Åsa Coenraads

Bio

Åsa Maria Devika Coenraads, född 6 april 1978 i Sri Lanka, är en svensk politiker (moderat) och var riksdagsledamot mellan 2010-2022. Hon var invald i riksdagen för Västmanlands läns valkrets. Coenraads har även varit ledamot av regionfullmäktige i Västmanland (2002–2021) för Moderaterna och ledamot av viltförvaltningsdelegationen (2010–2021).[källa behövs]Som nytillträdd riksdagsledamot blev Coenraads först suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Sedan hösten 2010 är hon ordinarie ledamot i utskottet. Våren 2018 blev Coenraads ordinarie ledamot av trafikutskottet och ansvarig för luftfartsfrågor.
Coenraads flyttade till Ronneby kommun, Blekinge våren 2021 och fortsatte sitt uppdrag därifrån. Coenraads kandiderade för ytterligare en mandatperiod för Moderaterna i Blekinge där tog första plats på listan efter en votering på moderaternas nomineringsstämma.[källa behövs] Efter valet stod det dock klart Camilla Brunsberg blir riksdagsledamot för Blekinge 2022-2026 efter hennes framgångsrika personvalskampanj.
Artikeln innehåller material från wikipedia Åsa Coenraads, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1192 (37.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
595 (18.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
233 (7.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1193 (37.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Åsa röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Åsa röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-12-162022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182020-12-16
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantSocialutskottet2019-02-132019-06-17
LedamotTrafikutskottet2019-02-132022-09-26
LedamotLedamotsrådet2018-10-102022-09-26
SuppleantOSSE-delegationen2018-10-092022-09-26
LedamotEU-nämnden2018-10-022019-02-14
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotLedamotsrådet2017-03-222018-10-10
SuppleantLedamotsrådet2015-03-252017-03-22
SuppleantOSSE-delegationen2014-10-142018-10-09
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2013-09-272014-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2011-02-022013-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122011-02-01
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Luftfartsfrågor 2021/22:91 16, 18, 4, 10, 12, 15, 17, 41, 43, 45, 47, 49, 41, 43, 45, 47, 49, 26, 4, 10, 12, 15, 17, 2, 4, 6, 16, 18, 2, 4, 6 2022-03-31
(forts. från § 16) Det nationella basutbudet av flygplatser (forts. TU4) 2021/22:38 142, 142 2021-12-01
 §10  Frågestund 2021/22:9 76, 78 2021-09-23
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 2020/21:67 153, 155, 157, 153, 155, 157 2021-01-20
Frågestund 2020/21:14 106, 76, 78, 99, 119, 100, 90, 90, 97, 97, 63, 96, 98, 90, 99, 108, 100, 86, 92, 94, 92, 94, 105, 90, 92, 72, 74, 79, 63, 79, 44, 90, 129, 131, 106, 90, 100, 90, 97, 105, 62, 64, 51, 53, 100, 44, 108, 66, 72, 68, 74, 53, 55, 86 2020-09-24
Statsministerns frågestund 2019/20:25 61, 61, 74, 70, 70, 67, 37, 55 2019-10-24
Svar på interpellationerna 2018/19:244, 246, 247, 248, 249 och 251 om påtryckningar mot Försäkringskassan 2018/19:102 66, 66 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:175 om ekonomisk kompensation till flyget 2018/19:83 9, 11, 13 2019-04-30
Svar på interpellationerna 2018/19:11 och 26 om djurrättsmotiverad terrorism 2018/19:63 45, 49 2019-03-12
Ny djurskyddslag 2017/18:132 8, 27, 29 2018-06-14
Svar på interpellationerna 2017/18:163 och 337 om hot och trakasserier mot företagare 2017/18:70 2, 5, 8 2018-02-09
Svar på interpellation 2017/18:146 om en djurskyddsproposition 2017/18:43 36, 38, 40 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:63 om avmagringssjuka hos hjortdjur 2017/18:26 49, 52 2017-11-07
Svar på interpellationerna 2016/17:396 och 399 om länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer 2016/17:91 87, 81, 84 2017-04-04
Jakt och viltvård 2016/17:76 106, 115, 117, 82, 84, 86 2017-03-01
Svar på interpellation 2016/17:237 om friskvårdsbidrag för ridning och golf 2016/17:65 20, 23 2017-02-02
Vildsvin och viltskador 2016/17:21 68, 70, 72, 74, 76 2016-10-26
Svar på interpellation 2015/16:694 om frihandelns möjligheter för minskad antibiotikaresistens 2015/16:122 70, 72, 74 2016-06-17
Landsbygdspolitik 2015/16:73 156, 176, 178, 56, 58, 60, 65, 67 2016-03-02
Svar på interpellationerna 2015/16:207 och 210 om varg 2015/16:56 2, 6, 12 2016-01-21
Svar på interpellation 2014/15:541 om framtiden för svensk handel med sälprodukter 2014/15:106 2, 4, 7 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:586 om kustnära företag 2014/15:106 22, 24, 26 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:424 om friskvårdsavdrag för ridning 2014/15:102 82, 84, 86 2015-05-22
Djurskydd 2014/15:94 41, 69, 71, 53, 52, 55, 48, 50, 44, 51, 46, 1, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24 2015-04-29
Svar på interpellationerna 2014/15:467 och 468 om varsel i Västerås och Husum 2014/15:88 26, 29, 33 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:239 om livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin 2014/15:69 76, 80 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:337 om ridsport som friskvård 2014/15:69 93, 96, 99 2015-03-10
Livsmedelspolitik 2014/15:66 37, 39, 41, 44, 46, 61, 63, 36, 51, 53 2015-03-04
Svar på interpellation 2014/15:263 om vargpolitiken 2014/15:65 18, 27 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:237 om framtidens livsmedelsförsörjning 2014/15:60 9, 11, 13 2015-02-13
Svar på interpellationerna 2014/15:225, 226 och 240 om utredningen av branden i Västmanland 2014/15:57 143, 146, 149 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:161 om insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre 2014/15:55 4, 9 2015-02-05
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 325, 327 2014-11-11
Svar på interpellation 2014/15:64 om miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser 2014/15:17 22, 25, 28 2014-11-06
(forts. från 9 §) Livsmedelspolitik (forts. MJU21) snabbprotokoll 64 2014-04-29
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring snabbprotokoll 12, 8, 10, 6, 4 2013-11-28
Djurskydd m.m. snabbprotokoll 12, 6, 4, 8, 10 2013-05-30
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. snabbprotokoll 45, 51, 53, 57, 49, 55, 47 2013-05-15
Landsbygdspolitik m.m. snabbprotokoll 53, 46, 57, 48, 52, 59, 58, 54, 56, 55, 50 2013-03-13
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål protokoll 118, 122, 120 2012-06-13
Den offentliga måltiden och Matlandet Sverige protokoll 78, 80 2012-05-03
Livsmedelskontroll protokoll 86, 88, 209, 213, 211, 92, 90, 94 2012-03-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Åsa Coenraads

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.