Annika Strandhäll

Bio

Annika Viktoria Strandhäll, född 30 april 1975 i Bergsjöns församling i Göteborg, är en svensk politiker (socialdemokrat) och fackföreningsledare.
Strandhäll var ordförande för fackförbundet Vision 2011–2014. Hon var därefter statsråd i Socialdepartementet 2014–2019 (socialförsäkringsminister 2014–2017 och återigen under 2019 samt socialminister med ansvar för sjukvårds- socialförsäkrings- och idrottsfrågor 2017–2019). Hon återkom i regeringen som Sveriges miljö- och klimatminister 2021–2022. Strandhäll är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Stockholms kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Annika Strandhäll, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
379 (24.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
33 (2.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1119 (73%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Annika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Annika röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEuroparådets svenska delegation2022-11-022026-10-31
LedamotJustitieutskottet2022-10-192026-09-21
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-10-182022-10-182026-09-21
Klimat- och miljöministerMiljödepartementet2022-10-072022-10-18
RiksdagsledamotAndrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26, Sultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-10-18 Statsråd2022-09-262022-10-18
RiksdagsledamotAndrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26, Sultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-12-31 Statsråd2022-09-262026-09-21
Klimat- och miljöministerMiljödepartementet2021-11-302022-10-06
RiksdagsledamotElsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-09-26 Statsråd2021-11-302022-09-26
RiksdagsledamotElsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-01-31, Alexander Ojanne 2022-02-01 - 2022-09-26 Statsråd2021-11-302022-09-26
RiksdagsledamotElsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-01-31, Alexander Ojanne 2022-02-01 - 2022-06-08, Andrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26 Statsråd2021-11-302022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-11-30
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-11-30
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantKulturutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-11-30
LedamotUtrikesutskottet2019-12-162021-11-30
RiksdagsledamotElsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2019-10-012019-10-012021-11-30
StatsrådSocialdepartementet2019-09-102019-10-01
StatsrådSocialdepartementet2019-01-212019-09-10
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2018-09-24 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2019-10-01 Statsråd2018-09-242019-10-01
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2020-01-13, Mattias Vepsä 2020-01-14 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
SocialministerSocialdepartementet2017-07-272019-01-21
SocialförsäkringsministerSocialdepartementet2016-05-252017-07-27
SocialförsäkringsministerSocialdepartementet2014-10-032016-05-25

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner 2022/23:127 69 2023-06-19
Svar på interpellation 2022/23:323 om ökade medel till välfärden 2022/23:112 31, 35 2023-05-25
Rättsväsendet 2022/23:41 2, 4, 6, 18, 20, 2, 4, 6, 18, 20 2022-12-17
Svar på interpellation 2021/22:460 om återvinning av kompositmaterial 2021/22:137 48, 51, 53, 55 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:484 om ekocid och Stockholm+50 2021/22:137 56, 58, 60, 62 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:497 om Arica 2021/22:137 63, 65, 67, 69 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:527 om det bohuslänska miljövärdet 2021/22:137 70, 72, 74, 76 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:439 om hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län 2021/22:113 1, 3, 5, 7 2022-05-13
Svar på interpellation 2021/22:432 om Klimatpolitiska rådets granskningsrapport 2021/22:105 54, 56, 58, 60 2022-04-29
Svar på interpellationerna 2021/22:429, 430 och 461 om vargstammen i Sverige 2021/22:105 49, 53, 39, 44 2022-04-29
Svar på interpellation 2021/22:356 om en artskyddsproposition för stärkt artskydd 2021/22:98 108, 110, 112, 114 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:359 om miljöbalken och långa handläggningstider 2021/22:98 115, 117, 119, 121 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:406 om fiberbankar 2021/22:98 122, 124, 126, 128 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:407 om moderna regelverk för ny kärnkraft 2021/22:98 131, 133, 135, 129 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:410 om miljötillstånd och Försvarsmaktens övningsmöjligheter 2021/22:98 136, 138, 140, 142 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:413 om risken för brist på Adblue 2021/22:98 143, 145, 147, 149 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:345 om äganderätten för skogsägare 2021/22:84 51, 53, 55, 57 2022-03-18
Svar på interpellation 2021/22:367 om den danska dumpningen utanför Falsterbonäset 2021/22:84 58, 60, 62, 64 2022-03-18
Svar på interpellation 2021/22:266 om vargpopulationen 2021/22:62 29, 31, 33, 35 2022-02-01
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:229 om dumpade gifttunnor 2021/22:50 54, 56 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:203 om konsekvenserna av ett utökat blyförbud 2021/22:50 36, 38, 40, 42 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:210 om va-nätens renoveringsbehov 2021/22:50 43, 45, 47, 49 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:229 om dumpade gifttunnor 2021/22:50 50, 52 2022-01-11
Svar på interpellationerna 2021/22:197 och 239 om kommuners vetorätt gällande vindkraftverk 2021/22:50 25, 29, 32, 35 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:167 om höjda klimatmål efter COP 26 2021/22:48 116, 118, 120, 122 2021-12-17
Svar på interpellation 2021/22:190 om beslut om slutförvaret 2021/22:48 123, 125, 127, 129 2021-12-17
Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet 2020/21:124 123, 125, 127, 129, 131, 123, 125, 127, 129, 131 2021-05-20
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2020/21:107 78, 80, 82, 78, 80, 82 2021-04-14
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2020/21:53 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 2020-12-14
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2020/21:50 3, 3 2020-12-09
Internationellt utvecklingssamarbete 2020/21:50 110, 112, 143, 145, 147, 149, 151, 110, 112, 143, 145, 147, 149, 151 2020-12-09
Kommissionens arbetsprogram 2021 2020/21:46 4, 6, 8, 4, 6, 8 2020-12-03
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 2020/21:17 8, 10, 12, 8, 10, 12 2020-09-30
Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer 2019/20:126 40, 40 2020-05-27
Mänskliga rättigheter 2019/20:109 32, 34, 36, 32, 34, 36 2020-04-22
Utrikespolitisk debatt 2019/20:73 171, 149, 151, 149, 151, 169, 171, 173, 169, 171, 173, 171 2020-02-12
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 62, 62 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 45, 52, 58, 45, 52, 58 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:244, 246, 247, 248, 249 och 251 om påtryckningar mot Försäkringskassan 2018/19:102 63, 70, 76, 80, 63, 70, 76, 80 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:194 om utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning 2018/19:90 94, 96, 98, 100 2019-05-10
(forts. från § 3) Ekonomisk familjepolitik (forts. SfU21) 2018/19:87 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72 2019-05-07
Socialförsäkringsfrågor 2018/19:87 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 2019-05-07
Svar på interpellation 2017/18:555 om Systembolaget och småskaliga producenter 2017/18:139 8, 10, 12, 14 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:557 om akutsjukvård i landsorten 2017/18:139 15, 17, 19, 21 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:562 om unga vuxna med psykisk ohälsa 2017/18:139 22, 25, 28, 30 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:563 om oförsäkrade läkemedel 2017/18:139 31, 33, 35, 37 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:566 om vaccination mot HPV 2017/18:139 38, 40, 42, 44 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:575 om studier på nya läkemedel 2017/18:139 1, 3, 5, 7 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:519 om omhändertagande av berusade personer 2017/18:119 43, 45, 47, 49 2018-05-25
Svar på interpellation 2017/18:545 om möjligheterna att få utlandsvård 2017/18:119 56, 50, 52, 54 2018-05-25
Svar på interpellation 2017/18:432 om vårdköerna i Sverige 2017/18:114 1, 3, 5, 7 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:516 om invandringens konsekvenser för den svenska sjukvården 2017/18:114 8, 10, 12, 14 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:433 om icke-medicinsk omskärelse 2017/18:109 32, 34, 36, 38 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:455 om vårdköerna 2017/18:109 39, 41, 43, 45 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:470 om ungas psykiska hälsa 2017/18:109 46, 48, 50, 52 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:477 om Ersättningsnämnden 2017/18:106 29, 31, 33, 35 2018-04-27
Svar på interpellation 2017/18:394 om vårdköer för prostatacancerpatienter 2017/18:94 17, 20, 23, 25 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:416 om bristen på tandläkare 2017/18:94 26, 28, 30, 32 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:381 om självmord bland barn och unga i asylprocessen 2017/18:90 10, 12, 14, 16 2018-03-23
Svar på interpellation 2017/18:400 om institutionell korruption inom läkemedelsbranschen 2017/18:90 17, 19, 21, 23 2018-03-23
Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:82 2, 10, 18, 26 2018-03-09
Svar på interpellation 2017/18:335 om föräldraförsäkring för företagare 2017/18:74 1, 3, 5, 7 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:354 om Försäkringskassans bedömningar 2017/18:74 8, 10, 12, 14 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:271 om vinstförbud i vården 2017/18:63 8, 13, 20, 24 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:303 om läkemedelskostnader inom psykiatrin 2017/18:63 25, 27, 29, 31 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:304 om vanvård inom svensk psykiatri 2017/18:63 32, 34, 36, 38 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:306 om en mänsklig sjukförsäkring 2017/18:63 1, 3, 5, 7 2018-01-30
Svar på interpellationerna 2017/18:323 och 334 om en utredning om dödshjälp 2017/18:63 39, 43, 47, 50 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:169 om ensamståendes rätt till assisterad befruktning 2017/18:59 10, 12, 14, 16 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:232 om dödfödda barn 2017/18:59 17, 19, 21, 23 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:247 om psykisk ohälsa och sjukskrivningar 2017/18:59 24, 26, 28, 30 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:293 om förlossningsvården 2017/18:59 31, 34, 37, 39 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:132 om specialistsjuksköterskor 2017/18:58 80, 82, 84, 86 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:223 om patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord 2017/18:58 87, 89, 91, 93 2018-01-19
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:201 om den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna 2017/18:55 55, 57, 59 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:199 om placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet 2017/18:55 44, 47, 50, 52 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:201 om den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna 2017/18:55 53 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:268 om vårdval för alla 2017/18:55 60, 62, 64, 66 2018-01-16
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2017/18:48 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 250, 37, 252, 254, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 2017-12-12
Svar på interpellation 2017/18:124 om konsekvenser av slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård 2017/18:43 42, 44, 46, 48 2017-12-05
Svar på interpellationerna 2017/18:137 och 160 om tidsgränserna i rehabiliteringskedjan 2017/18:43 49, 52, 55, 58 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:101 om planerna på en nationell antidopningsorganisation 2017/18:38 15, 17, 19, 21 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:102 om utvärderingen av statens idrottspolitiska mål 2017/18:38 22, 24, 26, 28 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:108 om långa sjukskrivningar 2017/18:38 29, 31, 33, 35 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:109 om övergrepp inom idrotten 2017/18:38 36, 38, 40, 42 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:113 om möjlighet till fler organdonationer 2017/18:38 43, 45, 47, 49 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:72 om psykisk ohälsa 2017/18:38 8, 10, 12, 14 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:42 om tillgängligheten till barn och ungdomspsykiatrin 2017/18:30 1, 3, 5, 7 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:60 om patientsäkerheten kring ECT-behandlingar 2017/18:30 8, 10, 12, 14 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:69 om växande vårdköer 2017/18:30 15, 18, 21, 23 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:70 om konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar 2017/18:30 24, 27, 30, 32 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:9 om Systembolagets lobbying i politiska sakfrågor 2017/18:17 1, 4, 7, 9 2017-10-13
Svar på interpellation 2016/17:619 om dödsfall i sjukvården 2017/18:10 1, 4, 7, 9 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:621 om brister i Försäkringskassans arbete 2017/18:10 10, 12, 14, 16 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:599 om överbeläggning inom akutsjukvården 2017/18:5 42, 44, 46, 48 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:601 om väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:5 49, 51, 53, 55 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:614 om upprätthållande av abortlagstiftningens intention 2017/18:5 56, 58, 60, 62 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:562 om hepatit C och strategin mot hiv 2016/17:132 42, 44, 46, 48 2017-06-27
Svar på interpellation 2016/17:432 om försäkringsskydd för ambulanspersonal 2016/17:124 83, 86, 89, 91 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:394 om ridning som friskvård 2016/17:116 93, 95, 97, 99 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:412 om åtgärder för minskad psykisk ohälsa 2016/17:116 100, 103, 106, 108 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:492 om distanshandel med alkohol 2016/17:116 109, 111, 113, 115 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:493 om nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor 2016/17:116 116, 118, 120, 122 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:507 om rehabilitering för strokepatienter 2016/17:116 123, 126, 129, 131 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:415 om tillkännagivanden från riksdagen 2016/17:106 8, 10, 12, 14 2017-05-05
Svar på interpellation 2016/17:418 om långa sjukskrivningar 2016/17:106 15, 17, 19, 21 2017-05-05
Svar på interpellation 2016/17:384 om sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet 2016/17:91 41, 43, 45, 47 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:298 om kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro 2016/17:71 92, 94, 96, 98 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:244 om incitament för längre arbetsliv 2016/17:67 94, 96, 98, 100 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:268 om utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning 2016/17:67 101, 103, 105, 107 2017-02-14
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2016/17:46 279, 105, 107, 109, 111, 113 2016-12-14
Svar på interpellation 2016/17:149 om skillnader i sjukfrånvaro 2016/17:43 53, 55, 57, 59 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:150 om den psykiska ohälsan 2016/17:43 60, 62, 64, 66 2016-12-09
Svar på interpellationerna 2016/17:127 och 128 om nya regler för underhållsstöd 2016/17:43 43, 46, 49, 52 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:111 om Försäkringskassans prissättning 2016/17:35 25, 27, 29, 31 2016-11-25
Svar på interpellation 2016/17:115 om sjukskrivningar 2016/17:35 32, 34, 36, 38 2016-11-25
Frågestund 2016/17:7 48, 54, 35, 37, 25, 60, 27, 62, 138, 53, 43, 33, 55, 45, 48, 35, 57, 47, 50, 37, 146, 59, 49, 39, 51, 53, 56, 152, 58, 60, 62, 49, 84, 64, 51, 86, 66, 68, 77, 70, 34, 92, 79, 33, 36, 94, 35, 76, 100, 80, 50, 41, 78, 102, 82, 52, 43, 46, 69, 48, 40, 71, 93, 42, 108, 110, 88, 77, 53, 79, 55, 58, 60, 89, 65, 91, 110, 66, 112, 43, 73, 101, 77, 103, 105, 86, 109, 88, 89, 26, 98, 91, 97, 28, 99, 95, 35, 37, 38, 40, 82, 47, 84, 46, 49, 48, 50, 52, 56, 58, 83, 66, 59, 85, 68, 61, 63, 91, 93, 74, 76, 76, 75, 78, 77, 50, 76, 52, 84, 83, 82, 86, 85, 88, 90, 92, 31, 33, 35, 99, 37, 101, 103, 105, 47, 49, 55, 57, 59, 59, 61, 61, 74, 76, 67, 69, 71, 73, 86, 88, 94, 15, 96, 17, 87, 89, 3, 102, 5, 104, 95, 97, 110, 112, 40, 42, 118, 120, 23, 25, 46, 52 2016-09-22
Svar på interpellation 2015/16:710 om säker skoldag för barn med typ 1-diabetes 2015/16:127 15, 17, 19, 21 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:730 om kritik mot förslaget om ny sjukskatt 2015/16:127 22, 24, 26, 28 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:664 om finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring 2015/16:119 76, 79, 82, 84 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:677 om tillämpning av reglerna för bostadsbidrag försvårar för kommunerna 2015/16:119 85, 87, 89, 91 2016-06-14
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:572 om karensavdrag i stället för karensdag 2015/16:102 60 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:571 om företagares försäkringsskydd 2015/16:102 50, 52, 54, 56 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:572 om karensavdrag i stället för karensdag 2015/16:102 57, 59 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:580 om en utvecklad sjukskrivningsprocess 2015/16:102 73 2016-05-10
Svar på interpellationerna 2015/16:577 och 589 om ökade sjukkostnader för arbetsgivare 2015/16:102 61, 64, 68, 72 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:478 om kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen 2015/16:86 24, 27, 30, 32 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:415 om framtidens cancervård och Försäkringskassan 2015/16:84 118, 120, 122, 124 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:474 om regionala skillnader i sjukskrivningar 2015/16:84 125, 127, 129, 131 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:360 om läkares ansvar i sjukskrivningsprocessen 2015/16:71 34, 36, 38, 40 2016-02-26
Svar på interpellation 2015/16:341 om ökade drivkrafter för ett längre arbetsliv 2015/16:64 56, 58, 60, 62 2016-02-09
Svar på interpellation 2015/16:348 om ökade kostnader för slopande av bortre parentesen 2015/16:64 63, 65, 67, 69 2016-02-09
Svar på interpellation 2015/16:265 om karensvillkor för företagare som fyllt 55 år 2015/16:50 45, 47, 49, 51 2016-01-12
Svar på interpellation 2015/16:183 om vidareutveckling av Välfärdsakademin 2015/16:48 108, 110, 112, 114 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:226 om arbetets påverkan på pensionen 2015/16:48 115, 117, 119, 121 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:229 om bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron 2015/16:48 122, 124, 126, 128 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:232 om målet om nio dagars sjukfrånvaro 2015/16:48 129, 131, 133, 135 2015-12-17
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2015/16:42 57, 62, 64, 33, 35, 37, 39, 41, 33, 35, 37, 18, 20, 45, 47, 49, 51, 53, 55 2015-12-09
Svar på interpellation 2015/16:142 om omställningsstöd 2015/16:41 48, 50, 52, 54 2015-12-08
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 2015-11-11
Svar på interpellation 2015/16:28 om döljande av arbetslösheten genom sjukskrivningar 2015/16:19 37, 39, 41, 43 2015-10-23
Svar på interpellation 2015/16:12 om minskad arbetskraft 2015/16:10 23, 25, 27 2015-10-01
Svar på interpellation 2014/15:723 om sanningen om förtidspensioneringarna 2015/16:6 68, 70, 72, 74 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:730 om minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador 2015/16:3 130, 133, 135, 137 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:731 om psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken 2015/16:3 138, 141, 144, 146 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:689 om företagens sjuklöneansvar 2014/15:121 66, 68, 70, 72 2015-08-27
Svar på interpellation 2014/15:709 om en osäker situation för de finansiella samordningsförbunden 2014/15:121 73, 75, 77, 79 2015-08-27
Svar på interpellation 2014/15:658 om inlåsningseffekter och passivitet inom aktivitetsersättningen 2014/15:112 15, 18, 21, 23 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:659 om företagens bekostande av sjukförsäkringen 2014/15:112 24, 27, 30 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:501 om hälsoeffekter av slopandet av den bortre tidsgränsen 2014/15:103 98, 100, 102, 104 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:535 om regeringens hantering av ökande sjukskrivningar 2014/15:103 105, 107, 109, 111 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:417 om rättssäkerheten hos Försäkringskassan 2014/15:89 75, 77, 79, 81 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:421 om en sjukersättning som stöder arbetslinjen 2014/15:89 82, 84, 86 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:473 om förändringar av föräldraförsäkringen 2014/15:89 88, 90, 92, 94 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:351 om konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen 2014/15:81 97, 101, 106, 109 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:355 om mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad 2014/15:81 110, 112, 114, 116 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:405 om Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken 2014/15:81 117, 120, 123, 125 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:330 om orimliga återbetalningskrav 2014/15:73 1, 4, 7 2015-03-17
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 58, 61 2015-03-10
Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 46, 52 2015-03-10
Svar på interpellationerna 2014/15:96 och 102 om syftet med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 2014/15:23 91, 97, 103, 106 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:22 om utvärdering av pensionssystemet 2014/15:15 100, 102, 104, 106 2014-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Annika Strandhäll

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.