Anna Lilliehöök

Bio

Anna Ebba Ingegerd Lilliehöök, född 19 februari 1947 i Örgryte, är en svensk politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2010, invald för Stockholms kommuns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i försvarsutskottet 1998–2002, socialförsäkringsutskottet 2002–2006 och finansutskottet 2006–2010. Hon var även suppleant i bostadsutskottet, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, skatteutskottet, utrikesutskottet och Europarådets svenska delegation.Under åren 1992–1994 var hon landstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon är civilekonom.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anna Lilliehöök, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2630 (54.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1170 (24.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
262 (5.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
768 (15.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anna röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anna röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2007-08-232010-10-04
SuppleantEuroparådets svenska delegation2006-11-012010-10-31
SuppleantUtrikesutskottet2006-10-242007-06-14
LedamotFinansutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotSocialförsäkringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-01-172002-01-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
SuppleantBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotFörsvarsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vårtilläggsbudget för 2010 snabbprotokoll 93, 95, 97 2010-06-16
Svenska skolföretag i England protokoll 49, 51 2010-03-11
Kommunala frågor protokoll 61, 92, 100, 96, 98, 94 2010-03-10
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 93, 95, 23, 29, 28, 41, 18, 35, 37, 27, 33, 89, 22, 25, 20, 24, 16, 91, 31, 26, 39, 97 2009-12-17
Hösttilläggsbudget för 2009 protokoll 88, 90, 94, 96, 92 2009-11-18
Utvecklingen inom den kommunala sektorn protokoll 135, 57, 129, 59, 137, 26, 131, 61, 133 2009-06-12
Särskild debatt om kommunernas ekonomi protokoll 3, 10, 17 2009-02-27
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 107 2008-11-20
(forts. från 9 §) Tilläggsbudget 2 för 2008 (forts. FiU11) protokoll 121, 119 2008-11-19
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 protokoll 138, 136, 134, 140, 132 2008-11-19
Tilläggsbudget 2 för 2008 protokoll 110, 112, 108 2008-11-19
Kallelse till nytt sammanträde protokoll 98, 100, 96 2008-06-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter protokoll 1 2008-06-18
Utvärdering av penningpolitiken protokoll 67 2008-06-16
(forts. från 10 §) Tilläggsbudget 2 för 2007 (forts. FiU11) protokoll 145, 147, 149, 151 2007-11-14
Tilläggsbudget 2 för 2007 protokoll 143 2007-11-14
Tilläggsbudget 1 för 2007 protokoll 152 2007-06-20
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 1 2006-12-21
Tilläggsbudget 2 för 2006 protokoll 104 2006-12-06
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005 protokoll 30, 28, 26 2006-11-22
Löneskatter för enmansföretag protokoll 8, 26, 24 2006-05-03
Sjuktalen i den offentliga sektorn protokoll 66, 68 2006-04-06
Pensionssystemet protokoll 258, 266, 268 2006-03-22
Rehabilitering protokoll 81 2006-03-16
Utgiftsområde 11 protokoll 94, 115, 113, 92 2005-12-07
Svar på interpellation 2005/06:21 om avstämningsmöten protokoll 3, 6 2005-10-20
Vård utomlands protokoll 58, 56 2005-09-22
Sjukskrivning i stället för vård protokoll 69, 71 2005-06-09
Svar på interpellation 2004/05:629 om äldre i arbetslivet protokoll 116, 114, 112 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:670 om sjukskrivningar och förtidspensioneringar protokoll 135, 132 2005-06-08
Svar på interpellationerna 2004/05:584 och 589 om förtidspensioneringarna protokoll 106, 109, 103 2005-06-08
Ett reformerat underhållsstöd protokoll 20, 22, 1 2005-05-26
Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta protokoll 64 2005-05-11
Riksrevisionens granskning av Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering protokoll 82 2005-04-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 61 2005-03-24
Allmänna motioner om socialavgifter protokoll 111 2005-03-03
Fusk med bidrag och sjukförsäkring protokoll 59, 57 2005-02-10
Svar på interpellation 2004/05:203 om tillämpningen av sjukförsäkringen protokoll 64, 68 2005-01-18
Svar på interpellation 2004/05:204 om cancersjukas sjukpenning protokoll 77, 74 2005-01-18
Svar på interpellation 2004/05:257 om sjuklöneansvaret i Gnosjöregionen protokoll 95, 98 2005-01-18
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro protokoll 38, 15, 17, 26, 2, 24, 40 2004-12-08
Svar på interpellation 2004/05:39 om arbetsgivarnas sjuklöneansvar protokoll 32, 35 2004-10-22
Svar på interpellation 2004/05:52 om försäkringskassornas handläggningstider protokoll 17, 21 2004-10-21
Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 250, 269, 267 2004-10-20
Remissdebatt protokoll 26, 50, 4, 2, 6, 52 2004-10-20
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 381, 379, 377 2004-10-14
Svar på interpellation 2003/04:514 om de ensamkommande barnen protokoll 98, 103 2004-06-15
Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott protokoll 158 2004-05-26
En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 147, 151, 149 2004-05-05
Svar på interpellation 2003/04:334 om jämställda pensioner protokoll 67, 70 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:225 om ökad tillväxt i Stockholmsregionen protokoll 15 2004-01-29
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet protokoll 1 2003-12-11
Utgiftsområde 10 protokoll 56, 80, 29, 51, 82, 86, 58, 88, 84 2003-12-11
Utgiftsområde 12 protokoll 140, 138, 104 2003-12-11
Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration protokoll 102, 93, 100 2003-10-29
(forts. från 6) Förändringar inom sjukför- säkringen för ökad hälsa i arbetslivet (forts. snabbprotokoll 142, 144 2003-06-05
Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet snabbprotokoll 69, 67, 54 2003-06-05
Svar på interpellation 2002/03:375 om ett brett perspektiv på ohälsan snabbprotokoll 218, 215 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:377 om finansiell samordning snabbprotokoll 198 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:267 om osteoporos snabbprotokoll 44, 47 2003-05-05
Svar på interpellation 2002/03:183 om fi- nansiell samordning för sjukvård och rehabilite- snabbprotokoll 47, 50 2003-03-04
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 71, 60, 58, 39, 73 2002-12-17
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. snabbprotokoll 69 2002-12-10
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 238, 236, 240 2002-11-07
Totalförsvarsplikten snabbprotokoll 4, 1, 6 2002-04-17
Samhällets räddningstjänst och sotnings- väsendet m.m. snabbprotokoll 203 2002-03-21
Svar på interpellation 2001/02:107 om regeringens löften om deltidsarbetslösheten snabbprotokoll 31, 33, 29 2002-01-15
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 170, 174, 172, 162, 160, 164, 166, 158, 168 2001-12-13
(forts. från 8 §) Totalförsvarsbudgeten för år 2002 (forts. FöU1) snabbprotokoll 161, 159, 163 2001-12-05
Försvarsbeslut för 2002-2004 snabbprotokoll 190 2001-12-05
Svar på interpellationerna 2001/02:16 och 17 om radiokommunikationssystem för svenskt snabbprotokoll 59, 64 2001-10-23
Svar på interpellation 2000/01:446 om poli- ser i civil krishantering snabbprotokoll 34, 32, 36 2001-05-15
Svar på interpellation 2000/01:454 om ska- dor och risker vid värnpliktstjänstgöring snabbprotokoll 9, 13, 11 2001-05-11
Civil och militär internationell krishante- ring snabbprotokoll 125 2001-05-10
Försvarsmaktens fartygsunderhåll, m.m. snabbprotokoll 5, 2 2001-04-05
Svar på interpellation 2000/01:317 om byg- gande av bostäder i Stockholmsregionen snabbprotokoll 77, 75 2001-03-27
Frågestund snabbprotokoll 100, 70, 72, 90, 71, 47, 88, 56, 15, 17, 58, 73, 91, 120, 89, 45, 122 2001-01-25
Totalförsvarsbudgeten för år 2001 snabbprotokoll 49, 53, 51, 47 2000-11-29
Svar på interpellationerna 2000/01:16 och 27 om bostadsbyggnationen i Sverige snabbprotokoll 26 2000-10-24
Svar på interpellation 1999/2000:382 om skriftlig information i skolan snabbprotokoll 66 2000-05-12
Svar på interpellationerna 1999/2000:360, 364 och 365 om demokratiutvecklingen i Kosovo snabbprotokoll 125, 128, 121 2000-05-12
Totalförsvarsplikten m.m. snabbprotokoll 212 2000-05-10
Justering av protokoll snabbprotokoll 39, 37 2000-04-05
Det nya försvaret snabbprotokoll 105, 197 2000-03-29
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 63 2000-02-09
Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmak- ten snabbprotokoll 97 1999-05-26
Informationssamhället inför 2000-talet snabbprotokoll 102, 98, 100 1999-03-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anna Lilliehöök

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.