Arin Karapet

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1210 (37.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
584 (18.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
250 (7.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1169 (36.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Arin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Arin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2023-04-182026-10-26
OrdförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2022-11-102023-04-18
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-10-272026-09-21
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2022-10-262022-11-10
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
SuppleantCivilutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-042022-11-10
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042022-10-27
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2021-10-122022-10-04
SuppleantEU-nämnden2021-02-182021-10-12
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-172022-09-26
SuppleantEuroparådets svenska delegation2019-06-192022-10-31
SuppleantEU-nämnden2018-11-202021-02-18
SuppleantJustitieutskottet2018-10-022019-02-13
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Interparlamentariska unionen 2022/23:103 181, 181 2023-05-04
Integration 2022/23:67 125, 127, 119, 121, 123, 125, 127, 119, 121, 123 2023-02-22
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2022/23:42 11, 13, 11, 15, 13, 15 2022-12-19
Svar på interpellation 2022/23:55 om åtgärder mot Iran 2022/23:37 105, 105, 114, 114 2022-12-13
Svar på interpellationerna 2022/23:8 och 16 om situationen i Iran 2022/23:16 87, 98, 87, 98, 87, 98 2022-11-08
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 95, 111, 113, 95, 111, 113 2022-04-27
Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017-2020 2021/22:94 42, 42 2022-04-06
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem 2021/22:86 15, 15 2022-03-23
Medborgarskap 2021/22:71 108, 29, 29, 35, 35, 108, 131, 131 2022-02-23
Svar på interpellation 2021/22:188 om förändrade betygskrav i svenska 2021/22:53 63, 65, 67, 63, 65, 67 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:222 om regelverk för arbetskraftsinvandring 2021/22:53 56, 58, 60, 56, 58, 60 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:174 om armeniska krigsfångar 2021/22:47 130, 132, 134, 130, 132, 134 2021-12-16
Svar på interpellation 2020/21:758 om språkförskola 2020/21:135 65, 67, 69, 65, 67, 69 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:610 om svensk lag och Encrochat 2020/21:110 52, 55, 52, 58, 55, 58 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:611 om handläggning och utbetalning av permitteringsersättningar 2020/21:109 51, 53, 55, 51, 53, 55 2021-04-16
Migration och asylpolitik 2020/21:107 16, 16 2021-04-14
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:95 8, 11, 13, 8, 11, 13, 8, 11, 13 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:418 om prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19 2020/21:86 9, 12, 15, 9, 12, 15 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:267 om oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach 2020/21:69 88, 91, 94, 88, 91, 94 2021-01-22
Svar på interpellation 2020/21:210 om förändrade regler vid arbetskraftsinvandring 2020/21:57 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-12-18
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2020/21:55 84, 86, 88, 90, 92, 84, 84, 86, 86, 88, 88, 90, 90, 92, 92 2020-12-16
Svar på interpellation 2020/21:37 om striderna i Nagorno-Karabach 2020/21:23 68, 71, 74, 68, 71, 74 2020-10-16
Svar på interpellation 2019/20:318 om åtgärder för ökat återvändande 2019/20:138 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-06-12
Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring 2019/20:98 39, 39 2020-04-01
Svar på interpellationerna 2019/20:269 och 274 om restriktiva åtgärder mot Iran och insyn i Irans haverikommission 2019/20:72 24, 27, 30, 24, 27, 30 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:235 om återvändande 2019/20:70 18, 20, 22, 18, 20, 22 2020-02-06
Svar på interpellation 2019/20:236 om amnesti 2019/20:70 25, 27, 29, 25, 27, 29 2020-02-06
Frågestund 2019/20:63 62, 95, 95, 72, 75, 77, 118, 71, 73, 71, 73, 62, 44, 46, 72, 118, 75, 77 2020-01-23
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) 2019/20:53 111, 202, 202, 204, 204, 109, 111, 202, 204, 109 2019-12-17
Migration 2019/20:53 62, 64, 66, 68, 71, 73, 75, 94, 96, 104, 106, 145, 147, 149, 38, 40, 42, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 75, 94, 96, 145, 145, 147, 104, 147, 149, 106, 149 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:16 om det ökande antalet sprängdåd i Sverige 2019/20:27 6, 3, 6, 3 2019-11-05
Svar på interpellationerna 2018/19:272 och 275 om skattebelastningen på privatbilismen 2019/20:9 9, 9 2019-09-24
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2018/19:75 1, 8, 10, 24, 26, 34 2019-04-09
Svar på interpellation 2018/19:102 om kompetensutvisningar 2018/19:70 16, 18, 20 2019-03-29
Svar på interpellation 2018/19:103 om en fungerande återvändandepolitik 2018/19:70 23, 25, 27 2019-03-29
Svar på interpellationerna 2018/19:61 och 63 om regelverket för förvar 2018/19:58 9, 11, 13 2019-03-01
Svar på interpellationerna 2018/19:62 och 64 om en långsiktigt hållbar och stram migrationspolitik 2018/19:58 16, 18, 20 2019-03-01
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 2018/19:22 41 2018-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 38, 40, 91, 93 2018-10-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 306, 308, 334, 336, 338 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Arin Karapet

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.