Berndt Ekholm

Bio

Berndt Gunnar Ekholm, född 20 november 1944 i Alingsås stadsförsamling, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 1985–2006, invald för Västra Götalands läns södra valkrets.Ekholm var under sin tid i riksdagen ledamot i utrikesutskottet 1994–2006. Innan dess satt han i samma utskott som suppleant år 1991–1994 och var ledamot i utskottet tills han lämnade riksdagen. Från 1988 var han suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och var även suppleant i justitieutskottet 1985–1988. Från 1988 till 1991 och igen 1995 till 1998 var han suppleant i bostadsutskottet.
Ekholm har sedan ungdomsåren tillhört Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund (SKSF) som även kallades Broderskapsrörelsen och var under perioden 1992 till 1999 deras förbundsordförande. Förbundet har bytt namn och heter nu Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Berndt Ekholm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2300 (81%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
11 (0.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
529 (18.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Berndt röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Berndt röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
SuppleantSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-05-112004-05-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-02-052004-02-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-122003-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-112003-06-12
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-02-182003-11-20
Förste vice ordförandeSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
LedamotUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
OrdförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-02-212006-10-02
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2001-11-012004-10-31
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-03-272001-04-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1998-10-212002-02-21
LedamotUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1996-10-211996-11-20
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1995-11-221998-10-05
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1995-10-261995-12-06
SuppleantBostadsutskottet1995-01-261998-10-04
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1994-12-081995-11-21
LedamotUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1993-11-271994-10-03
RiksdagsledamotLars-Olof Karlsson 1993-10-25 - 1993-11-261993-10-251993-11-26
SuppleantUtrikesutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301993-10-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantBostadsutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantJustitieutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö protokoll 95, 97, 101, 93, 103, 99, 105 2006-05-17
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23-24 mars protokoll 46 2006-03-29
Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde protokoll 114, 117, 93, 85, 112, 95, 89, 87, 83, 91, 119 2006-03-22
Utrikespolitisk debatt protokoll 56, 47, 54, 45, 107, 64, 68, 86, 43, 30, 67, 103, 52, 28, 66, 51, 49, 49, 50, 105 2006-02-15
Sveriges politik för global utveckling protokoll 74, 84, 82, 70, 88, 92, 86, 102, 82, 78, 72, 84, 98, 76, 90, 144, 100, 150, 94, 80, 86, 142, 96 2005-11-16
Information från regeringen om FN:s toppmöte i New York den 14-16 september protokoll 28, 30 2005-09-21
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 80 2004-12-18
Svar på interpellationerna 2004/05:122, 136, 138, 153, 154, 155 och 156 om förändrad Mellanösternpolitik protokoll 14, 32, 23 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:22 om användandet av svenska biståndsmedel protokoll 88 2004-10-12
Svar på interpellation 2004/05:30 om Sidas stöd till palestinierna protokoll 100, 105 2004-10-12
Verksamheten i Europeiska unionen under 2003 protokoll 3 2004-05-05
Internationella miljöfrågor protokoll 170, 168, 189, 208, 172, 224, 193, 79, 81, 187, 77, 174, 222, 191, 176, 203, 206, 195 2004-04-29
(forts. från 11 §) Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (forts. snabbprotokoll 141, 145, 133, 139, 135, 143, 137 2003-05-15
Irakkonflikten och FN-stadgans våldsför- bud snabbprotokoll 69, 65, 63, 61, 67 2003-04-02
Svar på interpellation 2002/03:128 om etablering av externa köpcentrum snabbprotokoll 70, 66 2003-01-28
Internationellt bistånd snabbprotokoll 119, 34, 168, 163, 165, 157, 42, 38, 117, 176, 40, 159, 121, 174, 161, 36, 32, 123, 127, 125, 170, 44, 115 2002-12-10
Fortsatt svenskt deltagande i en internatio- nell säkerhetsstyrka i Afghanistan snabbprotokoll 2 2002-06-12
Svar på interpellationerna 2001/02:334, 348 och 379 om konflikten i Mellanöstern snabbprotokoll 19, 13 2002-04-23
Globalisering snabbprotokoll 44, 34, 47, 38, 49, 24, 59, 26, 28, 36, 32, 40, 30, 42 2002-04-19
Information från regeringen om klimat- förhandlingarna i Bonn snabbprotokoll 77, 79 2001-09-27
Svar på interpellation 2000/01:330 om Sve- riges oskyddade kulturarv snabbprotokoll 7, 4 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:369 om Im- migrantinstitutet i Borås snabbprotokoll 16, 13 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:274 om Su- dan snabbprotokoll 31, 37 2001-04-03
Mänskliga rättigheter m.m. - länder, om- råden och enskilda folkgrupper snabbprotokoll 104, 106, 108 2001-03-28
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 142, 138, 140, 146, 144 2001-01-17
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 71, 81, 77, 83, 63, 73, 69, 85, 75, 79, 67, 65 2000-12-04
Svar på interpellation 2000/01:29 om glo- balt rättvis jordbrukspolitik snabbprotokoll 22, 20, 24 2000-11-10
Information från regeringen från UNEP:s globala miljöministerforum i Malmö snabbprotokoll 25, 23 2000-06-07
Svar på interpellation 1999/2000:333 om amnesti till gömda flyktingar snabbprotokoll 46, 41 2000-04-25
Svar på interpellationerna 1999/2000:307, 316, 317, 319 och 338 om situationen i Kongosta- snabbprotokoll 62, 70, 54 2000-04-25
Information från regeringen om WTO- mötet i Seattle snabbprotokoll 173, 171 1999-12-09
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd snabbprotokoll 34, 38, 42, 32, 40, 36, 48, 76, 44, 46, 78 1999-12-06
Utrikeshandel och internationella investe- ringar snabbprotokoll 146, 132, 134, 144, 136 1999-06-01
Svar på interpellation 1998/99:359 om transportpolitiken snabbprotokoll 140, 142, 144 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:172 om hjälp till hemlösa snabbprotokoll 21, 16 1999-03-05
(forts. från 6 §) Internationellt bistånd (forts. UU2) snabbprotokoll 129, 115, 125, 123, 117, 131, 119, 121 1998-12-10
Information från regeringen om klimatar- betet efter Buenos Aires snabbprotokoll 129 1998-11-26
Information från regeringen om WTO:s andra ministermöte i Genève den 18-20 maj snabbprotokoll 63, 61 1998-05-29
Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan EG och PLO snabbprotokoll 134, 137 1998-05-06
Svar på interpellationerna 1997/98:236, 220, 221, 222, 224, 226 och 238 om MAI-avtalet snabbprotokoll 7, 18 1998-03-27
Svar på interpellationerna 1997/98:237, 223 och 239 om MAI-avtalet snabbprotokoll 33, 38 1998-03-27
Fattigdomsbekämpning i Sveriges utveck- lingssamarbete snabbprotokoll 23, 12, 6, 17, 19, 8, 21, 10, 15 1998-03-26
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 316, 319, 321, 314 1998-01-22
Svar på interpellation 1997/98:32 om tun- nelbygget i Hallandsåsen snabbprotokoll 21, 25 1997-10-30
Svar på interpellationerna 1997/98:11 och 12 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 31, 43 1997-10-21
Svar på interpellationerna 1996/97:303, 318, 336, 347, 357 och 365 om fredsprocessen i snabbprotokoll 3, 12, 20 1997-05-27
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 81, 45, 37, 49, 53, 39, 51, 41, 43, 84, 47 1997-05-21
Trafikpolitikens inriktning snabbprotokoll 61, 55, 59, 63, 57 1997-03-20
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 190 1996-12-13
Statsrådet Pierre Schori lämnar informa- tion om svensk EU-strategi om utvecklingsarbe- snabbprotokoll 128, 130 1996-11-07
Havsrättskonventionen och tillämpningsav- talet snabbprotokoll 124, 128, 126, 130, 122 1996-05-29
Svar på interpellation 1995/96:172 om bi- ståndsinsatser och asylfrågor avseende Irak snabbprotokoll 30, 28, 32 1996-05-21
Svar på interpellation 1995/96:171 om FN:s embargo mot Irak snabbprotokoll 126, 124, 128 1996-04-25
Frågestund snabbprotokoll 55, 43, 21, 84, 19, 86, 41, 57, 52, 54 1996-03-28
Svar på interpellation 1995/96:10 om mar- kinköp för naturreservat och nationalparker snabbprotokoll 27, 30 1995-11-16
Justitieminister Laila Freivalds lämnar information om regeringens politik mot våld snabbprotokoll 43 1995-06-01
Invandrar- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 55 1995-05-03
Svar på interpellationerna 1994/95:89 och 104 om Turkiet och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 18, 4, 11 1995-04-28
Fredsprocessen i Mellanöstern snabbprotokoll 40 1995-04-19
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 80 1995-03-30
Svar på frågorna 1994/95:330 och 331 om asylärenden rörande bosnien-kroater snabbprotokoll 112, 110, 114, 108 1995-03-07
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 127, 125, 131, 129, 133 1994-12-20
Förslag till alkohollag snabbprotokoll 88 1994-12-15
Svar på frågorna 1994/95:145 och 166 om biståndet till Gaza m.m. snabbprotokoll 70, 65, 68 1994-11-29
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 69 1994-10-20
Svar på fråga 1993/94:542 om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken snabbprotokoll 73, 75, 69, 71 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:543 om uppföljning av Riokonferensen snabbprotokoll 82, 78, 80, 84 1994-05-31
Svar på fråga 1993/94:565 om frivilligorganisationernas insatser för asylsökande snabbprotokoll 27, 25, 31, 29 1994-05-31
Med sikte på hållbar utveckling snabbprotokoll 141, 143, 153, 150, 146, 148, 139 1994-04-20
Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med snabbprotokoll 114 1994-04-20
Svar på fråga 1993/94:437 om Turkiet och yttrandefriheten snabbprotokoll 23, 19, 17, 21 1994-04-12
Svar på fråga 1993/94:447 om flyktingpolitiken snabbprotokoll 34, 36, 38, 32 1994-04-12
Mottagande av asylsökande m.m. snabbprotokoll 29 1994-03-17
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 56, 20 1994-03-17
Svar på interpellation 1993/94:90 om utvecklingen i Ryssland snabbprotokoll 25, 21 1994-03-03
Ny läroplan för grundskolan m.m. snabbprotokoll 150, 148 1993-12-14
Svar på fråga 1993/94:258 om ekonomiskt stöd till PLO-kontoret i Stockholm snabbprotokoll 18, 12, 16, 14 1993-12-07
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 93 1993-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Berndt Ekholm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.