Berit Andnor

Bio

Berit Andnor Bylund, född Jacobsson 20 november 1954 i Haga församling i Göteborg, är en svensk politiker (socialdemokrat).
Berit Andnor var riksdagsledamot 1991–2010, invald för Jämtlands läns valkrets. Hon var barn- och familjeminister 2002–2004 och socialminister 2004–2006. Från oktober 2011 till oktober 2017 var hon landshövding i Blekinge län.
Artikeln innehåller material från wikipedia Berit Andnor Bylund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
514 (25.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1178 (59.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
54 (2.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
243 (12.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Berit röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Berit röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Vice ordförandeSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2007-03-272009-05-06
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
OrdförandeKonstitutionsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotRiksdagsstyrelsen2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-072010-10-04
RiksdagsledamotStefan Wikén 2006-10-02 - 2006-10-062006-10-022006-10-06
SocialministerSocialdepartementet2004-09-132006-10-06
Riksdagsledamot2002-10-212006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152002-10-23
LedamotEU-nämnden2002-10-082002-10-20
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2002-10-082002-10-20
StatsrådSocialdepartementet2002-09-302004-09-13
Riksdagsledamot2002-09-302002-10-20
LedamotRiksdagsstyrelsen2000-07-012002-10-20
SuppleantEU-nämnden1998-10-202002-10-08
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-10-14
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
ErsättareMargareta Winberg1998-10-052002-09-30
LedamotEuroparådets svenska delegation1994-10-181998-12-01
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotEG-delegationen1994-10-111994-12-31
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantSocialutskottet1991-11-131994-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Förflyttningen av generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (avsnitt 2.1) snabbprotokoll 20, 18, 14 2010-06-14
Indelning i utgiftsområden m.m snabbprotokoll 114 2010-06-14
Inledning snabbprotokoll 1, 5, 3 2010-06-14
Regeringens styrning av Vattenfall AB (avsnitt 4.2) snabbprotokoll 74, 81, 70, 76, 79 2010-06-14
Val av justitieombudsman snabbprotokoll 1, 1 2010-06-03
Sekretess i vissa anställningsärenden protokoll 4, 6, 1 2010-02-10
Utnämningspolitiken protokoll 3, 8, 10, 1, 5 2009-12-16
Obligatoriskt utgiftstak protokoll 28, 33, 31 2009-11-26
Rikets styrelse protokoll 5, 199, 7, 152, 1, 17, 1, 194, 197, 22, 7, 150, 5, 143, 15, 20 2009-11-26
Svar på interpellationerna 2009/10:68 och 78 om en samlad regionalpolitisk utvecklingsstrategi för hela Sverige protokoll 4, 10 2009-11-17
Svar på interpellation 2009/10:10 om regeringens ansvar för utvecklingen i Jämtlands län protokoll 29, 24, 26 2009-10-01
(forts. från 8 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) protokoll 119, 121 2009-06-10
Inledning (allmänna synpunkter) protokoll 71, 107, 69, 97, 67, 105, 99, 101 2009-06-10
Utnämningarna av generaldirektör för Svenska kraftnät och av rikspolischef (avsnitt 2.11) protokoll 117 2009-06-10
Prioriteringarna i vårbudgeten protokoll 55, 53 2009-04-16
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning protokoll 148, 95, 138, 144, 88, 142, 150, 97 2009-01-21
Indelning i utgiftsområden protokoll 106, 162 2008-06-18
(forts. från 8 §) Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag och Granskningsbetänkande (forts. KU9 och KU20) protokoll 178, 152, 150, 180 2008-06-12
Beredningen av ärendet om försäljning av vissa statligt ägda bolag efter valet 2006 (avsnitten 5.1 och 5.2) samt betänkande 2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag protokoll 146 2008-06-12
Statsminister Fredrik Reinfeldts ansvar för krishanteringen i Statsrådsberedningen (avsnitt 7.1) protokoll 244, 242 2008-06-12
Svar på interpellation 2007/08:478 om tillämpningen av offentlighetsprincipen protokoll 60, 68, 64 2008-04-01
Försäljningen av Apoteket protokoll 81, 83 2008-03-13
Svar på interpellation 2007/08:321 om åtgärder för att säkerställa lagligheten i upphandling av rekryteringskonsulter protokoll 24, 28, 26 2008-01-29
Barnsjukvård i privat regi protokoll 26, 28 2008-01-17
Sekretess för uppgifter på tsunamibanden protokoll 46 2007-12-13
Svar på interpellation 2007/08:232 om utnämningspolitiken i praktiken protokoll 6, 4, 2 2007-12-07
Svar på interpellation 2007/08:234 om allmänna handlingar hos rekryteringskonsulter protokoll 9, 11, 13 2007-12-07
Statliga företag protokoll 118, 106, 110, 108, 116 2007-11-28
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:31 om experimentverkstad i utnämningspolitiken protokoll 75, 78 2007-10-23
Svar på interpellation 2007/08:31 om experimentverkstad i utnämningspolitiken protokoll 72 2007-10-23
Kontroll av försäljningen av statliga bolag protokoll 22, 24 2007-10-04
Svar på interpellation 2006/07:670 om hemlighetsmakeri i utnämningspolitiken protokoll 2, 4, 6 2007-09-06
Försäljning av vissa statligt ägda företag protokoll 53, 55, 57 2007-06-20
EU:s fördrag protokoll 14, 20, 18, 16, 12 2007-06-19
Statsminister Fredrik Reinfeldts förordnande av statsråd (avsnitt 1.2) protokoll 141, 147, 145 2007-06-19
Statlig förvaltning protokoll 4 2007-03-22
Svar på interpellation 2006/07:354 om interpellationsinstrumentet som en del av kontrollmakten protokoll 68, 66, 64 2007-03-13
Statsministerns deltagande i interpellationsdebatter protokoll 74, 76 2007-02-22
Utrikesministerns aktieinnehav i Vostok Nafta protokoll 56 2007-01-25
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse protokoll 54, 153, 87 2007-01-24
Svar på interpellation 2006/07:152 om beredning av regeringsärenden protokoll 27, 25, 29 2007-01-19
Ålderspensionen protokoll 43, 41 2007-01-18
Finansieringen av skattesänkningar protokoll 108 2006-12-07
Riksdagen i en ny tid (vilande lagförslag) protokoll 1, 11, 3, 9, 5 2006-12-07
Svar på interpellation 2006/07:61 om stimulering av EU-debatten protokoll 150, 145, 147 2006-11-23
De handikappolitiska målen protokoll 83, 81 2006-06-08
Föräldraförsäkringen protokoll 44, 59, 57, 42 2006-06-08
Antalet försäkringskassekontor protokoll 34, 36 2006-05-18
Föräldrautbildning protokoll 54, 52 2006-05-18
Svar på interpellation 2005/06:343 om fler ombud för psykiskt sjuka protokoll 16, 14, 12, 10 2006-05-02
Stöd till barn vid rättegång protokoll 64 2006-03-16
Tillväxten i Öresundsregionen protokoll 80, 47, 49, 78 2006-03-16
Svar på interpellation 2005/06:229 om statsbidrag till handikapporganisationer protokoll 23, 21, 19 2006-02-21
Situationen för gränspendlare i Öresundsregionen protokoll 94, 92 2006-02-16
Svar på interpellation 2005/06:200 om kostnadsutjämningen för stöd och service till funktionshindrade protokoll 34, 36, 38, 40 2006-02-07
Svar på interpellation 2005/06:217 om ledarhundar till synskadade protokoll 41, 47, 44, 49 2006-02-07
KU:s granskning av regeringen protokoll 49, 47 2006-01-26
Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket protokoll 61, 59 2006-01-26
Utbetalning av föräldrapenning protokoll 71, 73 2006-01-26
Svar på interpellation 2005/06:164 om nationella handikapplanens mål protokoll 89, 87, 83, 79 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:110 om tillfällig föräldrapenning protokoll 66, 68, 70 2005-11-29
Svar på interpellation 2005/06:97 om synnedsättning - så kallat tunnelseende protokoll 63, 61, 59, 65 2005-11-29
Svar på interpellation 2005/06:48 om lagen om bostadsbidrag protokoll 17, 15, 19, 13 2005-11-07
Svar på interpellation 2005/06:39 om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade protokoll 27, 23, 21, 25 2005-10-28
Försäkringsdelegationerna protokoll 68, 70 2005-10-20
Förverkligande av barnkonventionen protokoll 35 2005-10-20
Stöd till barn avhoppade från manipulativa sekter protokoll 80, 82 2005-10-20
Barnfattigdom protokoll 58, 60 2005-06-09
Nationella handlingsplanen för handikappade protokoll 48, 46 2005-06-09
Projektet Flicka protokoll 91, 97, 95 2005-06-09
Bidragsfusk protokoll 102, 104 2005-06-02
Freds- och icke-våldskultur för världens barn protokoll 108, 106 2005-06-02
Vårdgaranti protokoll 55, 53 2005-06-02
Svar på interpellation 2004/05:548 om taltjänst protokoll 38, 36, 34 2005-05-09
Svar på interpellation 2004/05:380 om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen protokoll 90, 94, 92, 88 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:391 om klyftorna mellan fattiga och rika protokoll 101, 95, 97, 99 2005-03-15
Svar på interpellationerna 2004/05:406 och 419 om bidragsfusket protokoll 107, 102, 112, 115 2005-03-15
Barn som far illa protokoll 83, 81 2005-03-10
Förmånssystem för speciallivsmedel protokoll 74 2005-03-10
Jämställda föräldrar protokoll 91 2005-03-10
Aktuell debatt: Barnkonventionen protokoll 128, 135, 142, 144 2005-03-03
Svar på interpellation 2004/05:370 om barnkonventionen protokoll 25, 23, 19, 21 2005-02-18
Svar på interpellation 2004/05:341 om fusk inom bidragssystemen protokoll 59, 54, 57, 51 2005-02-15
Svar på interpellation 2004/05:258 om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen protokoll 100, 106, 102, 104 2005-02-03
Fusket i välfärdssystemen protokoll 70, 68 2005-01-27
Parlamentarisk utredning om socialförsäkringarna protokoll 80, 82 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:282 om ensamstående föräldrar med nyfödda barn protokoll 172, 174, 170, 168 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:287 om kvotering av föräldraförsäkringen protokoll 179, 177, 175, 181 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:139 om stöd till handikapporganisationerna protokoll 128, 130, 133, 125 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:161 om de sämst ställda pensionärernas situation protokoll 138, 136, 134, 140 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:197 om ekonomisk trygghet under graviditeten protokoll 141, 143, 147, 145 2004-12-14
(forts. från 10 §) Anslag inom socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 150, 146, 144, 152, 156, 148, 154, 158 2004-12-08
Filmer från projektet Flicka protokoll 51, 49 2004-11-11
Arbetsgivarnas finansieringsansvar för sjukfrånvaron protokoll 35, 37 2004-10-21
Svar på interpellation 2004/05:52 om försäkringskassornas handläggningstider protokoll 24, 14, 18, 22 2004-10-21
Svar på interpellation 2004/05:36 om översynen av socialförsäkringarna protokoll 62, 64, 60 2004-10-12
Svar på interpellation 2004/05:37 om DHB:s verksamhet protokoll 66, 69, 72 2004-10-12
Barnfamiljernas situation protokoll 97, 95 2004-06-17
Nordiskt samarbete mot människohandel protokoll 127, 129 2004-06-17
Sjukförsäkringssystemet protokoll 103, 106 2004-06-17
En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 165, 155, 163, 153, 161, 167, 159 2004-05-05
Svar på interpellation 2003/04:420 om arbetsskadade som bor i Sverige och arbetar i annat nordiskt land protokoll 25, 17, 21, 27 2004-04-27
Bilstödet för funktionshindrade protokoll 119, 117 2004-04-15
Dagmammor protokoll 72, 70 2004-04-15
De romska barnen i Europa protokoll 113, 111 2004-04-15
Individuell föräldraförsäkring protokoll 62, 64 2004-04-15
Prognosen för ADHD-barn protokoll 103, 105 2004-04-15
Svar på interpellation 2003/04:377 om barnbidrag som ett stöd även till pappor protokoll 94, 96, 98, 92 2004-04-13
Svar på interpellation 2003/04:378 om dröjsmålsränta vid felaktigt utbetalt belopp från försäkringskassan protokoll 105, 99, 102 2004-04-13
Svar på interpellation 2003/04:388 om barnomsorgen protokoll 112, 117, 119, 107 2004-04-13
Svar på interpellation 2003/04:334 om jämställda pensioner protokoll 65, 73, 68, 71 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:336 om situationen för familjer som har barn med funktionshinder protokoll 78, 74, 76, 80 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:266 om studenters trygghet protokoll 21, 17, 19, 23 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:248 om åtgärder riktade mot familjen för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund protokoll 76, 70, 72, 74 2004-02-10
Den sociala situationen för studerande med barn protokoll 49, 51 2004-01-29
Flickor som skadar sig själva protokoll 63, 61 2004-01-29
Marknadsföring riktad mot barn och ungdom protokoll 83, 81 2004-01-29
Socialförsäkringar på den nordiska arbetsmarknaden protokoll 89, 91 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:227 om den demokratiska processen och försäkringskassans eventuella förstatligande protokoll 125, 131, 127, 129 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:193 om användning av föräldraförsäkringen som kontaktdagar protokoll 32, 28, 30, 26 2004-01-23
Utgiftsområde 12 protokoll 125, 141, 137, 135, 139, 131, 133, 129, 127 2003-12-11
Svar på interpellation 2003/04:97 om föräldraförsäkringen och könsdiskrimineringen protokoll 27, 21, 25, 17 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:98 om pensionssystemet och könsdiskrimineringen protokoll 28, 34, 32, 30 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:93 om de dövas situation protokoll 38, 36, 40, 34 2003-11-18
Svar på interpellation 2003/04:66 om barnkonventionen och myndigheter protokoll 68, 64, 62, 66 2003-11-14
Norden protokoll 102, 51, 102, 58, 94, 108, 56, 110, 106, 92, 53, 100, 100, 104, 90, 98, 96, 98 2003-10-22
Bilstödet protokoll 91, 89 2003-10-02
Nordiskt samarbete protokoll 46, 44 2003-10-02
Underhållsstöd protokoll 73, 75 2003-10-02
Frågestund Gränshinder snabbprotokoll 93, 81, 95, 83, 107, 119, 105, 117 2003-06-05
Svar på interpellation 2002/03:397 om lagen om stöd och service till vissa funktionshind- snabbprotokoll 96, 98, 94, 92 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:415 om ungt föräldraskap snabbprotokoll 99, 103, 105, 101 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:361 om integrationen i Öresundsregionen snabbprotokoll 108, 100, 104, 110 2003-05-20
Svar på interpellation 2002/03:370 om föräldralediga pappor snabbprotokoll 91, 99, 96, 93 2003-05-20
Svar på interpellation 2002/03:312 om Regionrapport 2003 - Danmark, Öresund, Sveri- snabbprotokoll 40, 38, 36, 34 2003-05-12
Svar på interpellation 2002/03:285 om hörselskadades situation snabbprotokoll 48, 46, 44 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:257 om bilstödet snabbprotokoll 73, 76, 80, 78, 71 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:220 om svensk handikappomsorg ur ett barn- och familje- snabbprotokoll 88, 94, 92, 90 2003-03-21
Särskild debatt om trygghetssystemens utformning snabbprotokoll 1, 8, 14, 21 2003-03-13
Svar på interpellation 2002/03:135 om stärkt föräldraskap snabbprotokoll 43, 46, 40, 48 2003-02-14
Svar på interpellation 2002/03:110 om bidrag till handikapporganisationer snabbprotokoll 94, 90, 92, 96 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:94 om nor- disk integration snabbprotokoll 82, 77, 74, 80 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:98 om barnårsrätt för funktionshindrade föräldrar med snabbprotokoll 87, 89, 83, 85 2003-01-28
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 130, 42, 26, 99, 38, 134, 126, 28, 32, 34, 101, 36, 40, 132, 30, 128 2002-12-17
Svar på interpellation 2002/03:52 om stu- denters studiesociala situation snabbprotokoll 64, 60, 62, 58 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:55 om LSS- lagstiftningen snabbprotokoll 65, 69, 71, 67 2002-12-06
Frågestund snabbprotokoll 57, 33, 35, 91, 69, 127, 86, 60, 83, 78, 67, 149, 147, 88, 165, 129, 89 2002-11-28
Svar på interpellation 2002/03:38 om bar- nens rätt snabbprotokoll 93, 95, 97, 99 2002-11-28
Svar på interpellation 2002/03:43 om handläggningen av arbetsskadeärenden snabbprotokoll 106, 104, 102, 100 2002-11-28
Svar på interpellation 2002/03:34 om åt- gärder för att behålla och nyrekrytera personliga snabbprotokoll 20, 18, 13, 16 2002-11-26
Krisplan mot ohälsa snabbprotokoll 211, 229, 215, 219, 227, 234, 232, 217, 213 2002-06-12
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 81 2002-06-04
(forts. från 6 §) Regional samverkan och statlig länsförvaltning (forts. KU7) snabbprotokoll 145 2002-01-17
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 33, 29, 19, 35, 21, 66, 64, 25, 27, 23, 31 2001-12-05
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 210, 208, 212 2001-10-17
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 142, 136, 134, 132, 130, 140, 145, 138 2000-12-08
Svar på interpellation 1999/2000:373 om det svenska försvaret snabbprotokoll 5, 2, 8 2000-05-16
Regional tillväxt - för arbete och välfärd snabbprotokoll 27, 17, 25, 19, 35, 23, 33, 21, 31, 15, 29 1998-05-06
Europarådets sociala stadga snabbprotokoll 104 1998-04-22
Regional utjämning och utveckling snabbprotokoll 169, 153, 171, 177, 159, 175, 167, 157, 161, 163, 165, 155 1997-12-17
Regional utjämning och utveckling (utgiftsområde 19) snabbprotokoll 221, 227, 229, 219, 217, 225, 213, 223, 211, 215 1996-12-12
Landsbygdsstöd, m.m. snabbprotokoll 91, 93, 99, 95, 89, 87, 97 1996-06-10
Svar på interpellation 1995/96:118 om häktet i Östersund snabbprotokoll 2, 4, 7 1996-05-03
Jämställdhet snabbprotokoll 16, 6, 19, 10, 8, 20, 8, 18, 12, 17, 26, 2, 24, 22, 14, 10 1995-11-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 189, 177, 187, 181, 185, 179, 183 1995-10-12
Regionalpolitik snabbprotokoll 24, 311, 332, 319, 315, 26, 22, 20, 32, 323, 321, 18, 330, 28, 313, 317, 30 1995-06-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 54, 43, 36, 38, 45, 56, 34 1995-02-10
(forts. från 10§) Vårdnadsbidraget. Garan- tidagarna. Enskild barnomsorg. (forts. SoU8) snabbprotokoll 44, 42, 46, 53, 50 1994-12-15
Bygder och regioner i utveckling snabbprotokoll 44, 46, 48 1994-05-30
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 34, 57, 42, 12, 31, 14, 4, 47, 2, 45, 29, 40, 36 1994-05-04
En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 118, 123, 126, 121 1993-12-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Berit Andnor

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.