Bengt Eliasson

Bio

Bengt Olof Eliasson, född 7 augusti 1961 i Falkenbergs församling, Hallands län, är en svensk politiker (liberal), som var ordinarie riksdagsledamot 2014–2022, invald för Hallands läns valkrets. Han ställde inte upp för omval 2022.I riksdagen var han ledamot i kulturutskottet 2014–2018, i konstitutionsutskottet 2018–2019, i socialförsäkringsutskottet 2019–2022 och i Riksrevisionens parlamentariska råd 2018–2019. Han var också suppleant i bland annat civilutskottet, EU-nämnden, konstitutionsutskottet, kulturutskottet, socialförsäkringsutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.
Artikeln innehåller material från wikipedia Bengt Eliasson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1305 (40.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
287 (8.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
246 (7.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1375 (42.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Bengt röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Bengt röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEU-nämnden2022-04-282022-09-26
SuppleantKulturutskottet2021-09-022022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-11-152022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2019-10-252022-09-26
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012019-11-21
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-04-28
SuppleantCivilutskottet2018-10-092019-11-15
SuppleantKulturutskottet2018-10-092021-09-02
SuppleantSocialutskottet2018-10-092022-09-26
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2018-10-092019-03-31
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022019-10-25
KvittningspersonLiberalerna2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantKulturutskottet2018-01-262018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantSocialutskottet2015-04-222018-09-24
SuppleantEU-nämnden2014-11-052018-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-11-052016-09-27
LedamotKulturutskottet2014-10-072018-01-26
SuppleantSocialutskottet2014-10-072015-04-22
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 2021/22:134 38, 38 2022-06-20
Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder 2021/22:133 54 2022-06-17
(forts. från § 14) Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (forts. SoU34) 2021/22:132 125, 125 2022-06-16
Socialtjänstens arbete m.m. 2021/22:104 120, 120 2022-04-28
(forts. från § 13) Stöd till personer med funktionsnedsättning (forts. SoU12) 2021/22:82 126, 126 2022-03-16
Svar på interpellation 2021/22:370 om ISF:s granskning av omvårdnadsbidraget 2021/22:79 110, 112, 110, 114, 112, 114 2022-03-04
Pensioner 2021/22:71 107, 33, 107, 33, 33 2022-02-23
Svar på interpellation 2021/22:321 om inrättandet av en kriskommission om LSS 2021/22:70 23, 25, 27, 23, 25, 27, 23, 25, 27 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:199 om färdtjänst som rättighet 2021/22:54 9, 13, 16, 9, 13, 16, 9, 13, 16 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:212 om ökad rätt till ledsagning 2021/22:52 9, 12, 15, 9, 12, 15 2022-01-13
Svar på interpellation 2021/22:228 om mobila rullstolsgarage 2021/22:52 19, 23, 19, 23 2022-01-13
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2021/22:44 81, 226, 226, 68, 81, 68, 81 2021-12-13
Skatt, tull och exekution 2021/22:42 241, 241, 241 2021-12-09
Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring 2021/22:22 25, 25 2021-10-27
Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 2021/22:12 71, 71 2021-09-29
En utvidgad bidragsbrottslag 2020/21:123 109, 109 2021-05-19
Socialförsäkringsfrågor 2020/21:112 19, 21, 23, 19, 21, 23, 17, 17, 17 2021-04-22
Svar på interpellation 2020/21:515 om Försäkringskassans arbete med omvårdnadsbidraget 2020/21:101 67, 69, 71, 67, 69, 71 2021-03-26
Ekonomisk familjepolitik 2020/21:95 48, 118, 48, 118, 48 2021-03-17
Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 2020/21:87 75, 77, 79, 81, 83, 75, 77, 79, 81, 83 2021-03-03
Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar 2020/21:79 22, 22 2021-02-10
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2020/21:75 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 26, 26, 28, 30, 32 2021-02-03
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2020/21:53 212, 212 2020-12-14
Förlängd ersättning till riskgrupper 2020/21:46 155, 155 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning 2020/21:46 165, 165 2020-12-03
Huvudmannaskap för personlig assistans 2020/21:42 3, 3, 6, 6, 8, 8, 20, 20, 22, 22, 29, 29, 32, 32 2020-11-26
Förbättrade möjligheter till bilstöd 2019/20:135 3, 3 2020-06-09
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019/20:85 89, 91, 93, 89, 91, 93 2020-03-11
Spelfrågor 2019/20:81 51, 51, 156 2020-03-04
Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro 2019/20:77 93, 93 2020-02-19
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2019/20:53 60, 127, 129, 131, 133, 135, 86, 88, 90, 60, 86, 88, 90, 86, 88, 90, 127, 127, 129, 129, 131, 131, 133, 133, 135, 135 2019-12-17
Personlig assistans för hjälp med andning 2019/20:19 20, 22, 24, 27, 29, 20, 22, 24, 27, 29 2019-10-15
Svar på interpellation 2019/20:7 om Försäkringskassans arbete med assistansersättningen 2019/20:18 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-10-11
Fri- och rättigheter, m.m. 2018/19:106 44, 44 2019-06-17
Granskningsbetänkande 2018/19:106 7, 12, 20, 26, 7, 12, 20, 26 2019-06-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj 2018/19:91 22, 24 2019-05-13
Kommunala och regionala frågor 2018/19:80 31 2019-04-24
Minoritetsfrågor 2018/19:80 18 2019-04-24
Valfrågor 2018/19:80 25 2019-04-24
Offentlighet, sekretess och integritet 2018/19:77 116 2019-04-11
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2018/19:42 9 2019-01-23
Nystart för en stärkt minoritetspolitik 2018/19:42 21 2019-01-23
Ny lag om tobak och liknande produkter 2018/19:26 19, 21, 23 2018-12-11
Stärkt skydd för valhemligheten 2018/19:19 9 2018-11-21
Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet 2018/19:19 5 2018-11-21
EU-arbetet i riksdagen 2018/19:16 14 2018-11-14
Journalistik i hela landet 2017/18:132 155 2018-06-14
En omreglerad spelmarknad 2017/18:127 7 2018-06-07
Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans 2017/18:115 8, 16, 24 2018-05-21
(forts. från § 9) Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (forts. SoU22) 2017/18:113 122 2018-05-17
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2017/18:113 20, 22, 24 2018-05-17
(forts. från § 8) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 142, 144, 146 2018-04-26
(forts. från § 5) En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården (forts. SoU18) 2017/18:81 114 2018-03-08
(forts. från § 8) Arbetsmiljö och arbetstid (forts. AU8) 2017/18:81 139 2018-03-08
Idrott, friluftsliv och folkbildning 2017/18:77 26 2018-03-01
Vissa förslag om personlig assistans 2017/18:76 33, 39, 41, 56, 58 2018-02-28
Svar på interpellation 2017/18:321 om bilstödet 2017/18:63 119, 122, 125 2018-01-30
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 2017/18:40 19, 21, 23, 30 2017-11-30
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2016/17:126 27 2017-06-15
(forts. från § 12) Konstarter och kulturskaparnas villkor (forts. KrU10) 2016/17:113 92 2017-05-18
Spel- och folkbildningsfrågor 2016/17:113 28 2017-05-18
Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar 2016/17:89 72, 80, 88 2017-03-30
Civila samhället 2016/17:84 54, 16 2017-03-22
Kultur och fritid för barn och unga 2016/17:84 61, 86, 102, 104, 139 2017-03-22
Kultur för alla 2016/17:73 154, 156, 158, 160, 162, 11, 138 2017-02-23
Svar på interpellationerna 2016/17:207, 215 och 216 om tilläggsdirektiv till LSS-utredningen 2016/17:58 61, 64, 67 2017-01-20
(forts. från § 6) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2016/17:38 138, 140 2016-12-01
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2016/17:38 16, 146, 148, 150, 19, 21, 164, 23, 166, 168, 43, 45 2016-12-01
Svar på interpellation 2015/16:745 om besparingar i assistansersättningen 2015/16:129 52, 54, 56 2016-09-01
Förutsättningar för svensk film 2015/16:116 198, 200, 179 2016-06-09
Frågestund 2015/16:108 125, 127, 100, 59, 32, 102, 61, 34, 51, 53, 146, 148, 94, 96, 98, 59, 61, 90, 50, 52, 44, 46, 91, 83, 96, 85, 98, 58, 60, 82, 23, 84, 25, 71, 73, 50, 52, 62, 62, 64, 64, 50, 52, 88, 44, 90, 46, 17, 19, 6, 44, 67, 8, 46, 69 2016-05-19
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet 2015/16:104 152 2016-05-12
Folkbildning och spelfrågor 2015/16:92 133 2016-04-14
Kulturarvsfrågor 2015/16:85 154, 128, 19 2016-03-23
Svar på interpellation 2015/16:417 om utredning om finansieringen av public service 2015/16:75 16, 18, 20 2016-03-04
Svar på interpellation 2015/16:414 om sexuellt våld inom psykiatrin 2015/16:72 176, 178, 180 2016-03-01
(forts. från § 16) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU4) 2015/16:62 115, 117 2016-02-03
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2015/16:62 143 2016-02-03
Riksrevisionens rapport om digitalradio 2015/16:62 41 2016-02-03
Svar på interpellation 2015/16:135 om efterskottsbetalning av assistansersättning 2015/16:32 53, 55, 57 2015-11-24
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2015/16:17 13 2015-10-21
Litteratur, läsande och språk 2014/15:114 14, 16, 18 2015-06-11
Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund 2014/15:114 29, 31, 33 2015-06-11
Svar på interpellation 2014/15:645 om SVT:s oberoende ställning 2014/15:111 2, 4, 6 2015-06-08
Funktionshindersfrågor 2014/15:91 8, 15, 17 2015-04-23
Folkhälsofrågor 2014/15:86 44, 46, 48 2015-04-15
Socialtjänst- och barnfrågor 2014/15:86 28, 31 2015-04-15
Svar på interpellation 2014/15:420 om framtiden för Terminologicentrum 2014/15:84 62, 65, 67 2015-04-10
Svar på interpellation 2014/15:331 om politiska hänsyn vid utövandet av utnämningsmakten i kultursektorn 2014/15:72 23, 25, 27 2015-03-13
(forts. från § 7) Vissa kulturfrågor (forts. KrU2) 2014/15:59 113, 115, 117 2015-02-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Bengt Eliasson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.