Bengt Hurtig

Bio

Bengt Valter Hurtig, född 7 juli 1939 i Ludvika, död 9 juli 2010 i Piteå, var en svensk politiker (vänsterpartist), som var riksdagsledamot 1989–1998 för Norrbottens läns valkrets. 1995 blev han en av de första ledamöterna i Europaparlamentet från Sverige, valda av riksdagen, fram till allmänt val till Europaparlamentet hållits i Sverige.
Hurtig, som var filosofie magister och civilingenjör, verkade som gymnasielärare i Piteå.
Hurtig ifrågasatte även privilegier som ledamöter inom EU hade på hans tid. Han avslöjade att man som ledamot i EU fick reseersättning baserat på avståndet och inte den faktiska biljettkostnaden. Några år därefter avskaffades detta privilegium. Han påpekade även att man som EU-parlamentariker en gång om året fick köpa skattefri alkohol. Även detta avskaffades. Bengt Hurtig är begravd på Piteå kyrkogård.
Artikeln innehåller material från wikipedia Bengt Hurtig, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEU-nämnden1995-10-181998-10-05
SuppleantKonstitutionsutskottet1995-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1995-10-101998-10-05
RiksdagsledamotSiv Holma 1995-01-10 - 1995-10-091995-01-101995-10-09
LedamotEuropaparlamentet1995-01-011995-10-10
SuppleantKonstitutionsutskottet1994-10-111995-01-15
LedamotEG-delegationen1994-10-111994-12-31
LedamotEES-EFTA delegationen1994-10-111994-12-31
Riksdagsledamot1994-10-031995-01-09
SuppleantEFTA-delegationen1994-01-131994-10-03
LedamotEG-delegationen1993-02-171994-10-03
SuppleantKonstitutionsutskottet1992-10-131994-10-02
SuppleantTrafikutskottet1991-10-081992-10-13
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantUtrikesutskottet1989-10-161991-09-29
SuppleantNäringsutskottet1989-10-041991-09-29
Riksdagsledamot1989-10-011991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Demokrati och mänskliga rättigheter i Sve- riges utvecklingssamarbete och mänskliga rättig- snabbprotokoll 145 1998-06-03
Riksdagens arbetsformer snabbprotokoll 208 1998-06-03
(forts. från 8 §) Verksamheten i Europeiska unionen under 1997 (forts. UU20) snabbprotokoll 66, 73, 75, 68, 70 1998-05-29
Vissa utrikeshandelsfrågor snabbprotokoll 83, 81, 74 1998-05-15
Information från regeringen om EMU- besluten den 1 och 2 maj 1998 snabbprotokoll 136, 140, 138 1998-05-07
(forts. från 4 §) Regional tillväxt - för arbe- te och välfärd (forts. AU11) snabbprotokoll 50 1998-05-06
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 6, 60, 21, 58, 10, 8, 32, 23, 30, 4 1998-04-29
Svar på interpellationerna 1997/98:236, 220, 221, 222, 224, 226 och 238 om MAI-avtalet snabbprotokoll 4, 15, 25 1998-03-27
Svar på interpellation 1997/98:137 om Pos- tens service snabbprotokoll 22, 17 1998-02-10
Svar på interpellation 1997/98:113 om Is- rael snabbprotokoll 15, 23, 19 1998-01-29
Kommunala kompetensfrågor m.m. snabbprotokoll 42, 44, 46 1998-01-28
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 326, 330, 328 1998-01-22
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Luxemburg den 12 och 13 december snabbprotokoll 117 1997-12-17
Avgiften till Europeiska gemenskapen snabbprotokoll 208, 155, 206, 212, 210 1997-12-16
Internationellt bistånd snabbprotokoll 154 1997-12-10
Förnyad bordläggning snabbprotokoll 5, 34, 36, 3, 7 1997-11-26
Information från regeringen om aktuella närområdesfrågor snabbprotokoll 93, 95 1997-10-09
Verksamheten inom Europeiska unionen under 1996 snabbprotokoll 229 1997-06-04
Svar på interpellation 1996/97:283 om svenska språket i EU snabbprotokoll 27, 29 1997-05-27
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 111, 113, 115 1997-04-16
Information från regeringen om EU:s re- geringskonferens snabbprotokoll 112, 114 1997-04-10
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 200, 205, 203 1997-03-19
Frågestund snabbprotokoll 71, 62, 122, 76, 71, 101, 79, 49, 47, 81, 120, 45, 69, 100, 81, 60, 102, 49, 51 1997-02-27
Svar på interpellationerna 1996/97:88 och 109 om EU:s tullunion med Turkiet snabbprotokoll 19, 14 1997-01-28
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 4, 2, 27, 21, 19 1997-01-23
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Dublin snabbprotokoll 112 1996-12-17
(forts. från 4 §) Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (forts. SfU5) snabbprotokoll 157 1996-12-05
Svar på interpellation 1996/97:58 om Botniabanan snabbprotokoll 59, 55 1996-12-03
Svar på interpellation 1996/97:47 om Ba- rentsrådet snabbprotokoll 13, 17 1996-11-26
Svar på interpellation 1996/97:61 om Schengenkonventionen snabbprotokoll 6, 4, 2 1996-11-19
Statsrådet Pierre Schori lämnar informa- tion om svensk EU-strategi om utvecklingsarbe- snabbprotokoll 133, 131 1996-11-07
EMU-debatt snabbprotokoll 85, 83, 89, 87, 81 1996-11-06
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 237 1996-07-12
Verksamheten inom Europeiska unionen under 1995 snabbprotokoll 34, 32, 53, 45, 51, 36 1996-06-10
Information från regeringen om Öster- sjömötet i Visby snabbprotokoll 108, 110 1996-05-30
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Turin snabbprotokoll 51, 53 1996-04-16
Muntlig frågestund snabbprotokoll 92, 94 1996-02-01
Information från regeringen om Europeiska rådets möte snabbprotokoll 14 1995-12-19
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 5, 15 1995-12-07
Svar på fråga 1995/96:144 om EU-direktiv till skydd för arbetstagare vid överlåtelse av före- snabbprotokoll 135, 133 1995-12-05
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 53, 124, 51, 33 1995-10-19
Information från regeringen om förslag till fördelning av medel till EU:s strukturfonder snabbprotokoll 71 1994-12-08
Svar på fråga 1994/95:38 om uppsägning av statligt anställda snabbprotokoll 129, 127 1994-10-25
Svar på fråga 1994/95:61 om vapenexporten till stater i Mellanöstern snabbprotokoll 33 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:66 om EU-avtalet och offentlighetsprincipen snabbprotokoll 168, 166, 162, 164 1994-10-18
Remissdebatt snabbprotokoll 56, 58, 54 1994-10-11
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 6, 8, 4, 27, 72, 70, 29 1994-06-09
Folkomröstning om EU-medlemskap snabbprotokoll 144, 135, 133 1994-06-07
Reformera riksdagsarbetet snabbprotokoll 112, 131, 114, 110 1994-06-07
Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende snabbprotokoll 145 1994-06-01
Förvaltningsmyndigheternas ledning snabbprotokoll 141 1994-06-01
Lokal demokrati snabbprotokoll 116, 104, 114, 102, 106 1994-06-01
Svar på fråga 1993/94:528 om studerandes rabatterade resor snabbprotokoll 189, 191 1994-05-31
Svar på frågorna 1993/94:530 och 562 om förvaring av kärnbränsleavfall snabbprotokoll 66, 62, 64 1994-05-31
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 59, 33, 19, 29, 50, 63, 61, 54, 52, 83, 31 1994-05-25
Svar på fråga 1993/94:501 om försäljning av ubåtar till Pakistan snabbprotokoll 12, 8, 10 1994-05-24
Svar på fråga 1993/94:529 om virkesleveranserna till inlandssågarna snabbprotokoll 87, 91, 82, 89, 84 1994-05-24
Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor, förnyad behandling snabbprotokoll 140 1994-05-18
Svar på interpellation 1993/94:121 om Sverige och EMU snabbprotokoll 46, 43, 49 1994-05-16
Svar på interpellation 1993/94:134 om offentlighetsprincipen och EU snabbprotokoll 29, 36 1994-05-02
Svar på interpellationerna 1993/94:108, 113 och 114 om giltigheten av svensk grundlag inför snabbprotokoll 10, 23, 17 1994-05-02
Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 29, 8, 17, 1, 3, 14, 19, 12, 10, 5, 32 1994-04-28
Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området snabbprotokoll 86, 95, 93 1994-04-28
Sverige och Europeiska unionen snabbprotokoll 101, 103, 105 1994-04-22
Svar på interpellation 1993/94:117 om Sverige och EU:s försvarsplaner snabbprotokoll 38, 34, 28 1994-04-21
Svar på fråga 1993/94:444 om offentliganställdas rätt att kritisera snabbprotokoll 31, 29 1994-04-19
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor snabbprotokoll 18, 7, 9, 4, 20, 2 1994-04-14
Anslag till statschefen och regeringen snabbprotokoll 149 1994-04-13
Riksdagen och dess myndigheter snabbprotokoll 152 1994-04-13
Presstöd m.m. snabbprotokoll 21, 15, 23 1994-03-29
Information om avtalet med EU snabbprotokoll 41, 39 1994-03-02
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 117, 41, 94, 119, 104, 97, 65, 38, 80, 104, 78, 102, 89, 92, 76, 102, 99, 87 1994-02-23
Svar på interpellation 1993/94:79 om EU- domstolen och offentlighetsprincipen snabbprotokoll 50, 40, 45 1994-02-18
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 89, 75, 29, 27, 4, 91, 18, 52, 39, 73, 78, 47, 50, 20, 10, 12, 80, 41, 82 1994-02-09
Svar på fråga 1993/94:334 om boendemiljön vid Malmens flygplats i Linköping snabbprotokoll 74, 70, 72 1994-02-08
Svar på interpellation 1993/94:77 om förhandlingarna med EU och den svenska snabbprotokoll 6, 8, 2 1994-01-27
Svar på fråga 1993/94:279 om vapenexporten till Mexico snabbprotokoll 109, 105, 107 1994-01-18
Svar på fråga 1993/94:301 om avbrott i teleförbindelserna snabbprotokoll 166, 168 1994-01-18
Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och snabbprotokoll 226 1993-12-16
Frågor om offentlig upphandling snabbprotokoll 1 1993-12-09
Svar på frågorna 1993/94:223 och 251 om mötesfriheten, m.m. snabbprotokoll 71 1993-12-07
Svar på interpellation 1993/94:62 om folkomröstningen om EU-medlemskap m.m. snabbprotokoll 3, 5 1993-12-03
Handlingsoffentligheten i kommunala företag snabbprotokoll 66 1993-12-01
Kommunala frågor snabbprotokoll 2, 34, 37, 39, 4 1993-11-25
Nordiskt samarbete snabbprotokoll 77, 75, 79 1993-11-24
Svar på fråga 1993/94:102 om villkoren för nämndemän och kommunala förtroendemän snabbprotokoll 129, 131 1993-11-23
Svar på fråga 1993/94:186 om vapenexport till Indonesien snabbprotokoll 166, 168, 170 1993-11-23
Information från regeringen om medlemskapsförhandlingarna med EG snabbprotokoll 10, 13 1993-11-10
Återbäring av vinstmedel från vattenkraftsproduktionen snabbprotokoll 120 1993-11-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Bengt Hurtig

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.