Berit Högman

Bio

Berit Annette Högman, född Hansson 14 augusti 1958 i Järpliden i Södra Finnskoga församling i Värmlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat) och ämbetsman. Hon var mellan 2018 och 2023 landshövding i Västernorrlands län. Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2018, invald för Värmlands läns valkrets, ordförande i kulturutskottet 2010–2012 och vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen 2012–2018.Högman var politiskt aktiv i SSU i Torsby kommun under 1970-talet och blev senare ombudsman i SSU Värmland. År 1983 flyttade hon till Umeå och var ombudsman inom ABF Västerbotten med ansvar för handikappfrågor. Hon återvände till Värmland 1985 och bosatte sig med sin familj i Skattkärr strax öster om Karlstad. Efter valet 1988 blev hon landstingsråd med ansvar för bland annat kultur och utbildning. Senare blev hon även landstingsstyrelsens ordförande. Hon innehade denna post till valet 2002, då hon blev riksdagsledamot.
Som nybliven riksdagsledamot blev Högman ledamot i arbetsmarknadsutskottet och suppleant i kulturutskottet. I mars 2003 blev Högman även suppleant i utbildningsutskottet. I juni 2004 lämnade hon arbetsmarknadsutskottet och blev istället ledamot i näringsutskottet. I samband med valet 2006 lämnade Högman kulturutskottet. I mars 2008 blev hon ledamot i riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, vilket hon förblev fram till oktober samma år. I juni samma år lämnade Högman såväl näringsutskottet som utbildningsutskottet, för att istället återkomma i arbetsmarknadsutskottet, denna gång som ordinarie ledamot, ett uppdrag som i september samma år ändrades till vice ordförandeskap för utskottet. Högman blev även ledamot i krigsdelegationen i april 2009. I samband med valet 2010 lämnade Högman vice ordförandeskapet i arbetsmarknadsutskottet och blev istället ordförande i kulturutskottet. Från och med den 23 mars 2012 till mars 2016 var Högman ledamot av Riksdagsstyrelsen.
Den 16 april 2018 efterträdde hon Gunnar Holmgren som landshövding i Västernorrlands län. Hon blev därmed den första kvinnan på posten.
Artikeln innehåller material från wikipedia Berit Högman, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5861 (60.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2264 (23.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
237 (2.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1301 (13.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Berit röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Berit röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2014-10-072018-02-28
SuppleantSocialutskottet2014-10-072017-06-16
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072018-03-26
LedamotRiksdagsstyrelsen2014-10-072018-03-26
Förste vice gruppledareSocialdemokraterna2014-10-042018-03-26
Riksdagsledamot2014-09-292018-03-26
SuppleantNäringsutskottet2013-10-042014-09-29
LedamotRiksdagsstyrelsen2012-10-012014-10-07
SuppleantKulturutskottet2012-04-182014-09-29
SuppleantCivilutskottet2012-03-232012-09-30
SuppleantUtrikesnämnden2012-03-232014-10-07
ErsättareRiksdagsstyrelsen2012-03-232012-09-30
Förste vice gruppledareSocialdemokraterna2012-02-292014-09-29
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192012-02-23
LedamotKulturutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotKrigsdelegationen2009-04-022010-10-19
Vice ordförandeArbetsmarknadsutskottet2008-09-172010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2008-06-122008-09-17
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2008-03-262008-10-22
LedamotNäringsutskottet2006-10-102008-06-12
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-102008-06-12
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotNäringsutskottet2004-06-192006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2003-03-122006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-082004-06-18
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2017/18:56 171 2018-01-17
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) 2017/18:6 2 2017-09-19
Vissa frågor om kommersiell radio 2016/17:120 28 2017-06-07
Riksdagens arbetsformer 2016/17:104 76, 51 2017-05-03
Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna 2016/17:29 12, 14, 16 2016-11-16
Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. 2016/17:29 21 2016-11-16
Granskningsbetänkande 2015/16:118 44, 250 2016-06-13
Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder 2015/16:116 11 2016-06-09
Massmediefrågor 2015/16:95 125, 46 2016-04-20
Riksrevisionens rapport om digitalradio 2015/16:62 37 2016-02-03
Statens stöd till dagspressen 2014/15:100 2 2015-05-20
Statsministerns frågestund 2014/15:83 47, 39 2015-04-09
Riksdagens arbetsformer m.m. 2014/15:52 3 2015-01-28
Bostäder för äldre på avfolkningsorter snabbprotokoll 82, 80 2014-04-03
Arbetsförmedlingarnas administrativa börda snabbprotokoll 70, 72 2014-03-06
Regional tillväxt snabbprotokoll 133, 135, 118, 125, 123 2013-12-05
Svar på interpellation 2013/14:7 om insatser för att utveckla sociala företag snabbprotokoll 17, 15, 20 2013-11-12
Regeringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 34, 36 2013-10-17
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 125, 129, 159, 127, 117, 123, 119, 157, 121 2013-10-16
Svar på interpellation 2012/13:228 om misslyckad jobbpolitik snabbprotokoll 83, 79 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:212 Är idrottsrörelsen ett företag? snabbprotokoll 4, 2, 6 2013-01-31
Arbetsmarknadsinsatser i Värmland snabbprotokoll 108, 106 2012-12-13
Svar på interpellation 2012/13:14 om jobben inom industrin i Värmland snabbprotokoll 64, 71, 67 2012-10-23
Insatser för arbetslösa protokoll 50, 52 2012-10-04
Svar på interpellation 2011/12:400 om grunder för fördelning av resurser till högskolor och universitet protokoll 98, 101, 95 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:210 om rum för mänskliga möten protokoll 47, 43, 45 2012-02-14
(forts. från 5 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 98, 96 2011-12-08
Svar på interpellation 2011/12:133 om filmavtalet protokoll 17, 23, 20 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:134 om digital radio protokoll 26, 29 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:135 om Kulturarvslyftet protokoll 39, 33, 36 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:52 om folkbildningens framtid protokoll 117, 113, 115 2011-11-10
Svar på interpellation 2010/11:405 om idrott för alla snabbprotokoll 26, 23, 29 2011-06-07
Parlamentarisk utredning om public service snabbprotokoll 38, 36 2011-04-07
Mediefrågor snabbprotokoll 175, 159 2011-02-16
Svar på interpellation 2010/11:175 om Strindbergsjubileet 2012 snabbprotokoll 4, 2, 6 2011-02-11
Svar på interpellation 2010/11:176 om kultursponsring snabbprotokoll 15, 9, 12 2011-02-11
Svar på interpellation 2010/11:177 om portföljmodellen snabbprotokoll 20, 18, 22 2011-02-11
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 81, 4, 1, 94, 53, 58, 112, 79, 72, 70, 92, 56, 16, 6, 14, 110 2010-12-15
Filmcensuren för vuxna avskaffas snabbprotokoll 107 2010-12-02
Svar på interpellationerna 2009/10:353 och 373 om regeringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 50, 43, 40 2010-05-25
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 5, 1, 7, 24, 22 2010-05-06
Svar på interpellation 2009/10:188 om möjligheten till stöd för tidigare sjukskrivna protokoll 54, 56, 58 2010-02-02
Svar på interpellation 2009/10:195 om stöd till långtidsarbetslösa protokoll 63, 61, 66 2010-02-02
Svar på interpellation 2009/10:50 om förändring av det statliga stödet till kulturtidskrifter protokoll 16, 19 2009-11-24
Svar på interpellation 2009/10:61 om tjänstledighet för uppdrag inom kyrkan protokoll 35, 39, 33 2009-11-24
Kulturstöd protokoll 66 2009-10-01
Arbetslösheten protokoll 58, 60, 27, 29 2009-06-11
Svar på interpellationerna 2008/09:438, 444, 445 och 465 om studentinflytande protokoll 3, 7, 12 2009-05-05
Svar på interpellation 2008/09:320 om rekryteringen av jobbcoacher protokoll 32, 30, 34 2009-04-03
Svar på interpellation 2008/09:323 om Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer protokoll 37, 41, 39 2009-04-03
Svar på interpellation 2008/09:354 om ungdomars möte med Arbetsförmedlingen protokoll 88, 86, 84 2009-04-03
Ungdomsarbetslösheten protokoll 29, 27 2009-01-29
(forts.) Svar på interpellationerna 2008/09:182 om varsel i Norrbotten och 187 om varsel i Dalarna protokoll 44 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:219 om åtgärder för grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden protokoll 49, 51, 47 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:220 om jobbgarantins tredje fas protokoll 54, 57, 60 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:230 om minskade skatteintäkter för kommuner och landsting protokoll 73, 68 2009-01-15
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 97, 54, 35, 95, 52, 91, 49, 69, 71, 47 2008-12-17
Meddelande om inställd votering protokoll 131, 109, 129, 111 2008-12-17
Svar på interpellation 2008/09:75 om omställningsavtal protokoll 79, 77, 75 2008-11-25
Stöd till varslade i Arvika protokoll 33, 35 2008-11-13
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 39, 85, 12, 8, 6, 16, 83, 10, 18, 37, 105, 22, 14, 20, 107 2008-10-17
Svar på interpellation 2008/09:1 om varslen på Volvo och arbetsmarknadspolitiska program protokoll 13, 19 2008-10-03
Skattesänkningen för pensionärerna protokoll 2, 4 2008-09-25
Svar på interpellation 2007/08:731 om sammanhållningspolitiken efter 2013 för den regionala utvecklingen protokoll 85, 83, 81 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:732 om internationella evenemang i Sverige protokoll 92, 90, 88 2008-06-24
Svar på interpellationerna 2007/08:677, 697 och 737 om brist på arbetskraft och företagsamheten protokoll 99, 104, 109 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:733 om kvinnor i bolagsstyrelser protokoll 103, 107, 105 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:540 om basindustrins behov av en aktiv näringspolitik protokoll 60, 64 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:488 om konkurrens och oseriösa företag protokoll 35, 32 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:346 om brister i arbetsmarknadslagstiftningen protokoll 74, 78, 76 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:398 om turism protokoll 30, 25, 27 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:343 om de små bryggeriernas överlevnad snabbprotokoll 2, 11, 6 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:349 om Länsmusiken snabbprotokoll 132, 134, 130 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:359 om polisens resurser i Värmland protokoll 88, 83, 85 2008-02-12
Energi protokoll 184, 200, 209, 202, 220, 214, 182, 211, 178, 218 2007-12-17
Svar på interpellation 2007/08:169 om de branschvisa forskningsprogrammen protokoll 40, 43, 37 2007-12-11
En långsiktig energipolitik protokoll 20, 18 2007-10-25
Del 3: Näringspolitik protokoll 504, 521, 523, 519 2007-10-18
Svar på interpellation 2007/08:11 om trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet protokoll 22, 18, 20 2007-10-16
Svar på interpellation 2007/08:16 om käppar i hjulet för energiomställningen protokoll 26, 28, 30 2007-10-16
Svar på interpellation 2006/07:661 om antalet universitet i Sverige protokoll 16, 21, 11 2007-08-30
Svar på interpellation 2006/07:678 om åtgärder med anledning av hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda protokoll 87, 83, 85 2007-08-30
Svar på interpellation 2006/07:615 om sämre villkor för småföretagen och omvänd regionalpolitik protokoll 102, 98 2007-06-12
Svar på interpellationerna 2006/07:593, 598, 597, 599, 612, 623 och 633 om konsekvensanalyser inför utförsäljningar av statliga bolag protokoll 45, 53, 37 2007-06-11
Andelen kvinnor i bolagsstyrelser protokoll 78, 80 2007-06-07
(forts. från 11 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU11) protokoll 123, 121 2007-05-24
Vissa energipolitiska frågor protokoll 97, 112, 91, 95, 114 2007-05-24
Svar på interpellation 2006/07:394 om flygplatserna i Torsby och Hagfors protokoll 40, 38, 36 2007-04-10
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 207, 217, 204, 203, 206, 229, 200, 227, 222, 209, 224, 219 2007-03-28
Svar på interpellation 2006/07:372 om arbetstillfällen till Kristinehamn protokoll 5, 8, 2 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:373 om naturturism protokoll 11, 13, 15 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:214 om besöksnäringen protokoll 39, 36, 34 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:266 om elpriserna och basindustrins konkurrenskraft protokoll 51, 56 2007-02-23
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 36, 32, 40, 34, 38 2006-11-08
(forts. från 5 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU13) protokoll 78, 76, 89, 85, 80, 87, 83, 91, 93 2006-03-30
Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus protokoll 71, 69, 67 2005-12-16
Rättsväsendet protokoll 67 2005-12-15
Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel protokoll 109 2005-10-19
Den svenska turistnäringen protokoll 29, 43, 33, 41, 27, 35, 37, 39, 31 2005-06-14
Ändringar i minerallagen protokoll 153, 144, 151, 148, 146, 142 2005-03-09
Sänkning av sjukersättningen protokoll 37 2004-11-18
Svar på interpellation 2003/04:444 om utbildning av entreprenörer protokoll 26, 28, 24 2004-06-14
Sekretess i värmländska landstingsförhandlingar protokoll 80, 78 2004-03-11
Svar på interpellationerna 2003/04:101 och 102 om ungdomars situation protokoll 93, 90 2003-11-24
Frågestund snabbprotokoll 94, 92, 115, 117 2003-05-22
Arbetsmiljö snabbprotokoll 148, 156, 150, 154, 152, 158 2003-04-03
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 129 2002-12-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Berit Högman

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.