Anneli Särnblad

Bio

Ingrid Anneli Särnblad, tidigare Särnblad Stoors, född 6 juli 1968 i Orsa, är en svensk politiker (socialdemokrat) och undersköterska. Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2010, invald för Dalarnas läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i lagutskottet 2002–2006 och suppleant i justitieutskottet, kulturutskottet och socialutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Anneli Särnblad, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2886 (62.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1026 (22.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
62 (1.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
671 (14.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Anneli röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Anneli röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2009-02-012010-10-04
RiksdagsledamotHans Unander 2008-10-22 - 2009-01-312008-10-222009-01-31
SuppleantKulturutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022008-10-21
LedamotLagutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantSocialutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer protokoll 79, 77, 99, 74, 96 2010-05-21
Budgetmedel för kulturjubileer protokoll 54, 56 2010-01-21
(forts. från 7 §) Tid för kultur (forts. KrU5) protokoll 88 2009-12-14
Svar på interpellation 2007/08:679 om Marinens musikkår protokoll 128, 125 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:794 om Föremålsvård i Grängesberg protokoll 183, 180, 177 2008-06-02
De svenska kollektivavtalen protokoll 79 2008-05-15
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 6, 20, 34 2008-05-13
Svar på interpellation 2007/08:603 om kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin protokoll 16, 18, 20 2008-05-05
Svar på interpellationerna 2007/08:345, 358, 360, 363, 366 och 371 om Tullverkets omorganisation protokoll 131, 113 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:396 om musik i hela landet protokoll 129, 126, 131 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:182 om mångfald inom vård och omsorg protokoll 51, 55, 48 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:259 om barnfattigdom protokoll 79 2008-01-15
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 127, 131, 129 2007-12-05
Svar på interpellation 2007/08:155 om kultur i hela Sverige protokoll 113, 117, 109 2007-11-23
Stödet till En bok för alla protokoll 42, 44 2007-11-15
Kulturpolitik protokoll 333, 346, 344 2007-10-17
Svar på interpellation 2006/07:592 om utvecklingsarbete i Älvdalen protokoll 75, 72 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:433 om klassmorfar protokoll 39, 43, 41 2007-04-20
Teater-, dans- och musikfrågor protokoll 130, 124, 132 2007-04-11
Svar på interpellation 2006/07:374 om ett rikt kulturutbud i hela landet protokoll 106, 102 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:289 om lönebidraget protokoll 87, 84, 90 2007-02-27
Svar på interpellation 2006/07:248 om anslagen till kulturinstitutioner som påverkas av nya momsregler protokoll 85, 82, 79 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:170 om kulturlivet och amatörkulturen protokoll 3, 6 2007-02-02
Svar på interpellationerna 2006/07:133 om Medelhavsmuseet och 134 om Kungl. myntkabinettet protokoll 103, 105, 101 2007-01-16
Konsumentpolitikens mål och inriktning och En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen protokoll 111, 107, 113, 109, 115 2006-06-13
Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. protokoll 152 2006-05-31
Företagsinteckningens förmånsrätt protokoll 197 2006-03-22
(forts. från 11 §) Ersättningsrättsliga frågor (forts. LU14) protokoll 168 2006-03-08
Förmynderskap och föräldraskap protokoll 78 2006-01-25
Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer protokoll 258 2005-06-01
Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. protokoll 28 2005-05-25
Ersättningsrättsliga frågor protokoll 229 2005-04-06
Ny försäkringsavtalslag protokoll 60, 64, 66, 68, 62 2005-02-16
Insolvensrättsliga frågor, m.m. protokoll 178 2004-04-28
Skadeståndsrättsliga frågor protokoll 198, 202, 200 2004-04-28
En ny prisinformationslag m.m. protokoll 52 2004-04-21
Försäkringsrättsliga frågor protokoll 98, 142 2004-02-18
Sjöfylleri protokoll 2, 19 2004-02-04
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 177 2002-11-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Anneli Särnblad

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.