Ardalan Shekarabi

Bio

Ardalan Shekarabi, född 28 november 1978 i Manchester i Storbritannien, är en svensk jurist och politiker (socialdemokrat). Han var mellan 2019 och 2022 Sveriges socialförsäkringsminister och 6 oktober–18 oktober 2022 social- och socialförsäkringsminister. Shekarabi har tidigare varit civilminister.
Shekarabi blev riksdagsledamot 15 april 2013. Han är också invald i Socialdemokraternas verkställande utskott.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ardalan Shekarabi, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
325 (39%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
257 (30.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
46 (5.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
205 (24.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ardalan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ardalan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Vice ordförandeJustitieutskottet2022-10-202026-09-21
LedamotJustitieutskottet2022-10-192022-10-20
RiksdagsledamotMarcus Wennerström 2022-09-26 - 2022-10-182022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
Social- och socialförsäkringsministerSocialdepartementet2022-10-072022-10-18
RiksdagsledamotGustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26, Marcus Wennerström 2022-09-26 - 2022-10-18 Statsråd2022-09-262022-10-18
RiksdagsledamotGustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26, Marcus Wennerström 2022-09-26 - 2022-12-31 Statsråd2022-09-262026-09-21
StatsrådSocialdepartementet2021-11-302022-10-06
StatsrådSocialdepartementet2021-07-092021-11-30
StatsrådSocialdepartementet2021-02-052021-07-09
StatsrådSocialdepartementet2019-10-012021-02-04
StatsrådFinansdepartementet2019-09-102019-10-01
StatsrådFinansdepartementet2019-01-212019-09-10
RiksdagsledamotSanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24, Gustaf Lantz 2018-09-24 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24, Gustaf Lantz 2018-09-24 - 2020-08-23, Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24, Gustaf Lantz 2018-09-24 - 2020-08-23, Inga-Lill Sjöblom 2020-08-24 - 2020-12-15 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24, Gustaf Lantz 2018-09-24 - 2020-08-23, Inga-Lill Sjöblom 2020-08-24 - 2020-12-15, Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
StatsrådFinansdepartementet2017-07-272019-01-21
StatsrådFinansdepartementet2016-05-252017-07-27
StatsrådFinansdepartementet2014-10-032016-05-25
RiksdagsledamotSanne Lennström 2014-10-03 - 2017-04-23, Gustaf Lantz 2017-04-24 - 2017-12-31, Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24 Statsråd2014-10-032018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292014-10-02
Riksdagsledamot2014-01-012014-09-29
RiksdagsledamotAgneta Karlsson 2013-11-04 - 2013-12-31 Föräldraledighet2013-11-042013-12-31
SuppleantFinansutskottet2013-04-152014-09-29
Riksdagsledamot2013-04-152013-11-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige 2022/23:69 36, 38, 40, 51, 53, 71, 73, 4, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 51, 53, 71, 73, 4, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34 2023-02-24
Statsministerns frågestund 2022/23:68 63, 63 2023-02-23
Svar på interpellation 2022/23:180 om medarbetarnas villkor i Kriminalvården 2022/23:65 10, 14, 10, 14 2023-02-17
Svar på interpellation 2022/23:55 om åtgärder mot Iran 2022/23:37 104, 104, 113 2022-12-13
Svar på interpellation 2021/22:370 om ISF:s granskning av omvårdnadsbidraget 2021/22:79 109, 111, 113, 115 2022-03-04
Svar på interpellation 2021/22:332 om sjukförsäkringens brister för personer med psykisk ohälsa 2021/22:69 37, 39, 41, 43 2022-02-18
Svar på interpellation 2020/21:662 om pensionsnivåer och bidragsnivåer 2020/21:125 21, 23, 25, 27 2021-05-21
Svar på interpellation 2020/21:554 om enhetliga bedömningar inom sjukförsäkringen 2020/21:105 50, 52, 54, 56 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:589 om åtgärder för att fler ska få aktivitetsersättning 2020/21:105 57, 59, 61, 63 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:515 om Försäkringskassans arbete med omvårdnadsbidraget 2020/21:101 66, 68, 70, 72 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:527 om utredningsförslag om en trygg sjukförsäkring 2020/21:101 73, 75, 77, 79 2021-03-26
(forts. från § 7) Svar på interpellation 2020/21:469 om sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI 2020/21:92 120, 122 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:410 om sjukersättning efter skönhetsoperationer 2020/21:92 10, 12, 14, 16 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:438 om analys av omvårdnadsbidraget 2020/21:92 17, 19, 21, 23 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:467 om stärkta pensionsavsättningar 2020/21:92 24, 26, 28, 30 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:469 om sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI 2020/21:92 31, 33 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:358 om åtgärder mot matchfixning 2020/21:78 39, 41, 43, 45 2021-02-09
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:340 om ersättning för personer i daglig verksamhet 2020/21:74 60, 62, 64 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:340 om ersättning för personer i daglig verksamhet 2020/21:74 58 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:229 om åtgärder mot välfärdsbrottslighet 2020/21:64 151, 154, 157, 159 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:147 om en flexibel föräldraförsäkring 2020/21:49 21, 23, 25, 27 2020-12-08
Svar på interpellation 2020/21:128 om sjukskrivna med ekonomiskt bistånd 2020/21:40 81, 83, 85, 87 2020-11-24
Svar på interpellation 2019/20:409 om åtgärder mot förlust av sjukpenning i coronatider 2019/20:134 15, 17, 19, 21 2020-06-08
Svar på interpellation 2019/20:181 om efterlevandepensioner till utrikesfödda barn 2019/20:55 52, 54, 56, 58 2019-12-19
Svar på interpellation 2019/20:151 om de ideella organisationernas lotterier 2019/20:41 104, 106, 108, 110 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:117 om arbetsgivares skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan 2019/20:37 8, 10, 12, 14 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:123 om indragen aktivitetsersättning för unga vuxna med funktionsnedsättning 2019/20:37 15, 18, 21, 23 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:101 om rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna 2019/20:33 47, 49, 51, 53 2019-11-15
Svar på interpellation 2019/20:90 om en humanare sjukförsäkring 2019/20:33 31, 34, 37, 39 2019-11-15
Svar på interpellation 2019/20:92 om stöd under graviditeten 2019/20:33 40, 42, 44, 46 2019-11-15
(forts. från § 10) Svar på interpellation 2019/20:70 om socialförsäkringssystemet för företagare 2019/20:28 120, 122 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:64 om åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan 2019/20:28 27, 29, 31, 33 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:70 om socialförsäkringssystemet för företagare 2019/20:28 34, 36 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:80 om efterlevandestöd i behov av förändring 2019/20:28 123, 125, 127, 129 2019-11-07
Svar på interpellation 2018/19:316 om Kostnadsutjämningsutredningen 2019/20:5 8, 10, 12, 14 2019-09-17
Svar på interpellation 2018/19:293 om kostnadsökning i välfärden 2018/19:111 22, 24, 26, 28 2019-08-29
Svar på interpellation 2018/19:294 om kommunernas ekonomi 2018/19:111 29, 31, 33, 35 2019-08-29
Svar på interpellation 2018/19:184 om politisk aktivism bland myndighetsanställda 2018/19:79 62, 64, 66, 68 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:84 om spel och beroende 2018/19:59 89, 91, 93, 95 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:36 om tillsatt utredning om vinstförbud i välfärden 2018/19:51 110, 112, 114, 116 2019-02-12
Frågestund 2018/19:45 29, 71, 31, 93, 33, 95, 77, 97, 79, 99, 63, 43, 83, 45, 71, 91, 84, 93, 110, 86, 112, 85, 107, 68, 109, 93, 70, 72, 106, 74, 3, 35, 40, 5, 80, 37, 42, 82, 39, 41, 88, 43, 90, 54, 45, 56, 43, 96, 57, 45, 59, 57, 49, 59, 66, 51, 68, 53, 55, 69, 69, 60, 81, 27, 65, 83, 82, 67, 38, 77, 85, 84, 43, 69, 40, 87, 45, 71, 47, 79, 83, 75, 49, 77, 77, 88, 94, 79, 54, 40, 43, 96, 56, 42, 92, 45, 95, 58, 41, 60, 58, 43, 60, 45, 47, 109, 94, 66, 96, 56, 113, 36, 68, 53, 44, 58, 115, 38, 55, 74, 46, 76, 64, 105, 61, 72, 61, 66, 74, 63, 79, 76, 49, 82, 81, 74, 78, 51, 68, 84, 76, 80, 70, 82, 57, 59, 60, 68, 62, 94, 70, 80, 96, 95, 81, 53, 65, 82, 97, 90, 83, 55, 67, 84, 92, 96, 86, 88, 104, 73, 90, 96, 75, 108, 65, 98, 105, 67, 80, 36, 97, 82, 38, 99, 112, 63, 109, 81, 114, 65, 111, 83, 60, 71, 117, 73, 119, 121, 123, 79, 81, 99, 40, 68, 21, 57, 42, 70, 23, 31, 33, 19, 52, 59, 21, 54, 61, 23, 63, 25, 37, 65, 74, 47, 39, 67, 76, 103, 49, 69, 31, 105, 33, 147, 35, 149, 37, 77, 113, 41, 43, 43, 45, 57, 59, 89, 60, 51, 41, 71, 43, 73, 73, 45, 75, 47, 77, 69, 49, 79, 71, 51, 81, 63, 83, 96, 65, 98, 100, 82, 69, 27, 102, 84, 69, 71 2019-01-31
En omreglerad spelmarknad 2017/18:127 9, 11, 13 2018-06-07
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 2018-06-04
Svar på interpellation 2017/18:480 om Unga Örnar i kommunal verksamhet 2017/18:102 38, 41, 44, 46 2018-04-20
Svar på interpellationerna 2017/18:424 och 425 om vinster i välfärden 2017/18:94 33, 36, 39, 42 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:418 om problem inom välfärden 2017/18:86 45, 47, 49, 51 2018-03-16
Svar på interpellation 2017/18:379 om Välfärdsutredningen 2017/18:82 34, 36, 38, 40 2018-03-09
Svar på interpellation 2017/18:390 om kollektivavtal vid upphandling 2017/18:82 41, 44, 47, 49 2018-03-09
(forts.) Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten 2017/18:59 55 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:270 om vinstförbud 2017/18:59 56, 59, 64, 68 2018-01-23
Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten 2017/18:59 40, 43, 49 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:170 om vinstförbud 2017/18:41 83, 85, 87, 89 2017-12-01
Svar på interpellation 2017/18:187 om it-säkerheten vid länsstyrelserna 2017/18:41 90, 92, 94, 96 2017-12-01
Svar på interpellation 2017/18:111 om riktade statsbidrag 2017/18:34 84, 86, 88, 90 2017-11-21
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:58 om överklagande vid offentlig upphandling 2017/18:26 62, 64 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:58 om överklagande vid offentlig upphandling 2017/18:26 56, 59 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:28 om öppna data i stat, landsting och kommuner 2017/18:25 36, 38, 40 2017-10-27
Svar på interpellation 2017/18:36 om förtroendeuppdrag i Norden 2017/18:25 41, 43, 45 2017-10-27
Svar på interpellation 2017/18:13 om vinsttaket och välfärdskonsekvenserna 2017/18:18 8, 11, 14, 16 2017-10-17
Svar på interpellation 2016/17:529 om öppna data 2016/17:122 15, 17, 19, 21 2017-06-09
Svar på interpellation 2016/17:531 om omlokalisering av myndigheter 2016/17:122 22, 25, 27, 29 2017-06-09
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:381 om valuta för pengarna 2016/17:91 64, 66, 68 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:380 om statlig service på landsbygden 2016/17:91 55, 57, 59, 61 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:381 om valuta för pengarna 2016/17:91 62 2017-04-04
Svar på interpellationerna 2016/17:375 och 377 om missvisande statistik 2016/17:91 48, 51, 54 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:355 om statliga jobb i nordöstra Skåne 2016/17:83 64, 66, 68, 70 2017-03-21
Svar på interpellation 2016/17:228 om digitaliseringspolitiken 2016/17:74 67, 69, 71, 73 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:290 om Välfärdsutredningen 2016/17:74 74, 76, 78, 80 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:173 om statliga servicekontor 2016/17:50 51, 53, 55 2016-12-20
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 33, 35, 37 2016-11-30
Svar på interpellation 2016/17:96 om storregionernas effekter på sjukvården 2016/17:28 68, 70, 72, 74 2016-11-15
Svar på interpellation 2016/17:69 om anslagshöjningen till kommunerna 2016/17:27 20, 22, 24, 26 2016-11-11
Svar på interpellation 2016/17:85 om påstådda övervinster i välfärden 2016/17:27 27, 29, 31, 33 2016-11-11
(forts. från § 14) Svar på interpellationerna 2015/16:638 och 764 om regionindelning 2016/17:3 124, 129, 132 2016-09-15
Svar på interpellationerna 2015/16:638 och 764 om regionindelning 2016/17:3 38 2016-09-15
Svar på interpellation 2015/16:721 om regionindelningens bevekelsegrunder 2015/16:127 29, 31, 33, 35 2016-06-28
Svar på interpellationerna 2015/16:629 och 631 om regionbildning 2015/16:114 117, 120, 123, 126 2016-06-07
Svar på interpellationerna 2015/16:650 och 651 om statliga jobb på mindre orter 2015/16:114 127, 129, 131, 133 2016-06-07
Svar på interpellation 2015/16:539 om utvärdering av Västra Götalandsregionen 2015/16:94 22, 25, 29, 32 2016-04-19
Aktuell debatt om villkor för upphandling 2015/16:90 17, 25, 1, 9 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:460 om öppna data 2015/16:86 118, 120, 122, 124 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:465 och 477 om effekter på demokratin av ny regionindelning 2015/16:86 125, 132, 139, 141 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:422 om fördelningen av tillfälligt stöd till kommuner och landsting 2015/16:75 22, 25, 28, 30 2016-03-04
Svar på interpellation 2015/16:337 om offentlig upphandling 2015/16:68 147, 149, 151, 153 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:325 om nytt regelverk om upphandling 2015/16:61 82, 85, 88, 90 2016-02-02
Svar på interpellation 2015/16:284 om regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2015/16:50 52, 55, 58, 60 2016-01-12
Svar på interpellation 2015/16:253 om riktade statsbidrags effekter på kommunerna 2015/16:48 142, 136, 138, 140 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:254 om fördomar om företag i välfärden 2015/16:48 143, 145, 147, 149 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:231 om beräkningen bakom fördelningen av kommunmiljarderna 2015/16:41 55, 57, 59, 61 2015-12-08
Svar på interpellation 2015/16:157 om kvinnligt företagande 2015/16:35 71, 74, 77, 79 2015-11-27
Svar på interpellation 2015/16:128 om nya statliga myndigheters lokalisering 2015/16:28 101, 103, 105, 107 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:82 om ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten 2015/16:22 15, 17, 19, 21 2015-11-05
Svar på interpellationerna 2014/15:632 och 667 om rimliga villkor för välfärdsföretag 2015/16:6 75, 78, 81, 84 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:715 om öppna data 2014/15:123 38, 40, 42, 36 2015-09-10
Svar på interpellation 2014/15:608 om skatteutjämningen 2014/15:112 70 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:612 om kvinnors företagande inom välfärdssektorn 2014/15:112 71, 73, 75, 77 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:549 om offentlig upphandling av livsmedel 2014/15:99 19, 22, 25, 27 2015-05-19
Svar på interpellation 2014/15:470 om statlig verksamhet på landsbygden 2014/15:95 93, 95, 97 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:478 om nya upphandlingsreglers konsekvenser för företagare 2014/15:95 98, 101, 104, 106 2015-05-05
Aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet 2014/15:85 2, 10, 18, 26 2015-04-14
Svar på interpellation 2014/15:436 om statliga jobb ute i landet 2014/15:85 42, 44, 49, 54 2015-04-14
Svar på interpellation 2014/15:348 om förutsättningarna för kvinnors företagande i välfärdssektorn 2014/15:81 126, 128, 130, 132 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:360 om skatteutjämningssystemet och bostadsmiljarden 2014/15:81 133, 136, 139, 141 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:245 om statliga jobb som försvinner från landsbygden 2014/15:72 29, 31, 33, 35 2015-03-13
Svar på interpellation 2014/15:315 om agila kontrakt i offentlig sektor 2014/15:72 36, 38, 40, 42 2015-03-13
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:167 om vårdval 2014/15:48 59 2015-01-20
Svar på interpellation 2014/15:167 om vårdval 2014/15:48 51, 54, 57 2015-01-20
Svar på interpellation 2014/15:198 om mörkande av underlagsrapporter till Ägarprövningsutredningen 2014/15:48 60, 62, 64, 66 2015-01-20
Svar på interpellation 2014/15:118 om regionalt arbete för bättre integrationsinsatser 2014/15:30 75, 77, 79, 81 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:130 om ny statlig upphandlingsmyndighet 2014/15:29 89, 92, 96, 99 2014-11-28
Svar på interpellation 2014/15:61 om villkor för valfrihet i välfärden 2014/15:17 146, 148, 150, 143 2014-11-06
Aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden 2014/15:16 2, 10, 18, 26 2014-11-05
Svar på interpellation 2013/14:398 om kollektivtrafikbolagens biljettsystem snabbprotokoll 68, 64, 66 2014-04-15
Svar på interpellation 2012/13:496 om utsättning av lax i älvarna runt Östersjön snabbprotokoll 28, 30 2013-08-22
Svar på interpellation 2012/13:450 om bristerna inom svensk ambulanssjukvård snabbprotokoll 37, 33, 35 2013-06-11
Miljöhänsyn vid offentliga upphandlingar snabbprotokoll 88, 90 2013-05-30
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010-2012 snabbprotokoll 23, 21, 25 2013-05-30

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ardalan Shekarabi

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.