Beatrice Ask

Bio

Eva Carin Beatrice Ask, född 20 april 1956 i Sveg, Härjedalen, är en svensk politiker (moderat). Hon är landshövding i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020.
Hon var skolminister 1991–1994 och justitieminister 2006–2014. Ask var invald i riksdagen för Stockholms kommuns valkrets 1994–2019 och var ålderspresident i Sveriges riksdag 2018–2019. Hon utsågs till landshövding i Södermanlands län den 6 december 2019 och tillträdde 1 januari 2020.
Artikeln innehåller material från wikipedia Beatrice Ask, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
406 (53.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
213 (28.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
99 (13.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
38 (5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Beatrice röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Beatrice röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
OrdförandeFörsvarsutskottet2019-02-282019-12-31
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2018-10-242019-12-31
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092019-12-31
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242019-12-31
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
LedamotFörsvarsutskottet2018-01-192018-09-24
LedamotKonstitutionsutskottet2018-01-012018-01-19
OrdförandeKonstitutionsutskottet2017-09-142017-12-31
LedamotKonstitutionsutskottet2017-06-152017-09-14
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
OrdförandeJustitieutskottet2014-10-072017-06-15
Riksdagsledamot2014-10-042018-09-24
RiksdagsledamotCecilia Brinck 2010-10-26 - 2014-09-29, Gustav Blix 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
RiksdagsledamotMarianne Watz 2008-05-08 - 2010-10-04, Amir Adan 2010-10-04 - 2010-10-18, Margareta Cederfelt 2010-10-19 - 2010-10-25, Cecilia Brinck 2010-10-26 - 2014-09-29 Statsråd2010-10-042014-09-29
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
JustitieministerJustitiedepartementet2006-10-062014-10-03
RiksdagsledamotSofia Arkelsten 2006-10-06 - 2006-11-15, Reza Khelili Dylami 2006-11-16 - 2007-09-17, Margareta Cederfelt 2007-09-18 - 2008-05-07, Marianne Watz 2008-05-08 - 2010-10-042006-10-062010-10-04
LedamotValberedningen2006-10-022006-10-06
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-05
LedamotEU-nämnden2004-09-232006-10-10
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-10-072003-11-20
SuppleantKonstitutionsutskottet2003-10-032003-11-24
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
SuppleantEU-nämnden2002-10-082004-09-23
LedamotJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
Vice ordförandeValberedningen2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantRiksdagsstyrelsen2000-07-012006-10-10
LedamotValberedningen1999-11-232002-09-30
LedamotKrigsdelegationen1999-10-202002-10-14
Vice ordförandeUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-29
SuppleantValberedningen1998-10-051999-11-23
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
Vice ordförandeUtbildningsutskottet1994-10-121998-10-04
LedamotUtbildningsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-081998-10-05
RiksdagsledamotCarl Erik Hedlund 1994-10-03 - 1994-10-071994-10-031994-10-07
SuppleantUtbildningsutskottet1988-10-111988-10-27
SuppleantKonstitutionsutskottet1988-10-111988-10-27
Riksdagsledamot1988-10-041988-10-28

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Avslutning 2019/20:54 148, 47, 47 2019-12-18
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2019/20:51 106 2019-12-13
Försvar och samhällets krisberedskap 2019/20:49 118, 120, 122, 124, 126, 129, 131, 144, 146, 148 2019-12-11
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2018/19:100 3, 3 2019-06-05
Militära frågor 2018/19:72 60, 62, 64 2019-04-03
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2018/19:24 8 2018-12-05
Hälsningsanförande från ålderspresidenten 2018/19:1 1 2018-09-24
Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna 2017/18:142 3, 11, 19 2018-08-30
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 2017/18:129 72 2018-06-11
En amnesti för explosiva varor 2017/18:107 68 2018-05-02
(forts. från § 6) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2017/18:96 76 2018-04-12
Svar på interpellation 2017/18:446 om Trafikverkets planer för E45 genom Sveg 2017/18:94 58, 60, 62 2018-04-10
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 2017/18:60 9 2018-01-24
Val av justitieombudsman 2017/18:50 1 2017-12-14
Svar på interpellation 2017/18:119 om handlingsplaner mot våldsbejakande extremism 2017/18:41 35, 37, 39 2017-12-01
Svar på interpellation 2017/18:120 om skolans betydelse för att förebygga våldsbejakande extremism 2017/18:41 98, 100, 102 2017-12-01
Svar på interpellation 2017/18:139 om straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år 2017/18:41 49, 51, 53 2017-12-01
Rikets styrelse 2017/18:39 53, 60, 62 2017-11-29
Svar på interpellation 2017/18:74 om en översyn av lagen om skiljeförfarande 2017/18:33 23, 25 2017-11-17
Aktuell debatt om attentatet i Stockholm 2016/17:102 3, 11, 19 2017-04-28
Statsministerns frågestund 2016/17:89 42, 56 2017-03-30
Svar på interpellation 2016/17:29 om Statskontorets synpunkter på bristande brottsuppklaring 2016/17:19 39, 41, 43 2016-10-21
Svar på interpellation 2016/17:30 om Statskontorets rapport om polisreformen 2016/17:19 46, 48, 50 2016-10-21
Aktuell debatt om polisens situation 2016/17:9 3, 11, 19 2016-09-27
Svar på interpellation 2015/16:771 om sjunkande brottsuppklaring 2016/17:4 17, 19, 21 2016-09-16
Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:115 28, 39, 41, 64, 66 2016-06-08
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:354 om åtgärder för ett bättre brottsförebyggande arbete 2015/16:76 82, 84 2016-03-08
Svar på interpellation 2015/16:354 om åtgärder för ett bättre brottsförebyggande arbete 2015/16:76 80 2016-03-08
Svar på interpellation 2015/16:424 om avvisning och utvisning 2015/16:76 87, 89, 91 2016-03-08
2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2015/16:73 26, 28, 30 2016-03-02
Svar på interpellation 2015/16:382 om åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i utanförskapsområden 2015/16:71 2, 4, 6 2016-02-26
Svar på interpellation 2015/16:388 om säkerheten för blåljuspersonal i utsatta områden 2015/16:71 9, 11, 13 2016-02-26
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 2015/16:65 23, 25, 27, 30, 32, 37, 39 2016-02-10
Svar på interpellation 2015/16:256 om nedlagda utredningar trots DNA-bevis 2015/16:53 11, 13, 15 2016-01-15
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 4, 6, 8, 36, 38, 45, 47, 58, 60 2015-12-17
Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism 2015/16:40 229 2015-12-07
Aktuell debatt om rasism och hatbrott 2015/16:35 82, 90, 98 2015-11-27
Svar på interpellation 2014/15:550 om illegala pass och resehandlingar 2014/15:99 2, 4, 6 2015-05-19
Svar på interpellation 2014/15:455 om tidigare dömdas möjlighet till arbete 2014/15:88 19, 21, 23 2015-04-17
2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2014/15:78 157, 159, 161 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:318 om en effektivare rättskedja 2014/15:68 39, 41, 43 2015-03-06
Svar på interpellation 2014/15:319 om en effektiv kriminalvård och färre återfall 2014/15:68 46, 48, 50 2015-03-06
Svar på interpellation 2014/15:211 om butiksrån på små orter 2014/15:54 14, 17 2015-02-03
Svar på interpellation 2014/15:189 om skärpta påföljder mot bostadsinbrott 2014/15:51 54, 58, 62 2015-01-27
Svar på interpellation 2014/15:193 om modernare lagstiftning för att kunna lagföra brott på och med hjälp av internet 2014/15:51 2, 6, 10 2015-01-27
Svar på interpellationerna 2014/15:160 och 190 om lokal polisverksamhet 2014/15:51 21, 24, 27 2015-01-27
(forts. från § 14) Rättsväsendet (forts. JuU1) 2014/15:40 137, 139, 147, 149 2014-12-17
Svar på interpellation 2013/14:497 om skydd för uppfinnare mot patentintrång snabbprotokoll 1, 5, 7, 3 2014-06-27
Svar på interpellation 2013/14:515 om förhalade riksdagsbeslut snabbprotokoll 10, 8, 12, 14 2014-06-27
Svar på interpellation 2013/14:509 om långa handläggningstider för vapenlicens snabbprotokoll 8, 10, 12, 14 2014-06-13
Svar på interpellation 2013/14:522 om regionalisering av åklagare i Västerbottens län snabbprotokoll 21, 15, 19, 17 2014-06-13
Svar på interpellation 2013/14:461 om markåtkomst för cykelleder snabbprotokoll 15 2014-06-02
Svar på interpellation 2013/14:487 om olaglig jakt på graffitimålare snabbprotokoll 16, 22, 18, 20 2014-06-02
Svar på interpellation 2013/14:470 om organiserad brottslighet bakom matfusk snabbprotokoll 7, 9, 4, 1 2014-05-26
Svar på interpellation 2013/14:410 om förtroendet för svenska pass snabbprotokoll 3, 7, 1, 5 2014-04-25
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:355 om det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter snabbprotokoll 80, 75, 82 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:349 om inre gränskontroller snabbprotokoll 67, 69, 63, 65 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:355 om det nazistiska hotet mot våra demokratiska rättigheter snabbprotokoll 70 2014-03-25
Andelen ouppklarade brott snabbprotokoll 63, 66 2014-03-20
Gode män snabbprotokoll 38, 36 2014-03-20
Hatbrott snabbprotokoll 46, 84, 82, 44 2014-03-20
Polisens transporter av frihetsberövade snabbprotokoll 84 2014-03-20
Svar på interpellation 2013/14:337 om fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor i Sverige snabbprotokoll 4, 7, 9, 1 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:323 om nordisk patentdomstol snabbprotokoll 34, 32, 36, 30 2014-03-11
Svar på interpellationerna 2013/14:298, 299 och 324 om våldtäkter och rehabiliteringsprocesser snabbprotokoll 23, 29, 17, 13 2014-03-11
Svar på interpellation 2013/14:278 om behovet av utbildning för anställda inom rättsväsendet snabbprotokoll 7, 1, 3, 11 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:281 om förtroendet för rättsväsendet i våldtäktsfall snabbprotokoll 26, 23, 17, 12 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:244 om proposition som reglerar betaltider mellan företag snabbprotokoll 1, 15, 6, 12 2014-02-06
Hjälp till överskuldsatta snabbprotokoll 88, 86 2014-01-30
Polisens rapporteringssystem Pust snabbprotokoll 58, 56 2014-01-30
Relationsvåld snabbprotokoll 42 2014-01-30
Aktuell debatt: Politiskt våld snabbprotokoll 26, 2, 18, 10 2014-01-21
Svar på interpellation 2013/14:221 om riktlinjer för Regeringskansliets hantering av offentlighetsprincipen snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 2014-01-17
Svar på interpellation 2013/14:159 om barnets bästa i vårdnadstvister snabbprotokoll 29, 33, 27, 31 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:110 om hyra vid tvångsförflyttning snabbprotokoll 5, 3, 7, 1 2013-11-22
Svar på interpellationerna 2013/14:119 och 121 om begränsning av kredittider snabbprotokoll 22, 8, 12, 18 2013-11-22
Polisens arbetsuppgifter snabbprotokoll 57, 59 2013-11-21
Straffen för grova brott snabbprotokoll 49, 51 2013-11-21
Säpos tillgång till uppgifter om datatrafik snabbprotokoll 55, 53 2013-11-21
Svar på interpellation 2013/14:100 om offentlighetsprincipen snabbprotokoll 36, 40, 34, 38 2013-11-19
Antalet skjutningar på offentliga platser snabbprotokoll 82, 84 2013-11-14
Mutbrott och korruption i kommuner snabbprotokoll 44, 42 2013-11-14
Vapenbrott snabbprotokoll 36, 34 2013-11-14
Öppen redovisning av bidrag till partierna snabbprotokoll 72, 70 2013-11-14
Svar på interpellation 2013/14:17 om EU:s patentdomstol snabbprotokoll 7, 9, 1, 4 2013-10-22
Granskning av registerhanteringen hos polisen protokoll 15, 17 2013-09-26
Information om personregistrering protokoll 19, 21 2013-09-26
Inrättandet av en integritetskommission protokoll 3, 5 2013-09-26
Redovisning av bidrag till partierna protokoll 52 2013-09-26
Värdegrundsarbetet i polisutbildningen protokoll 27, 29 2013-09-26
Svar på interpellation 2012/13:465 om utredningsgaranti snabbprotokoll 5, 7, 3, 1 2013-06-24
Svar på interpellation 2012/13:491 om rehabilitering inom Kriminalvården snabbprotokoll 8, 10, 12, 14 2013-06-24
Svar på interpellation 2012/13:435 om barn till frihetsberövade föräldrar snabbprotokoll 3, 5, 1, 7 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:443 om unga kriminella snabbprotokoll 16, 14, 11, 8 2013-06-04
Aktuell debatt: Oroligheter i storstädernas förorter snabbprotokoll 42, 26, 18, 34 2013-05-31
Konkurrens i tvätteribranschen snabbprotokoll 49, 51 2013-05-30
Lagstiftningen om surrogatmoderskap snabbprotokoll 45, 47 2013-05-30
Våldsvågen i svenska förorter snabbprotokoll 69, 71 2013-05-30
Svar på interpellation 2012/13:394 om terrorresor snabbprotokoll 7, 1, 3, 5 2013-05-14
Bevakning ombord på svenska fartyg snabbprotokoll 70, 68 2013-05-02
Effekten av höjd alkoholskatt snabbprotokoll 30, 28 2013-05-02
FRA:s dataintrångssystem snabbprotokoll 34, 32 2013-05-02
Skyddet av personuppgifter snabbprotokoll 78, 76 2013-05-02
Aktuell debatt: Den inre utlänningskontrollen och ID-kontroller i kollektivtrafiken snabbprotokoll 10, 2, 26, 18 2013-04-19
Kränkningar på nätet snabbprotokoll 45, 43 2013-04-18
Människohandel snabbprotokoll 55, 57 2013-04-18
Polisens förtroende för ledningen snabbprotokoll 47, 49 2013-04-18
Svar på interpellation 2012/13:358 om demokratisk insyn i den nya polisorganisationen snabbprotokoll 30, 24, 26, 28 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:330 om piketpolisens befogenheter snabbprotokoll 26, 28, 30, 24 2013-03-22
Svar på interpellation 2012/13:320 om transport av frihetsberövade snabbprotokoll 43, 41, 47, 45 2013-03-19
Svar på interpellation 2012/13:290 om polisens prioritering av utvisningar snabbprotokoll 1, 9, 7, 4 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:258 om lagstiftning för barnets rätt snabbprotokoll 16, 10, 13, 18 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:265 om rättsliga påföljder vid stöld från folket snabbprotokoll 27, 25, 22, 19 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:250 om ett förstärkt konsumentskydd för skadelidande vid trafikolyckor snabbprotokoll 10, 13, 18, 16 2013-02-15
Svar på interpellation 2012/13:253 om införande av samtyckeskrav snabbprotokoll 27, 21, 19, 24 2013-02-15
Svar på interpellation 2012/13:210 om åtgärder mot kapitalflykt snabbprotokoll 1, 3, 5, 7 2013-02-01
Framtidsutsikter efter avtjänat straff snabbprotokoll 77, 79 2013-01-24
Straffpåföljder snabbprotokoll 57, 59 2013-01-24
Svar på interpellation 2012/13:117 om tortyrbrottets ställning i svensk lag snabbprotokoll 1, 5, 3, 7 2012-11-29
Svar på interpellation 2012/13:136 om poliskostnader för Stockholmsfotbollen snabbprotokoll 10, 14, 12, 8 2012-11-29
Svar på interpellation 2012/13:106 om elektronisk övervakning vid kontaktförbud snabbprotokoll 8, 12, 10, 14 2012-11-16
Interners tillgång till datorer och mobiltelefoner snabbprotokoll 81, 83 2012-11-15
Polisens uppklaring av brott snabbprotokoll 63 2012-11-15
Påföljden för brott snabbprotokoll 91, 89 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:16 om ungas straff snabbprotokoll 48, 50, 55, 46 2012-10-23
Svar på interpellation 2012/13:19 om vandalism som slår ut fiskodlare snabbprotokoll 56, 58, 62, 60 2012-10-23
Svar på interpellation 2012/13:3 om god tillgång till poliser i hela landet protokoll 31, 29, 24, 27 2012-10-02
Svar på interpellation 2011/12:446 om stulen identitet protokoll 1, 7, 4, 9 2012-09-06
Svar på interpellation 2011/12:429 om kredittider för underleverantörer protokoll 10, 14, 12 2012-08-23
Svar på interpellation 2011/12:412 om franchisetagarnas utsatta situation protokoll 4, 1, 9, 7 2012-06-15
Svar på interpellation 2011/12:421 om otydligheter i lag (1974:191) om bevakningsföretag protokoll 10, 12, 16, 14 2012-06-15
Brottsbekämpning protokoll 127, 125 2012-06-14
Diskriminering på grund av bristande tillgänglighet protokoll 121, 123 2012-06-14
Polisens effektivitet protokoll 111, 117, 109, 119 2012-06-14
Självmord i häkten protokoll 157, 159 2012-06-14
Skolavslutningar i kyrkan protokoll 153, 155 2012-06-14
Sommarskolor protokoll 147, 145 2012-06-14
Svar på interpellation 2011/12:366 om en modern polisutbildning protokoll 3, 9, 1, 6 2012-06-05
Aktuell debatt: Polisen protokoll 18, 2, 10, 26 2012-05-11
Arbetslinjen och invandringen protokoll 45, 43 2012-04-19
Eftersupning protokoll 69, 67 2012-04-19
Matchningen på arbetsmarknaden protokoll 31, 33 2012-04-19
Polisens resursanvändning protokoll 57, 55 2012-04-19
Regelförenkling för småföretag protokoll 91 2012-04-19
Svar på interpellation 2011/12:303 om offentliggörande av PR-byråernas kunder protokoll 1, 7, 3, 5 2012-04-13
Svar på interpellation 2011/12:258 om svåra samhällsproblem till följd av dieselstölder protokoll 26, 30, 34, 36 2012-03-27
Svar på interpellation 2011/12:270 om föräldraskapspresumtion vid assisterad befruktning protokoll 39, 41, 43, 37 2012-03-27
Svar på interpellation 2011/12:271 om stulna identiteter protokoll 44, 47, 50 2012-03-27
Behörighetskraven i polisutbildningen protokoll 41, 39 2012-03-22
Polisutbildningen protokoll 55, 57, 151, 149 2012-03-22
Påföljden för brott begångna av berusade protokoll 65, 63 2012-03-22
Påföljden för grovt vapenbrott protokoll 49, 47 2012-03-22
Svar på interpellation 2011/12:199 om avsaknaden av åklagare i Skellefteå och Lycksele protokoll 24, 22, 18, 20 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:229 om illegala vapen protokoll 27, 25, 29, 31 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:230 om övergrepp i rättssak protokoll 34, 38, 36, 32 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:236 om krafttag mot oseriös åkerinäring som slår ut den seriösa åkerinäringen protokoll 48, 51, 43, 39 2012-03-13
Aktuell debatt: Den organiserade brottsligheten protokoll 18, 26, 10, 2 2012-02-17
Svar på interpellation 2011/12:219 om ACTA protokoll 29, 33, 27, 31 2012-02-17
Svar på interpellation 2011/12:174 om statschefens immunitet protokoll 27, 25, 21, 17 2012-01-24
Svar på interpellation 2011/12:187 om bluffakturor protokoll 28, 33, 40, 38 2012-01-24
Svar på interpellation 2011/12:153 om förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan trafikskadad och försäkringsbolag protokoll 27, 25, 31, 29 2011-12-09
Svar på interpellation 2011/12:157 om häkte till Halland protokoll 32, 44, 42, 37 2011-12-09
Polisuniformen protokoll 57, 55 2011-12-08
Svar på interpellation 2011/12:126 om meddelarfrihet protokoll 26, 34, 32, 19 2011-11-29
Bluffakturor protokoll 53, 65, 63, 51 2011-11-24
Ett nationellt sprututbytesprogram protokoll 71, 73 2011-11-24
Privatiseringar inom välfärdssektorn protokoll 67, 69 2011-11-24
Relationerna mellan Moderaterna och Carema protokoll 37, 35 2011-11-24
Sexuella övergrepp inom idrotten protokoll 57, 55 2011-11-24
Uppgifter om svenska Stasimedarbetare protokoll 47, 49 2011-11-24
Svar på interpellationerna 2011/12:109 och 124 om polisens möjlighet att ta ut ersättning för ordningshållande protokoll 34, 30, 25, 37 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:99 om tillsynen av överförmyndare protokoll 9, 1, 4, 7 2011-11-15
Svar på interpellation 2011/12:32 om jäv för statsråd protokoll 9, 4, 1, 7 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:33 om tidsutdräkt för besvarande av brev snabbprotokoll 3, 5, 7, 1 2011-10-14
Svar på interpellation 2011/12:17 om storsatsning på nya poliser som används för civila jobb snabbprotokoll 8, 6, 4, 2 2011-09-29
Svar på interpellation 2011/12:7 om barns försäkringsskydd snabbprotokoll 1 2011-09-29
Aktuell debatt: Gränskontroller i Europa protokoll 10, 18, 2, 26 2011-06-28
Danska gränskontroller protokoll 43, 41 2011-06-16
Svenska polisens uppklaring av brott protokoll 80, 82 2011-06-16
Videokameror i polisbilar protokoll 39, 37 2011-06-16
Åtgärder mot ungdomsbrottslighet protokoll 88, 90 2011-06-16
De sociala insatsgrupperna snabbprotokoll 74, 76 2011-05-19
Fotbollshuliganism snabbprotokoll 38, 40 2011-05-19
Läxhjälp som hushållsnära tjänst snabbprotokoll 93, 95 2011-05-19
Saabkrisen snabbprotokoll 84, 82 2011-05-19
Skadestånd till brottsoffer snabbprotokoll 58, 60 2011-05-19
Svenska interneringsläger under andra världskriget snabbprotokoll 62, 64 2011-05-19
Våld mot förtroendevalda politiker snabbprotokoll 86, 88 2011-05-19
Svar på interpellation 2010/11:333 om agerande i EU för att riva upp datalagringsdirektivet snabbprotokoll 4, 9, 7, 1 2011-05-13
Svar på interpellation 2010/11:314 om föräldraskap vid assisterad befruktning snabbprotokoll 17, 15, 19, 21 2011-04-15
Svar på interpellation 2010/11:268 om kvalitetssäkring vid omvandling från hyresrätt till bostadsrätt snabbprotokoll 42, 36, 38, 40 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:251 om rättsväsendets hantering av sexuella övergrepp mot barn snabbprotokoll 3, 5, 1, 7 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:215 om bekämpande av fusk vid ombildningar snabbprotokoll 5, 1, 7, 3 2011-03-08
Svar på interpellation 2010/11:220 om oseriös fastighetsförvaltning snabbprotokoll 8, 12, 14, 10 2011-03-08
Svar på interpellation 2010/11:229 om effektiviteten i polisens arbete snabbprotokoll 22, 17, 15, 20 2011-03-08
Svar på interpellation 2010/11:182 om öppnande av Säpos Stasiarkiv snabbprotokoll 7, 1, 9, 4 2011-02-17
Svar på interpellation 2010/11:198 om Mora tingsrätt snabbprotokoll 12, 10, 14, 16 2011-02-17
Svar på interpellation 2010/11:201 om implementeringen i svensk rätt av internationella brott snabbprotokoll 17, 21, 19, 23 2011-02-17
Svar på interpellation 2010/11:171 om tingsrätten i Eksjö snabbprotokoll 1, 7, 3, 5 2011-02-10
Svar på interpellation 2010/11:156 om utredning om Enbomsaffären snabbprotokoll 3, 5, 7, 1 2011-02-04
Svar på interpellation 2010/11:152 om inrättande av ett offentligt register för dömda pedofiler snabbprotokoll 1 2011-01-28
Ensamkommande flyktingbarn snabbprotokoll 33, 31 2011-01-27
Nedläggning av den svenska ambassaden i Vietnam snabbprotokoll 25, 23 2011-01-27
Olovlig fotografering snabbprotokoll 7, 9 2011-01-27
Postservicen snabbprotokoll 45 2011-01-27
Aktuell debatt: Våldsbejakande extremism snabbprotokoll 18, 26, 10, 2 2011-01-26
Svar på interpellation 2010/11:115 om svenska regeringens samarbete med USA snabbprotokoll 34, 40, 38, 36 2010-12-22
Rekryteringen till terrororganisationer snabbprotokoll 92, 90 2010-12-16
Svar på interpellation 2010/11:97 om haverikommission i fallet Rossana snabbprotokoll 9, 3, 1, 6 2010-12-07
Svar på interpellation 2010/11:60 om de rättsvårdande myndigheternas hantering av terroristhot snabbprotokoll 5, 7, 3, 1 2010-11-30
Svar på interpellation 2010/11:45 om hanteringen av datalagringsdirektivet snabbprotokoll 1, 11, 7, 3 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:27 om illegala vapen protokoll 1, 4, 6, 8 2010-11-16
Svar på interpellation 2010/11:43 om polisingripanden vid misstänkt terrorism protokoll 13, 9, 15, 11 2010-11-16
Svar på interpellation 2010/11:8 om ACTA protokoll 8, 4, 1, 11 2010-10-21
Svar på interpellation 2009/10:439 om prioritering av brott mot arbetsmiljölagen snabbprotokoll 5, 7, 1, 3 2010-06-18
Hanteringen av integritetskänslig information snabbprotokoll 100, 102 2010-06-17
Män i förskolan snabbprotokoll 118 2010-06-17
Ungdomar och kriminalitet snabbprotokoll 68, 70 2010-06-17
Åtgärder mot våldtäkter snabbprotokoll 110, 108 2010-06-17
Svar på interpellation 2009/10:426 om sms-lån snabbprotokoll 28, 26, 24, 30 2010-06-07
Svar på interpellation 2009/10:459 om polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark snabbprotokoll 34, 37, 31 2010-06-07
Svar på interpellation 2009/10:462 om polishögskola snabbprotokoll 41, 44, 38 2010-06-07
Svar på interpellation 2009/10:486 om haverikommission snabbprotokoll 54, 52, 46, 49 2010-06-07
Svar på interpellation 2009/10:492 om Kriminalvårdens resurser snabbprotokoll 57, 59, 61, 55 2010-06-07
Svar på interpellation 2009/10:285 om Lagrådets kritik mot regeringens lagförslag snabbprotokoll 5, 7, 3, 1 2010-05-25
Svar på interpellation 2009/10:379 om granskningskommission inom rättsväsendet för hantering av våldtäktsanmälningar snabbprotokoll 13, 16, 10, 8 2010-05-25
Handläggningstiderna vid brott mot barn protokoll 31, 33 2010-05-20
Hoten mot yttrandefriheten protokoll 71, 73 2010-05-20
Samarbetet mellan polisen och kommunerna protokoll 43, 45 2010-05-20
Svar på interpellation 2009/10:304 om granskningskommission för förundersökningar i våldtäktsärenden protokoll 6, 1, 9, 3 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:306 om hatbrottsenhet till Malmö protokoll 13, 20, 10, 17 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:307 om dialog mellan Justitiedepartementet och judiska församlingen i Malmö protokoll 27, 31, 21 2010-04-09
Brottsofferfonden protokoll 40, 38 2010-03-11
Förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet protokoll 68, 66 2010-03-11
Stasiarkiven protokoll 36, 34 2010-03-11
Yttrandefriheten protokoll 72, 70 2010-03-11
Åtgärder mot hatbrott protokoll 46, 48 2010-03-11
Svar på interpellation 2009/10:253 om handläggning och domstolsprövning av patent protokoll 8, 10, 12 2010-03-02
Svar på interpellation 2009/10:259 om rättsvårdande myndigheter i Jämtlands län protokoll 16, 18, 14, 20 2010-03-02
Svar på interpellation 2009/10:216 om utredningssystem beträffande brott begångna av poliser protokoll 7, 1, 5, 3 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:217 om verktyg mot grov brottslighet protokoll 12, 8, 14, 10 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:218 om en modernare rättegång protokoll 18, 20, 16 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:221 om ny polisutbildning protokoll 25, 23, 21, 27 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:186 om Insolvensutredningens förslag protokoll 7, 1, 3, 5 2010-02-05
Diskriminering inom rättsväsendet protokoll 57, 55 2010-01-28
EU:s konsumentdirektiv protokoll 61, 59 2010-01-28
Förslag om ny skuldsaneringslag protokoll 13, 11 2010-01-28
Rättsväsendets hantering av ungdomskriminaliteten protokoll 43, 45 2010-01-28
Svar på interpellation 2009/10:120 om kommunernas möjlighet till kameraövervakning protokoll 28, 24, 34, 32 2010-01-19
(forts. från 10 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) protokoll 128, 130, 126 2009-12-16
Svar på interpellation 2009/10:126 om insatser för unga lagöverträdare protokoll 105, 107, 109, 111 2009-12-11
Svar på interpellation 2009/10:118 om reglering av sms-lån protokoll 1, 5, 9, 11 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:124 om sexköpslagen protokoll 14, 18, 12, 16 2009-12-04
ACTA-avtalet protokoll 83, 81 2009-12-03
Hanteringen av unga lagöverträdare protokoll 75, 73 2009-12-03
Reglering av sms-lån protokoll 65, 67 2009-12-03
Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter protokoll 33, 35 2009-12-03
Svar på interpellation 2009/10:93 om sambors arvsrätt protokoll 34, 24, 31, 27 2009-11-20
Svar på interpellation 2009/10:32 om ratifikation av konventionen mot trafficking protokoll 6, 1, 3, 9 2009-11-06
Svar på interpellation 2009/10:38 om polisens agerande vid oroligheter och hantering av anmälningar mot polisen protokoll 10, 20, 14, 18 2009-11-06
Svar på interpellation 2009/10:46 om trafikdata protokoll 44, 40, 37, 35 2009-11-06
Svar på interpellation 2009/10:47 om Stockholmsprogrammet och artikel 6 i Europakonventionen protokoll 53, 45, 51, 48 2009-11-06
Svar på interpellation 2009/10:48 om kriminalisering av köp av sexuella tjänster i Europa protokoll 64, 58, 54, 62 2009-11-06
Svar på interpellationerna 2009/10:42 och 45 om fängelser i Haparanda och Östersund protokoll 25, 21, 30, 34 2009-11-06
Svar på interpellation 2009/10:21 om polisen i Söderhamn och Gävleborg protokoll 5, 1, 3, 7 2009-10-16
Ansvaret för skydd av polishelikoptrarna protokoll 29, 27 2009-09-24
Säkerheten och den grova organiserade brottsligheten protokoll 57, 55 2009-09-24
Svar på interpellation 2008/09:496 om statlig verksamhet i Ånge protokoll 22, 20, 24, 26 2009-06-22
Svar på interpellation 2008/09:505 om åtgärder mot ökande brottslighet i Gävleborgs län protokoll 9, 15, 11, 13 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:516 om rätt till dopningskontroll protokoll 18, 16, 20, 22 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:542 om offentlig redovisning av ekonomiskt stöd till partierna protokoll 27, 25, 29, 23 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:555 om hatbrott protokoll 34, 30, 32, 36 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:487 om insyn och offentliga utredningar protokoll 18, 20, 26, 23 2009-05-19
Svar på interpellation 2008/09:495 om framtiden för kriminalvårdsanstalten Viskan protokoll 27, 32, 29, 34 2009-05-19
Svar på interpellation 2008/09:473 om den ekonomiska situationen inom Kriminalvården protokoll 1 2009-05-04
Svar på interpellation 2008/09:458 om polisresurser i år protokoll 23, 20, 17, 25 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:459 om Ekobrottsmyndigheten protokoll 33, 28, 31, 26 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:460 om effektivisering av åklagarnas arbete protokoll 36, 34, 38 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:430 om Stockholmspolisens budgetunderskott protokoll 62, 54, 57, 60 2009-04-21
Brottsskadeersättning protokoll 38, 36 2009-04-02
Domstolarnas praxis för skadestånd protokoll 24, 26 2009-04-02
Insatser mot ungdomsbrottslighet protokoll 74, 72 2009-04-02
Rättsväsendet och det hedersrelaterade förtrycket protokoll 50, 48 2009-04-02
Svar på interpellation 2008/09:377 om polissituationen i Skaraborg protokoll 15, 17, 11, 13 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:382 om skärpta insatser mot kränkningar av barn och ungdomar på Internet protokoll 67, 63, 65, 69 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:389 om höjning av tomträttsavgälder protokoll 21, 18, 24, 26 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:393 om utbyggnad av kriminalvården protokoll 27, 31, 37, 35 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:394 om huliganlag protokoll 43, 38, 41, 45 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:395 om reformeringen av processen i de allmänna domstolarna protokoll 46, 50, 48 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:396 om resursfördelning inom polisväsendet protokoll 62, 52, 56, 60 2009-03-23
Svar på interpellationerna 2008/09:342 och 388 om kreditprövning för snabblån protokoll 1, 4, 7, 10 2009-03-23
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG protokoll 21, 13, 17, 19, 23, 15, 25 2009-02-25
Etiken inom poliskåren protokoll 62, 60 2009-02-19
Ett nytt hyressättningssystem protokoll 80, 78 2009-02-19
Nya poliser protokoll 34, 32 2009-02-19
Skadeståndsnivåerna i olika typer av mål protokoll 64, 66 2009-02-19
Ungdomsbrottsligheten protokoll 72 2009-02-19
Svar på interpellationerna 2008/09:313 och 321 om åtgärder mot rasism inom polisväsendet protokoll 12, 14, 7, 1 2009-02-17
(forts.) Svar på interpellationerna 2008/09:280 om polisen, 282 om domstolarna, 283 om Åklagarmyndigheten och 284 om Kriminalvården protokoll 50, 52, 45 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:245 om Specialfastigheter protokoll 4, 1, 7, 9 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:266 om etik vid bostadsombildningar protokoll 10, 16, 12, 14 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:271 om Ipred 2 och europeisk straffrätt protokoll 19, 23, 17, 21 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:274 om förvärv av hyreshus protokoll 26, 24, 28, 30 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:275 om åtgärder mot butiksrån protokoll 37, 34, 31, 39 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:281 om polisorganisationen protokoll 64, 53, 62, 58 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:301 om rättssystemets självständighet protokoll 65, 67, 73, 70 2009-02-10
Svar på interpellationerna 2008/09:280 om polisen, 282 om domstolarna, 283 om Åklagarmyndigheten och 284 om Kriminalvården protokoll 40 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:213 om polisen i Värmland protokoll 9, 7, 1, 4 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:235 om brott och straff protokoll 12, 16, 14, 10 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:242 om ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet protokoll 17, 25, 21, 27 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:175 om sms-lån protokoll 23, 21, 18, 15 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:193 om budgetresurser för polisen i Skåne protokoll 28, 30, 24, 26 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:194 om åtgärder beträffande polisens nykterhetskontroller protokoll 31, 37, 33, 35 2008-12-16
Brottsligheten bland unga protokoll 113, 115 2008-12-11
Resurser till polisen protokoll 77, 79 2008-12-11
Svar på interpellation 2008/09:128 om stärkt integritet vid smygfilmningssituationer protokoll 63, 65, 61 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:129 om barnperspektivet vid vårdnadstvister protokoll 73, 71, 69, 67 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:168 om rättssäkerhet i försäkringskassemål protokoll 76, 74, 78, 80 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:135 om utredning av arbetsmiljöbrott protokoll 45, 47, 41, 43 2008-12-05
Svar på interpellation 2008/09:118 om djurpornografi protokoll 5, 1, 3, 7 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:126 om polisens resurser i Västra Götaland protokoll 8, 11, 16, 14 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:127 om kriminalvårdsanstalten i Viskan protokoll 19, 23, 17, 21 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:107 om könsblind regeringsform protokoll 36, 32, 34, 38 2008-11-21
Handlingsplanen mot våld mot kvinnor protokoll 38, 40 2008-11-13
Socialtjänstens arbete med barn protokoll 55, 57 2008-11-13
Svar på interpellation 2008/09:55 om ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa protokoll 22, 26, 28, 24 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:70 om ökad brottslighet protokoll 39, 37, 33, 29 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:11 om polisinsatsen i samband med Reclaim the Streets så kallade gatufest protokoll 21, 17, 19, 23 2008-10-21
Svar på interpellation 2008/09:17 om vapens roll i dagens samhälle protokoll 24, 26, 28, 30 2008-10-21
Svar på interpellation 2008/09:2 om barnäktenskap protokoll 12, 10, 14, 16 2008-10-21
Svar på interpellation 2007/08:808 om polisresurser protokoll 23, 19, 21, 17 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:809 om koppleri protokoll 30, 24, 28, 26 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:810 om öronmärkning av resurser protokoll 37, 34, 39, 31 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:811 om könsneutrala äktenskap protokoll 48, 46, 40, 43 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:812 om självmord i häkte protokoll 57, 49, 55, 52 2008-08-28
De rättsvårdande myndigheterna protokoll 96, 94 2008-06-12
Rättsväsendets ekonomi protokoll 80, 78 2008-06-12
Stockholmspolisens ekonomiska situation protokoll 128, 126 2008-06-12
Svar på interpellation 2007/08:678 om utbildning för åklagare protokoll 5, 7, 3, 1 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:681 om polisutredningar angående anmälda arbetsmiljöbrott protokoll 10, 14, 8, 12 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:690 om Målsägandebiträdeutredningen protokoll 17, 15 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:691 om situationen inom kriminalvården protokoll 19, 21, 23, 25 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:753 om försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag protokoll 43, 49, 46, 51 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:774 om minskade resurser till polisen i Stockholms län protokoll 52, 58, 55, 60 2008-06-03
Svar på interpellationerna 2007/08:719, 720 och 793 om länsrätterna i Östersund, Luleå och Falun protokoll 38, 42, 26, 32 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:638 om könsneutralt äktenskap protokoll 11, 3, 7, 1 2008-05-16
Svar på interpellation 2007/08:661 om länsrätten i Härnösand protokoll 12, 16, 14, 18 2008-05-16
Svar på interpellation 2007/08:612 om polisorganisationen protokoll 24, 30, 22, 27 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:613 om civilanställda inom polisen protokoll 35, 37, 33, 31 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:614 om åklagarresurser protokoll 44, 38, 46, 41 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:615 om huliganer och idrottsevenemang protokoll 51, 53, 47, 49 2008-05-09
Svar på interpellationerna 2007/08:616 och 633 om polisutbildningen protokoll 60, 57, 63, 54 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:600 om tillsyn i konkurs protokoll 7, 3, 1, 5 2008-05-05
Svar på interpellation 2007/08:541 om tjänsten som rikspolischef protokoll 4, 1, 8, 10 2008-04-14
Svar på interpellation 2007/08:548 om meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet protokoll 15, 13, 11, 17 2008-04-14
Svar på interpellation 2007/08:447 om omvänd kommunarrest för kvinnofridskränkare protokoll 3, 7, 5, 1 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:451 om granskningskommission med anledning av bordellhärvan protokoll 31, 33, 29 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:471 om återställande av förmånsrätten protokoll 8, 14, 12, 10 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:480 om ungas skuldsättning protokoll 17, 21, 19, 15 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:492 om hatbrott mot HBT-personer protokoll 24, 26, 28, 22 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:497 om merarbete hos polisen vid neddragningar hos tullen protokoll 37, 39, 35 2008-03-28
Jobb för dömda som avtjänat sina straff protokoll 42, 44 2008-03-13
Judiska församlingars säkerhetskostnader protokoll 90, 92 2008-03-13
Unga Kris verksamhet protokoll 72, 70 2008-03-13
USA:s metoder för brottsbekämpning protokoll 62, 64 2008-03-13
(forts. från 8 §) Svar på interpellation 2007/08:383 om kameraövervakning protokoll 74 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:383 om kameraövervakning protokoll 26, 29 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:387 om andrahandsuthyrning av ägarlägenheter protokoll 79, 76, 82 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:325 om fotboja på öppna anstalter protokoll 63, 67, 65, 61 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:326 om ordningsvakter och entrévärdar protokoll 70, 72, 68, 74 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:338 om svenska politiska idéstiftelser protokoll 79, 81, 77, 75 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:359 om polisens resurser i Värmland protokoll 82, 84, 87, 89 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:200 om kriminalvårdens ekonomi protokoll 4, 8, 2, 6 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:255 om neddragningar inom Stockholmspolisen protokoll 19, 15, 9, 11 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:280 om bordellhärvan protokoll 22, 25, 20 2007-12-20
Bekämpningen av de kriminella gängen protokoll 70, 72 2007-12-13
Bordellhärvan protokoll 62, 64 2007-12-13
Den särskilda beredskapspolisen protokoll 118 2007-12-13
Testamentsregister protokoll 78, 80 2007-12-13
Svar på interpellation 2007/08:181 om höjda försäkringspremier vid betalningsanmärkning protokoll 76, 73, 78, 70 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:183 om åtgärder mot sms-lån protokoll 84, 79, 89 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:217 om vaktbolags möjligheter att kunna ta alkotester protokoll 107, 113, 110 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:219 om onykterhet i trafiken protokoll 117, 115 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:220 om information till riksdagen i EU-frågor protokoll 119 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:221 om våld vid idrottsarrangemang protokoll 120, 122 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:222 om Kriminalvården protokoll 123, 125 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:223 om datalagring protokoll 126, 129 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:224 om polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet protokoll 130, 132 2007-12-11
Svar på interpellationerna 2007/08:186, 218 och 230 om anställdas meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet protokoll 91, 106, 102, 96 2007-12-11
Rättsväsendet protokoll 42, 53, 37, 9, 47, 45, 36, 1, 40, 24, 26, 51, 2, 123, 125, 127, 126, 129, 27, 44, 15, 49, 128, 45, 32, 29, 57, 146, 148, 9, 41, 9, 11, 55, 39, 40, 38, 11, 17, 11, 47, 42, 158, 39, 2, 41, 34, 43, 85, 87, 89, 91, 93, 79, 81, 83, 85, 87 2007-12-05
Svar på interpellation 2007/08:110 om militariseringen av EU:s yttre gräns protokoll 25, 31, 29, 21 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:117 om Kronofogdemyndighetens hantering av underhållsstöd vid utmätning protokoll 32, 38, 40, 35 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:141 om rättsintyg i våldtäktsutredningar protokoll 43, 41, 47, 45 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:150 om registrering av flygpassagerardata inom EU protokoll 50, 48, 52, 54 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:164 om skärpt lagstiftning mot läktarvåld protokoll 61, 57, 59, 55 2007-11-20
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning samt vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m. protokoll 56, 54, 62, 58, 60 2007-11-14
Svar på interpellation 2007/08:2 om Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen protokoll 82, 80, 86, 84 2007-10-23
Svar på interpellation 2007/08:32 om Äktenskaps- och partnerskapsutredningen och utredningsväsendet i allmänhet protokoll 100, 106, 104, 96 2007-10-23
Svar på interpellation 2007/08:39 om kriminaliseringen av sexköp protokoll 125, 123, 107, 115 2007-10-23
Svar på interpellation 2007/08:6 om demonstrationsfrihetens konsekvenser för befolkningen i ett mindre samhälle protokoll 95, 89, 92, 87 2007-10-23
Sexualbrottslagen protokoll 66, 50, 62, 56, 46, 52, 60, 54, 58, 48, 64 2007-10-19
Svar på interpellation 2006/07:677 om åtgärder för yrkesutbildning inom kriminalvården protokoll 1, 7, 5, 3 2007-09-13
Svar på interpellation 2006/07:651 om lagen om allmän kameraövervakning protokoll 6, 3, 1 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:654 om fylleri till lands och sjöss protokoll 16, 9, 12, 14 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:655 om sexualbrottslagen protokoll 25, 17, 21 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:656 om Prümfördraget protokoll 31, 27, 29, 33 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:657 om svenskar i etiopiskt fängelse protokoll 38, 40, 36, 34 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:658 om människohandel och koppleri protokoll 41, 43, 47, 45 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:662 om Ekobrottsmyndigheten protokoll 51, 48 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:535 om skötsamhetskriterier för frivård inom kriminalvården protokoll 7, 3, 5, 1 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:543 om sms-lån protokoll 12, 18, 21, 8 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:574 om namnlagen protokoll 30, 26, 32, 22 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:606 om sekretessen i samverkansgrupper protokoll 35, 33, 37 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:628 om grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar protokoll 39, 43, 41, 45 2007-06-15
Den organiserade brottsligheten protokoll 68, 70 2007-06-14
En könsneutral äktenskapslagstiftning protokoll 66, 64 2007-06-14
Fängslade svenskar i Etiopien protokoll 82, 80 2007-06-14
Förbättrat polissamarbete inom Europa protokoll 96, 98 2007-06-14
Innehållet i polisutbildningen protokoll 112, 114 2007-06-14
Svar på interpellation 2006/07:495 om likhet inför lagen - även i praktiken protokoll 3, 5, 1, 7 2007-05-11
Svar på interpellation 2006/07:432 om utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg protokoll 10, 13, 15, 17 2007-04-20
Svar på interpellation 2006/07:341 om sjöfylleri protokoll 14, 8, 12, 10 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:393 om polishögskola till Västra Götaland och Borås protokoll 19, 21, 15, 17 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:402 om åtgärder för yrkesutbildningar inom kriminalvården protokoll 26, 22, 24, 28 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:407 om Romstadgan protokoll 29, 35, 32 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:415 om hyresgästernas inflytande protokoll 43, 41, 37, 39 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:269 om barnpornografi protokoll 27, 25, 18, 11 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:270 om rätten att skilja sig protokoll 36, 34, 31, 28 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:296 om krafttag mot utpressning protokoll 39, 41, 43, 37 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:297 om icke födda barns rättsskydd protokoll 48, 44, 46 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:315 om domares oavhängighet och självständighet protokoll 9, 1, 5 2007-03-20
Sökning med narkotikahundar på arbetsplatser protokoll 64, 62 2007-03-15
Trängselskatten i Stockholm protokoll 50, 52 2007-03-15
Svar på interpellation 2006/07:359 om Europaparlamentets rapport om CIA-operationer protokoll 7, 5, 3, 1 2007-03-12
Svar på interpellationerna 2006/07:360 och 363 om utandningskontroller av bilförare i Stockholms län protokoll 8, 17, 14, 11 2007-03-12
Svar på interpellation 2006/07:228 om överskuldsättning protokoll 32, 30, 24, 27 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:235 om preventiva tvångsmedel protokoll 21, 19, 23 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:237 om Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran protokoll 37, 33, 41, 43 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:255 om risk för den personliga integriteten protokoll 46, 44 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:262 om utvärdering av sexualbrottslagstiftningen protokoll 50, 52, 48 2007-02-20
Svar på interpellationerna 2006/07:224 och 236 om polisutbildningen protokoll 1, 4, 11, 8 2007-02-20
Svar på interpellationerna 2006/07:233 och 234 om människohandel protokoll 14, 18, 16, 12 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:142 om utsatta kvinnors ekonomiska situation protokoll 23, 21, 19, 17 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:152 om beredning av regeringsärenden protokoll 26, 28, 30, 24 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:176 om polishögskola till Malmö protokoll 37, 39, 34, 31 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:196 om juridisk trygghet för barn till samkönade föräldrar protokoll 48, 46, 43, 40 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:205 om skilda valdagar protokoll 53, 51, 49 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:208 om nedlagd utredning om polisutbildning protokoll 58, 60, 54, 56 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:215 om tingsrätten i Landskrona protokoll 64, 67, 69, 61 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:121 om regeringens åtgärder mot barnsexturism protokoll 21, 25, 27, 23 2006-12-08
Svar på interpellation 2006/07:94 om planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg protokoll 4, 7, 9, 1 2006-12-08
Svar på interpellation 2006/07:96 om polisutbildning i förändring protokoll 19, 15, 10 2006-12-08
Svar på interpellation 2006/07:49 om rättssäkra beredningar protokoll 5, 7, 3, 1 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:55 om öppnare redovisning av partibidrag protokoll 18, 13, 20, 8 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:76 om rättshjälp för svenska medborgare utomlands protokoll 24, 32, 30, 21, 26 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:26 om polisutbildningens framtid protokoll 35, 33, 31, 37 2006-11-14
Svar på interpellation 2006/07:41 om vållande i trafikbrott protokoll 40, 38, 45, 42 2006-11-14
Svar på interpellation 2006/07:42 om förändrad brottsutveckling protokoll 50, 52, 48, 46 2006-11-14
Svar på interpellation 2006/07:43 om rambeslut inom det straffrättsliga samarbetet protokoll 53, 57, 55 2006-11-14
Svar på interpellation 2006/07:46 om behovet av tvångsmedel protokoll 63, 59, 65, 61 2006-11-14
Svar på interpellation 2006/07:2 om personlig integritet protokoll 86, 84, 80, 82 2006-10-24
Svar på interpellation 2005/06:421 om användning av den särskilda beredskapspolisen protokoll 109, 107 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:461 om våld mot äldre - ett dolt problem protokoll 145 2006-06-07
Hemlig rumsavlyssning protokoll 22, 20, 29, 2, 31 2006-05-31
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott protokoll 47, 52, 50 2006-05-31
Stöd till polisen vid terrorismbekämpning protokoll 95, 97, 91 2006-05-05
Tillfällig vapenamnesti protokoll 27, 25 2006-05-04
Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna protokoll 189, 191, 185 2006-03-22
Avkortade fängelsestraff protokoll 41, 36, 38 2006-01-26
Särskild debatt om värdetransportrånen protokoll 106, 113, 99 2005-12-13
Maskeringsförbud protokoll 16, 19, 34, 11, 4, 9, 6, 1, 14, 32, 21 2005-12-01
Särskild debatt om diskrimineringen i rättsväsendet protokoll 29, 15, 22 2005-11-29
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m. protokoll 43, 47, 45 2005-11-29
Justitiefrågor protokoll 73, 36, 34, 40, 28, 53, 30, 55, 71, 32, 38 2005-10-13
Svar på interpellation 2004/05:641 om åtgärder mot ungdomsbrottslingar protokoll 31, 27 2005-06-10
Svar på interpellation 2004/05:681 om männen och kvinnomisshandeln protokoll 102, 105 2005-06-10
Svar på interpellation 2004/05:683 om kompetensen inom polisen protokoll 114, 111 2005-06-10
Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater protokoll 22, 30, 32 2005-06-02
Överskottsinformation protokoll 20 2005-06-02
Svar på interpellation 2004/05:546 om polisens ekonomi protokoll 45, 43 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:552 om anslag till domstolarna protokoll 56, 51 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:556 om ekonomin i åklagarväsendet protokoll 70, 64 2005-05-13
Förverkande vid brott, m.m. protokoll 105, 109, 111 2005-05-11
Tillträdesförbud protokoll 117, 131, 129 2005-05-11
Rekryteringsförfarandet vid polisen protokoll 38, 40 2005-04-28
Stalking protokoll 243, 245, 235, 260, 258 2005-04-13
Godkännande av rambeslut om verkställighet av förverkandebeslut protokoll 186, 182, 184 2005-03-23
Situationen för poliskåren protokoll 70 2005-03-17
Information från regeringen om katastrofen i Asien protokoll 14, 16 2005-01-19
Remissdebatt protokoll 2, 20, 18 2004-11-18
Aktuell debatt: Säkerhetsläget inom kriminalvården protokoll 11, 4 2004-10-14
Rambeslut om verkställighet av bötesstraff protokoll 173, 175, 170, 185, 187 2004-06-17
Trängselskatt protokoll 72, 56, 70 2004-06-16
Ett effektivare brottmålsförfarande protokoll 81 2004-05-24
Korruption protokoll 74, 70, 76 2004-05-24
Aktuell debatt: Lika rättssäkerhet och rättstrygghet för kvinnor och män protokoll 4, 11 2004-03-25
Processrättsliga frågor protokoll 126, 139, 141, 115, 124, 117, 128, 112, 114, 116, 184, 118, 186, 188 2004-03-17
Aktuell debatt med anledning av fritagningen från Kumlaanstalten protokoll 27, 34, 18, 20 2004-01-28
En europeisk arresteringsorder protokoll 95, 97, 93 2003-12-15
Svar på interpellation 2003/04:152 om polisens användande av vapen protokoll 57 2003-12-12
Svar på interpellation 2003/04:163 om Sveriges möjligheter att uppfylla Schengensamarbetets krav protokoll 42, 40 2003-12-12
Svar på interpellation 2003/04:164 om prekursorsbrott i narkotikastrafflagen protokoll 47, 49, 45 2003-12-12
Svar på interpellation 2003/04:169 om barn i familjevåldssituationer protokoll 52, 54 2003-12-12
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 134, 148, 138, 136, 146 2003-11-20
Svar på interpellation 2003/04:37 om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen protokoll 45, 57, 34 2003-11-11
Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering protokoll 73, 75, 57, 59, 61 2003-10-29
Rättsfrågor protokoll 117, 119, 132, 130, 121 2003-10-15
Skola och utbildning protokoll 163, 165, 153, 157, 155, 159 2003-10-15
EU:s rättsliga frågor i ett framtida konsti- tutionellt fördrag snabbprotokoll 63, 75, 65, 67, 77 2003-06-10
Godkännande av rambeslut om frysning snabbprotokoll 56, 58, 60 2003-05-14
Straffansvaret för terroristbrott snabbprotokoll 1, 21, 23 2003-04-16
Hemlig teleavlyssning, m.m. snabbprotokoll 89, 89, 93, 87, 95, 83 2003-02-19
Aktuell debatt om polisens situation med anledning av Göteborgskommitténs rapport snabbprotokoll 11, 4 2003-02-05
Aktuell debatt: Svensk påföljdspraxis snabbprotokoll 3, 1, 19, 12 2002-12-05
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 342, 344, 346 2002-11-07
Val snabbprotokoll 1 2002-10-15
Fristående skolor snabbprotokoll 34, 42, 36, 83, 81, 40, 38 2002-03-20
Svar på interpellation 2001/02:253 om Ös- tersjöstiftelsens verksamhet snabbprotokoll 29, 31, 27 2002-03-05
Aktuell debatt: Kvaliteten på undervisningen i grundskolan snabbprotokoll 17, 1, 10, 3 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:183 om skolundervisningen snabbprotokoll 22, 19, 16 2002-02-05
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 8, 18, 12, 10, 20 2002-01-23
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 194, 201, 206, 203, 208, 192 2001-10-18
Skolan snabbprotokoll 56, 47, 45, 54, 24 2001-04-20
Svar på interpellation 2000/01:197 och 198 om ungdomsförbundens möjligheter att engagera snabbprotokoll 72, 76 2001-02-06
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 14, 16, 67, 12, 18, 10, 42, 69, 44 2001-01-18
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 164, 166, 132 2000-12-12
Aktuell debatt: Mobbning snabbprotokoll 4, 11 2000-12-05
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg snabbprotokoll 99, 97, 80, 92, 77, 82, 94 2000-10-25
Ändring i skollagen m.m. snabbprotokoll 5, 3, 1, 15, 17 2000-05-25
(forts. från 6 §) Vissa skolfrågor (forts. UbU15) snabbprotokoll 152, 182, 168, 180, 166, 154 2000-05-11
Vissa skolfrågor snabbprotokoll 132, 124, 109, 111, 130, 144, 122, 142, 134, 104 2000-05-11
Svar på interpellation 1999/2000:292 om samverkan mellan polis och sociala myndigheter snabbprotokoll 71, 69 2000-03-28
Aktuell debatt: TV-kanalernas pornogra- fiska utbud snabbprotokoll 11, 4 2000-02-24
(forts. från 4 §) Svar på interpellation 1999/2000:123 om ämnet religionskunskap i snabbprotokoll 103, 99 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:123 om ämnet religionskunskap i grundskolan snabbprotokoll 30 2000-02-17
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 1 2000-02-16
Svar på interpellation 1999/2000:59 om social kompetens som kärnämne i gymnasiesko- snabbprotokoll 63, 69, 75 1999-11-23
Aktuell debatt: Den aktuella situationen i skolan snabbprotokoll 17, 10, 1, 3 1999-11-16
Information från regeringen om regering- ens skrivelse om jämställdhetspolitiken inför 2000- snabbprotokoll 117, 115 1999-10-28
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 110, 241, 56, 61, 93, 108, 63, 76, 74, 91 1999-10-27
Svar på interpellation 1998/99:288 om bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk- snabbprotokoll 49, 46, 43 1999-05-18
Svar på interpellation 1998/99:237 om stu- derandes yttrandefrihet snabbprotokoll 6, 4, 2 1999-04-23
Svar på interpellation 1998/99:210 om de obligatoriska proven i årskurs 9 snabbprotokoll 137, 133, 135 1999-04-15
Högskolefrågor snabbprotokoll 258 1999-03-25
Svar på interpellation 1998/99:135 om sko- lor i glesbygd snabbprotokoll 44, 41 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:176 om s.k. vikariestopp i skolan snabbprotokoll 37, 33, 35 1999-03-04
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 356, 386, 358, 388, 333, 331, 335 1999-01-21
Svar på interpellation 1998/99:31 om ung- domars syn på sex snabbprotokoll 19, 21, 23 1998-12-07
Frågestund snabbprotokoll 48, 68, 391, 41, 424, 43, 162, 164, 107, 109, 86, 46, 83, 385, 426, 95, 46, 48, 30, 32, 160, 393, 71, 88, 69, 52, 54, 51, 37, 389, 66, 387, 162, 9, 55, 395, 11, 53, 93, 192, 85, 39, 194, 87, 89, 55, 57 1998-12-03
Svar på interpellation 1998/99:24 om Svenska Balettskolans dansarutbildning snabbprotokoll 53, 58, 56 1998-12-01
Svar på interpellation 1998/99:30 om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan snabbprotokoll 66, 64, 62 1998-12-01
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 208, 210, 206 1998-06-09
Läroplan för det obligatoriska skolväsen- det, förskoleklassen och fritidshemmet, m.m. snabbprotokoll 185, 203, 205, 194, 192 1998-05-29
Vissa FoU-frågor m.m. snabbprotokoll 174, 179, 177 1998-05-29
Jämställdhetsfrågor inom utbildningsvä- sendet snabbprotokoll 126, 119, 252, 128 1998-03-18
Svar på interpellationerna 1997/98:165 och 189 om EU:s säljförbud av särskilda frösorter snabbprotokoll 19, 22 1998-03-12
Aktuell debatt: Problemen i den svenska skolan snabbprotokoll 4, 11 1998-01-28
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 127, 110, 125, 93, 112, 95, 91 1997-12-12
Svar på interpellationerna 1997/98:55 och 61 om miljöforskningen snabbprotokoll 70, 67, 73 1997-11-25
Svar på interpellation 1996/97:326 om behovet av insatser för att förbättra elevernas snabbprotokoll 150, 153, 147 1997-06-09
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning snabbprotokoll 65, 67, 50, 88, 54, 86, 52 1997-06-03
Svar på interpellation 1996/97:130 om uppföljning av betygsättningen i årskurs åtta snabbprotokoll 110, 108, 112 1997-02-27
Svar på interpellation 1996/97:163 om rätten till stöd för elever med inlärningsproblem snabbprotokoll 118, 115 1997-02-27
Anslag till utbildning och forskning snabbprotokoll 53, 28, 68, 93, 95, 70, 30, 51, 32 1996-12-11
Svar på interpellation 1996/97:76 om till- träde till högskolan snabbprotokoll 17, 15, 19 1996-11-29
(forts. från 3 §) Statliga stiftelser (forts. LU2) snabbprotokoll 140, 119, 142, 111, 121, 113, 109 1996-11-28
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 29, 51, 43, 53, 36 1996-11-22
Svar på interpellationerna 1996/97:31 och 36 om besparingar på forskningen, m.m. snabbprotokoll 22, 15, 9 1996-10-31
Fristående skolor m.m. snabbprotokoll 98, 96, 102, 100 1996-10-23
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 244, 246, 251, 241, 253 1996-07-12
Svar på interpellation 1995/96:125 om segregation i skolan snabbprotokoll 42, 46 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:146 om lärlingsutbildning i EU-kommissionens vitbok om snabbprotokoll 53, 51 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:148 om den flexibla skolstarten snabbprotokoll 60, 58, 56 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:153 om elevernas matematikkunskaper på högstadiet snabbprotokoll 63, 65 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:147 om be- hovet av välutbildade m.m. snabbprotokoll 4, 2, 6 1996-04-18
Svar på interpellation 1995/96:95 om åtgär- der mot främlingsfientlighet och rasism i skolan snabbprotokoll 21, 28, 25 1996-03-14
Information från regeringen om kvinnore- presentation vid statliga styrelser snabbprotokoll 135, 133 1996-02-08
Muntlig frågestund snabbprotokoll 98, 96 1996-02-01
Invandrarundervisningen snabbprotokoll 53 1996-01-31
Svar på interpellation 1995/96:27 om den högre utbildningens tillväxt snabbprotokoll 28, 26, 30 1995-12-11
Val av skolform för utvecklingsstörda barn, m.m. snabbprotokoll 172, 149, 177, 154, 141, 151, 144, 156, 181, 146, 170, 175 1995-11-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) snabbprotokoll 92, 103, 105, 107, 109, 111, 90, 53, 60, 55, 58, 85, 87, 47 1995-10-13
Svar på interpellation 1994/95:126 om stadsdelsnämnder i Stockholm snabbprotokoll 5, 2, 8 1995-06-09
Svar på interpellation 1994/95:127 om komplettering av betyg snabbprotokoll 11, 15, 13 1995-06-09
Vissa betygsfrågor m.m. snabbprotokoll 198, 193, 213, 211, 189, 200 1995-06-07
Anslag till högre utbildning och forskning, m.m. snabbprotokoll 35, 37, 18, 1, 20 1995-05-18
Svar på fråga 1994/95:429 om invandrares kunskaper i svenska språket snabbprotokoll 43, 47, 45 1995-04-18
Betygssystemet i grundskolan snabbprotokoll 75, 68, 66, 77, 57 1995-03-22
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 76, 52, 78, 74, 54 1995-03-09
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 276, 84, 82, 257, 280, 115, 196, 274, 194, 113, 255, 285, 282, 86, 198, 192, 248, 200, 111 1995-02-08
Betyg i det obligatoriska skolväsendet Föredrogs snabbprotokoll 115, 92, 94, 113, 88 1994-12-19
Tillsyn av skolan Föredrogs snabbprotokoll 53, 57, 55 1994-11-30
Svar på interpellation 1994/95:22 om kontinuerlig kompetensutveckling snabbprotokoll 4, 2, 6 1994-11-28
Svar på fråga 1994/95:111 om riksid- rottsgymnasierna snabbprotokoll 100, 98 1994-11-15
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 137, 145, 134, 147, 139 1994-10-20
Svar på fråga 1993/94:571 om lektorstjänster vid gymnasieskolan snabbprotokoll 112, 110, 108, 106 1994-05-31
Svar på frågorna 1993/94:550 och 552 om den nya läroplanen snabbprotokoll 100, 102, 104 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:520 om gymnasieutbildningen för invandrarungdomar snabbprotokoll 77, 79, 81 1994-05-17
Svar på fråga 1993/94:491 om rektors ansvar snabbprotokoll 104, 100, 102 1994-05-03
Svar på fråga 1993/94:400 om elevavgifter snabbprotokoll 93, 95, 97 1994-04-19
Svar på fråga 1993/94:452 om kursplanen i svenska snabbprotokoll 102, 100, 98 1994-04-19
Svar på fråga 1993/94:459 om segregation i skolan snabbprotokoll 110, 108, 106, 112, 104 1994-04-19
Svar på interpellation 1993/94:94 om fristående skolor snabbprotokoll 26, 36, 34, 30 1994-04-18
Svar på fråga 1993/94:367 om skolundervisningen i matematik snabbprotokoll 35, 39, 37 1994-03-15
Svar på interpellation 1993/94:81 om ökande segregation i skolorna snabbprotokoll 20, 15, 1, 8 1994-02-17
Ny läroplan för grundskolan m.m. snabbprotokoll 69, 79, 77, 71, 75, 73 1993-12-14
Svar på interpellation 1993/94:56 om studie- och yrkesorienteringen snabbprotokoll 31, 33, 37, 35 1993-12-13
Svar på interpellation 1993/94:66 om skolornas resurser snabbprotokoll 40, 38, 44, 42 1993-12-13
Svar på fråga 1993/94:230 om landstingen som huvudmän för gymnasieutbildning snabbprotokoll 126, 128 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:210 om lärare som gör sig skyldiga till politiskt betingade brott snabbprotokoll 112, 114 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:221 om skolbiblioteken snabbprotokoll 120, 118, 122, 124, 116 1993-11-30
Svar på interpellation 1993/94:44 om kommuners resurstilldelning till skolan snabbprotokoll 36, 39, 42, 44 1993-11-18
Svar på frågorna 1993/94:150 och 153 om privatskolor snabbprotokoll 111, 109, 107, 105 1993-11-16
Svar på fråga 1993/94:106 om åsikts- och yttrandefriheten i skolan snabbprotokoll 37, 33, 35 1993-11-09
Svar på fråga 1993/94:117 om kvaliteten på skolans undervisning snabbprotokoll 39, 45, 43, 50, 41, 47 1993-11-09
Svar på fråga 1993/94:121 om företagarutbildning på gymnasial nivå snabbprotokoll 57, 59, 62, 55, 53, 51 1993-11-09
Svar på fråga 1993/94:46 om kurser vid folkhögskolor som har statligt stöd snabbprotokoll 210, 208, 206 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:37 om kontroll av att skolor följer läroplaner snabbprotokoll 99, 97 1993-10-12
Svar på fråga 1993/94:6 om åtgärder mot segregerade skolor snabbprotokoll 95, 91, 93, 89 1993-10-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Beatrice Ask

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.