliten till IT snabbprotokoll 94, 92, 98, 96 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:377 om nätneutralitet mellan olika hemsidor snabbprotokoll 103, 101, 99, 105 2011-05-31
Svar på interpellationerna 2010/11:384, 388 och 390 om fungerande telefoni för medborgarna snabbprotokoll 114, 106, 110, 118 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:319 om bredband snabbprotokoll 52, 57, 55, 49 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:226 om EU:s framtida sammanhållningspolitik snabbprotokoll 34, 50, 47, 40 2011-03-08
Den regionala indelningen snabbprotokoll 102, 100 2011-02-10
Företags och myndigheters IT-säkerhet snabbprotokoll 53, 51 2011-02-10
Svar på interpellation 2010/11:99 om En samlad storstadspolitik snabbprotokoll 43, 38, 45, 41 2010-12-10
Svar på interpellation 2010/11:19 om rätten till telefon i hela Sverige protokoll 33, 35, 28, 24 2010-11-16
Svar på interpellation 2010/11:25 om den digitala klyftan protokoll 39, 43, 45, 36 2010-11-16
IT-utveckling inom sjukvården protokoll 65, 67 2010-10-21
Tillgången till Internet protokoll 87, 85 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anna-Karin Hatt

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.