Annika Eclund

Bio

Annika Elisabet Eclund, född Andersson 12 april 1961 i Tibro, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2010–2018, invald för Västra Götalands läns östra valkrets.I riksdagen var hon ledamot i utbildningsutskottet 2014–2018 och kvittningsperson för Kristdemokraterna 2014–2018. Hon var även suppleant i arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet, kulturutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Annika Eclund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3733 (73.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
549 (10.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
275 (5.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
496 (9.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Annika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Annika röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2017-10-012018-09-24
RiksdagsledamotBjörn Rubenson 2017-05-03 - 2017-09-30 Sjukledighet2017-05-032017-09-30
SuppleantCivilutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
KvittningspersonKristdemokraterna2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292017-05-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantSocialutskottet2011-05-112014-09-29
SuppleantKulturutskottet2010-12-202012-02-23
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-12-202014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas 2017/18:135 81 2018-06-19
Riktade statsbidrag till skolan 2017/18:135 94 2018-06-19
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program 2017/18:135 68 2018-06-19
Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande 2017/18:122 8 2018-05-30
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser 2017/18:122 40 2018-05-30
En gymnasieutbildning för alla 2017/18:117 11 2018-05-23
Samling för skolan 2017/18:117 21 2018-05-23
Studiestöd, Högskolan och Forskning 2017/18:108 11 2018-05-03
Frågestund 2017/18:57 93, 95, 80, 60, 82, 86, 62, 88, 56, 58, 63, 65, 68, 70, 20, 22, 35, 37, 83, 62, 64, 105, 107 2018-01-18
(forts. från § 14) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2017/18:50 180, 182 2017-12-14
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala 2017/18:31 88 2017-11-15
Skolstart vid sex års ålder 2017/18:31 59 2017-11-15
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 2016/17:76 55 2017-03-01
(forts.) Studiestöd (forts. UbU2) 2016/17:45 125 2016-12-13
Fler elever i fler skolor 2016/17:10 28 2016-09-28
Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar 2015/16:115 3 2016-06-08
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen 2015/16:115 20 2016-06-08
(forts. från § 11) Skolväsendet (forts. UbU14) 2015/16:103 132 2016-05-11
Högskolan 2015/16:99 22 2016-04-27
Förskolan 2015/16:73 116, 271, 122, 124, 86, 122, 267, 269, 87, 146 2016-03-02
Studiestöd 2015/16:73 86, 133, 87, 185 2016-03-02
(forts. från § 9) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2015/16:47 190, 192 2015-12-16
Skolväsendet 2014/15:100 97, 99, 101, 161, 159, 157 2015-05-20
(forts. från § 16) Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång (forts. UbU6) 2014/15:90 112 2015-04-22
Gymnasieskolan 2014/15:83 12, 41, 49 2015-04-09
Vuxenutbildning 2014/15:83 16, 133 2015-04-09
Möjligheter till fjärrundervisning 2014/15:74 167 2015-03-18
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) 2014/15:71 139 2015-03-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 277, 279, 281, 283, 285, 303, 305 2014-11-12
Svar på interpellation 2014/15:5 om obligatoriskt gymnasium 2014/15:11 124, 128 2014-10-21
Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan snabbprotokoll 140 2014-06-17
Tid för undervisning snabbprotokoll 46 2014-06-04
Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 14 2014-05-27
Mänskliga rättigheter i Uganda snabbprotokoll 52 2014-02-27
(forts. från 6 §) Grundskolan (forts. UbU10) snabbprotokoll 111 2014-02-20
Aktuell debatt: De svenska skolresultaten i PISA-rapporten 2012 snabbprotokoll 113, 121, 129 2013-12-17
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 86, 88, 90 2013-12-10
Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare snabbprotokoll 24, 22, 20 2013-11-06
Minskade krav på dokumentation i skolan snabbprotokoll 8 2013-10-23
Barns och ungdomars uppväxtvillkor snabbprotokoll 226, 222, 224 2013-10-14
Aktuell debatt: Läget i den svenska skolan snabbprotokoll 109, 101, 93 2013-06-19
Bristen på speciallärare snabbprotokoll 59 2013-05-23
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd snabbprotokoll 157 2013-05-02
Grundskolan snabbprotokoll 175, 18, 135 2013-03-07
Konvertiter bland asylsökande snabbprotokoll 89, 91 2012-11-22
Försvarets provskjutningar över Vättern snabbprotokoll 47, 45 2012-10-18
Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare protokoll 60 2012-06-18
(forts. från 7 §) Förskolan (forts. UbU13) protokoll 97, 101, 99 2012-05-10
Bordläggningsdebatt med anledning av prop. 2011/12:144 protokoll 76 2012-04-26
Granskning av kvaliteten i förskolorna protokoll 82, 80 2012-03-15
Utbildning och universitetsforskning protokoll 40, 33, 66, 68, 90, 100, 102, 175, 28, 45, 47, 144, 146, 148 2011-12-19
Lärarutbildningen protokoll 69, 71 2011-11-17
De utförsäkrades situation snabbprotokoll 56, 54 2011-03-31
(forts. från 13 §) Grundskolan (forts. UbU7) snabbprotokoll 112 2011-03-30
Förskolan m.m. snabbprotokoll 18 2011-03-02
Legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 52 2011-03-02
Utbildningskrav för dagbarnvårdare snabbprotokoll 107, 105 2010-12-16
(forts. från 13 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 134 2010-12-15
En ny dansarutbildning m.m. snabbprotokoll 114 2010-12-08
Reglerna för ansökan om uppehållstillstånd snabbprotokoll 70, 68 2010-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Annika Eclund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.