Barbro Feltzing

Bio

Barbro Margareta Feltzing, tidigare Johansson, född 24 april 1945 i Göteborg (Örgryte), Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (miljöpartist), som var riksdagsledamot mellan 1994 och 2006 från Västra Götalands läns norra valkrets. Hon är utbildad kemiingenjör.
Artikeln innehåller material från wikipedia Barbro Feltzing, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
766 (47%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
269 (16.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
92 (5.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
503 (30.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Barbro röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Barbro röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2006-05-222006-10-02
RiksdagsledamotPeter Rådberg 2005-11-07 - 2006-05-212005-11-072006-05-21
Riksdagsledamot2005-06-272005-11-06
RiksdagsledamotPeter Rådberg 2005-04-25 - 2005-06-262005-04-252005-06-26
Riksdagsledamot2003-06-302005-04-24
RiksdagsledamotMarianne Samuelsson 2003-03-28 - 2003-06-292003-03-282003-06-29
SuppleantNäringsutskottet2002-10-152006-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation2002-10-152006-10-02
LedamotSkatteutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotValberedningen2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302003-03-27
SuppleantJustitieutskottet1998-10-202002-09-30
SuppleantNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1995-06-191998-10-05
RiksdagsledamotBertil Borglund 1995-05-15 - 1995-06-181995-05-151995-06-18
SuppleantKulturutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1994-10-181998-10-05
SuppleantBostadsutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantValberedningen1994-10-032002-09-30
Riksdagsledamot1994-10-031995-05-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. protokoll 42 2006-06-02
Effektivare skattekontroll m.m. protokoll 8 2006-06-02
Skatt på flygresor protokoll 66 2006-06-02
Anslagen till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. protokoll 6, 8, 10 2004-11-30
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus protokoll 103 2004-10-20
(forts. från 11 §) Allmänna motioner om punktskatter (forts. SkU24) protokoll 102 2004-04-22
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 6, 104 2004-04-22
(forts. från 14 §) Allmänna motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning (forts. SkU22) protokoll 156, 140, 154 2004-03-24
Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 118, 116, 114 2004-03-24
Åtgärder mot så kallat fakturaskojeri och modemkapning protokoll 95 2004-03-18
En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. protokoll 38, 46, 44, 42, 40, 36 2004-03-17
Svar på interpellation 2003/04:319 om moms för allmännyttiga föreningar protokoll 14, 23 2004-03-11
Obeställd e-postreklam protokoll 72 2004-03-03
Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. protokoll 135 2003-12-17
Slopad beskattning av arv till make och sambo protokoll 38 2003-12-17
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter protokoll 114, 109, 107, 111, 116 2003-12-17
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. protokoll 70, 66, 74, 68, 72 2003-11-19
(forts. från 15 §) Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (forts. snabbprotokoll 137 2003-03-19
Allmänna motioner om företags- och kapi- talbeskattning snabbprotokoll 85 2003-03-19
Allmänna motioner om inkomstbeskatt- ning snabbprotokoll 52, 54, 38 2003-03-19
Planfrågor m.m. snabbprotokoll 182 2003-03-12
Icke-joniserande strålning m.m. snabbprotokoll 108, 114, 112, 116 2003-02-19
Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten m.m. snabbprotokoll 44 2002-12-19
Ett system för individuell kompetensut- veckling snabbprotokoll 177, 175 2002-06-11
Svar på interpellation 2001/02:477 om sänkt veckoarbetstid snabbprotokoll 20, 18, 16 2002-05-28
Arbetsliv snabbprotokoll 18 2002-04-05
Frågestund snabbprotokoll 107, 95, 105, 133, 73, 55, 131, 68, 71, 82, 127, 70, 148, 129, 54, 86, 77, 80, 53, 75, 150, 68, 88, 52 2002-03-21
Sveriges tillträde till Stockholmskonventio- nen om långlivade organiska föroreningar snabbprotokoll 46 2002-03-21
Icke joniserande strålning, m.m. snabbprotokoll 189, 182, 184, 187, 180 2002-03-06
Valfrågor snabbprotokoll 45, 177, 43 2002-02-06
Svar på interpellation 2001/02:191 om samordnad utbyggnad av mobilmaster snabbprotokoll 109, 112 2002-02-05
Aktuell debatt: Sysselsättningen och före- tagsflytten snabbprotokoll 9, 16 2002-01-24
(forts. från 12 §) Arbetsmarknad och ar- betsliv (forts. AU1) snabbprotokoll 158, 160, 162, 166, 164 2001-12-11
Offentliganställdas bisysslor snabbprotokoll 182 2001-11-22
Svar på interpellation 2000/01:348 om ett friår mitt i livet snabbprotokoll 49, 47 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:349 om sociala arbetskooperativ snabbprotokoll 53, 51 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:350 om na- tionellt forskningsprogram för biologiska effekter snabbprotokoll 41, 39 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:351 om meddelande- och yttrandefriheten snabbprotokoll 45, 43 2001-04-18
Icke joniserande strålning m.m. snabbprotokoll 175, 177, 173 2001-04-05
(forts. från prot. 87) Arbetstid och ledighet från anställning m.m. (forts. AU9) snabbprotokoll 247, 231, 249, 239, 235, 233, 237 2001-04-04
Vissa arbetsrättsliga frågor m.m. snabbprotokoll 141 2001-02-21
(forts. från 9 §) Ändringar i arbetslöshets- försäkringen m.m. (forts. AU5) snabbprotokoll 160, 164, 162 2000-12-13
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 224 2000-12-13
Vissa miljöfrågor snabbprotokoll 241 2000-11-23
Ändringar i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 48, 58, 89, 91, 60, 50, 62, 54, 52, 56 2000-10-18
Undantag från turordningen m.m. snabbprotokoll 123, 127, 129, 125, 131 2000-10-11
(forts. från 9 §) Förnyad arbetsmarknads- politik för delaktighet och tillväxt (forts. AU7) snabbprotokoll 150 2000-05-25
Lönebildning och arbetsrätt snabbprotokoll 59, 57, 18, 22, 40, 42, 20 2000-03-15
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 64, 17, 21, 23, 46, 62, 44, 43, 15, 41, 5, 19, 29, 27 2000-03-08
Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och ar- snabbprotokoll 9, 7, 13, 5, 11 1999-12-07
Information från regeringen om regering- ens skrivelse om jämställdhetspolitiken inför 2000- snabbprotokoll 95, 97 1999-10-28
Miljöpolitiken snabbprotokoll 63, 76 1999-04-28
Vissa arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 196, 161, 149, 151, 153, 159 1999-04-21
Svar på interpellation 1998/99:226 om spårbunden kollektivtrafik snabbprotokoll 120, 118, 116 1999-04-13
Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, m.m. snabbprotokoll 36 1999-03-26
Informationssamhället inför 2000-talet snabbprotokoll 91 1999-03-17
Vissa frågor rörande arbetslöshetsförsäk- ringen snabbprotokoll 189, 185, 155, 187 1999-03-17
Vissa frågor om jämställdhet snabbprotokoll 18, 26, 24 1999-03-10
Svar på interpellation 1998/99:128 om kli- matet på arbetsplatserna snabbprotokoll 2, 4, 6 1999-03-04
Ny lagstiftning mot diskriminering i ar- betslivet snabbprotokoll 9 1999-03-03
(forts. från 4 §) Vissa frågor om arbetstid (forts. AU5) snabbprotokoll 128, 130, 132 1999-02-18
Vallagsfrågor snabbprotokoll 106 1999-02-10
Svar på interpellation 1998/99:72 om mas- ter för mobiltelefoni snabbprotokoll 94, 97 1999-01-19
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet samt arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 28, 38, 26, 32, 34, 56, 36, 24, 30, 22 1998-12-17
Kommunikationer snabbprotokoll 101 1998-12-11
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 166, 160, 187, 189, 168 1998-06-09
Regional tillväxt - för arbete och välfärd snabbprotokoll 32, 13, 34 1998-05-06
Vissa frågor om arbetstid snabbprotokoll 208 1998-04-22
Ändring i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 71 1998-04-22
Svar på interpellation 1997/98:200 om bromerade flamskyddsmedel snabbprotokoll 11, 9, 13 1998-03-17
Vissa forskningsfrågor snabbprotokoll 206 1998-03-11
Statliga arbetsgivarfrågor snabbprotokoll 190, 197 1998-02-18
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet snabbprotokoll 25, 67, 65, 54, 52, 23, 21 1997-12-17
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet snabbprotokoll 199, 184 1997-12-17
Regional utjämning och utveckling snabbprotokoll 174, 176, 147 1997-12-17
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 90 1997-12-12
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 180, 157, 182, 145, 143, 159, 147 1997-06-11
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 152 1997-06-10
Nordiskt samarbete snabbprotokoll 37, 48, 43, 50, 169, 171, 167, 45 1997-06-05
Svar på interpellation 1996/97:366 om av- stängning från a-kassa vid egen uppsägning snabbprotokoll 42, 38, 40 1997-05-30
En allmän och sammanhållen arbetslöshets- försäkring snabbprotokoll 111, 151, 149, 104, 113 1997-05-21
Omstrukturering av AmuGruppen AB snabbprotokoll 123 1997-04-16
Egenskapskrav på byggnader m.m. snabbprotokoll 167 1997-03-20
Kommunala kompetensfrågor snabbprotokoll 150, 154, 148, 142, 144, 146 1997-03-19
Statlig personalpolitik snabbprotokoll 97 1997-03-05
(forts. från 3 §) Arbetsmarknad och arbets- liv samt ekonomisk trygghet vid arbetslöshet (forts. snabbprotokoll 183, 185 1996-12-12
Arbetsmarknad och arbetsliv samt ekono- misk trygghet vid arbetslöshet snabbprotokoll 12, 37, 35, 67, 8, 10, 65 1996-12-12
En arbetsrätt för ökad tillväxt snabbprotokoll 282, 237, 284 1996-12-12
Kapitaltillskott till Amu-gruppen AB snabbprotokoll 306 1996-12-12
Regional utjämning och utveckling (utgiftsområde 19) snabbprotokoll 209 1996-12-12
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 25, 11, 18 1996-11-22
Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96, Offentliga tillfälliga arbe- snabbprotokoll 22, 24, 8 1996-10-23
ILO:s konvention och rekommendation om deltidsarbete snabbprotokoll 27 1996-10-23
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 126, 159, 144, 161, 115, 128 1996-07-12
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 222 1996-06-11
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 31, 29 1996-06-11
(forts. från 8 §) Lönebidragsmedel inom allmännyttiga organisationer (forts. AU15) snabbprotokoll 128, 126 1996-05-30
Kärnavfall m.m. snabbprotokoll 43, 48, 46 1996-03-13
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 104 1996-03-06
Aktuell debatt: Arbetslösheten snabbprotokoll 14, 7 1996-02-01
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 155 1995-12-19
Information från regeringen om Europeiska rådets möte snabbprotokoll 20 1995-12-19
Anställning med lönebidrag snabbprotokoll 157 1995-12-06
Ändringar i arbetsmiljölagen, m.m. snabbprotokoll 199 1995-11-22
Arbetsrätt snabbprotokoll 54 1995-11-08
Jämställdhet snabbprotokoll 4, 21, 19 1995-11-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 149, 162, 160 1995-10-12
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 93, 112, 114 1995-03-29
Strålskydd snabbprotokoll 192, 196, 194 1995-03-29
Stöd för nyanställningar snabbprotokoll 147, 160, 109, 113, 111, 156, 153, 151, 149, 120, 122, 158 1995-02-22
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 49, 95, 71, 97, 73, 47 1995-02-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 31, 29, 33 1995-02-10
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 117, 119, 94 1994-12-20
Förändringar i arbetslöshetsersättningen snabbprotokoll 86, 64 1994-12-16
Arbetstid m.m. Föredrogs snabbprotokoll 95, 88, 93, 90, 86 1994-11-30
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 143 1994-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Barbro Feltzing

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.