Annika Qarlsson

Bio

Mary Annika Elisabet Qarlsson, född 22 november 1964 i Erska församling i Älvsborgs län, är en svensk politiker (centerpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2022, invald för Västra Götalands läns norra valkrets (2002–2018) respektive Västra Götalands läns västra valkrets (2018–2022).Qarlsson läste tvåårig social linje vid Alströmergymnasiet i Alingsås och därefter en termin handel i Köping. Fram till valet 2002 arbetade hon i charkavdelningen på ICA Supermarket i Sollebrunn.Qarlsson har varit lokalpolitiskt aktiv i Alingsås kommun, där hon var ledamot i utbildningsnämnden i 1995–1998, kommunfullmäktige 1998–2002, barn- och ungdomsnämnden 1998–2002 och kommunstyrelsen 1999–2002. Hon har också varit suppleant i riksdagens social-, socialförsäkrings-, lag- och utrikesutskott 2002–2006, förbundsordförande för Centerkvinnorna 2003–2011, förste vice gruppledare i Centerpartiets riksdagsgrupp 2006–2010, samt suppleant i EU-nämnden 2006–2010 och i Kulturutskottet 2010–2014.
Artikeln innehåller material från wikipedia Annika Qarlsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1099 (34.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
343 (10.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
216 (6.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1555 (48.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Annika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Annika röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Förste vice ordförandeEU-nämnden2019-03-152022-09-26
LedamotEU-nämnden2019-03-142019-03-15
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-162021-09-17
LedamotNäringsutskottet2018-10-022019-03-14
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSocialutskottet2015-09-252018-09-24
SuppleantSocialutskottet2014-10-072015-09-24
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantKulturutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantEU-nämnden2006-10-242010-10-12
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
Förste vice gruppledareCenterpartiet2006-10-112010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
ErsättareRiksdagsstyrelsen2006-10-102010-10-12
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
SuppleantUtrikesutskottet2004-09-202006-10-02
SuppleantLagutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantSocialutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Statsministerns frågestund 2021/22:132 106, 106, 70 2022-06-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj 2021/22:123 101, 99, 101, 99 2022-06-02
Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 2021/22:122 54, 56, 54, 56 2022-06-01
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 10, 12, 10, 12 2022-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari 2021/22:76 10, 12, 10, 12 2022-03-01
EU-politisk debatt 2020/21:67 4, 18, 20, 4, 18, 20, 60, 62, 72, 74, 76, 78, 80, 90, 92, 60, 62, 72, 74, 76, 78, 80, 90, 92 2021-01-20
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2019/20:80 10, 12, 10, 12, 139, 141, 10, 10, 12, 10, 12, 12, 139, 141, 10, 12 2020-03-03
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12-13 december 2019/20:53 10, 12 2019-12-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj 2018/19:91 10, 12 2019-05-13
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april 2018/19:77 125, 127 2019-04-11
Svar på interpellation 2018/19:138 om sexualbrottsutredningar 2018/19:70 9, 11, 13 2019-03-29
Statliga företag 2018/19:56 11, 36, 38 2019-02-27
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 158 2018-12-19
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten 2017/18:112 121 2018-05-16
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2017/18:107 72, 150, 102, 108, 110 2018-05-02
Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen 2017/18:47 6, 14, 22 2017-12-11
Migration 2017/18:46 40 2017-12-08
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet 2017/18:27 6, 8, 10, 36, 38 2017-11-08
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 2016/17:129 34, 36, 18 2017-06-20
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 2016/17:129 60 2017-06-20
Åtgärder mot diskriminering 2016/17:129 44, 49, 51 2017-06-20
Svar på interpellation 2016/17:532 om jämställdhetsmyndigheten 2016/17:124 9, 13, 17 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:543 om hotade verksamheter för misshandlade kvinnor 2016/17:124 31 2017-06-13
Arbetsmiljö och arbetstid 2016/17:100 36 2017-04-26
Nya utstationeringsregler 2016/17:100 31, 33, 2, 22, 24 2017-04-26
Arbetsmarknadsutredningen 2016/17:81 18 2017-03-16
Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. 2016/17:72 46, 48, 3, 13, 15, 22, 24 2017-02-22
Svar på interpellation 2016/17:232 om moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft 2016/17:61 2, 5, 8 2017-01-26
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2016/17:47 218, 233, 235 2016-12-15
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2016/17:46 7, 23, 25, 61, 63, 55, 57, 59, 78, 70, 80, 72, 107, 109, 111, 156, 158 2016-12-14
Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning 2016/17:10 14 2016-09-28
Frågestund 2016/17:7 57, 59, 42, 44, 35, 37, 59, 31, 33, 111, 113, 33, 64, 66, 59, 166, 87, 168, 31, 33, 48, 50, 36, 34, 36, 48, 50, 50, 64, 52, 79, 66, 81, 34, 35, 37, 38, 40, 48, 50, 63, 65, 70, 72, 68, 70, 70, 72, 31, 33, 87, 45, 88, 75, 77, 35, 47, 75, 77, 58, 27, 29, 110, 31, 65, 33, 67, 44, 46, 27, 29, 51, 53, 37, 35, 39, 37 2016-09-22
Svar på interpellation 2015/16:719 om översyn av Arbetsförmedlingen 2015/16:129 2, 4, 6 2016-09-01
Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. 2015/16:123 50, 59, 61 2016-06-20
Svar på interpellationerna 2015/16:600 och 657 om utlysning av arbeten för utländska medborgare 2015/16:119 2, 6, 10 2016-06-14
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 m.m. 2015/16:115 91, 104, 106 2016-06-08
Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 2015/16:115 78 2016-06-08
Svar på interpellation 2015/16:551 om spårbyte för asylsökande 2015/16:101 28, 30, 32 2016-04-29
Svar på interpellation 2015/16:419 om ingångsjobb 2015/16:79 9, 12, 15 2016-03-11
Svar på interpellation 2015/16:352 om upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet 2015/16:68 84, 88 2016-02-23
(forts. från § 6) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 108, 110 2015-12-10
Arbetsmiljö 2014/15:116 201, 26 2015-06-15
Arbetsförmedlingen 2014/15:114 173, 175, 177, 188, 190 2015-06-11
Svar på interpellationerna 2014/15:605 och 619 om den småskaliga vattenkraften 2014/15:110 2, 6, 9 2015-06-05
Svar på interpellation 2014/15:585 om nedläggning av 100 kontor 2014/15:103 55, 57, 59 2015-05-26
(forts. från § 4) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 99, 101 2015-03-19
Arbetsmarknadspolitik 2014/15:75 3, 9, 11, 20, 22 2015-03-19
Arbetsrätt 2014/15:71 3, 94, 96, 92, 89, 106, 108, 155, 98, 153, 151, 90 2015-03-12
Översynen av Arbetsförmedlingen 2014/15:59 18, 20, 22 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:164 om reformering av Arbetsförmedlingen 2014/15:44 5, 11 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:192 om nedläggning av AF-kontor samt geografisk begränsning för den statliga banken SBAB 2014/15:44 20, 24 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:119 om hot mot småskalig vattenkraft 2014/15:28 13, 18, 21 2014-11-27
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 60, 62, 82, 84 2014-11-11
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. snabbprotokoll 73, 71, 69, 65, 67 2014-06-23
Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. snabbprotokoll 130, 132, 119 2014-06-23
Subventionerade anställningar för nyanlända snabbprotokoll 151 2014-06-23
Arbetsmarknaden för unga snabbprotokoll 61, 59 2014-04-10
(forts. från 8 §) Arbetsrätt (forts. AU6) snabbprotokoll 104 2014-03-27
Sveriges arbete för reproduktiv hälsa i världen snabbprotokoll 83 2014-03-27
Ungdomars väg till arbete snabbprotokoll 22, 24, 26 2014-02-27
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 103, 154, 39, 150, 31, 53, 152, 107, 148, 77, 59, 55, 154, 37, 83, 61, 63, 81, 57, 146, 35, 79, 51, 85, 33, 11, 24, 26, 33, 35, 18 2013-12-17
Synen på arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 56, 58 2013-12-05
Förbud mot tvångsäktenskap snabbprotokoll 68, 66 2013-10-17
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 186, 190, 194, 202, 198, 188, 192, 200, 184, 182, 196 2013-10-16
Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m. snabbprotokoll 95 2013-06-17
Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010, m.m. snabbprotokoll 22, 20, 18 2013-06-05
Konkurrens i tvätteribranschen snabbprotokoll 48, 50 2013-05-30
Anmälningsskyldighet vid utstationering snabbprotokoll 149, 153, 151 2013-05-16
Löneskillnader mellan män och kvinnor snabbprotokoll 45, 43 2013-03-21
Valfritt boende för äldre snabbprotokoll 50, 48 2013-03-14
Arbetsförmedlingens uppdrag snabbprotokoll 52, 54 2013-01-24
(forts. från 11 §) Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. (forts. AU5) snabbprotokoll 112, 116, 114 2012-11-22
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. protokoll 234, 236, 238 2012-06-13
Attraktionskraft Sverige protokoll 70, 72 2012-04-19
Arbetslöshetsförsäkringen protokoll 178, 190, 166, 188, 186, 182, 184, 176, 180, 174 2012-04-18
Privatisering av Arbetsförmedlingen protokoll 53, 55 2012-04-12
Vissa arbetsrättsliga frågor protokoll 175, 179, 181, 185, 173, 169, 183, 171, 177 2012-03-28
Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 protokoll 39 2012-03-14
(forts. från 5 §) Arbetsmiljö (forts. AU5) protokoll 93, 91 2012-02-16
Elpriset protokoll 55, 53 2012-02-16
Aktuell debatt: Den ökande arbetslösheten protokoll 85, 77, 93 2012-01-25
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 117, 127, 125, 115, 121, 119, 123 2011-12-14
Det västsvenska infrastrukturpaketet snabbprotokoll 62 2011-04-28
Aktuell debatt: Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 22, 6, 14 2011-03-11
(forts. från 15 §) En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 (forts. AU3) snabbprotokoll 116, 114 2011-03-09
En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 snabbprotokoll 112 2011-03-09
Kvinnors arbetsmarknad snabbprotokoll 55 2011-02-17
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten snabbprotokoll 100, 102, 104 2011-02-16
Mediefrågor snabbprotokoll 168 2011-02-16
Integration och jämställdhet snabbprotokoll 77, 21, 23, 65, 67, 69, 79, 25, 29, 81, 19, 27, 17, 17, 21, 79, 82, 84, 19 2010-12-13
Svar på interpellation 2010/11:54 om arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 32, 36 2010-11-26
Miljöpolitiken under mandatperioden snabbprotokoll 87, 89 2010-06-17
Trygghetssystemen för företagare - arbetslöshetsförsäkringen protokoll 7 2010-05-20
Klimatomställning av trafiken protokoll 46 2010-04-22
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd protokoll 13, 11, 9 2010-03-17
Våldsutsatta kvinnor protokoll 57, 59 2010-03-11
Aktuell debatt: Coacher för arbetssökande protokoll 4, 18, 11 2009-12-11
En förenklad semesterlag, m.m. protokoll 5, 15, 17, 7, 11, 13, 9 2009-11-25
Genomförande av tjänstedirektivet protokoll 34, 38, 30, 36, 32 2009-11-04
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 106, 102, 104, 100, 24, 90, 22, 26, 108, 74, 92, 18, 20, 72 2009-05-13
Kvinnors företagande protokoll 51, 49 2009-04-16
Rättsväsendet och det hedersrelaterade förtrycket protokoll 47, 49 2009-04-02
Kvinnornas situation i Afghanistan protokoll 16, 14 2009-01-22
Meddelande om inställd votering protokoll 114, 120, 116, 118, 112, 110 2008-12-17
Satsning på infrastruktur protokoll 72, 74 2008-12-11
Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister protokoll 114, 118, 116 2008-11-13
Aktuell debatt: Det ökande antalet varsel på arbetsmarknaden protokoll 11, 4 2008-11-12
Kompletterande aktörer inom arbetsförmedling protokoll 37, 35 2008-06-05
(forts. från 10 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 90 2008-05-22
Aktuell debatt: De fackliga rättigheterna i EU protokoll 12, 5 2008-05-12
Särskild debatt om den svenska modellens framtid på svensk arbetsmarknad protokoll 17, 3, 10 2008-01-18
Arbetsmarknadssituationen för funktionshindrade protokoll 53 2007-11-22
Kvinnors deltagande i biståndsarbetet protokoll 56, 54 2007-11-15
En jobbgaranti för ungdomar protokoll 107 2007-10-31
Regional utveckling och tillväxt protokoll 83, 85 2007-06-14
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning protokoll 22, 26, 18, 24, 20 2007-05-31
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 95, 97, 99 2007-05-30
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken protokoll 18 2007-05-30
Rehabilitering av förtidspensionärer protokoll 48 2007-05-24
Aktuell debatt: Integrationspolitiken protokoll 82, 75 2007-04-26
Diskriminering protokoll 53, 57, 55, 51, 49 2007-04-25
(forts. från 10 §) Arbetsrätt (forts. AU9) protokoll 120, 118 2007-03-29
Jämställdhet protokoll 146, 142, 144, 142, 150, 148, 75, 70, 94, 96 2007-03-29
Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar protokoll 82, 86, 90, 88, 84 2007-03-28
Arbetsmiljöfrågor protokoll 109 2007-02-21
Integrationsfrågor protokoll 79, 73, 81, 77, 75 2007-02-21
Aktuell debatt: A-kassan protokoll 5, 12 2007-02-15
Ett nytt landsbygdsprogram protokoll 48, 50 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:51 om rätten till en säker och trygg abort protokoll 15, 11 2006-11-21
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 180, 178, 132, 182, 184, 176, 130 2006-11-10
Särskild debatt om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 17, 3, 10 2006-11-10
Svar på interpellation 2005/06:471 om riksintag på turistledarprogrammet i Dals Ed protokoll 233, 235 2006-06-07
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre protokoll 90, 65, 92 2006-05-29
(forts. från 15 §) Nya mål i jämställdhetspolitiken (forts. AU11) protokoll 170 2006-05-11
Svar på interpellation 2005/06:340 om hundägares rätt att skydda sina hundar protokoll 37, 41, 39 2006-05-08
Svar på interpellation 2005/06:352 om Pliktverkets regionkontor i Östersund protokoll 44, 46, 48 2006-05-08
(forts. från 12 §) Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet (forts. AU6) protokoll 122 2006-04-20
Mediernas könsrollsbeskrivning protokoll 37, 39 2006-04-20
Svar på interpellation 2005/06:326 om utveckling av landsbygden protokoll 19, 17, 21 2006-04-19
Kostnadsansvaret vid arkeologiska utgrävningar protokoll 58, 60 2006-04-06
Vissa konsumentfrågor protokoll 157 2006-04-05
Internationell terrorism protokoll 133 2006-03-22
Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde protokoll 77 2006-03-22
Förrättare av vigsel och partnerskap protokoll 22 2006-03-16
Sexualbrottslagstiftningen protokoll 45, 47 2006-03-09
Rovdjurspolitiken protokoll 56, 54 2006-02-09
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor protokoll 8, 10, 29, 6, 31 2006-01-19
Svar på interpellation 2005/06:109 om Brommageriatriken protokoll 71, 69 2005-12-13
Svar på interpellation 2005/06:157 om spelmissbruk protokoll 16, 12 2005-12-13
Statligt stöd för kvinnors organisering protokoll 207 2005-12-07
Utgiftsområde 12 protokoll 138, 140, 144, 118, 146, 121, 116, 123, 126, 128, 135 2005-12-07
Vägarna i Dalsland protokoll 72, 70 2005-11-24
Svar på interpellationerna 2005/06:77 och 108 om utjämningssystemet inom LSS protokoll 99, 96, 102 2005-11-22
Integration protokoll 31, 36, 38, 39, 29, 41, 33, 7, 19, 21 2005-10-14
Kvinnors möjligheter att starta företag protokoll 42, 40 2005-09-22
Återupptagna förhandlingar protokoll 62 2005-09-14
Nytt östbistånd protokoll 84 2005-06-14
Svar på interpellation 2004/05:678 om Kvinnoforum protokoll 140, 142 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:671 om utjämning för LSS-verksamheten protokoll 163, 165, 161 2005-06-07
Assisterad befruktning och föräldraskap protokoll 22, 13, 46, 20, 48 2005-06-03
Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m. protokoll 191 2005-06-02
Anslaget till Kvinnoforum protokoll 75 2005-05-26
Ett reformerat underhållsstöd protokoll 4 2005-05-26
Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. protokoll 117, 115, 101 2005-05-26
Sveriges politik för humanitärt bistånd snabbprotokoll 134 2005-05-18
Strandskyddet protokoll 56, 58 2005-04-28
Folkhälsopolitik protokoll 68, 70, 53 2005-04-27
Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 protokoll 79, 92, 90 2005-04-27
Svar på interpellation 2004/05:497 om Dalsland som pilotområde för lokalt beslutat strandskydd protokoll 42, 39, 46 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:506 om blyammunitionsförbudet protokoll 63, 59 2005-04-15
Ungdomar utanför arbetsmarknaden protokoll 83, 81 2005-04-14
Migration och asylpolitik protokoll 62 2005-04-06
Äktenskap, partnerskap och samboende protokoll 18, 122, 128, 243, 10, 138, 130, 126, 16, 136, 124 2005-03-23
Svar på interpellation 2004/05:338 om företagsklimatet i bland annat Dalsland protokoll 5, 2, 8 2005-02-18
Utrikespolitisk debatt protokoll 42, 43, 57 2005-02-09
Företagsklimatet protokoll 63, 65 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:237 om stöd till kvinnors organisering protokoll 136, 130, 133 2004-12-17
(forts. från 5 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 161, 163 2004-12-09
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 70, 72, 64 2004-12-09
Transplantationer räddar liv protokoll 183 2004-12-09
(forts. från 10 §) Anslag inom socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 155, 125, 130, 128, 153 2004-12-08
Aktuell debatt: Mäns våld mot kvinnor protokoll 15, 8 2004-11-26
Kvinnlig könsstympning protokoll 61, 63 2004-11-25
Svar på interpellation 2004/05:133 om LSS-kostnadsutjämningens konsekvenser protokoll 118, 121 2004-11-23
Svar på interpellationerna 2004/05:122, 136, 138, 153, 154, 155 och 156 om förändrad Mellanösternpolitik protokoll 26, 17, 35 2004-11-23
Svar på interpellationerna 2004/05:14, 15, 21 och 28 om flyktingmottagandet i kommunerna protokoll 50, 39, 44 2004-10-19
Svar på interpellationerna 2004/05:27 och 31 om medlemsavgifter till EU, EU-medel till bönderna och utgiftstaket i budgeten protokoll 27, 25 2004-10-19
Barn- och familjepolitik samt psykiatrifrågor protokoll 169, 306, 200, 202, 171, 185, 292, 167, 304, 187 2004-10-13
Svar på interpellation 2003/04:462 om ökning av antalet våldtäkter protokoll 155, 163, 159 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:464 om Alingsås tingsrätt protokoll 170, 166 2004-06-14
Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter samt andra barnfrågor protokoll 133, 131, 154, 120 2004-05-13
Rökfria serveringsmiljöer m.m. protokoll 136, 125, 138 2004-05-12
Ungdomar och alkohol protokoll 46, 48 2004-04-29
(forts. från 7 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. LU22) protokoll 164, 162 2004-04-28
(forts. från 11 §) Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel samt andra läkemedelsfrågor (forts. SoU7) protokoll 127, 132, 130 2004-03-31
EU-frågor inom kommunikationsområdet protokoll 248 2004-03-31
Aktuell debatt: Lika rättssäkerhet och rättstrygghet för kvinnor och män protokoll 7, 14 2004-03-25
Främlingsfientlighet protokoll 50, 52 2004-03-11
Socialtjänstpolitik protokoll 91, 104, 102 2004-03-10
Barn och föräldrar m.m. protokoll 130 2004-02-18
Försäkringsrättsliga frågor protokoll 103 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:248 om åtgärder riktade mot familjen för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund protokoll 73, 75, 71 2004-02-10
Svar på interpellation 2003/04:280 om ett ökat tågresande protokoll 14 2004-02-10
Svar på interpellation 2003/04:197 om fortsatt centralisering av rättsväsendet protokoll 29, 33 2004-01-20
Hälsovård, sjukvård och social omsorg protokoll 69, 51, 53, 67, 105, 103, 107, 49 2003-12-04
Härskartekniker i regeringen protokoll 42, 40 2003-10-23
Svar på interpellation 2003/04:8 om den danska skattesänkningen protokoll 15, 10 2003-10-21
Svar på interpellation 2003/04:1 om psykiatrivårdens sammanbrott protokoll 3, 10 2003-10-02
Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. snabbprotokoll 19, 16, 21 2003-06-05
Svar på interpellation 2002/03:347 om rökförbud i serveringsmiljöer snabbprotokoll 90, 94, 92 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:370 om föräldralediga pappor snabbprotokoll 94, 92, 97 2003-05-20
Svar på interpellationerna 2002/03:345 och 346 om attityder inom rättsväsendet snabbprotokoll 85, 80, 88 2003-05-20
Med tvång och god vilja - vad gör Statens institutionsstyrelse? snabbprotokoll 98, 94, 96 2003-05-14
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. Föredrogs snabbprotokoll 40 2003-05-07
Överenskommelse mellan staten och Lands- tingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- snabbprotokoll 64 2003-05-07
Svar på interpellation 2002/03:307 om atti- tyder och fördomar inom skolan snabbprotokoll 39, 37, 35 2003-05-06
Mål för folkhälsan och vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 46, 48, 44, 42, 40 2003-04-11
Vissa narkotikafrågor snabbprotokoll 85, 80, 83 2003-04-11
(forts. från 6 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU8) snabbprotokoll 108 2003-04-10
Familjehemsvård snabbprotokoll 190 2003-03-19
Svar på interpellation 2002/03:150 om klassning av Dalsland som skogslän snabbprotokoll 22, 18 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:115 om vuxenutbildning snabbprotokoll 46, 43 2003-01-28
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 133, 115, 124, 117, 119, 131, 122 2002-12-17
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 162, 164, 166 2002-11-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Annika Qarlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.