Annika Hirvonen Falk

Bio

Hanna Annika Hirvonen, tidigare Hirvonen Falk, född 2 juni 1989 i Sundbyberg, Stockholms län, är en svensk politiker (miljöpartist), som var ordinarie riksdagsledamot 2014–2018 och är det ånyo sedan 2019 (däremellan även tjänstgörande ersättare i riksdagen 2018–2019), invald för Stockholms läns valkrets. Sedan november 2019 är hon en av partiets två gruppledare i riksdagen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Annika Hirvonen, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1123 (42.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
263 (10%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
100 (3.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1151 (43.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Annika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Annika röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
ErsättareRiksdagsstyrelsen2023-09-042026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-12-162026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-11-172026-09-21
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-11-082023-09-03
GruppledareMiljöpartiet de gröna2022-11-07
SuppleantSocialutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-042022-11-08
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2022-05-192022-11-07
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-05-172022-10-02
SuppleantUtrikesutskottet2021-11-162022-01-11
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotUtrikesnämnden2021-03-052021-12-10
LedamotKrigsdelegationen2021-03-052022-10-09
GruppledareMiljöpartiet de gröna2020-07-152022-05-18
LedamotRiksdagsstyrelsen2020-07-152022-05-17
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-02-042022-09-26
ErsättareRiksdagsstyrelsen2019-11-292020-07-14
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2019-11-262020-07-14
SuppleantEU-nämnden2019-08-292022-10-04
SuppleantEU-nämnden2019-08-222022-09-26
LedamotUtbildningsutskottet2019-06-242022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-06-242022-09-26
Riksdagsledamot2019-06-192022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2018-10-092019-01-21
LedamotUtbildningsutskottet2018-10-022019-01-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022019-01-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-022019-01-21
KvittningspersonMiljöpartiet de gröna2018-09-242019-01-21
StatsrådsersättareAlice Bah Kuhnke2018-09-242019-01-21
Riksdagsledamot2018-04-182018-09-24
RiksdagsledamotMats Pertoft 2017-10-19 - 2018-04-17 Föräldraledighet2017-10-192018-04-17
Vice ordförandeJustitieutskottet2016-08-072018-09-24
Riksdagsledamot2016-08-072017-10-18
LedamotJustitieutskottet2015-12-112016-08-06
RiksdagsledamotMats Pertoft 2015-12-11 - 2016-08-06 Föräldraledighet2015-12-112016-08-06
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2015-03-202018-09-24
SuppleantEU-nämnden2014-10-142015-12-11
Vice ordförandeJustitieutskottet2014-10-072015-12-10
Riksdagsledamot2014-09-292015-12-10
Riksdagsledamot2014-06-242014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen - kontroller och uppföljning 2022/23:111 42, 44, 46 2023-05-24
Arbetskraftsinvandring 2022/23:103 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 143, 145, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 143, 145 2023-05-04
Ekonomisk familjepolitik 2022/23:103 14, 16, 34, 36, 44, 46, 48, 14, 16, 34, 36, 44, 46, 48 2023-05-04
(forts. från § 9) Socialförsäkringsfrågor (forts. SfU14) 2022/23:92 124, 126, 131, 133, 135, 107, 107, 109, 109, 124, 124, 126, 126, 131, 131, 133, 133, 135, 135, 107, 109 2023-04-19
Migrationsfrågor 2022/23:92 143, 145, 161, 163, 170, 172, 180, 182, 143, 143, 145, 145, 194, 196, 198, 161, 161, 163, 163, 170, 170, 172, 172, 180, 180, 182, 182, 194, 194, 196, 196, 198, 198 2023-04-19
Socialförsäkringsfrågor 2022/23:92 96, 96, 98, 98, 96, 98 2023-04-19
Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden 2022/23:71 55, 55 2023-03-08
Särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige 2022/23:69 46, 48, 59, 61, 69, 79, 81, 9, 20, 22, 29, 31, 46, 48, 59, 61, 69, 79, 81, 9, 20, 22, 29, 31 2023-02-24
Socialavgifter 2022/23:64 2, 4, 8, 10, 15, 2, 4, 8, 10, 15 2023-02-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 februari 2022/23:62 18, 20, 18, 20 2023-02-14
Svar på interpellation 2022/23:126 om jämlikhetsdata och bekämpning av hatbrott 2022/23:58 35, 29, 32, 35, 29, 32 2023-02-07
Svar på interpellation 2022/23:128 om ökad kunskap om rasism i vården och omsorgen 2022/23:56 2, 4, 6, 2, 4, 6 2023-02-02
Svar på interpellation 2022/23:59 om ukrainska flyktingar som tvingas till prostitution 2022/23:50 37, 39, 41, 37, 39, 41, 37, 39, 41 2023-01-24
Svar på interpellation 2022/23:106 om införande av jämlikhetsdata för att komma åt strukturell rasism 2022/23:49 16, 18, 20, 16, 18, 20 2023-01-20
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2022/23:42 149, 151, 149, 151, 163, 165, 163, 165, 183, 185, 183, 187, 185, 187 2022-12-19
Svar på interpellation 2022/23:62 om åtgärder mot att ukrainska flyktingar tvingas till prostitution 2022/23:37 171, 173, 175, 171, 173, 175 2022-12-13
Frågestund 2022/23:29 27, 29, 43, 45, 44, 44, 46, 46, 27, 29, 96, 65, 51, 53, 22, 24, 56, 55, 58, 57, 96, 72, 65, 71, 73, 30, 32, 68, 70, 33, 53, 54, 35, 55, 56, 53, 68, 55, 70, 72, 25, 27, 55, 57, 52, 54, 28, 30, 69, 44, 46, 30, 32, 41, 56, 43, 58, 25, 30, 27, 32, 43, 45, 41, 43, 28, 30, 56, 30, 58, 32, 69, 18, 20, 51, 53 2022-12-01
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare 2022/23:28 65, 67, 69, 72, 74, 65, 67, 69, 72, 74 2022-11-30
Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål 2022/23:28 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 2022-11-30
Svar på interpellation 2022/23:2 om prostitution och utvisning på grund av bristande vandel 2022/23:16 106, 108, 110, 106, 108, 110, 106, 108, 110 2022-11-08
Val av andre vice talman 2022/23:1 13, 13, 13 2022-09-26
Svar på interpellation 2021/22:515 om återvandring av andra grupper än ukrainare 2021/22:137 10, 13, 10, 13 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:532 om insatser för återvandring 2021/22:137 26, 29, 26, 29 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:547 om bemannade skolbibliotek 2021/22:137 120, 122, 124, 120, 122, 124 2022-06-27
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 2021/22:134 52, 54, 56, 52, 54, 56, 52, 54, 56 2022-06-20
Genomförande av balansdirektivet 2021/22:134 29, 31, 33, 29, 31, 33, 29, 31, 33 2022-06-20
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning 2021/22:132 8, 10, 12, 8, 10, 12, 8, 10, 12 2022-06-16
Ett mer likvärdigt skolval 2021/22:131 77, 79, 81, 88, 90, 93, 95, 77, 79, 81, 88, 90, 93, 95, 77, 79, 81, 88, 90, 93, 95 2022-06-15
(forts.) Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning (forts. UbU29) 2021/22:130 61, 61 2022-06-14
Utrikespolitisk debatt 2021/22:128 74, 76, 108, 110, 27, 29, 121, 123, 125, 127, 44, 129, 46, 74, 76, 108, 110, 121, 123, 125, 127, 129, 27, 29, 44, 46 2022-06-10
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) 2021/22:125 10, 10 2022-06-07
Ökad likvärdighet för skolhuvudmän 2021/22:125 46, 46 2022-06-07
Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola 2021/22:122 24, 24 2022-06-01
Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd 2021/22:122 30, 30 2022-06-01
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat 2021/22:120 19, 21, 23, 25, 19, 21, 23, 25 2022-05-30
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 30, 32, 3, 13, 15, 30, 32, 3, 13, 15 2022-04-07
Grundläggande om utbildning 2021/22:95 141, 144, 146, 149, 151, 141, 144, 146, 149, 151 2022-04-07
Vuxenutbildning 2021/22:95 165, 165 2022-04-07
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram 2021/22:94 15, 17, 19, 25, 27, 32, 34, 15, 17, 19, 25, 27, 32, 34 2022-04-06
Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv 2021/22:91 136, 136 2022-03-31
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2021/22:89 43, 45, 47, 43, 45, 47, 83, 93, 95, 97, 83, 124 2022-03-29
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg 2021/22:86 131, 133, 135, 131, 133, 135 2022-03-23
Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper 2021/22:68 116, 116 2022-02-17
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt 2021/22:63 45, 45 2022-02-02
Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen 2021/22:63 25, 27, 29, 31, 33, 25, 27, 29, 31, 33 2022-02-02
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck 2021/22:61 9, 32, 34, 67, 69, 77, 79, 81, 9, 32, 34, 67, 69, 77, 79, 81 2022-01-28
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister 2021/22:59 149, 151, 153, 149, 151, 153 2022-01-26
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan 2021/22:58 9, 19, 9, 21, 28, 19, 30, 21, 37, 28, 39, 30, 41, 43, 45, 37, 39, 41, 43, 45 2022-01-25
Prövning av förslag till statsminister 2021/22:33 10, 10 2021-11-24
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer 2021/22:29 98, 94, 96, 98, 94, 96, 98, 94, 96 2021-11-17
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) 2020/21:145 10, 10 2021-06-21
(forts. från § 11) Gymnasieskolan (forts. UbU13) 2020/21:142 93, 93 2021-06-16
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 2020/21:123 24, 24 2021-05-19
Särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer 2020/21:120 147, 149, 151, 153, 85, 121, 123, 136, 138, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 85, 121, 123, 136, 138, 141, 143, 145 2021-05-06
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen 2020/21:115 81, 81 2021-04-28
(forts. från § 11) Grundläggande om utbildning (forts. UbU12) 2020/21:107 103, 105, 107, 109, 111, 103, 105, 107, 109, 111 2021-04-14
Migration och asylpolitik 2020/21:107 31, 31 2021-04-14
Övergripande skolfrågor 2020/21:103 170, 172, 174, 176, 178, 170, 172, 174, 176, 178 2021-04-07
Möjlighet till betyg från årskurs 4 2020/21:87 56, 56 2021-03-03
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2020/21:87 129, 131, 129, 131 2021-03-03
Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen 2020/21:46 130, 138, 140, 143, 130, 145, 148, 138, 140, 143, 145, 148 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten 2020/21:33 61 2020-11-11
Särskild debatt om kriminalvårdens stabsläge och kapacitet 2020/21:32 54, 56, 66, 68, 70, 72, 74, 9, 41, 43 2020-11-10
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 2020/21:17 31, 37, 39, 46, 48, 31, 37, 39, 46, 48 2020-09-30
Komvux för stärkt kompetensförsörjning 2019/20:131 21, 21 2020-06-03
Statsministerns frågestund 2019/20:121 48, 94, 96, 42, 41, 43, 41, 94, 43, 96, 49, 54, 48, 49, 62, 45, 54, 27, 48, 42, 62, 94, 96, 27 2020-05-14
Lärare och elever 2019/20:118 7, 139, 139, 144, 144, 7 2020-05-07
(forts. från § 13) Övergripande skolfrågor (forts. UBU10) 2019/20:85 118, 118 2020-03-11
Grundsärskolans kunskapsuppdrag 2019/20:69 69, 71, 73, 69, 71, 73 2020-02-05
Förskolan 2019/20:58 163, 163 2020-01-15
Utbildning och universitetsforskning 2019/20:52 69, 67, 69, 11, 13, 86, 88, 90, 11, 32, 13, 34, 41, 43, 32, 34, 41, 43, 69 2019-12-16
Personlig assistans för hjälp med andning 2019/20:19 30, 30 2019-10-15
Aktuell debatt om gängkriminalitet 2018/19:110 9, 36, 38, 41, 43, 52, 54, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 9, 36, 38, 41, 43, 52, 54, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 2019-06-25
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:110 159, 161, 159, 161 2019-06-25
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 153, 155, 129, 131, 133, 140, 142, 146, 148 2018-12-19
Studiestöd 2018/19:33 99 2018-12-19
En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön 2018/19:19 78 2018-11-21
En strategi för svensk rymdverksamhet 2018/19:19 73 2018-11-21
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018/19:19 48, 50, 52 2018-11-21
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 144 2018-10-16
En mer heltäckande terrorismlagstiftning 2017/18:131 182 2018-06-13
Ny kamerabevakningslag 2017/18:131 194 2018-06-13
En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:116 6, 8, 10 2018-05-22
Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag 2017/18:112 108 2018-05-16
Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden 2017/18:112 96 2018-05-16
(forts. från § 13) Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (forts. AU10) 2017/18:107 99 2018-05-02
Elektronisk övervakning av kontaktförbud 2017/18:104 57 2018-04-25
Processrättsliga frågor 2017/18:104 49, 51, 53, 104, 106, 108, 191 2018-04-25
(forts. från § 8) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU17) 2017/18:101 117 2018-04-19
Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns 2016/17:125 232 2017-06-14
Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program 2016/17:125 214, 217, 219 2017-06-14
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn 2016/17:117 13, 15, 17, 19, 21 2017-05-31
Våldsbrott och brottsoffer 2016/17:104 97, 176, 178, 180 2017-05-03
Aktuell debatt om attentatet i Stockholm 2016/17:102 21, 5, 13 2017-04-28
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott 2016/17:100 61, 63, 65 2017-04-26
Konsumenträtt 2016/17:92 113, 115, 117, 129, 131, 134, 136 2017-04-05
Aktuell debatt om tryggheten i Sverige 2016/17:82 33, 41, 49 2017-03-17
Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. 2016/17:72 44, 36, 38, 40, 42 2017-02-22
(forts. från § 14) Transporter av frihetsberövade (forts. JuU9) 2016/17:69 122 2017-02-16
Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp 2016/17:60 33 2017-01-25
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 2016/17:60 49 2017-01-25
Associationsrätt 2016/17:56 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111, 118, 120, 127, 129 2017-01-18
Rättsväsendet 2016/17:41 15, 17, 32, 34, 36, 42, 44, 56, 58 2016-12-07
Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål 2016/17:33 127 2016-11-23
Falska polisbilar 2016/17:29 50, 52, 54 2016-11-16
Genomförande av EU:s försvarardirektiv 2016/17:21 25, 27, 29 2016-10-26
Aktuell debatt om polisens situation 2016/17:9 5, 13, 21 2016-09-27
Svar på interpellation 2015/16:757 om åtgärder för att misstänkta fall av människohandel av flyktingbarn utreds av polis 2015/16:130 62, 64 2016-09-08
Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism 2015/16:40 215, 217, 219 2015-12-07
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2015/16:37 69, 71, 73, 93, 95, 97 2015-12-02
Aktuell debatt om rasism och hatbrott 2015/16:35 80, 84, 92, 100 2015-11-27
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas 2015/16:29 65, 67, 69, 77, 79 2015-11-18
Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott 2015/16:29 15 2015-11-18
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 2015-11-11
Genomförande av brottsofferdirektivet 2014/15:117 101 2015-06-16
Några ändringar i vapenlagen 2014/15:104 73, 75, 77 2015-05-27
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort 2014/15:100 19, 21, 23 2015-05-20
Minoritetsfrågor 2014/15:82 98 2015-04-08
Kriminalvårdsfrågor 2014/15:78 197, 4, 8, 10 2015-03-25
Polisfrågor 2014/15:78 187, 30, 32, 34, 36, 38 2015-03-25
Straffrättsliga frågor 2014/15:74 81, 83, 85, 87, 89, 162, 164, 166, 170, 172, 175, 177, 179, 181, 183, 21, 23, 25, 27, 29 2015-03-18
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2014/15:62 22 2015-02-18
Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott 2014/15:62 35 2015-02-18
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet 2014/15:62 29 2015-02-18
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 2014/15:59 127 2015-02-12
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet 2014/15:59 137, 139, 141 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:189 om skärpta påföljder mot bostadsinbrott 2014/15:51 56, 60 2015-01-27
(forts. från § 14) Rättsväsendet (forts. JuU1) 2014/15:40 136, 138, 140, 142, 144, 161, 163 2014-12-17
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 2014/15:27 44, 46, 48 2014-11-26
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 2014/15:27 54 2014-11-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 364, 366, 368 2014-11-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Annika Hirvonen Falk

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.