Bengt-Anders Johansson

Bio

Bengt-Anders Johansson, född 7 mars 1951 i Villstads församling i Jönköpings län, är en svensk politiker (moderat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Jönköpings läns valkrets. Dessförinnan var Johansson (från 1992) kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Gislaveds kommun, ett uppdrag som han avsade sig i samband med att han blev riksdagsledamot.
Vad gäller Johanssons utskottsuppdrag i riksdagen märks främst att han var vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från oktober 2010 till oktober 2014, ett utskott där han varit ledamot från 2002 till 2010. Utöver detta var han bland annat ledamot i EU-nämnden 2006–2010 samt 2012–2014 (suppleant 2010–2012) och ledamot i Krigsdelegationen 2010–2014.Han är bosatt i Smålandsstenar. Den 25 september 2013 meddelade Johansson att han lämnar riksdagen efter riksdagsvalet 2014.Johansson var även Moderaternas talesperson i jakt- och rovdjursfrågor. Han var vidare varit ordförande för riksdagens jakt- och fiskeklubb, samt medlem i Jägareförbundet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Bengt-Anders Johansson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5314 (70.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1065 (14.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
244 (3.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
906 (12%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Bengt-Anders röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Bengt-Anders röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotValprövningsnämnden2019-03-132023-03-22
LedamotValprövningsnämnden2015-02-182019-03-13
LedamotEU-nämnden2013-10-042014-09-29
SuppleantEU-nämnden2010-11-172013-10-03
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotEU-nämnden2006-10-102010-10-12
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2005-09-202006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
SuppleantJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellationerna 2013/14:312, 334 och 335 och 339 om det svenska produktionsjordbruket snabbprotokoll 32, 25 2014-03-18
Matlandet Sverige snabbprotokoll 86, 88 2014-03-06
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 152, 105, 154, 274, 109, 107, 208, 150, 206, 204 2013-12-12
En hållbar rovdjurspolitik snabbprotokoll 162, 158, 154, 160, 156, 152, 150 2013-12-05
Svar på interpellation 2012/13:446 om konsumenternas rätt till en tydlig ursprungsmärkning på färdigmatförpackningar snabbprotokoll 83, 80 2013-06-19
Vargangrepp på hundar snabbprotokoll 81, 79 2013-03-07
Den svenska vargstammen snabbprotokoll 43, 41 2012-11-08
Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket protokoll 104, 94, 102, 92, 96, 100, 98 2012-06-19
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 44, 42, 40, 48, 46 2012-04-25
Biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 21, 23, 25 2011-05-04
Jordbrukspolitik m.m. snabbprotokoll 191, 189, 151, 149, 193, 126, 124, 147, 128 2011-04-14
Svar på interpellation 2010/11:289 om djurskyddskontroller snabbprotokoll 19, 14 2011-04-05
Jakt och viltvård snabbprotokoll 2, 158, 139, 94, 160, 192, 25, 128, 136, 23, 76, 89, 10, 141, 124, 13, 145, 78, 68, 186, 166, 70, 66, 8, 164, 6, 192, 124, 4, 15, 147, 49, 96, 184, 45, 190, 201, 47, 180, 199, 80, 126 2011-02-09
Aktuell debatt: Licensjakt på varg snabbprotokoll 56, 64, 71 2011-02-08
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 95, 93 2010-06-22
(forts.) Svar på interpellation 2009/10:225 om vargstammens framtida utveckling protokoll 42, 38 2010-03-16
Djurskydd protokoll 146, 148, 8, 16, 144, 6, 142, 4, 12, 10, 14, 140 2010-03-04
Information från regeringen om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt om Europeiska rådets möte den 11 februari protokoll 32 2010-02-16
Svar på interpellation 2009/10:178 om vargjakten protokoll 21, 26 2010-01-29
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 38 2009-12-15
Aktuell debatt: Djurskyddet protokoll 4, 18, 11 2009-12-08
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar protokoll 109, 113, 111 2009-11-04
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 57 2009-11-03
En ny rovdjursförvaltning protokoll 14, 12, 6, 4, 8, 10, 16 2009-10-21
Djurskyddskontrollregister m.m. protokoll 4 2009-05-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 28, 30 2009-03-24
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 110, 71, 91, 108, 93, 73 2009-03-12
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 27 2009-03-12
Klimatpropositionen protokoll 55 2009-03-12
Kemikaliekontroll protokoll 5, 11, 9, 7, 3 2009-02-26
Svar på interpellation 2008/09:336 om Skogsstyrelsens regleringsbrev protokoll 7, 10 2009-02-24
Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet protokoll 152, 148, 150 2008-12-18
Svar på interpellation 2008/09:152 om jakt på varg protokoll 182, 187 2008-12-16
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 91, 89 2008-11-20
Svar på interpellation 2008/09:86 om fjälljakt protokoll 56, 60 2008-11-14
En skogspolitik i takt med tiden protokoll 6, 12, 8, 10, 4, 14, 16 2008-06-16
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi protokoll 131, 133, 129 2008-06-09
Jordbrukspolitiken och hälsokontrollen protokoll 49, 47 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:449 om sunt förnuft i rovdjurspolitiken protokoll 57, 65 2008-05-13
Information från regeringen om regeringens förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU år 2009 protokoll 135, 137 2008-01-24
Registreringen av riksdagsledamöters åtaganden m.m. protokoll 1 2007-12-19
Allmän miljö- och naturvård, m.m. protokoll 82 2007-12-17
Lokalt inflytande i rovdjursfrågan protokoll 83 2007-12-06
Biologisk mångfald protokoll 29, 31, 35, 39, 37, 33, 27 2007-05-16
(forts. från 8 §) Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. (forts. MJU4) protokoll 151, 153, 142, 140 2007-02-22
Hållbarhetskommissionen protokoll 82 2007-02-22
Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. protokoll 136, 134, 138 2007-02-22
Vapenamnesti protokoll 90, 94, 92 2007-01-24
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 111, 130, 162, 23, 105, 222, 191, 17, 107, 172, 181, 45, 128, 101, 19, 62, 47, 64, 25, 99, 40, 189, 103, 21, 201, 109, 220, 199 2006-12-18
Svar på interpellation 2006/07:74 om krav på kollektivavtal protokoll 123, 137, 129 2006-11-30
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 47, 59, 63, 67, 53, 61, 65, 51, 55, 57, 49 2006-11-08
Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 protokoll 59, 65, 70, 68, 63 2006-06-16
Svar på interpellation 2005/06:396 om höjt mål för virkesproduktionen protokoll 75, 78, 81 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:416 om poliskostnader i samband med publika evenemang protokoll 86, 84, 88 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:429 om polisbristen i Jönköpings län protokoll 96 2006-06-07
(forts. från 5 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU13) protokoll 95 2006-03-30
Hotade näringsverksamheter protokoll 64 2006-03-30
Hinder för entreprenörsanda protokoll 49, 47 2006-03-22
Strandskyddet protokoll 6, 8 2006-03-22
Småskalig livsmedelsförädling m.m. protokoll 226, 217, 224 2006-03-08
Ansvaret för rovdjurspolitiken protokoll 85, 83 2006-02-16
Svar på interpellation 2005/06:218 om regeringens rovdjurspolitik protokoll 27, 24 2006-02-07
Svar på interpellation 2005/06:180 om rovdjurspolitiken protokoll 5, 9, 2 2006-01-27
Svar på interpellation 2005/06:187 om ligghallars negativa effekter protokoll 14 2006-01-27
Svar på interpellation 2005/06:192 om strandskydd protokoll 64, 56, 60 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:155 om besiktning av viltkött från den 1 januari 2006 protokoll 9, 13, 11 2006-01-20
Bristerna i rovdjurspolitiken protokoll 19, 21, 23, 17 2005-12-07
Svar på interpellation 2005/06:22 om stormskogsavdrag även för skogsflis direkt i skogen protokoll 28, 24, 26 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:25 om ändring av 28 § i jaktförordningen protokoll 20, 9, 14 2005-10-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni protokoll 70, 68 2005-06-18
Tilläggsbudget 1 för 2005 protokoll 32, 28, 30 2005-06-16
Svar på interpellation 2004/05:596 om skogsindustrins konkurrenskraft protokoll 33, 30 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:674 om djurskyddslagen protokoll 115, 112 2005-06-07
Svar på interpellationerna 2004/05:592, 593, 600 och 612 om jaktlagstiftningen protokoll 99, 91 2005-06-07
Ändringar i skogsvårdslagen m.m. protokoll 2, 8, 13, 15, 10 2005-05-27
Rovdjurspolitiken protokoll 77, 80, 78, 37, 35 2005-05-26
Svar på interpellation 2004/05:444 om riktade stöd till stormdrabbade skogsägare protokoll 6, 3 2005-05-10
Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige protokoll 41, 39, 37 2005-04-21
Svar på interpellation 2004/05:497 om Dalsland som pilotområde för lokalt beslutat strandskydd protokoll 40, 43 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:506 om blyammunitionsförbudet protokoll 61, 65, 56 2005-04-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 47 2005-03-24
Svar på interpellation 2004/05:413 om blyhagel vid sportskytte protokoll 52, 49 2005-03-15
(forts. från 7 §) Jakt och viltvård (forts. MJU7) protokoll 152, 148, 146, 154, 163, 161 2005-03-03
Förbudet mot bly i ammunition protokoll 66, 68 2005-03-03
Genteknik m.m. protokoll 116, 114, 112 2005-02-16
Krisberedskapen med anledning av orkanen i södra Sverige protokoll 3, 1, 5 2005-02-02
Remissdebatt protokoll 26, 24, 28 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:293 om ändring av jaktlagen protokoll 166, 163 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:308 om effekterna på skogsnäringen av stormen den 8-9 januari protokoll 155, 152 2005-01-27
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 76 2004-12-18
Arbetsgivarnas medfinansiering av sjukfrånvaron protokoll 154, 152 2004-12-09
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro protokoll 46, 48, 50 2004-12-08
Svar på interpellation 2004/05:193 om odling av hampa protokoll 21, 24 2004-12-03
Svar på interpellation 2004/05:200 om djurtransporter i EU protokoll 28, 31 2004-12-03
Svar på interpellation 2004/05:207 om strandskydd protokoll 8, 2, 5 2004-12-03
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 129 2004-12-02
Kvaliteten på bensin och dieselbränslen protokoll 86, 88 2004-11-17
Reformeringen av tingsrättsorganisationen protokoll 79, 77, 81 2004-11-10
Svar på interpellation 2004/05:88 om konsekvenser av jordbruksreformen protokoll 101, 104 2004-11-09
Information från regeringen om resultatet av OECD:s miljögranskning av Sverige protokoll 124, 122 2004-10-21
Svar på interpellationerna 2004/05:27 och 31 om medlemsavgifter till EU, EU-medel till bönderna och utgiftstaket i budgeten protokoll 15, 21 2004-10-19
Svar på interpellation 2004/05:3 om EU-stöd protokoll 30, 24, 18 2004-09-28
Halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken protokoll 221, 223, 216 2004-06-17
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 198 2004-06-16
Svar på interpellation 2003/04:521 om ansvaret för det nationella stamvägnätet protokoll 63, 59, 61 2004-06-15
Uppföljning av skogspolitiken protokoll 157, 161, 163, 171, 173 2004-05-13
Djurskydd m.m. protokoll 194, 212, 173, 210, 169, 175, 192 2004-05-05
Svar på interpellation 2003/04:429 om liberalare regler för strandskyddet protokoll 50, 47 2004-05-04
(forts. från 11 §) Allmänna motioner om punktskatter (forts. SkU24) protokoll 117 2004-04-22
Skyddsjakt på rovdjur m.m. protokoll 13, 23, 21, 35, 11, 2, 5, 7, 37 2004-04-21
(forts. från 9 §) Kust- och insjöfiske samt vattenbruk (forts. MJU13) protokoll 127, 136, 125, 134 2004-04-15
Halvtidsöversynen av jordbrukspolitiken protokoll 91, 93 2004-04-15
Kust- och insjöfiske samt vattenbruk protokoll 50, 52, 46 2004-04-15
Skogsavverkningen i Valvträsk protokoll 17, 19 2004-01-22
Svar på interpellation 2003/04:185 om villkoren för svensk kycklingnäring protokoll 123, 126 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:219 om lodjursjakt utanför renskötselområdena protokoll 132, 135 2004-01-20
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 178, 207, 192, 194, 205, 182, 184 2003-12-11
Svar på interpellation 2003/04:113 om rovdjursfrågan protokoll 112, 118, 115 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:120 om hästsporten som folkrörelse protokoll 129, 126 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:121 om långväga djurtransporter protokoll 133, 136 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:31 om den avbrutna skogsmarkskalkningen protokoll 115, 118 2003-11-11
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp protokoll 52, 50, 54 2003-10-29
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 20, 67, 18, 35, 65, 26, 28, 37, 16 2003-10-17
Näringsliv protokoll 38, 36 2003-10-16
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003 snabbprotokoll 116, 114, 118 2003-06-11
Svar på interpellation 2002/03:238 om situationen för svenska vin- och spritproducen- snabbprotokoll 76, 73, 71 2003-05-27
Ändringar i fiskelagen, m.m. snabbprotokoll 134, 110, 136 2003-05-14
Svar på interpellation 2002/03:311 om före- tagsklimatet snabbprotokoll 34, 38 2003-05-13
Information från regeringen om EU- toppmötet i Bryssel snabbprotokoll 44, 42 2003-03-25
Svar på interpellation 2002/03:182 om kon- kurrensvillkoren för kycklingindustrin snabbprotokoll 9, 14 2003-03-11
Genteknik, m.m. snabbprotokoll 156, 154, 145 2003-02-19
Svar på interpellation 2002/03:129 om mo- nopolbildning i jordbrukssektorn snabbprotokoll 21, 18 2003-02-06
Svar på interpellation 2002/03:89 om över- fisket i Östersjön och det svenska torskstoppet snabbprotokoll 27, 22 2003-02-04
(forts. 10 §) En ny djurskyddsmyndighet (forts. MJU5) snabbprotokoll 131, 137, 135, 129 2003-01-29
En ny djurskyddsmyndighet snabbprotokoll 124 2003-01-29
Svar på interpellation 2002/03:85 om säd som värmekälla i bostäder snabbprotokoll 32, 35 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:96 om skogsskövlingen snabbprotokoll 54, 51 2003-01-21
Justering av protokoll snabbprotokoll 22, 24 2002-12-17
Ändring i djurskyddslagen snabbprotokoll 155, 157, 147 2002-11-13
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 223, 197, 195 2002-11-07
Frågestund snabbprotokoll 46, 44, 91, 44, 50, 48, 65, 42, 89, 67 2002-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Bengt-Anders Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.