Anne-Marie Pålsson

Bio

Ingrid Anne-Marie Pålsson, född 23 april 1951 i Kristianstads Heliga Trefaldighets församling, är en svensk nationalekonom och politiker (tidigare moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot för Moderaterna 2002–2010, invald för Skåne läns södra valkrets.Hon är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hon slutförde gymnasiet i Kristianstad 1970 och blev civilekonom vid Lunds universitet 1974. År 1976 tog hon en mastersexamen vid University of California i USA och avlade doktorsexamen i nationalekonomi 1983. Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anne-Marie Pålsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2908 (60.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1115 (23.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
262 (5.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
545 (11.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anne-Marie röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anne-Marie röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-03-112010-10-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-02-042010-03-03
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-11-122009-12-09
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2008-11-202008-12-19
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2008-11-012010-10-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
LedamotUtrikesutskottet2007-05-212010-10-04
LedamotRiksrevisionens styrelse2006-10-172010-10-19
LedamotNäringsutskottet2006-10-102007-05-21
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2005-11-162006-10-02
LedamotNäringsutskottet2003-11-242006-10-02
LedamotRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
SuppleantFinansutskottet2003-01-012005-11-16
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2002-11-222008-10-31
LedamotSkatteutskottet2002-10-082003-11-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-2009 snabbprotokoll 81, 83, 85 2010-06-15
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB snabbprotokoll 118 2010-06-03
(forts. från 6 §) En reformerad grundlag (forts. KU19) snabbprotokoll 92, 90, 88, 84, 86 2010-05-27
Svenskt stöd till euroländer i kris snabbprotokoll 57, 55 2010-05-27
Uppföljning av riksrevisionsreformen snabbprotokoll 3, 6, 8 2010-05-27
Riksdagens arbetsformer protokoll 36 2010-03-17
Vissa frågor om globalisering m.m. protokoll 74, 66, 68, 70, 72 2010-03-17
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU27) protokoll 154 2010-03-10
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 101, 103, 107 2010-03-10
Svar på interpellation 2009/10:174 om indelningen av Sverige i anmälningsområden protokoll 22, 24, 26 2010-02-09
Svar på interpellationerna 2009/10:131 och 133 om förtroendet för näringsministern protokoll 12, 18 2010-02-09
Insolvens- och utsökningsrätt protokoll 32 2010-01-27
Internationell samverkan protokoll 81, 7, 89, 91, 3, 79, 5, 77, 85, 83 2009-11-25
(forts. från 12 §) AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 (forts. FiU6) protokoll 119 2009-11-18
Svar på interpellation 2008/09:457 om vattendirektivet och genomförandet i svensk lag protokoll 14, 24, 19 2009-05-12
Strategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden protokoll 26, 28, 30 2009-04-23
Globalisering protokoll 52, 60, 54, 50, 56, 58, 62 2009-04-15
Kredit till Island protokoll 109, 111 2009-02-25
Riksdagsordningsfrågor m.m. och Riksdagens arbetsformer, m.m. protokoll 178, 180, 182 2009-02-25
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 152, 148, 146, 150 2008-11-20
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 160 2008-10-15
Svar på interpellation 2007/08:659 om EU:s energipolitik protokoll 18, 22, 20 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:656 om Lissabonfördraget protokoll 92, 96, 100 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:645 om budgetstöd inom biståndet protokoll 41, 44, 38 2008-05-19
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 90, 92, 94 2007-05-30
Vissa energipolitiska frågor protokoll 100, 102, 96, 94, 98 2007-05-24
Vissa elmarknadsfrågor protokoll 163, 171, 165, 169, 167 2007-04-18
Energi protokoll 221, 219, 223, 217, 225 2006-12-20
Förnybar el med gröna certifikat och Miljövänlig el med vindkraft protokoll 60, 62, 48, 46, 40 2006-06-13
Forskning och ny teknik för framtidens energisystem protokoll 183, 190, 194, 192, 188 2006-06-01
(forts. från 11 §) Ny skuldsaneringslag (forts. LU35) protokoll 143 2006-05-18
Samhalls vinst protokoll 64 2006-04-27
Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar protokoll 26, 10, 1, 24, 12 2006-03-30
Svar på interpellation 2005/06:309 om förstatligande av privat företagsamhet protokoll 27, 30 2006-03-28
Svar på interpellation 2005/06:311 om ersättningar till ledande befattningshavare i statliga bolag protokoll 38, 34 2006-03-28
Skuldsättning vid konkurs protokoll 77, 75 2006-02-16
Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus protokoll 68, 70, 64 2005-12-16
(forts. från 14 §) Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag (forts. SkU10) protokoll 131 2005-12-14
Energi samt Leveranssäkra elnät protokoll 162, 164, 171, 173, 155 2005-12-07
Systembolaget protokoll 103, 105 2005-11-17
(forts.) Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 53 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:15 om förmögenhetsskatten protokoll 31, 36 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 45 2005-10-18
Näringsliv protokoll 186, 215, 190, 136, 185, 213, 188 2005-10-12
Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor samt Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. protokoll 64, 66, 59 2005-06-14
Genomförande av EG-direktiv rörande el- och gasmarknaderna, m.m. protokoll 27, 19, 23, 21, 25 2005-05-25
Högskolan protokoll 172 2005-05-11
Vattenfall AB protokoll 23, 1, 6, 8, 25 2005-04-27
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. protokoll 78 2005-03-23
(forts. från 9 §) Riksdagens arbetsformer (forts. KU29) protokoll 156 2005-03-16
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 165, 179, 170, 172, 181 2005-03-09
Styrning av Vattenfall protokoll 61, 59 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:265 om företagares trygghet protokoll 47, 49, 51 2005-01-21
(forts. från 9 §) Näringsliv (forts. NU1) protokoll 197, 199 2004-12-09
Statliga företag protokoll 181, 183, 37, 176 2004-11-25
Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete protokoll 170 2004-10-27
Särskild förvaltning av elnät protokoll 162 2004-10-27
Hushållsnära tjänster protokoll 84, 86 2004-10-21
Näringsliv och energi protokoll 200, 187, 153, 151, 185, 198, 178, 176 2004-10-14
Svar på interpellation 2004/05:17 om etik i näringslivet protokoll 10, 8, 6 2004-10-01
Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar protokoll 27, 47, 34, 45, 32 2004-06-18
Svar på interpellation 2003/04:443 om högre utbildning till utländska studenter protokoll 21, 17, 19 2004-06-14
Granskning av Systembolaget AB och Vin & Sprit AB protokoll 24, 12, 22 2004-05-27
Svar på interpellationerna 2003/04:391 och 394 om skattevillkor för inköp av hushållsnära tjänster protokoll 31, 38 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:260 om skattereduktion för köp av hushållstjänster protokoll 13, 10 2004-02-19
En ny lag om investeringsfonder protokoll 68, 72, 81, 76, 74, 70 2004-02-18
Torv och elcertifikat protokoll 167, 152, 165 2004-02-18
(forts. från 15 §) Näringsliv (forts. NU1) protokoll 160, 143, 141, 158 2003-12-17
Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. protokoll 54, 47, 52, 43, 71, 45, 69 2003-12-17
Svar på interpellation 2002/03:316 om im- port av sockerhaltiga drycker snabbprotokoll 2, 4 2003-05-27
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingande andelar snabbprotokoll 5, 22, 24, 9, 11 2003-05-14
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 7, 2, 41, 9, 28, 43, 30 2003-04-09
Allmänna motioner om företags- och kapi- talbeskattning snabbprotokoll 68, 74, 87, 89, 72 2003-03-19
Allmänna motioner om inkomstbeskatt- ning snabbprotokoll 64, 62, 60 2003-03-19
Svar på interpellation 2002/03:173 om fi- nansieringen av utbildningsplatser för utländska snabbprotokoll 38, 36, 34 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:139 om fas- tighetsskatten snabbprotokoll 45, 37, 41 2003-02-13
Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten m.m. snabbprotokoll 21, 3, 34, 23, 32 2002-12-19
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 108 2002-12-04
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 225, 267, 223, 269 2002-11-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anne-Marie Pålsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.