Annicka Engblom

Bio

Barbro Karin Annicka Engblom, född 15 juni 1967 i Badelunda församling, Västmanlands län, är en svensk politiker (moderat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006, invald för Blekinge läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Annicka Engblom, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
930 (28.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
470 (14.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
208 (6.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1605 (50%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Annicka röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Annicka röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-112020-09-03
LedamotEuroparådets svenska delegation2019-06-192022-10-31
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantEuroparådets svenska delegation2018-11-012019-06-19
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2018-10-242022-09-26
LedamotKulturutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022019-06-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2018-01-192018-09-24
LedamotKonstitutionsutskottet2017-06-152018-01-19
SuppleantEuroparådets svenska delegation2017-03-302018-10-31
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012015-11-05
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotKonstitutionsutskottet2014-10-072017-06-15
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2010-11-172014-10-28
LedamotFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Minoritetsfrågor 2021/22:86 98, 67, 98, 93, 95, 97, 52 2022-03-23
Konstarterna och kulturskaparnas villkor 2021/22:77 72, 72 2022-03-02
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2021/22:39 22, 22, 63, 65, 67 2021-12-02
Svar på interpellation 2020/21:799 om en strategi för en återstart av kultursektorn 2020/21:139 18, 22, 18, 22 2021-06-11
Svar på interpellationerna 2020/21:807 och 814 om återöppningen av kulturen och idrotten 2020/21:139 28, 32, 36, 28, 32, 36 2021-06-11
Idrott, friluftsliv och spel 2020/21:116 140, 140 2021-04-30
Kulturarvsfrågor 2020/21:116 154, 154, 63 2021-04-30
Svar på interpellation 2020/21:16 om sillfisket i Sverige 2020/21:26 127, 130, 127, 130 2020-10-22
Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer 2019/20:139 39, 42, 44, 51, 53, 39, 42, 44, 51, 53 2020-06-15
Styrning av kulturområdets institutioner 2019/20:77 123, 123 2020-02-19
Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning 2019/20:32 5, 5 2019-11-14
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 2019/20:24 59, 61, 63, 65, 67, 59, 61, 63, 65, 67 2019-10-23
Statsministerns frågestund 2018/19:94 65, 51, 66 2019-05-16
Allmänna kulturfrågor 2018/19:92 18, 20, 22 2019-05-14
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service 2018/19:16 17 2018-11-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 140 2018-10-17
Granskningsbetänkande 2017/18:134 24, 39, 237, 19, 48 2018-06-18
En stärkt minoritetspolitik 2017/18:132 157 2018-06-14
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2017/18:84 9, 11, 13, 10, 13, 15, 17, 29, 31, 8, 12, 148, 150, 152, 154, 158 2018-03-14
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2017/18:56 168 2018-01-17
Snabbare omval 2017/18:56 153 2018-01-17
Svar på interpellation 2017/18:217 om byggandet av Sydostlänken 2017/18:52 52, 54, 56 2017-12-18
Politisk information i skolan 2017/18:31 50 2017-11-15
Vissa frågor om kommersiell radio 2016/17:120 29 2017-06-07
Allmänna helgdagar (förnyad behandling) 2016/17:104 81 2017-05-03
Allmänna helgdagar 2016/17:88 83, 88, 90 2017-03-29
Militära frågor 2016/17:77 172 2017-03-02
(forts. från § 8) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (forts. KU10) 2016/17:56 152 2017-01-18
Rikets styrelse 2016/17:37 186, 188, 190, 192, 194 2016-11-30
Massmediefrågor 2015/16:95 126, 128, 130 2016-04-20
Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m. 2015/16:85 143 2016-03-23
Riksrevisionens rapport om digitalradio 2015/16:62 38 2016-02-03
Frågestund 2015/16:43 91, 93, 104, 106, 79, 81, 67, 37, 57, 59, 94, 83, 117, 67, 119, 106, 93, 62, 64, 96, 107, 132, 109, 57, 134, 59, 94, 37, 83, 91, 71, 73, 91, 93, 100, 102, 111, 113, 66, 96, 68, 30, 32, 96, 98 2015-12-10
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (vilande grundlagsbeslut) 2014/15:24 2 2014-11-19
Skolresultaten snabbprotokoll 48 2014-05-08
Svar på interpellation 2013/14:300 om framtiden för Kustbevakningen i Västernorrland snabbprotokoll 113, 110 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:228 om flygverkstaden på F 17 snabbprotokoll 25, 28 2014-01-30
Antalet skjutningar på offentliga platser snabbprotokoll 83, 81 2013-11-14
(forts. från 18 §) Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (forts. FöU7) snabbprotokoll 120, 122, 124, 118 2013-05-15
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal snabbprotokoll 116 2013-05-15
Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och av arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011 snabbprotokoll 130, 132, 120 2013-04-11
Skyddet av livsmedelstransporterna till Afrikas horn snabbprotokoll 68, 66 2013-01-31
Rekrytering av personal till Försvarsmakten snabbprotokoll 82, 84 2012-12-06
Miljöpolitiken snabbprotokoll 58 2012-10-25
Nordisk stridsgrupp 2015 protokoll 197, 201, 199 2012-06-13
Svar på interpellation 2011/12:335 om ny start- och landningsbana på F 17 i Kallinge protokoll 79, 76 2012-05-08
(forts. från 6 §) Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning (forts. FöU3) protokoll 96 2012-03-15
Svar på interpellation 2011/12:169 om försvarets personalförsörjning protokoll 28, 20 2012-01-31
Svar på interpellation 2011/12:148 om laxfiskets framtid protokoll 10, 5 2011-12-06
Svar på interpellationerna 2010/11:360 och 364 om Kustbevakningens regionledning och ledningscentral i Karlskrona samt bevakning av Norrlandskusten protokoll 45, 50 2011-06-14
Den svenska insatsen i Libyen snabbprotokoll 84, 86 2011-04-07
(forts. från 7 §) Årlig rapport om signalspaning för 2010 (forts. FöU3) snabbprotokoll 88, 86 2011-03-03
Årlig rapport om signalspaning för 2010 snabbprotokoll 24 2011-03-03
Svar på interpellationerna 2010/11:164 och 174 om Kustbevakningens regionledningar och samarbete med andra snabbprotokoll 22, 26 2011-02-10
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. protokoll 66 2010-05-19
Bistånd till afghanska kvinnor och barn protokoll 55, 57 2010-03-18
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU27) protokoll 116, 114, 118, 112, 120 2010-03-10
Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag protokoll 41 2009-12-09
Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn protokoll 71 2009-12-02
Skatt, tull och exekution protokoll 59, 55, 53, 57, 61 2009-11-24
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 131, 127, 125, 123, 129, 121, 133 2009-06-17
Försvarets inriktning protokoll 60 2009-06-12
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 173, 177, 175 2009-03-26
Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete protokoll 34, 36, 47, 49, 38 2009-03-11
Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag protokoll 77, 75, 79 2008-12-10
Undvikande av internationell dubbelbeskattning protokoll 49 2008-12-10
Miljö och klimat protokoll 127, 131, 133, 129, 125, 123, 135 2008-10-16
Marinens musikkår i Karlskrona protokoll 30, 28 2008-05-08
Polisfrågor protokoll 91 2008-04-02
Svar på interpellationerna 2007/08:402 och 441 om tullens framtid protokoll 119, 124 2008-03-25
Svar på interpellationerna 2007/08:345, 358, 360, 363, 366 och 371 om Tullverkets omorganisation protokoll 107 2008-03-11
(forts. från 11 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU19) protokoll 44, 46, 50, 48, 52 2008-03-05
Sveriges bidrag till en positiv utveckling i Irak protokoll 65 2007-12-06
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2008 protokoll 42, 44, 46 2007-12-03
Uppehållstillstånd för utländska studenter protokoll 59, 61 2007-06-14
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet protokoll 141 2007-06-13
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (förnyad behandling) protokoll 3 2007-06-07
(forts. från 10 §) Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (forts. SkU16) protokoll 142, 152, 144, 147, 154, 149 2007-05-30
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. protokoll 118, 112, 120, 116, 114 2007-05-30
Strategisk exportkontroll 2006 protokoll 232, 230, 234 2007-05-23
Östersjön som särskilt känsligt havsområde protokoll 41 2007-04-26
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m. protokoll 175, 167, 173, 169, 171 2007-03-14
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. protokoll 126 2007-03-14
Utvecklingen av ubåtar och stridsfartyg protokoll 84, 86 2007-01-18
Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor protokoll 128, 132, 130, 124, 126 2006-12-13
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2007 protokoll 45 2006-12-11
Bostadsfrågor och infrastruktur protokoll 351, 353, 349 2006-11-08
Ekonomi och skatter protokoll 99, 84, 82 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Annicka Engblom

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.