Aron Emilsson

Bio

Robert Aron Emilsson, född 20 februari 1990 i Kilanda församling i Älvsborgs län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Östergötlands läns valkrets sedan 2022 (dessförinnan invald för Skåne läns västra valkrets 2014–2018 respektive Västra Götalands läns västra valkrets 2018-2022). Emilsson är ordförande i utrikesutskottet sedan 2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Aron Emilsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
983 (30.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
601 (18.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
335 (10.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1294 (40.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Aron röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Aron röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2022-10-262026-10-26
LedamotRiksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen2022-10-262026-10-26
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
LedamotUtrikesutskottet2022-10-042022-10-04
SuppleantUtrikesnämnden2022-10-042026-09-29
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
LedamotUtrikesutskottet2021-10-202022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
LedamotRiksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen2018-10-242022-10-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotKulturutskottet2018-10-022021-10-20
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
LedamotNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
LedamotKulturutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072017-02-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan 2022/23:96 1, 1 2023-04-23
Särskild debatt om importen av rysk fossil energi 2022/23:91 4, 4, 28, 4, 28, 28 2023-04-18
Ukraina 2022/23:88 1, 1 2023-04-13
Frågestund 2022/23:84 44, 109, 101, 66, 68, 109, 101, 40, 61, 42, 63, 112, 114, 30, 32, 90, 93, 90, 93, 30, 32, 42, 44, 68, 70, 78, 112, 114, 47, 49, 78, 42 2023-03-30
Sveriges medlemskap i Nato 2022/23:79 1, 3, 5, 15, 17, 1, 3, 5, 15, 17 2023-03-22
Utrikespolitisk debatt 2022/23:63 19, 21, 87, 89, 7, 9, 35, 37, 39, 41, 43, 6, 8, 19, 21, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 35, 62, 39, 37, 64, 41, 39, 43, 41, 45, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 87, 89, 73, 75, 188, 190, 192, 194, 196, 6, 8, 7, 131, 9, 19, 21, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 35, 53, 37, 55, 39, 57, 41, 59, 43, 61, 63, 48, 50, 52, 54, 56, 73, 58, 75, 60, 62, 64 2023-02-15
Internationell samverkan 2022/23:38 57, 67, 69, 57, 67, 69 2022-12-14
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2021/22:126 140, 140 2022-06-08
Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater 2021/22:116 3, 5, 7, 3, 5, 7 2022-05-18
Vissa säkerhetspolitiska frågor 2021/22:82 42, 44, 42, 46, 44, 46, 72, 74, 72, 74 2022-03-16
(forts. från § 8) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2021/22:41 200, 202, 200, 202 2021-12-08
Internationellt bistånd 2021/22:41 142, 144, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140 2021-12-08
Barns och ungas läsning 2020/21:143 81, 86, 88, 81, 86, 88 2021-06-17
(forts. från § 15) Nordiskt samarbete (forts. UU4) 2020/21:132 117, 119, 139, 141, 117, 119, 139, 141 2021-06-02
Nordiskt samarbete 2020/21:132 104, 104 2021-06-02
Särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna 2020/21:94 35, 37, 39, 52, 54, 3, 14, 16, 35, 37, 39, 52, 54, 3, 14, 16 2021-03-16
Svar på interpellationerna 2020/21:228 och 281 om yttrandefriheten och informationsstrukturen 2020/21:65 94, 97, 100, 94, 97, 100 2021-01-15
(forts. från § 5) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2020/21:46 103, 112, 114, 101, 103, 112, 114, 101 2020-12-03
Svar på interpellation 2020/21:139 om identitetspolitik och diskriminering 2020/21:40 131, 133, 135, 131, 133, 135 2020-11-24
En moderniserad radio- och tv-lag 2020/21:25 1, 1 2020-10-21
Nordiskt och arktiskt samarbete 2019/20:139 1, 16, 18, 1, 16, 18 2020-06-15
Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer 2019/20:139 40, 46, 48, 40, 46, 48 2020-06-15
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 5, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 38, 40, 5, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 38, 40 2020-03-27
Svar på interpellation 2019/20:348 om Sveriges arkivpolitik 2019/20:84 41, 43, 45, 41, 43, 45 2020-03-10
Styrning av kulturområdets institutioner 2019/20:77 121, 121 2020-02-19
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2019/20:45 2, 4, 7, 9, 16, 18, 2, 20, 4, 22, 7, 24, 9, 16, 18, 20, 38, 22, 40, 24, 10, 12, 14, 19, 38, 21, 40, 134, 7, 9, 11, 154, 156, 162, 20, 22, 165, 18, 167, 34, 36, 180, 18, 182, 99, 101, 103, 2, 4, 194, 196, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 32 2019-12-05
Det kyrkliga kulturarvet 2019/20:35 112, 118, 112, 118 2019-11-20
Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning 2019/20:32 3, 3 2019-11-14
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 2019/20:24 70, 72, 68, 70, 72, 68 2019-10-23
Allmänna kulturfrågor 2018/19:92 19, 21, 23, 26, 28 2019-05-14
Frågor om konstarterna och film 2018/19:68 90, 93, 95, 102, 104 2019-03-27
(forts. från § 10) Folkbildningsfrågor (forts. KrU9) 2018/19:57 117, 119 2019-02-28
Folkbildningsfrågor 2018/19:57 26, 111, 113, 115, 119, 121 2019-02-28
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service 2018/19:16 31 2018-11-14
Statsministerns frågestund 2017/18:132 120 2018-06-14
Politik för gestaltad livsmiljö 2017/18:118 2, 4, 6 2018-05-24
En kommunal kulturskola för framtiden 2017/18:117 56, 76, 78 2018-05-23
Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation 2016/17:121 140, 142, 144 2017-06-08
Marknäten och public service 2016/17:92 142, 146, 148 2017-04-05
Kultur för alla 2016/17:73 138, 140, 142, 151, 159, 161, 1, 3, 3 2017-02-23
(forts. från § 6) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2016/17:38 117, 119, 134, 136 2016-12-01
Förutsättningar för svensk film 2015/16:116 173, 182, 184 2016-06-09
Svar på interpellation 2015/16:627 om situationen för svenska kulturmiljöer 2015/16:114 90, 92, 94 2016-06-07
Svar på interpellation 2015/16:628 om evenemangslista 2015/16:114 97, 99, 101 2016-06-07
Kulturarvsfrågor 2015/16:85 152, 158, 160, 155, 160, 162, 155, 160, 162, 7, 9, 11, 13, 15, 30, 32, 35, 64, 37, 66, 68, 73, 75 2016-03-23
Kultur och fritid för barn och unga 2015/16:62 84 2016-02-03
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2015/16:62 125, 133, 135, 138, 140, 90 2016-02-03
(forts. från § 5) Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund (forts. KrU11) 2014/15:114 98, 100 2015-06-11
Litteratur, läsande och språk 2014/15:114 1, 8, 10 2015-06-11
Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund 2014/15:114 27, 30, 32 2015-06-11
Norden 2014/15:113 134, 2, 122 2015-06-10
(forts. från § 12) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) 2014/15:82 125, 127 2015-04-08
Mediefrågor 2014/15:82 108 2015-04-08
Spelfrågor 2014/15:75 148, 152, 154 2015-03-19
(forts. från § 16) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2014/15:41 193, 195, 171, 173 2014-12-18
Svar på interpellation 2014/15:134 om ansvaret för friluftsfrågor 2014/15:28 34 2014-11-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Aron Emilsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.