Åsa Westlund

Bio

Åsa Ingrid Gunilla Westlund, född 19 maj 1976 i Anderstorps församling i Jönköpings län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms läns valkrets, och var Europaparlamentariker 2004–2014. Westlund var även ordförande i finansutskottet mellan 2020 och 2022 samt var ordförande i miljö- och jordbruksutskottet 2018 och EU-nämnden 2018–2020.. Idag är hon vice ordförande i utbildningsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Åsa Westlund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1763 (54.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
226 (7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
10 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1214 (37.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Åsa röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Åsa röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2022-11-012024-10-31
LedamotRiksbanksfullmäktige2022-10-112022-10-19
LedamotUtbildningsutskottet2022-10-042022-10-04
LedamotUtrikesnämnden2022-10-042022-10-19
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-042022-10-11
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-10-162022-10-04
OrdförandeFinansutskottet2020-10-152022-09-26
LedamotFinansutskottet2020-10-142020-10-14
LedamotKrigsdelegationen2020-10-142022-10-09
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotUtrikesnämnden2018-10-092022-10-02
OrdförandeEU-nämnden2018-10-032020-10-15
LedamotEU-nämnden2018-10-022018-10-03
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
OrdförandeMiljö- och jordbruksutskottet2018-03-272018-09-24
LedamotKrigsdelegationen2018-03-232018-10-09
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-03-222018-03-27
Riksdagsledamot2016-05-012018-09-24
RiksdagsledamotAnders Lönnberg 2015-11-01 - 2016-04-30 Föräldraledighet2015-11-012016-04-30
SuppleantEU-nämnden2014-10-072014-12-17
LedamotNäringsutskottet2014-10-072018-03-22
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-03-22
Riksdagsledamot2014-09-292015-10-31
LedamotEuropaparlamentet2009-07-142014-07-01
LedamotEuropaparlamentet2004-07-202009-07-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Övergripande skolfrågor 2022/23:102 50, 52, 66, 68, 70, 72, 50, 74, 52, 81, 83, 66, 68, 70, 72, 74, 81, 83 2023-05-03
Svar på interpellation 2022/23:300 om åtgärder mot utslagningen av elever 2022/23:94 2, 4, 6, 2, 4, 6 2023-04-21
Svar på interpellation 2022/23:184 om skolinformation efter halvårsskiftet 2023 2022/23:66 49, 52, 49, 52 2023-02-21
Svar på interpellation 2022/23:158 om Skolverkets regionala kvalitetsarbete 2022/23:58 2, 6, 10, 2, 6, 10 2023-02-07
Utbildning och universitetsforskning 2022/23:42 220, 222, 220, 222, 232, 234, 232, 236, 234, 238, 236, 240, 238, 242, 240, 244, 242, 244, 264, 266, 264, 266 2022-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 192, 194, 192, 194 2022-10-20
Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter 2021/22:141 1, 3, 5, 12, 14, 1, 3, 5, 12, 14 2022-09-05
Extra ändringsbudget för 2022 - Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk 2021/22:136 57, 57 2022-06-22
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina 2021/22:136 44, 50, 52, 44, 50, 52 2022-06-22
Extra ändringsbudgetar för 2022 - Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB 2021/22:135 1, 1 2022-06-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 1, 3, 5, 8, 10, 1, 3, 5, 8, 10, 1, 3, 5, 8, 10 2022-06-15
En ny riksbankslag 2021/22:122 37, 37 2022-06-01
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 1, 4, 6, 9, 11, 1, 4, 6, 9, 11 2022-04-27
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 23, 25, 1, 9, 11, 23, 25, 1, 9, 11 2022-04-07
Ändringar i statens budget för 2022 - Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel 2021/22:87 1, 1, 1, 1 2022-03-24
Ändringar i statens budget för 2022 - Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina 2021/22:75 2, 2 2022-02-28
Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:72 1, 1 2022-02-24
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset 2021/22:63 1, 1 2022-02-02
Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning 2021/22:38 58, 60, 62, 58, 60, 62 2021-12-01
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 90, 92, 99, 101, 108, 110, 90, 92, 99, 101, 108, 110 2021-11-24
Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt 2021/22:15 3, 5, 7, 3, 5, 7 2021-10-13
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 5, 7, 9, 5, 7, 9 2021-06-16
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 1, 1 2021-05-26
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:111 2, 2 2021-04-21
Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset 2020/21:103 1, 3, 6, 10, 12, 1, 3, 6, 10, 12 2021-04-07
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset 2020/21:99 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-03-24
Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 2020/21:87 57, 59, 61, 57, 59, 61 2021-03-03
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:84 2, 2 2021-02-25
Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset och Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder ... 2020/21:75 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 2021-02-03
Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser 2020/21:71 1, 1 2021-01-27
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 6, 8, 15, 17, 46, 48, 54, 56, 58, 6, 8, 15, 17, 46, 48, 54, 56, 58 2020-11-25
Statsministerns frågestund 2020/21:34 43, 69, 77, 55, 77, 43 2020-11-12
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset 2020/21:33 8, 8 2020-11-11
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:143 57, 59, 22, 24, 22, 24, 57, 59 2020-06-23
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12-13 december 2019/20:53 26, 28 2019-12-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj 2018/19:91 26, 28 2019-05-13
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april 2018/19:77 139, 141 2019-04-11
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:10 14, 16, 26, 28, 26, 28, 10, 26, 12, 28, 26, 26, 28, 26, 28, 28, 26, 28 2018-10-23
Klimatpolitik 2017/18:136 80, 82, 84 2018-06-20
Vattenmiljö och vattenkraft m.m. 2017/18:130 17, 19, 21 2018-06-12
Svar på interpellation 2017/18:520 om fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder 2017/18:115 50, 52, 54 2018-05-21
Extra ändringsbudget för 2017 - kapitaltillskott till Postnord AB 2017/18:48 50, 52, 54 2017-12-12
Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 och Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:126 147, 149, 151 2017-06-15
Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring 2016/17:126 160, 168, 170 2017-06-15
Energipolitik 2016/17:88 68, 70, 72, 74, 76 2017-03-29
Frågestund 2016/17:73 110, 112, 33, 92, 51, 53, 98, 47, 49, 60, 92, 62, 72, 115, 79, 117, 81, 90, 98, 89, 54, 56, 54, 56, 42, 46, 90, 48, 46, 48, 47, 51, 49, 53, 89, 91, 42, 33, 72 2017-02-23
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2015/16:17 15, 17, 19 2015-10-21
Nordisk balansavräkning 2015/16:13 162 2015-10-14
(forts. från § 8) Energipolitik (forts. NU9) 2014/15:63 114, 116, 118, 120, 122 2015-02-19
Energi 2014/15:39 100, 109, 111, 135, 137, 19, 21, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55 2014-12-16
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 300, 302, 376 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Åsa Westlund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.