Axel Darvik

Bio

Carl Axel Mikael Darvik, född 26 juni 1982 i Älvsborgs församling i Göteborg, är en svensk politiker (liberal) och civilingenjör. Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2006, invald i Göteborgs kommuns valkrets. Sedan 2021 är han kommunalråd i Göteborgs kommun.
När Folkpartiet gick starkt framåt i valet 2002 blev Darvik en av de yngsta riksdagsledamöterna någonsin. I riksdagen var han suppleant i bostadsutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet. Han var även kassör i Folkpartiets riksdagsgrupp 2002–2006. Inom Folkpartiet var han också ansvarig för frågor som rör studenter och ungdomar.
I september 2006 blev Darvik kommunfullmäktigeledamot i Göteborgs kommun. 2006–2010 var han ledamot i Kulturnämnden och från 2010 var han vice ordförande i Miljö- och Klimatnämnden.
Darvik avlade civilingenjörsexamen i industriell ekonomi 2012 vid Chalmers tekniska högskola. Tillsammans med två andra teknologer startade han strategikonsultbolaget Trendie. Företaget fokuserar på omvärldsanalys och affärsutveckling inom investeringstunga branscher, så som fastigheter, infrastruktur, transporter, bygg och energi.På Landsmötet 2019 valdes Darvik in i Liberalernas partistyrelse och är även en av åtta ledamöter som ingår i partiledningen. Sedan 2021 är Darvik gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommun, och var skolkommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen från 2021 fram till 2023, då S, V och Mp återtog makten i Göteborg.
Artikeln innehåller material från wikipedia Axel Darvik, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1076 (37.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1218 (42.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
295 (10.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
252 (8.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Axel röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Axel röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantBostadsutskottet2004-09-142006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ungdomsarbetslösheten protokoll 81, 79 2006-05-11
Svar på interpellation 2005/06:344 om science centers protokoll 27, 25 2006-05-02
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23-24 mars protokoll 52 2006-03-29
Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor protokoll 90, 148, 154, 156, 99, 97 2006-03-23
Särskild debatt om ungdomsarbetslösheten protokoll 17, 10, 3 2006-03-23
(forts. från 11 §) Gymnasieskolan (forts. UbU10) protokoll 109, 122, 111, 124 2006-03-16
Svar på interpellation 2005/06:232 om byggande av studentbostäder protokoll 20, 18, 16 2006-02-17
Svar på interpellation 2005/06:225 om konkurrensutsättning av studiemedel protokoll 19, 21, 17 2006-02-10
Studiestödsfrågor protokoll 53 2006-02-08
Studiemedlen protokoll 88, 90 2006-01-19
Svar på interpellation 2005/06:112 om unga akademikers arbetslöshet protokoll 147, 149, 145 2005-12-13
(forts. från 9 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) protokoll 252, 207, 250 2005-12-08
Svar på interpellation 2005/06:105 om kvalitet i högskolan protokoll 14, 16, 12 2005-12-02
Studenternas kunskaper protokoll 74 2005-12-01
Vård i livets slutskede protokoll 151, 153, 149 2005-11-16
Svar på interpellation 2005/06:66 om programmålen för naturvetenskapsprogrammet protokoll 31, 27, 29 2005-11-08
Skola och utbildning protokoll 83, 154, 87, 152, 167, 169, 85 2005-10-14
Gäststudenter i Sverige protokoll 62, 60 2005-09-22
Förstärkning av studiestödet protokoll 110, 108, 104 2005-06-16
Svar på interpellation 2004/05:658 om europeiskt forskningsuniversitet protokoll 16, 18 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:653 om arbete åt ungdomar protokoll 122, 118, 120 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:667 om EU och kärnkraft protokoll 80, 75 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:517 om avvecklingen av kärnkraften protokoll 60, 64 2005-04-26
(forts. från 9 §) Grundskolan (forts. UbU9) protokoll 157, 155 2005-04-21
Grundskolan protokoll 138, 99, 129, 108, 85, 136, 97, 110 2005-04-21
Yrkesutbildningen inom gymnasieskolan protokoll 55, 53 2005-04-14
Svar på interpellation 2004/05:451 om ekonomiska villkor för studerande föräldrar protokoll 23, 25, 27 2005-04-11
Svar på interpellation 2004/05:472 om politiska ungdomsförbund protokoll 35, 31 2005-04-11
Svar på interpellation 2004/05:403 om arbetsro i skolan protokoll 88, 90, 92 2005-03-22
Stödet till de politiska ungdomsförbunden protokoll 62 2005-03-17
Svar på interpellation 2004/05:291 om doktoranders ekonomiska situation protokoll 19, 21, 23 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:292 om skapande av nya forskningsföretag protokoll 31, 27, 29 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:256 om betygsfrågan protokoll 129, 126 2005-01-25
Svar på interpellation 2004/05:267 om kunskaper i matematik och naturvetenskap protokoll 136, 134, 138 2005-01-25
Svar på interpellation 2004/05:270 om situationen i Stockholms ytterstadsområden protokoll 115, 119 2005-01-25
Studiestöd protokoll 77, 277, 271, 275, 75, 67, 135, 94, 92 2004-12-13
(forts. från 13 §) Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor (forts. KrU2) protokoll 137, 135 2004-12-01
Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor protokoll 108, 110, 104 2004-12-01
Kvaliteten på yrkesutbildningar protokoll 67, 65 2004-11-25
Svar på interpellation 2004/05:62 om stöd tidigt i skolan protokoll 72, 76, 74 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:99 om fler studentbostäder protokoll 30, 22, 26 2004-11-15
Jämställdhet inom utbildning och forskning protokoll 1, 12, 10 2004-10-28
Arbetsmiljön i skolan protokoll 73 2004-05-27
Svar på interpellation 2003/04:437 om ungdomars bostadssituation protokoll 20, 18, 23 2004-05-11
(forts. från 12 §) Grundskolans läroplan och ämnen samt Allmänna skolfrågor (forts. UbU11 och UbU12) protokoll 154, 132, 134, 152 2004-04-21
Grundskolans läroplan och ämnen samt Allmänna skolfrågor protokoll 125 2004-04-21
Elever med funktionshinder protokoll 74, 62, 76 2004-04-02
Kränkande behandling i skolan protokoll 39, 54, 52 2004-04-02
Svar på interpellation 2003/04:297 om svenska elevers kunskaper i matematik protokoll 30, 26, 23 2004-03-16
(forts. från 7 §) Svar på interpellation 2003/04:299 om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten protokoll 112, 116 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:299 om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten protokoll 38 2004-03-11
Kvalificerad yrkesutbildning protokoll 22, 24 2004-03-04
(forts. från 7 §) Studiestöd (forts. UbU2) protokoll 166, 139, 164, 141 2003-12-09
Svar på interpellation 2003/04:124 om Göteborgs stads förhållande till Shanghai protokoll 71, 73, 69 2003-12-05
Gäststudenter protokoll 116 2003-12-04
Svar på interpellation 2003/04:125 om förkunskapskrav för gymnasiet protokoll 9, 11, 13 2003-12-01
Komvux efter gymnasiestudier protokoll 53, 51 2003-11-27
Svar på interpellation 2003/04:33 om subventioner till studentboende protokoll 22, 31, 26 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:16 om dold diskriminering protokoll 12, 9 2003-10-14
Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder snabbprotokoll 196 2003-06-03
Gymnasieskolan snabbprotokoll 189, 167, 163, 104, 168, 191, 153, 166, 169 2003-05-28
Frågestund snabbprotokoll 79, 77, 126, 140, 124, 138 2003-05-08
Förskolan snabbprotokoll 83 2003-05-07
Mobbning i skolan snabbprotokoll 196, 193, 187, 198, 191 2003-05-07
Svar på interpellation 2002/03:293 om gymnasiets fjärde år snabbprotokoll 19, 17, 15 2003-05-06
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 95, 99, 106, 101, 104 2003-03-20
Svar på interpellation 2002/03:149 om stu- dentbostäder snabbprotokoll 4, 2, 6 2003-02-14
Svar på interpellation 2002/03:144 om vali- dering snabbprotokoll 24, 21 2003-02-11
Svar på interpellation 2002/03:114 om be- folkningsutvecklingen snabbprotokoll 12, 15, 9 2003-01-30
Svar på interpellation 2002/03:109 om lik- värdig utbildning snabbprotokoll 28, 32, 30 2003-01-28
(forts. från 4 §) Utbildning och universitets- forskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 144, 146, 167, 165 2002-12-12
Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 81 2002-12-12
Svar på interpellation 2002/03:28 om av- skaffandet av förkunskaper snabbprotokoll 17, 19, 21 2002-11-19
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 314, 312 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Axel Darvik

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.