Anne Marie Brodén

Bio

Anne Marie Brodén, tidigare Nilsson, ursprungligen Britt Anne-Marie Eriksson, född 25 oktober 1956 i Knäreds församling i Hallands län, är en svensk politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Hallands läns valkrets.Brodén har varit förtroendevald politiker i Halland sedan 1985 och på heltid sedan 1993. Först i hemkommunen Laholm, därefter i Landstinget Halland i över tjugo år varav tio som landstingsråd och ordförande i Region Hallands interimsstyrelse och dess fullmäktige. Som landstingsstyrelse ordförande drev hon igenom många reformer och var först i landet med att införa vårdval. Hon var även pådrivande på att utveckla sjukvården med kvalitet och tillgänglighet kopplat till ledarskap och ökad valfrihet.Under riksdagsåren arbetade hon aktivt med att utveckla Moderaternas sjukvårdspolitik och att utveckla området Kulturens betydelse för hälsan. Under Hallandsåren var Anne Marie Brodén initiativtagare tillsammans med landshövding Karin Starrin till boken Smak av Halland om mat musik och hälsa som gavs ut av ICA förlaget. Kocken i boken var Stefan Holmström.
Hon avslutade ordförandeskapet efter sju år i Folkbildningsrådets expertgrupp som har ansvar för utvärdering av folkbildning och folkhögskolor, bestående av forskare och experter, under våren 2016.Anne Marie utsågs av regeringen att efterträda Ingela Thalen som ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sätra bruks Herrgård 2014 och har fortsatt det uppdraget.Anne Marie har varit vice ordförande i Medborgarskolan i Stockholm samt ordförande i Påhlmans handelsinstitut From 2014 t.o.m. 2020 var Anne Marie även Förbundsordförande i S:t Lukas. Hon har varit ordförande i Statens folkhälsoinstitut och i Riksförbundet Hälsofrämjandet samt ledamot i Statens Patientskadenämnd under riksdagstiden.
Anne Marie arbetar med förebyggande frågor såsom Mindfulness i skolan och i ledarskapet samt är ordförande i föreningen Drömmen om det goda. Under sin tid i riksdagen startade Anne Marie Mindfulness i Riksdagen för politiker och tjänstemän 2011. Första parlamentet som infört mindfulness. From 2017 finns det 15 parlament som ingår i Mindful nation där Anne Marie Brodén deltar från Sveriges sida. Under några år var Anne Marie ledamot i Ideell arenas styrgrupp som arbetar med ledarskap inom ideella sektorn. Idag driver hon en konsultverksamhet med inriktning på stöd till idé buren sektor, projekt och styrelseutveckling samt ingår i regeringens Barnrättsdelegation.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anne Marie Brodén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4822 (65.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
971 (13.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
220 (3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1387 (18.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anne Marie röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anne Marie röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKulturutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantFinansutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotKulturutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantEU-nämnden2003-06-112005-10-12
SuppleantKulturutskottet2003-02-192006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2003-01-012006-10-02
LedamotSocialutskottet2002-11-142006-10-02
SuppleantSocialutskottet2002-10-082002-11-14
SuppleantBostadsutskottet2002-10-082002-11-13
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-082002-11-14
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 16 §) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) snabbprotokoll 117 2014-06-24
(forts. från 20 §) Landsbygdspolitik (forts. MJU17) snabbprotokoll 105 2014-06-04
Kultur för alla snabbprotokoll 88, 139, 90, 94, 141, 96, 143, 92 2014-02-26
Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön snabbprotokoll 111, 117, 115, 113, 119 2013-05-23
Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund snabbprotokoll 84, 86, 82 2013-05-23
Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet protokoll 8, 6, 4 2012-05-03
Kultur och fritid för barn och unga protokoll 174, 166, 162, 168, 172, 170, 164 2012-03-21
Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor snabbprotokoll 137, 139, 141 2011-06-08
Allmänna kulturfrågor snabbprotokoll 149, 126, 114, 122, 116, 120, 118, 124 2011-04-06
Framtidens friluftsliv snabbprotokoll 74 2010-12-01
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län snabbprotokoll 57, 55, 53 2010-06-03
Tid för kultur protokoll 54 2009-12-14
Folkbildning och friluftsliv protokoll 99, 95, 101, 97, 103 2009-04-16
Kultur och tillväxt protokoll 89 2009-04-16
Folkbildning protokoll 124, 126, 120, 128, 122 2008-04-23
(forts. från 8 §) Övergripande kulturfrågor (forts. KrU5) protokoll 96 2008-03-13
Kulturpolitik protokoll 336, 338, 343, 347, 341, 345 2007-10-17
Folkbildningsfrågor protokoll 179, 165, 90, 88, 177, 82, 181 2007-05-09
Västkustbanan protokoll 68, 66 2007-04-12
Idrottsfrågor protokoll 192 2007-03-01
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 58 2006-12-13
(forts. från 9 §) Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken (forts. SoU24) protokoll 133, 160, 150, 135, 152 2006-06-01
Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken protokoll 83 2006-06-01
Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst protokoll 94 2006-05-29
Nationell IT-strategi för vård och omsorg protokoll 171, 181, 179 2006-05-17
Rikssjukvård protokoll 10 2006-05-04
Hälso- och sjukvård protokoll 55, 57, 10, 53, 37, 39, 16, 14 2006-04-28
Genetisk integritet m.m. protokoll 113 2006-04-26
(forts. från 13 §) Folkhälsa (forts. SoU18) protokoll 161, 159 2006-03-29
Folkhälsa protokoll 152 2006-03-29
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 53, 63, 61 2005-12-14
Sjukvård och sociala frågor protokoll 226, 224, 212, 210, 222 2005-10-13
Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus protokoll 97, 75, 62, 90, 116, 88, 114, 77, 99 2005-06-15
Statlig organisation för handikappolitisk samordning protokoll 146 2005-06-02
Folkhälsopolitik protokoll 66, 64, 49 2005-04-27
Remissdebatt protokoll 22, 38, 36, 2, 6, 24, 4 2005-04-26
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. protokoll 111, 78, 66, 80, 109, 92, 94 2005-03-02
(forts. från 5 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 167, 165, 169 2004-12-09
Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. protokoll 302, 320, 322 2004-10-20
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 349, 366, 347, 364, 345 2004-10-14
Översyn av lagen (1993:389) om assistan- sersättning snabbprotokoll 225, 231, 227, 229, 223 2003-05-22
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. Föredrogs snabbprotokoll 1, 21, 13, 19, 38, 15, 36 2003-05-07
Samverkan mellan kommuner och lands- ting inom vård- och omsorgsområdet snabbprotokoll 65 2003-05-07
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 111, 109, 95 2002-12-19
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 109, 111 2002-11-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anne Marie Brodén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.