Barbro Westerholm

Bio

Barbro Westerholm, ogift Lagergren, född 16 juni 1933 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, död 13 mars 2023 i Engelbrekts distrikt i Stockholm, var en svensk läkare, forskare och ämbetsman som var riksdagsledamot för Folkpartiet/Liberalerna 1988–1999 samt 2006–2022. Hon var ledamot i RFSU:s förbundsstyrelse.
Artikeln innehåller material från wikipedia Barbro Westerholm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1129 (35.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
231 (7.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
196 (6.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1657 (51.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Barbro röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Barbro röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2019-11-152021-09-08
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-11-072022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2019-04-022019-10-25
SuppleantEU-nämnden2018-11-152022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-092019-04-02
SuppleantSocialutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantEU-nämnden2014-11-052018-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2014-11-052016-09-28
LedamotSocialutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSocialutskottet2012-10-012014-09-29
LedamotSocialutskottet2010-10-122012-09-30
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotSocialutskottet2009-09-032010-10-04
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantSocialutskottet2006-10-102009-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-131999-10-01
SuppleantKonstitutionsutskottet1998-10-131999-10-01
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-10-131999-10-01
Riksdagsledamot1998-10-051999-10-01
SuppleantUtbildningsutskottet1998-01-011998-10-04
LedamotSocialutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1994-10-111995-01-15
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantSocialutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantSocialutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Hårdare regler för nya nikotinprodukter 2021/22:135 42, 44, 46 2022-06-21
En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 2021/22:133 44, 46, 50 2022-06-17
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 2021/22:129 14, 16 2022-06-13
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten 2021/22:107 54, 54 2022-05-04
Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete 2021/22:100 108, 108, 108 2022-04-21
Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel 2021/22:86 87, 87 2022-03-23
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 2020/21:140 65, 65 2021-06-14
Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket 2020/21:140 89, 89 2021-06-14
Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:136 11, 11 2021-06-08
Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden 2020/21:124 165, 165 2021-05-20
(forts. från § 11) Grönbok om åldrande - Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna (forts. SoU35) 2020/21:103 109, 109 2021-04-07
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor 2020/21:103 76, 90, 92, 76, 90, 92 2021-04-07
Livmoderhalscancer 2020/21:103 117, 117 2021-04-07
(forts. från § 15) Äldrefrågor (forts. SoU9) 2020/21:87 140, 140 2021-03-03
Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen 2020/21:87 15, 15 2021-03-03
Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor 2020/21:82 6, 6 2021-02-23
Pandemilag 2020/21:56 7, 7 2020-12-17
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:48 43, 43 2020-12-07
Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 2020/21:48 36, 36 2020-12-07
(forts. från § 5) Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper (forts. SoU11) 2020/21:42 112, 112 2020-11-26
(forts. från § 14) Folkhälsofrågor (forts. SoU5) 2019/20:77 105, 105 2020-02-19
Alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor 2019/20:77 112, 112 2020-02-19
(forts. från § 8) Äldrefrågor (forts. SoU4) 2019/20:74 105, 105 2020-02-13
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv 2019/20:20 168, 168 2019-10-16
Ett starkare skydd för välfärdssystemen 2019/20:20 191, 191 2019-10-16
Förbättrat grundskydd för pensionärer 2019/20:20 179, 179 2019-10-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:110 151, 153, 57, 59, 151, 153, 22, 24 2019-06-25
Reglering av alkoglass m.fl. produkter 2018/19:96 23 2019-05-28
(forts. från § 3) Ekonomisk familjepolitik (forts. SfU21) 2018/19:87 47, 69, 71 2019-05-07
Pensioner 2018/19:87 87 2019-05-07
Socialförsäkringsfrågor 2018/19:87 15, 38, 40 2019-05-07
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor 2018/19:84 175, 62, 64 2019-05-02
Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre 2018/19:69 19 2019-03-28
Äldrefrågor 2018/19:69 5, 111, 202, 55, 59, 111, 160, 60, 34, 64, 58, 62, 56, 57, 200 2019-03-28
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 159 2018-12-19
Bastjänstgöring för läkare 2018/19:20 6 2018-11-22
Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan 2018/19:20 12 2018-11-22
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 2018/19:13 29 2018-11-07
God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik 2017/18:132 79 2018-06-14
Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap 2017/18:129 14, 16, 18, 28, 30, 37, 39 2018-06-11
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden 2017/18:125 11 2018-06-04
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 2017/18:125 15 2018-06-04
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem 2017/18:123 10 2018-05-31
Frågestund 2017/18:123 44, 43, 45, 130, 91, 43, 25, 93, 45, 52, 122, 54, 124, 44, 46, 81, 65, 70, 67, 72, 97, 40, 53, 2, 97, 55, 63, 65, 44, 46, 86, 29, 29, 31, 31, 88, 128, 58, 60, 103, 27, 55, 60, 57, 62, 28, 95, 47, 65, 67, 43, 38, 30, 4, 83, 95, 77, 86, 45, 88, 68, 54, 56, 68, 63, 65, 117, 98, 119, 22, 100, 24, 42 2018-05-31
Vissa förslag på assistansområdet 2017/18:111 16 2018-05-15
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2017/18:108 3, 135 2018-05-03
Svar på interpellationerna 2017/18:323 och 334 om en utredning om dödshjälp 2017/18:63 42, 46 2018-01-30
(forts. från § 12) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2017/18:49 124, 126, 128 2017-12-13
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2017/18:48 17, 22, 24, 246, 251, 253, 62, 64, 124, 9, 66, 126, 128, 130, 132, 145, 147, 61, 72, 74, 62, 56, 64, 66, 56, 62, 64, 66 2017-12-12
Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet 2017/18:19 16 2017-10-18
Vissa frågor om läkemedelsregistret 2017/18:11 25 2017-09-27
Svar på interpellation 2016/17:597 om trygghet i vården 2017/18:5 29, 31, 33 2017-09-15
Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården 2016/17:129 122 2017-06-20
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk 2016/17:129 85, 94, 96 2017-06-20
Driftsformer för universitetssjukhus 2016/17:125 255 2017-06-14
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso och sjukvård 2016/17:117 49, 51, 53 2017-05-31
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 2016/17:109 6 2017-05-11
(forts. från § 4) Apoteks- och läkemedelsfrågor (forts. SoU6) 2016/17:77 137 2017-03-02
Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel 2016/17:77 142 2017-03-02
En ny hälso- och sjukvårdslag 2016/17:64 34 2017-02-01
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige 2016/17:52 151 2017-01-11
(forts. från § 8) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2016/17:47 196, 198 2016-12-15
Ett reformerat bilstöd 2016/17:29 26, 33, 35 2016-11-16
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården 2015/16:111 123 2016-05-25
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2015/16:99 63, 52, 45, 17, 43, 41, 76, 78, 80, 82, 84 2016-04-27
Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv 2015/16:87 59 2016-04-06
(forts. från § 11) Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet (forts. SoU9) 2015/16:74 146 2016-03-03
Svar på interpellation 2015/16:307 om åtgärder beträffande cannabisbruk 2015/16:58 109, 111, 113 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:309 om behandling med särläkemedel för människor med sällsynta sjukdomar 2015/16:58 116, 118, 120 2016-01-26
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 2015/16:51 151, 153, 155 2016-01-13
Allmänna bidrag till kommuner 2015/16:46 38 2015-12-15
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2015/16:45 131, 133, 40, 150, 152, 77, 25, 23, 38, 31, 199, 79, 234, 208, 27, 201, 197, 31, 69, 71, 73, 36, 38, 87, 40, 89, 42, 44, 117, 119, 121, 58, 60 2015-12-14
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning 2014/15:118 29 2015-06-17
(forts. från § 6) Äldrefrågor (forts. SoU11) 2014/15:91 92, 94, 96, 106, 108 2015-04-23
Svar på interpellation 2014/15:202 om akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi 2014/15:88 117, 121 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:350 om genusperspektiv på hälsa 2014/15:88 135, 138, 140 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:423 om fortbildning av läkare 2014/15:88 127, 130 2015-04-17
(forts. från § 9) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU7) 2014/15:83 94, 101, 103, 111, 113 2015-04-09
Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare 2014/15:67 85 2015-03-05
Vårdvalssystem i primärvården 2014/15:67 32 2015-03-05
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 137, 139, 141, 54, 52 2014-11-11
Patientlag snabbprotokoll 28 2014-06-12
Kvinnor med låga pensioner snabbprotokoll 50, 52 2014-06-05
Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel snabbprotokoll 48 2014-05-27
Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 snabbprotokoll 68, 64, 56, 84, 66, 86, 58, 62, 60 2014-05-05
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 21, 150, 23, 101, 151, 148, 49, 160, 17, 99, 162, 198, 184, 158, 19, 25, 109, 156, 15, 152, 200, 96, 202, 164, 27, 160, 154, 49, 157, 151 2014-04-03
Tobaksfrågor, alkoholfrågor och narkotika- och dopningsfrågor snabbprotokoll 28, 26, 30 2014-04-02
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten snabbprotokoll 195 2013-12-16
Lagstiftningen om surrogatmoderskap snabbprotokoll 44, 46 2013-05-30
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet snabbprotokoll 88 2013-05-22
Alkoholfrågor snabbprotokoll 78, 80, 154, 76, 152, 166, 82, 112, 104, 148, 18, 74 2013-04-10
En folkhälsopolitik med människan i centrum snabbprotokoll 18, 22, 26, 24, 20 2013-02-21
Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet snabbprotokoll 95 2013-02-21
Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek snabbprotokoll 84 2013-02-21
Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst snabbprotokoll 216 2012-12-12
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering snabbprotokoll 98 2012-11-07
Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen protokoll 4 2012-09-19
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram protokoll 45 2012-06-11
Ändrad könstillhörighet protokoll 19, 17, 38, 15, 13, 40, 21 2012-06-11
Myndigheters kommunikation med äldre utan dator protokoll 47, 49 2012-05-31
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor (forts. SoU14) protokoll 126, 122, 124, 118, 120 2012-04-18
Alkoholservering på särskilda boenden protokoll 60 2012-04-18
Assisterad befruktning protokoll 26 2012-03-29
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen protokoll 139 2012-03-01
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg protokoll 59 2012-02-01
Organdonationsfrågor protokoll 65 2012-01-25
Aktuell debatt: Äldrevården protokoll 14, 22, 6 2011-12-16
Det ekonomiska samarbetet i EU protokoll 46, 48 2011-12-08
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar protokoll 181 2011-11-24
Aktuell debatt: Ojämlik sjukvård snabbprotokoll 126, 118, 134 2011-06-09
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (forts. SoU9) snabbprotokoll 108, 106, 114, 110, 112 2011-04-06
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. snabbprotokoll 14, 16, 20, 67, 249, 22, 56, 215, 58, 22, 65, 18 2010-12-17
En ny alkohollag snabbprotokoll 60, 58, 56 2010-12-01
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige snabbprotokoll 22, 20, 24, 26, 18 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:34 om bemanning i demensvården protokoll 7, 3 2010-11-18
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 51, 34, 8, 6, 36 2010-11-04
Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar snabbprotokoll 1 2010-05-24
Värdigt liv i äldreomsorgen snabbprotokoll 51, 53, 49 2010-05-24
Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning snabbprotokoll 16 2010-05-24
Vissa apoteksfrågor protokoll 2 2010-04-07
Stärkt ställning för patienten protokoll 13 2010-03-24
Jämställd antagning till högskolan protokoll 36, 34 2010-01-21
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 88 2009-04-01
Svar på interpellation 2008/09:295 om totalöversyn av systemet med tolk till döva, hörselskadade och dövblinda protokoll 53, 48 2009-02-13
Svar på interpellation 2008/09:170 om rätt till dödshjälp protokoll 105, 100 2009-01-15
Aktuell debatt: Felaktig läkemedelsanvändning för äldre protokoll 14, 7 2008-10-24
Äldrepolitik m.m. protokoll 287, 285, 289, 226, 228 2008-10-17
En förnyad folkhälsopolitik protokoll 219, 221, 217 2008-06-04
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 129 2008-05-22
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. protokoll 71, 65, 69, 67, 73 2008-05-20
Äktenskap och partnerskap protokoll 67, 71, 69 2008-04-16
Jobbskatteavdraget och pensionärernas ekonomiska situation protokoll 49 2008-04-10
Information från regeringen om regeringens förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU år 2009 protokoll 113, 111 2008-01-24
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter protokoll 202, 198, 200 2007-11-14
Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma protokoll 211 2007-11-14
Avskaffande av åldersgräns protokoll 186, 188, 184 2007-05-23
Utlåtande om grönboken Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå protokoll 160 2007-04-12
Svar på interpellation 2006/07:314 om blodgivning och regler för att motverka överföring av smittsamma sjukdomar protokoll 88, 86 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:406 om kvinnors rätt att välja abortmetod inom en rimlig tid protokoll 98, 101 2007-03-20
Socialtjänstfrågor protokoll 166 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:132 om Europeiska året 2007 för lika möjligheter för alla protokoll 94, 96, 98 2007-01-16
Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m. protokoll 240, 238, 242 2006-12-20
Utgiftsområde 10 protokoll 258, 254, 256 2006-12-19
Utgiftsområde 11 protokoll 225, 229, 227 2006-12-19
Svar på interpellation 2006/07:79 om förebyggande av fallolyckor protokoll 36, 40 2006-11-28
Svar på interpellation 2006/07:51 om rätten till en säker och trygg abort protokoll 14, 10 2006-11-21
Svar på interpellation 2006/07:36 om nationell cancerplan protokoll 76, 78, 74 2006-11-14
Statens invandrarverk och gränskontroll snabbprotokoll 56, 60, 58 1999-06-01
Svar på interpellation 1998/99:349 om folkhälsoinstitut till Sverige snabbprotokoll 175, 178 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:357 om alkoholpolitiken snabbprotokoll 168, 165 1999-05-31
Försäkringsmedicinska utredningar snabbprotokoll 144, 135, 133, 142 1999-05-28
Kasinospel i Sverige m.m. snabbprotokoll 80, 82 1999-05-28
Svar på interpellation 1998/99:230 om hörselskadades situation snabbprotokoll 126, 123, 120 1999-05-21
Svar på interpellationerna 1998/99:232 och 240 om aborter snabbprotokoll 130, 135 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:342 om flyk- tingar och krishjälp snabbprotokoll 30, 28 1999-05-18
Förskoleverksamhet snabbprotokoll 121 1999-05-06
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 106, 104 1999-05-05
Svar på interpellation 1998/99:250 om användning av biobanker snabbprotokoll 50, 48, 52 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:259 om reformerat högkostnadsskydd snabbprotokoll 59, 61 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:265 om preimplantatorisk genetisk diagnostik snabbprotokoll 67, 64 1999-05-04
Högskolefrågor snabbprotokoll 262 1999-03-25
Svar på interpellation 1998/99:156 om kostnader för in vitro-fertilisering snabbprotokoll 4, 2, 6 1999-03-05
Svar på interpellation 1998/99:171 om åt- gärder mot nikotinbruk snabbprotokoll 12, 8, 10 1999-03-05
Svar på interpellation 1998/99:155 om me- dicinska test i arbetslivet snabbprotokoll 11, 8, 14 1999-03-04
Ny lagstiftning mot diskriminering i ar- betslivet snabbprotokoll 35 1999-03-03
Resursfrågor för högskola och forskning snabbprotokoll 218 1999-03-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 143, 141, 133, 57, 145, 55, 131 1999-01-21
Invandrare och flyktingar m.m. snabbprotokoll 115, 112 1998-12-16
Utbildning och universitetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 21, 33, 31, 57, 47, 49, 55 1998-12-15
Svar på interpellation 1998/99:41 om hiv/aids snabbprotokoll 13, 11, 9 1998-12-07
Svar på interpellation 1998/99:42 om det hivpreventiva arbetet snabbprotokoll 42, 38, 40 1998-12-01
Svar på interpellationerna 1998/99:38, 40 och 44 om alkoholpolitiken snabbprotokoll 17, 25, 33 1998-12-01
Svar på interpellation 1998/99:32 om Rikskvinnocentrum i Uppsala snabbprotokoll 41, 45, 49 1998-11-27
Medborgarskap och identitet snabbprotokoll 172 1998-11-25
Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen snabbprotokoll 198, 196, 200 1998-11-25
Hälsodata- och vårdregister snabbprotokoll 185 1998-06-04
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En samlad narkotikapolitisk strategi snabbprotokoll 160, 158 1998-06-04
Reformerat tandvårdsstöd snabbprotokoll 69, 33, 7, 54, 74, 76, 31, 71, 52 1998-06-04
Statlig förvaltningspolitik snabbprotokoll 197 1998-06-04
Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår- dens område snabbprotokoll 179, 172, 181 1998-06-04
(forts. från 4 §) Kvinnofrid (forts. JuU13) snabbprotokoll 157, 161, 159 1998-05-28
Högskole- och studiestödsfrågor snabbprotokoll 90, 85, 112, 88, 110 1998-03-18
Jämställdhetsfrågor inom utbildningsvä- sendet snabbprotokoll 121, 256 1998-03-18
Läkemedelsfrågor snabbprotokoll 129, 134, 82, 141, 86, 80, 88, 98, 84, 96 1998-03-11
Tobaksfrågor snabbprotokoll 157 1998-03-11
Svar på interpellation 1997/98:149 om åt- gärder mot våld och trakasserier mot homosexuel- snabbprotokoll 6, 9 1998-02-19
Svar på interpellation 1997/98:87 om nor- disk partnerskapskonvention snabbprotokoll 4, 2 1998-02-19
Svar på interpellation 1997/98:153 om barn och vuxna med stamningsproblem snabbprotokoll 22, 19 1998-02-17
Svar på interpellation 1997/98:82 om djur- försök för att avslöja homosexualitetens orsaker snabbprotokoll 3, 6 1998-01-27
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 123, 38, 40, 121, 187, 189, 191 1998-01-22
Läkarnas vidareutbildning snabbprotokoll 95, 98 1997-11-26
Information från regeringen om EG- domstolens utlåtande om Systembolaget snabbprotokoll 101 1997-10-23
Avveckling av specialsjukhus och vård- hem snabbprotokoll 112 1997-10-08
Ändring i socialtjänstlagen snabbprotokoll 74, 70, 76, 102, 80, 104, 78 1997-06-02
Narkotikafrågor m.m. snabbprotokoll 12 1997-04-23
Äldreomsorg snabbprotokoll 181, 170 1997-04-09
Barnfrågor snabbprotokoll 3, 8 1997-03-13
Vissa ersättningar till sjukvårdshuvud- männen m.m. för år 1997 snabbprotokoll 120, 115, 118 1997-03-13
Aktuell debatt: Bioteknik snabbprotokoll 6, 13 1997-03-12
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 151, 164 1997-01-22
Budgetpropositionen för år 1997. Hälso- vård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 94, 73, 61, 63, 59, 78, 109, 76, 71 1996-12-18
Forskning inom Socialdepartementets verksamhetsområde snabbprotokoll 60, 56, 71, 62, 58 1996-11-27
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 172, 165, 179 1996-11-21
Vissa spel- och lotterifrågor snabbprotokoll 134, 131, 141 1996-11-20
Förbud mot innehav av destillationsappara- ter m.m. snabbprotokoll 89 1996-10-09
Åldersgräns vid tobaksköp snabbprotokoll 123, 94, 98, 103, 101, 115, 113, 121, 96 1996-10-09
Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvår- den snabbprotokoll 39, 47, 43, 45, 49 1996-06-04
Svar på interpellation 1995/96:129 om re- sursbehoven inom vårdsektorn snabbprotokoll 3, 6 1996-05-24
Svar på interpellation 1995/96:193 om mark- nadsföring av bröstmjölksersättningar snabbprotokoll 10, 13 1996-05-24
Svar på interpellation 1995/96:198 om förbud mot tobaksreklam snabbprotokoll 29, 27, 24 1996-05-24
Registrering av ledamöternas ekonomiska intressen snabbprotokoll 14, 20, 12, 22 1996-05-22
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 105, 66, 101, 88, 118, 78 1996-03-06
Svar på interpellation 1995/96:81 om mammografiscreening snabbprotokoll 29, 33 1996-02-22
Spris fortsatta verksamhet snabbprotokoll 126 1995-12-18
Narkotikafrågor snabbprotokoll 127, 123, 193, 125, 137, 139 1995-11-22
Allergi och andra folkhälsofrågor snabbprotokoll 1 1995-11-15
Svar på fråga 1995/96:64 om homosexuel- las situation i Zimbabwe snabbprotokoll 127, 125 1995-11-07
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 37, 39 1995-10-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) snabbprotokoll 10, 378, 17, 3 1995-10-13
Svar på fråga 1994/95:493 om homosexuella flyktingar snabbprotokoll 62, 60 1995-05-16
Svar på frågorna 1994/95:489, 490, 491, 495, 496, 497 och 498 om sexuella övergrepp på snabbprotokoll 14, 21 1995-05-16
Svar på interpellation 1994/95:115 om för- bud mot tobaksreklam inom EU snabbprotokoll 60, 58, 62 1995-05-15
Vissa socialtjänstfrågor snabbprotokoll 99, 101, 109, 103 1995-05-10
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 152, 62, 75, 157, 155, 36, 48, 39, 46, 73, 51, 64, 34, 22, 24 1995-04-26
Svar på interpellation 1994/95:61 om välfär- den snabbprotokoll 6, 3, 9 1995-03-17
Frågor om riksdagsledamöternas ekonomiska intressen m.m. snabbprotokoll 8 1995-03-15
Svar på fråga 1994/95:287 om barnomsorgslagen snabbprotokoll 122, 124 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:256 om asyl för homosexuella snabbprotokoll 84, 82 1995-02-14
Svar på fråga 1994/95:274 om flyktingbarn och FN:s barnkonvention snabbprotokoll 105, 103 1995-02-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 10, 3, 17 1995-02-09
(forts. från 10§) Vårdnadsbidraget. Garan- tidagarna. Enskild barnomsorg. (forts. SoU8) snabbprotokoll 13, 15 1994-12-15
Förslag till alkohollag snabbprotokoll 60, 70 1994-12-15
Vissa frågor om personlig assistans m.m. Föredrogs snabbprotokoll 98 1994-12-15
Vårdnadsbidraget. Garantidagarna. En- skild barnomsorg. snabbprotokoll 3 1994-12-15
Svar på fråga 1994/95:180 om utvärdering av psykiatrisk vård och behandling snabbprotokoll 91, 93 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:163 om indirekt tobaksreklam snabbprotokoll 83, 79, 81 1994-11-29
Svar på fråga 1994/95:119 om ansvaret för arbetet med kvinnors hälsa snabbprotokoll 40 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:121 om företags- hälsovård snabbprotokoll 61, 65, 63 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:122 om utvärde- ring av smittskyddslag snabbprotokoll 45, 43 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:123 om glömda och gömda sjukdomar snabbprotokoll 49, 47 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:124 om bidrag till frivilliga organisationer snabbprotokoll 53, 51 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:125 om tortyrska- decenter snabbprotokoll 55, 57, 59 1994-11-15
Svar på frågorna 1994/95:113 och 131 om finansiering av Gentekniknämndens verksam- snabbprotokoll 15, 18 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:88 om jämställdhet i utbildningsväsendet snabbprotokoll 40, 42 1994-10-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 12) snabbprotokoll 10, 17, 3 1994-10-21
Registrerat partnerskap m.m. snabbprotokoll 66, 68, 70 1994-06-07
Vissa frågor rörande bestämmelserna om arvoden till privatpraktiserande läkare och snabbprotokoll 79, 81, 77 1994-06-03
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 70, 72 1994-05-05
Socialpolitik -- inriktning och anslag snabbprotokoll 77, 79, 81, 75 1994-04-20
Vissa ändringar i tobakslagen snabbprotokoll 149 1994-03-02
Svar på fråga 1993/94:291 om det europeiska larmnumret snabbprotokoll 162, 164 1994-01-18
Svar på fråga 1993/94:118 om företagshälsovården snabbprotokoll 45, 43 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:127 om professuren om kvinnors hälsa snabbprotokoll 82, 80 1993-11-16
Socialtjänst snabbprotokoll 105 1993-11-10
Inseminationslagstiftningen snabbprotokoll 211 1993-10-27
Jämställdhet snabbprotokoll 24, 26, 28 1993-10-27
Vissa etiska frågor snabbprotokoll 123, 125, 127 1993-10-27
Svar på fråga 1993/94:84 om medicintekniska produkter snabbprotokoll 129, 133, 131 1993-10-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Barbro Westerholm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.