Berit Löfstedt

Bio

Berit Kristina Löfstedt, född 1946, är en svensk ombudsman och socialdemokratisk politiker.
Löfstedt var riksdagsledamot 1982–98 (som ersättare under 1982), invald i Östergötlands läns valkrets. Hon var bland annat EU-nämndens första ordförande från Sveriges EU-anslutning 1995 och till riksdagsvalet 1998, då hon avböjde omval. Dessförinnan var hon mest aktiv i utbildningsutskottet, som suppleant 1985-88, ledamot 1988–94, ordförande 1994–95 och suppleant 1996–98. Hon har även varit ledamot av lagutskottet 1985–88, krigsdelegationen, Nordiska rådets svenska delegation, riksdagens valberedning samt suppleant i finansutskottet, utrikesutskottet och trafikutskottet.
Löfstedt har också varit styrelseordförande för Östergötlands länsmuseum, Karolinska institutet och Broderskaps Förlag AB samt ledamot i riksbanksfullmäktige och ordförande i nätverket Socialdemokrater för Europa i samband med folkomröstningen om EMU.
Artikeln innehåller material från wikipedia Berit Löfstedt, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige1998-10-202002-09-30
SuppleantUtbildningsutskottet1996-04-181998-10-04
LedamotRiksbanksfullmäktige1996-02-131998-10-19
LedamotNordiska rådets svenska delegation1995-11-081998-10-05
LedamotUtbildningsutskottet1995-02-071996-04-17
OrdförandeEU-nämnden1995-01-011998-10-05
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
OrdförandeUtbildningsutskottet1994-10-121995-02-06
OrdförandeEG-delegationen1994-10-121994-12-31
OrdförandeEFTA-delegationen1994-10-121994-12-31
OrdförandeEES-EFTA delegationen1994-10-121994-12-31
LedamotUtbildningsutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotEG-delegationen1994-10-111994-12-31
LedamotEFTA-delegationen1994-10-111994-12-31
LedamotEES-EFTA delegationen1994-10-111994-10-11
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotEG-delegationen1993-01-211994-10-03
LedamotEES-utskottet1992-05-261993-06-04
LedamotUtbildningsutskottet1991-09-301994-10-02
LedamotValberedningen1991-09-301994-10-03
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantValberedningen1991-01-011991-09-30
SuppleantTrafikutskottet1988-11-071991-09-29
LedamotUtbildningsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantEFTA-delegationen1986-10-071991-09-30
LedamotLagutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
SuppleantLagutskottet1983-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1983-10-041985-09-30
ErsättareChrister Nilsson1982-10-151982-11-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Luxemburg den 12 och 13 december snabbprotokoll 107, 105 1997-12-17
Frågestund snabbprotokoll 78 1997-04-10
Information från regeringen om EU:s re- geringskonferens snabbprotokoll 122, 120 1997-04-10
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 76, 92, 80, 84, 88, 78, 82, 74, 86, 72, 90 1997-01-23
EU-frågornas behandling i riksdagen snabbprotokoll 158 1996-12-04
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Dublin snabbprotokoll 88 1996-10-10
Verksamheten inom Europeiska unionen under 1995 snabbprotokoll 42 1996-06-10
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Turin snabbprotokoll 43, 45 1996-04-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte snabbprotokoll 4 1995-12-19
Information från regeringen om aktuella EU-frågor snabbprotokoll 58 1995-06-01
(forts. från 3 §) Anslag till högre utbildning och forskning, m.m snabbprotokoll 122, 125, 120 1995-05-18
Anslag till högre utbildning och forskning, m.m. snabbprotokoll 25, 17, 27, 31, 23, 33, 29, 21, 19 1995-05-18
Meddelande om aktuell debatt Talmannen meddelade att på begäran av moderata snabbprotokoll 68 1994-12-14
Utbildning och forskning snabbprotokoll 155, 153, 159, 157, 182, 161 1994-06-02
Vårdhögskolorna snabbprotokoll 184 1994-06-02
Massmedier m.m. snabbprotokoll 188, 186, 179 1994-04-28
Svar på fråga 1993/94:434 om distansundervisningen snabbprotokoll 114, 112, 110 1994-04-12
Svar på fråga 1993/94:435 om den yrkestekniska högskoleutbildningen snabbprotokoll 118, 122, 120, 116 1994-04-12
Ny läroplan för grundskolan m.m. snabbprotokoll 136, 117, 130, 121, 119, 140 1993-12-14
Svar på fråga 1993/94:230 om landstingen som huvudmän för gymnasieutbildning snabbprotokoll 127, 129 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:99 om bevarande av flygteknisk kompetens snabbprotokoll 81, 79, 75, 77 1993-11-09
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 61, 59, 31, 57, 53, 49, 55, 51, 49 1993-10-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Berit Löfstedt

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.